Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 (8)

10 5 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:07

Nhật kí dạy học Năm học : 20182019 TUN Ngày dạy 4C: Sáng Thứ ngày tháng 10 năm 2018 Ngày dạy 4E,D,B,A: Thứ ngày tháng 10 năm 2018 Lịch sử 4: BÀI 2: HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP (T1) I Mục tiêu: -Kiến thức: Biết từ năm 179 TCN đến năm 938, nước ta bị triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ - Kỹ năng: Kể số sách áp bóc lột triều đại phong kiến nước ta - Thái độ: Ham tìm tòi để hiểu biết anh dũng đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược nhân dân ta Tự hào truyền thống vẻ vang nhân dân ta - Năng lực: Vận dụng hiểu biết vào hội thi tìm hiểu II Chuẩn bị ĐDDH - GV: SHD, đồ - HS: SHD, III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tìm hiểu nước ta ách đô hộ triều đại phong kiến phương Bắc - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS nắm nước ta liên tiếp bị triều đại phong kiến đô hộ, bị chia thành nhiều quận, huyện người Hán cai quản Nhân dân ta săn bắt đông vật, thực vật quý cống nạp cho chúng Sống chung với người Hán, học chữ làm theo phong tục chúng +PP: Vấn đáp +KT: Nhận xét lời Tìm hiểu phản ứng nhân dân ta ách đô hộ: - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS đọc hiểu đoạn văn nối thông tin cột A phù hợp với cột B +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Ghi chép ngắn, nhận xét li B HOT NG THC HNH Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182019 Kể tên nghề truyền thóng nghề tiếp thu nhân dân ta - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS kể nhân dân ta có nghề trồng trọt, chăn nuôi, đúc đồng, nặn nồi niêu, đan lát, đóng thuyền gỗ tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thủy tinh, làm đồ trang sức vàng, bạc +PP: Vấn đáp +KT:Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG HD HS tìm đọc truyện tranh, ảnh có liên quan tới phong tục tập quán nhân dân ta ách đô hộ 1000 năm phong kiến phương Bắc  Ngày dạy: Sáng Thứ ngày tháng 10 năm 2018 KHOA HỌC 4D: BÀI 7: BẠN CÓ BIẾT CÁC BỆNH VỀ DINH DƯỠNG ( TIẾT 1) I MỤC TIÊU -Kiến thức: - Kể tên cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng - Kỹ năng: Có ý thức thực ăn uống cân đối đủ lượng, đủ chất để phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng - Thái độ: Ham tìm tòi để hiểu biết chất dinh dưỡng người - Năng lực: Vận dụng kiến thức học phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng vào thực tiển sống - KNS: Hằng ngày nhắc với bố mẹ thực ăn đủ chất dinh dưỡng, không nên ăn loại thức ăn nhiều ngày liền II HOẠT ĐỘNG HỌC ⃰⃰ Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - Gọi 2-3 bạn lên nhắc lại kiến thức học - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182019 Quan sỏt va tr lời - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS quan sát hình nói tên bệnh hình Kể tên bệnh dinh dưỡng mà bạn biết +PP: Vấn đáp +KT: Nhận xét bàng lời Đọc và trả lời - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS Đọc nội dung trang đọc nội dung trang 40 sách HDH Trả lời câu hỏi bạn hình +PP: Vấn đáp +KT: Nhận xét bàng lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Tìm hiểu cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng  Ngày dạy 4A,B,C,D: Sáng thứ ngày tháng 10 năm 2018 Ngày dạy 4E: chiều thứ ngày tháng 10 năm 2018 BÀI 2: TRUNG DU BẮC BỘ (T1) Địa lí 4: I Mục tiêu: - Kiến thức: Mô tả vùng trung du Bắc Bộ Trình bày số đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất người dân trung du Bắc Bộ HSKT: Giúp em biết số đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất người dân trung du Bắc Bộ - Kỹ năng: Trình bày cảnh vùng trung du Bắc Bộ số đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất người dân trung du Bắc Bộ - Thái độ: Yêu hoạt động sản xuất người dân trung du Bắc Bộ - Năng lực: Vận dụng kiến thức học hoạt động sản xuất người dân trung du Bắc Bộ để tham gia vào cỏc gameshow Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182019 II Chun b ĐDDH GV: SHD, đồ địa lí vùng Trung du miền núi phía Bắc HS: SHD, III Hoạt động học: * Khởi động: - Hội đồng tự quản Tổ chức cho bạn lớp hát tập thể * GV giới thiệu - GV ghi đề bảng; HS ghi A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hoạt động 1: Nói đồi em biết: - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS nêu tên đồi, nói vị trí miêu tả đồi +PP: Vấn đáp +KT: Nhận xét lời Hoạt động 2: Đọc đoạn hội thoại và trao đổi - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS tỉnh có vùng trung du +PP: Vấn đáp +KT: Nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 3: Làm bài tập - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS đọc tập 3.a trang 75 viết câu +PP: Quan sát +KT: Ghi chép ngắn B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG HD HS giới thiệu v trung du Bc B Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182019  Ngày dạy: Chiều Thứ ngày tháng 10 năm 2018 KHOA HỌC 4D: BÀI 7: BẠN CÓ BIẾT CÁC BỆNH VỀ DINH DƯỠNG ( TIẾT 2) I MỤC TIÊU - Kiến thức: Nêu ích lợi muối I-ốt - Kỹ năng: Có ý thức thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng - Thái độ: Ham học hỏi, tìm hiểu ích lợi muối I-ốt lý cần thiết phải ăn muối I-ôt - Năng lực: Vận dụng kiến thức học vào sông hàng ngày II HOẠT ĐỘNG HỌC ⃰⃰ Khởi động - Gọi 2-3 bạn lên nhắc lại kiến thức học - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hình thành kiến thức: Quan sát và trả lời Việc 1: Em Việc 2: Em chia sẻ với bạn Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ với - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS quan sát hình kể tên loại thức ăn có hình để phòng bệnh ghi 1, 2, 3, +PP: vấn đáp +KT: trả lời bng ming Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182019 c va trả lời Việc 1: Việc 2: - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS trả lời Những việc em cần thực để phòng bệnh suy dinh dưỡng bệnh béo phì nội dung trang 42 sách HDH +PP: vấn đáp +KT: trả lời miệng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Làm việc với phiếu học tập - Đánh giá thường xuyên: +TCĐG: HS thảo luận thống tập điền kết vào phiếu học tập Dán kết lên góc học tập nhóm +PP: Quan sát +KT: Ghi chép ngắn C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Viết việc cần thực nhà để phòng bệnh dinh dưỡng theo gợi ý trang 44 sách  Ngày dạy 5C: Chiều thứ ngày tháng 10 năm 2018 Ngày dạy 5A,B,D: Sáng thứ ngày tháng 10 năm 2018 ĐẤT VÀ RỪNG Địa lí 5: I Mục tiêu: Kiến thức: Học xong này, HS : - Biết loại đất nước ta: đất phù sa đất phe-ra-lít - Nêu số đặc điểm đất phù sa đất phe-ra-lít: + Đất phù sa: hình thành song ngòi bồi đắp, màu mỡ, phân bố đồng + Đất phe-ra-lít: có màu đỏ đỏ vàng, thường nghèo mùn; phân bố vùng đồi núi Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182019 - Phõn bit c rng rm nhiệt đới rừng ngập mặn: + Rừng rậm nhiệt đới: cối rậm, nhiều tầng + Rừng ngập mặn: có rễ nâng khỏi mặt đất Kĩ năng: - Nhận biết nơi phân bố đất phù sa, đát phe-ra-lít; rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn đồ(lược đồ): đất phe-ra-lít rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu vùng đồi, núi, đất phù sa phân bố chủ yếu vùng đồng bằng; rừng ngập mặn chủ yếu vùng thấp ven biển - Biết số tác dụng rừng đời sống sản xuất nhân dân ta: điều hòa khí hậu , cung cấp nhiều sản vật, đặc biệt gỗ Thái độ: Có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên đất, rừng đất nước Năng lực: tự học, tự giải vấn đề II Chuẩn bị: GV:- Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh SGK - Phiếu HT HS: SGK,VBT III.Hoạt động học: Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức lớp hát tập thể - HĐTQ gọi - bạn nhắc lại kiến thức học - HS viết tên vào A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Đất ở nước ta - Đọc SGK , Quan sát hình 1, cho biết dịa phương bạn có loại đất Việc 1: Thảo luận nhóm lớn trả lời câu hỏi: - Nước ta có loại đất nào? Sự phân bố loại đất đó?( Đất phe-ra-lít vùng đồi núi, đất phù sa đồng bằng) - Đặc điểm hai loại đất nước ta? ( Đất phe-ra-lít có màu đỏ vàng thường nghèo mùn, hình thành đất ba dan tơi xốp phì nhiêu Đất phù sa hình thành sơng ngòi bồi đắp màu mỡ.) - Tại nước ta lại cần phải sử dụng hợp lí đất? Nếu sử dụng mà không cải tạo bồi bổ, bảo vệ đất sẽ gây tác hại cho đất?( đất nguồn tài nguyên quý giá có hạn việc sử dụng đất cần đôi với bảo vệ cải tạo) + Nêu số biện pháp cải tạo đất?( Bón phân hữu cơ, làm ruộng bậc thang, thau chua, rửa mặn ) Việc 2: Chỉ lược đồ địa hình VN (hình – 2) vùng phân bố hai loại đất Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182019 chớnh nc ta? Viờc 3: Nhóm trưởng gọi bạn báo cáo kết quả, bạn lại lắng nghe bổ sung, thống kết Việc 4: Thư kí tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo với giáo *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + - Biết loại đất nước ta: đất phù sa đất phe-ra-lít - Nêu số đặc điểm đất phù sa đất phe-ra-lít: + Đất phù sa: hình thành sơng ngòi bồi đắp, màu mỡ, phân bố đồng + Đất phe-ra-lít: có màu đỏ đỏ vàng, thường nghèo mùn; phân bố vùng đồi núi +Hợp tác, tự học PP: Quan sát,vấn đáp KT: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi ; nhận xét lời 2.Rừng ở nước ta - HS quan sát hình 1, 2, ; đọc SGK, thảo luận nhóm : + Chỉ vùng phân bố rừng rậm nhiệt đới rừng ngập mặn lược đồ + Điền thông tin vào bảng sau : Rừng Rừng rậm nhiệt đới Vùng phân bố Đồi núi Đặc điểm Cây cối rậm, nhiều tầng Rừng ngập mặn Ven biển Đước, sú,vet - Đại diện nhóm HS trình bày kết làm việc trước lớp - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: - Phân biệt rừng rậm nhiệt đới rừng ngập mặn: + Rừng rậm nhiệt đới: cối rậm, nhiều tầng + Rừng ngập mặn: có rễ nâng khoi mt t Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182019 +Hp tỏc, tự học PP: Quan sát,vấn đáp KT: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi ; nhận xét lời Vai trò rừng: - Đọc thông tin SGK - Thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi: + Nêu vai trò rừng tự nhiên, sản xuất đời sống người?( điều hòa khí hậu , cung cấp nhiều sản vật, đặc biệt gỗ.) + Kể số biện pháp mà Nhà nước ta địa phương thực để phủ xanh đất trồng, đồi núi trọc?( Trồng rừng bảo vệ rừng, không chặt phá rừng bừa bãi.) + Chúng ta cần làm để bảo vệ rừng?( Cần bảo vệ , khai thác, sử dụng đất rừng cách hợp lí.) Việc 1: Các nhóm thống kết trả lời Việc 2: Nhận xét, bổ sung *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: - Biết số tác dụng rừng đời sống sản xuất nhân dân ta - Kể số biện pháp mà Nhà nước ta địa phương thực để phủ xanh đất trồng, đồi núi trọc +Hợp tác, tự học PP: Quan sát,vấn đáp KT: Ghi chép ngắn,đặt câu hỏi ; nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Liên hệ: Nêu số cách cải tạo bảo vệ đất mà bạn biết? ( bón phân hữu cơ, phân vi sinh trồng trọt; làm ruộng bậc thang vùng đồi núi để tránh xói mòn đất; đóng cọc, đắp đê đễ giữ đất không bị sạt lở…) C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Viết văn vẽ tranh khuyên người tham gia bảo vệ đất rng Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182019  10 Giáo viên : Trn Vn Thn ... DỤNG HD HS giới thiệu trung du Bc B Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182 019  Ngày dạy: Chiều Thứ ngày tháng 10 năm 2018 KHOA HỌC 4D: BÀI 7: BẠN CÓ BIẾT CÁC... Tìm hiểu cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng  Ngày dạy 4A,B,C,D: Sáng thứ ngày tháng 10 năm 2018 Ngày dạy 4E: chiều thứ ngày tháng 10 năm 2018 BÀI 2: TRUNG DU... động tiết học - Gọi 2-3 bạn lên nhắc lại kiến thức học - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trc lp A HOT NG C BN Giáo viên : Trn Vn Thn Nhật kí dạy học Năm học : 20182 019 Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 (8) , Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 (8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay