Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 LOP 3

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:07

Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 TUẦN Ngày dạy: 1/10/2018 (Lớp : 3C ) 3/10/2018 ( Lớp : 3A,3B) Bài 6: THƯ MỤC (Tiết 1) I MỤC TIÊU: KT: - Làm quen với thư mục, thư mục - Biết cách tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục KN: Thực thao tác: Tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục TĐ: có ý thức xếp khoa học, hợp lí thư mục NL: thực hành thành thạo với thư mục ( Đối với HSKT 3A : Nhận biết biểu tượng thư mục) II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Máy tính; Máy chiếu; - Học sinh: SGK, STH III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Khởi động: - Gọi H nêu hàng phím khu vực chính, trình bày cách đặt tay lên bàn phím? - H trả lời, H khác nhận xét, GV nhận xét, đánh giá * Giới thiệu bài: Làm em lấy quần áo nhanh để mặc học? - HS: Để lấy quần áo nhanh ta cần xếp chúng ngăn nắp, loại để ngăn riêng - GV: Trong máy tính vậy, cần xếp liệu cho dễ nhớ tiện sử dụng; để làm điều ta phải tạo nhiều thư mục để lưu trữ Vậy thư mục gì? Ta tìm hiểu A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ Tìm hiểu thư mục Việc 1: yêu cầu HS đọc thông tin SGK Việc 2: Thảo luận với bạn bên cạnh, trả lời câu hỏi: Biểu tượng thư mục nào? Thư mục dùng để làm gì? Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, thống ý kiến Việc 4: báo cáo kết trước lớp - H nhận xét – GV nhận xét, chốt GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -1- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 Để lưu giữ thông tin máy tính cần có thư mục, thư mục lại có thư mục khác gọi thư mục con, giống ngăn sách, kệ sách thư viện, thư mục có tên Nếu ngăn sách, kệ sách dùng để chứa sách thư mục dùng chứa thơng tin, sản phẩm làm việc với máy tính * GV chiếu cách xếp thư mục máy tính cho HS quan sát ?Vậy làm để tạo thư mục? HĐ2 Tạo thư mục: - NT điều hành cho bạn đọc nội dung sgk, thực theo hướng dẫn trả lời câu hỏi ? Để tạo thư mục ta thực bước? - Thống ý kiến nhóm chia sẻ trước lớp - H nhận xét GV chốt, thực hình, lớp quan sát B1 Nháy phải chuột lên hình (Desktop) B2 Chọn New chọn Forlder B3 Gõ tên nhấn phím Enter Chú ý: Tên thư mục không trùng nhau, đặt tên không phân biệt chữ hoa, chữ thường HĐ Mở thư mục: Việc 1: yêu cầu HS mở thư mục vừa tạo HĐ2 theo hướng dẫn SGK Việc 2: Trao đổi cách làm với bạn bên cạnh, trả lời câu hỏi: Để mở thư mục ta thực bước? Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, thống ý kiến Việc 4: báo cáo kết trước lớp - H nhận xét – GV nhận xét, chốt - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát cửa sổ thư mục lop3a mở có ngăn, ngăn bên phải nội dung bên thư mục lop3a Nhìn vào ngăn ta thấy nội dung bên thư mục lop3a Em nhận xét bên thư mục lop3a có gì? (H: khơng có gì) GV: Thư mục lop3a khơng có bên trong, gọi thư mục rỗng HĐ Đóng thư mục mở: Việc 1: HS thực theo yêu cầu SGK, hoàn thành tập - Gọi em lên thao tác - HS nhận xét GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -2- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 GV chốt: Để đóng thư mục mở em nháy chọn nút Close góc bên phải hình Chú ý: nháy chuột lên nút lệnh Minimize, cửa sổ thư mục lop3a biến hình (thu nhỏ) nên em ý tránh nhầm lẫn nút Minimize nút đóng cửa sổ HĐ Xóa thư mục: Việc 1: yêu cầu HS đọc thông tin SGK Việc 2: trao đổi với bạn bên cạnh, trả lời câu hỏi: Thư mục mở em có xóa khơng? (H: khơng) Để xóa thư mục em thực bước? Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, thống ý kiến Việc 4: báo cáo kết trước lớp - H nhận xét – GV nhận xét, chốt - Giáo viên yêu cầu học sinh cần tuân thủ ngun tắc khơng tuỳ tiện xố thư mục máytính thư mục khơng phải Học sinh xố thư mục tạo chắn khơng cần thiết trước thực thao tác ĐÁNH GIÁ: - Tiêu chí: + HS làm quen với thư mục, thư mục con, nhận biết biểu tượng thư mục + HS thực thao tác: tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục * Đối với HS lực hạn chế: Cần nhận biết biểu tượng thư mục, biết tạo mới, mở, đóng thư mục ( Đối với HSKT 3A : Nhận biết biểu tượng thư mục) - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Về nhà em tạo thư mục với tên hình nền, sau thực xóa thư mục vừa tạo Bài 6: THƯ MỤC (Tiết 2) GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -3- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 I MỤC TIÊU: KT: - Làm quen với thư mục, thư mục - Biết cách tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục KN: Thực thao tác: tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục TĐ: có ý thức xếp khoa học, hợp lí thư mục NL: thực hành thành thạo với thư mục ( Đối với HSKT 3A : Tạo thư mục) II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Máy tính; Máy chiếu; - Học sinh: SGK, STH III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Khởi động: Gọi H lên thực yêu cầu máy tính: - Tạo thư mục tên hình - Mở thư mục vừa tạo, đóng thư mục lại H thực hiện, H nhận xét, GV nhận xét, đánh giá B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài tập Ban học tập điều hành cho nhóm khởi động máy thực yêu cầu sau: NT điều hành bạn thực thao tác: + Tạo thư mục với tên lớp hình + Mở thư mục vừa tạo + Đóng thư mục vừa mở - GV quan sát, giúp đỡ nhóm chậm Bài tập NT điều hành bạn thực thao tác: + Mở thư mục vừa tạo BT1 + Tạo thư mục với tên bạn nhóm + Đóng thư mục - GV quan sát, giúp đỡ them Bài tập CN làm tập Trao đổi kết với bạn bên cạnh GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -4- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 GV: Các thư mục an, binh, khiem thư mục thư mục lop3c ĐÁNH GIÁ: - Tiêu chí: + HS thực thành thạo thao tác tạo, mở, đóng, xóa thư mục + Có ý thức học tập, hợp tác tốt * Đối với HS lực hạn chế: cần tạo mới, mở, đóng thư mục ( Đối với HSKT 3A : Tạo thư mục) - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG NT điều hành bạn thực theo yêu cầu SGK, - trao đổi so sánh cách xóa thư mục học cách xóa thư mục câu b - thống ý kiến - Báo cáo kết với cô giáo H nhận xét, GV nhận xét: Hoạt động cung cấp cho em thêm cách xố thư mục bàn phím Vậy, thao tác xố thư mục máy tính thực chuột bàn phím ĐÁNH GIÁ: - Tiêu chí: HS biết thêm thao tác xóa thư mục bàn phím - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Gọi H đọc ghi nhớ: - Thư mục nơi lưu trữ thơng tin máy tính, thư mục có nhiều thư mục khác - Việc tổ chức thư mục máy tính hợp lí giúp em lưu trữ, tìm kiếm thơng tin dễ dàng nhanh chóng GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -5- Trường TH Phú Thủy ... Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 GV: Các thư mục an, binh, khiem thư mục thư mục lop3 c ĐÁNH GIÁ: - Tiêu chí: + HS thực thành thạo thao tác tạo, mở, đóng, xóa thư mục + Có ý thức học. .. hình nền, sau thực xóa thư mục vừa tạo Bài 6: THƯ MỤC (Tiết 2) GV: Nguyễn Thị Thanh Diệp -3- Trường TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 I MỤC TIÊU: KT: - Làm quen với thư mục,... TH Phú Thủy Giáo án tin học TUẦN Năm học: 2018 - 2019 GV chốt: Để đóng thư mục mở em nháy chọn nút Close góc bên phải hình Chú ý: nháy chuột lên nút lệnh Minimize, cửa sổ thư mục lop3 a biến hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 LOP 3 , Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 LOP 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay