Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 (4)

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 15:06

Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 Thứ hai ngày 01 tháng 10 năm 2018 Buổi chiều Tiết 1: TOÁN: BIỂU ĐỒ CỘT (T2) I.Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Bước đầu hiểu biết số TBC nhiều số - Biết tìm số trung bình cộng 2,3,4 số 2/ Kĩ năng: HS vận dụng vào sống 3/ Thái độ: GD lòng say mê học toán 4/ Năng lực: Giúp HS phát triển lực tính tốn, tư II Đồ dùng dạy – học: Bảng phụ, PHT III Điều chỉnh nội dung hoạt động: * HĐ1: Theo tài liệu: *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS điền số vào chỗ chấm + Khả làm việc nhóm - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở HĐ (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS điền số vào chỗ chấm + Rút cách tìm số TBC + Thuộc cách tìm số trung bình cộng + Khả làm việc nhóm - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS tìm số trung bình cộng số cho trước + Trình bày tốn + Chia sẻ tốt với bạn - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: * Híng dÉn cho HSCHT BT3: - Tríc tiên cộng số với nhau, đếm xem có tất số lấy tổng vừa tính ®ỵc chia ®Ịu cho sè ®ã Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E Tun 06 * Bài toán nâng cao cho HSHT: Tìm số tự nhiên cho trung bình cộng chúng 16 chúng có số ch½n V Hoạt động ứng dụng: Đo cân nặng thành viên gia đình em Sau tính trung bình cộng cân nặng người ****************************************** Tiết 2: Tiếng việt: Bài 6A: DŨNG CẢM NHẬN LỖI (T1) I.Mục tiêu: KT: Đọc – hiểu Nỗi dằn vặt An- đrây- ca 2.KN - Biết đọc với giọng kể chậm rãi,tình cảm,bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện - Hiểu nội dung : Nỗi dằn vặt An – drây – ca thể tình yêu thương ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực nghiêm khắc với lỗi lầm thân (trả lời CH SGK) TĐ: Giáo dục HS tình yêu thương ,lòng trung thực 4.NL: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin II Chuẩn bị đồ dùng dạy - học - Tranh minh họa tập đọc III Điều chỉnh hoạt động: HĐCB1: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nói nội dung phù hợp với hình ảnh minh họa + Dự đốn đọc nói câu chuyện gì? - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐCB 2,3,4: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nghĩa từ: +An - đrây- ca: Tên nhân vật câu chuyện +Dằn vặt: làm cho đau đớn, buồn khổ cách dai dẳng.Tự trách +Ngồi nức nở: ngồi khóc + Đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm +Biết đọc với giọng kể chậm rãi,tình cảm,bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi,nhận xét lời, trình bày miệng HĐCB 5: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 Hiểu nội dung đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu +Câu 1: Cậu chơi đá bóng bạn + Câu 2: Mẹ khóc nấc lên ơng qua đời + Câu 3: Em nghĩ ông mải chơi nên mua thuốc chậm +Câu 4:Biết thương ông, trung thực biết hối hận lỗi lầm + HS nêu ý nghĩa câu chuyện: Nỗi dằn vặt An – drây – ca thể tình yêu thương ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực nghiêm khắc với lỗi lầm thân - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, tôn vinh học tập, ghi chép ngắn IV Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em đọc yếu em Tun Anh, Quý, Ti, Hong, Trõm luyện đọc nắm ND - HSHT: Tiếp cận giúp em đọc din cảm hiểu đợc nội dung V Hng dẫn phần ứng dụng: Về nhà đọc cho người thân nghe tập đọc ****************************************** Tiết 3: Chào cờ Thực theo kế hoạch nhà trường ****************************************** Thứ ba ngày 02 tháng 10 năm 2018 Buổi sáng Tiết 2: TỐN: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC (T1) I.Mục tiêu: 1.KT: - Viết, đọc, so sánh STN; nêu giá trị chữ số số - Đọc thông tin biểu đồ cột KN: Vận dụng thực hành thành thạo đọc, viết, so sánh STN; xử lí thơng tin thành thạo biểu đồ TĐ : - Giúp hs yêu thích học tốn có khả đọc, phân tích số liệu đồ 4.NL: NL ngơn ngữ, tính tốn II Chuẩn bị đồ dùng dạy - học - Bảng phụ III Điều chỉnh hoạt động: HĐ 1,2: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HSviết số tự nhiên liền sau liền trước 980 428 980 429 980 427 +Nêu giá trị chữ số số(5 000 000; 000; 500 000) Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 +Xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn : 789 012; 879 012; 978 012; 007v232 +Viết cẩn thận, nhanh -PP: quan sát, vấn đáp -KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 2.HĐ 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc thông tin biểu đồ cột số cà phê xuất cồng ti Yến Mai a Năm 2012 nhiều năm 2009 330 b.Năm 2012 xuất nhiều Năm 2009 xuất c Trung bình năm xuất 640 + Đọc thành thạo biểu đồ - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời IV.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: * Hướng dẫn cho HS CHT: Làm tập.Viết, đọc, so sánh số tự nhiên * HSHT: Làm nhanh tập V.Hướng dẫn ứng dụng: Hãy tìm số có nhiều chữ số tờ báo, tạp chí sách tham khảo Chép vào vài số tìm thơng tin liên quan đến số ********************************** Tiết 4: Tiếng Việt: Bài 6A: DŨNG CẢM NHẬN LỖI (T2) I Mục tiêu: KT: - Hiểu khái niệm danh từ chungvà danh từ riêng (ND ghi nhớ) 2.KN: - Nhận biết danh từ chung danh từ riêng dựa dấu hiệu ý nghĩa khái quát chúng ; nắm quy tắc viết hoa danh từ riêng bước đầu vận dung quy tắc vào thực tế - Vận dụng kiến thức học để nhận biết danh từ chung, danh từ riêng, viết hoa danh từ riêng 3.TĐ: HS có ý thức viết tên mình, tên riêng người tên địa lí 4.NL: Phát triển lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: SHD, thẻ từ, phiếu học tập III Điều chỉnh hoạt động: HĐCB 6: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS nắm nội dung thư + Phần đầu thư: HS nắm được: Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 Câu 1: a.sông; b Cửu Long; c.vua; d Lê Lợi Câu 2:+ Sông: tên chung để dòng nước chảy tương đối lớn, thuyền bè lại + Cửu Long: tên riêng dòng sơng có chín nhánh đồng sông Cửu Long + Vua: tên chung người đứng đầu nhà nước phong kiến + Lê Lợi: tên riêng vị vua mở đầu nhà Hậu Lê Câu 3:a,c: không viết hoa; b,d: viết hoa + DT chung tên gọi loại vật + DTR: tên riêng vật, viết hoa + Lấy ví dụ DTC, DTR + Khả hợp tác, chia sẻ nhóm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐTH 1: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS tìm viết danh từ riêng: Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ + Khả hợp tác, chia sẻ nhóm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: *HS CHT: Bài – HĐCB: Tiếp cận giúp em yếu chọn thẻ từ ghép vào lời giải nghĩa thích hợp, giúp HS so sánh nghĩa, cách viết cặp từ Bài – HĐTH: Tiếp cận giúp em nhận danh từ riêng từ tên riêng vật viết hoa * HS HT: Tìm danh từ chung, danh từ riêng VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Em viết tên thành viên gia đình nói cho họ cách viết ****************************************** Buổi chiều Tiết 1: Tiếng Việt: Bài 6A: DŨNG CẢM NHẬN LỖI (T3) I Mục tiêu: 1.KT: - HS nghe viết trình bày tả“ Người viết truyện thật thà” sẽ; trình bày lời đối thoại nhân vật KN- Làm BT thảo luận tra từ điển để viết từ láy có tiếng chứa âm s/x 3.TĐ: - Giáo dục học sinh tính cẩn thận viết chữ NL: phát triển lực thẩm mĩ, ngôn ngữ II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: SHDH, bảng nhóm III Điều chỉnh hoạt động: Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 HĐTH2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Kĩ viết tả HS: +Viết họ tên, địa người gửi, người nhận bào phong bì thư +Viết hoa danh từ riêng +Viết tả, chữ đều, trình bày đẹp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời,ghi chép ngắn HĐTH3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: Ban -dắc, tưởng tượng, truyện dài,thẹn, ấp úng, +Viết tên riêng: Ban -dắc +Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ đều, trình bày đẹp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời,ghi chép ngắn HĐTH4a: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS tìm được: +Các từ láy có tiếng chứa âm s :san sát, sẵn sàng, săn sóc, sần sùi, sốt sắng, sn sẻ, sầm sập, sít sao, +Các từ láy có tiếng chứa âm x: xa xa, xa xơi, xám xịt, xúng xính, xốn xang, xơn xao, xót xa, xối xả, xanh xao, xao xuyến, - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: V Dù kiÕn ph¬ng án hỗ trợ cho HS: - HSCHT: Bi 4: Tip cận giúp em nghe – viết bài: Người viết truyện thật - Bài 4a: Tiếp cận giúp em tìm từ láy * HSHT:- HS tìm nhiều từ láy VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng người thân thực phần ứng dụng SHDDH ****************************************** Tiết 2: Tiếng Việt: Bài 6B: KHÔNG NÊN NÓI DỐI (T1) I Mục tiêu: 1.KT: - Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, bước đầu diễn tả nội dung câu chuyện - Hiểu ý nghĩa: Khuyên HS khơng nói dối tính xấu làm lòng tin, tơn trọng người 2.KN: - Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm 3.TĐ: - Giáo dục học sinh khơng nên nói dối với ai, bị lòng tin Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 4.NL: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Tranh minh họa III Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Trả lời câu hỏi + Nêu suy nghĩ sau nói dối - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐTH2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Nối nghĩa từ: 1-g; 2-c, 3-a, 4-b, 5-d; 6-e + Đọc trơi chảy tồn với giọng nhẹ nhàng, hóm hỉnh, ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm, biết thể ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng, tình biến chuyển truyện, phù hợp với lời nói nhân vật( Cha: ôn tồn, trầm buồn Em: tinh nghịch, thản nhiên ) - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: -Tiêu chí đánh giá: +Câu 1: Nói dối ba học nhóm + Câu 2: Tức giận thấy em gái bỏ học xem phim + Câu 3:Cũng nói dối ba bỏ học chơi +Câu 4:Vì chị tự thấy làm gương xấu cho em làm ba buồn + HS nêu ý nghĩa câu chuyện: : Khun HS khơng nói dối tính xấu làm lòng tin, tơn trọng người -PP: vấn đáp, quan sát -Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, ghi chép ngắn - Kĩ thuật: nhận xét lời IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: * HSCHT: đọc từ khó: ân hận, giận nắm nội dung * HS HTT:- Đọc diễn cảm toàn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc diễn cảm văn cho người thân nghe ************************************* Tiết 3: Khoa học: BẠN CÓ BIẾT CÁC BỆNH VỀ DINH DƯỠNG (T1) I Mục tiêu: 1.KT: - Kể tên cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng - Nêu ích lợi muối i-ốt Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 2.KN: Biết cung cấp đủ chất dinh dưỡng lượng 3.TĐ: Có ý thức thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng 4.NL: phát triển lực giải vấn đề sáng tạo II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: PHT III Điều chỉnh hoạt động: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động: - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi : “Ai nhanh, đúng” - Cử đội đội bạn - CTHĐTQ phổ biến luật chơi Các đội lắng nghe thực - Hai đội tham gia chơi Lớp làm cổ động viên làm trọng tài - Đội có kết nhanh đội thắng - CTHĐTQ mời bạn nhận xét - CTHĐTQ hỏi: Nếu ăn nhiều thức ăn chứa chất béo mắc bệnh gì? - Mời bạn trả lời - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào học GV giới thiệu học ghi nhan đề lên bảng - Cá nhân ghi tên vào - Bạn phụ trách đồ dùng di chuyển lấy đồ dùng học tập cho nhóm * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Hiểu luật chơi Tham gia chơi hào hứng, tích cực +Phản xạ nhanh, đồn kết - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu * Hình thành kiến thức: Quan sát trả lời: Việc 1: Quan sát hình 1, 2, Việc 2: Viết tên bệnh dinh dưỡng vào Việc 3: Kể thêm bệnh dinh dưỡng mà em biết Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn lắng nghe ý kiến bạn Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá câu trả lời bạn, thống kết * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 + HS nêu tên bệnh hình 1(còi xương suy dinh dưỡng); hình 2(bướu cổ); hình 3(béo phì) + Biết kể thêm bệnh dinh dưỡng mà em biết VD: thiếu vi-ta-min, khơ mắt, sâu răng, tăng huyết áp, lỗng xương, mềm xương, thiếu máu, - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Đọc trả lời câu hỏi: Việc 1: Đọc thông tin mục a trang 40 Việc 2: Viết vào câu trả lời cho câu hỏi mục b (trong hình) trang 40 - Đổi chéo cho bạn bên cạnh để kiểm tra, bổ sung thống ý kiến Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến - Nêu nguyên nhân gây bệnh còi xương - Nêu nguyên nhân gây bệnh bướu cổ ……… Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nêu phương án trả lời câu hỏi trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với giáo * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi: Câu 1:Bệnh thừa cân, béo phì: ăn nhiều thức ăn chứa nhiều chất bột đường, chất béo Câu 2:Bệnh chảy máu chân răng: thiếu vi-ta-min C Câu 3:Mắt bị khơ, nhìn mờ: thiếu vi-ta-min A Câu 4:Bệnh biếu cổ: thiếu i-ốt + Có ý thức thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng + Liên hệ thân xem có mắc số bệnh khơng - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Quan sát trả lời: Việc 1: Quan sát loại thức ăn trang 41 đọc tên loại bệnh Việc 2: Viết tên loại thức ăn mà em vừa QS để phòng bệnh có ô 1, 2, 3, Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn lắng nghe ý kiến bạn Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá câu trả lời bạn, thống kết Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến - Ngoài việc bổ sung thức ăn có hình bạn kể thêm số cách phòng bệnh khác khơng ? Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nêu phương án trả lời câu hỏi trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với cô giáo Báo cáo với thầy/cô giáo kết việc em làm * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS kể tên loại thức ăn để phòng bệnh: 1.Bệnh qng gà:chuối, rau, mướp, đậu ve, nước ép cà rốt 2.Bướu cổ: muối, bột canh i-ốt 3.Suy dinh dưỡng:trứng, thịt, cá tôm 4.Chảy máu chân răng:nước chanh + Có ý thức thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng + Liên hệ thân xem ăn uống đủ chất dinh dưỡng chưa - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Ban phụ trách đồ dùng lấy phiếu tập góc học tập phát cho thành viên nhóm Hãy viết chữ “N” trước việc NÊN LÀM, chữ “K” trước việc KHƠNG NÊN LÀM Ăn nhiều rau xanh chín theo khả Chơi trò chơi trí não thay cho trò chơi vận động Ăn nhiều đồ ăn rán (chiên), xào Luyện tập thể dục thể thao, lao động vừa sức Ăn bánh kẹo, uống sữa thay cơm Ăn thật no trước ngủ Ăn thức ăn có nguồn gốc động vật có nguồn gốc thực vật Việc 1: Đọc yêu cầu phiếu tập Việc 2: Điền vào phiếu - Đổi chéo phiếu tập cho bạn bên cạnh để kiểm tra, đánh giá, bổ sung thống ý kiến * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS nêu việc nên làm khơng nên làm để phòng bệnh béo phì: +Ăn nhiều rau xanh chín theo khả năng.(N) + Chơi trò chơi trí não thay cho trò chơi vận động.(K) + Ăn nhiều đồ ăn rán (chiên), xào (K) + Luyện tập thể dục thể thao, lao động vừa sức (N) 10 Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 - Tiêu chí đánh giá: +Vận dụng giải thành thạo dạng tốn trung bình cộng (áp dụng bước tính) B1: Tìm số hoa bán ngày thứ B2: Tìm số hoa bán ngày thứ B3:Trung bình ngày bán được( B3 làm thành bước: Tìm tổng số hoa bán ngày Sau tìm trung bình ngày bán được) + Đặt câu lời giải tường minh, dễ hiểu + Tính tốn nhanh, xác, viết cẩn thận -PP: vấn đáp, quan sát -KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: * Hướng dẫn cho HSCHT làm BT6: Bước 1: Tìm số hoa bán ngày thứ hai Bước 2: Tìm số hoa bán ngày thứ ba Bước 3: Tìm số hoa bán ngày Bước 4: Tìm trung bình ngày bán ki – lô – gam hoa V.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với người thân hoàn thành phần ứng dụng ********************************** Tiết 4: Tiếng Việt: Bài 6B: KHÔNG NÊN NÓI DỐI (T2) I Mục tiêu: 1.KT: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc, nói lòng tự trọng - Hiểu câu chuyện nêu nội dung câu chuyện 2.KN: Biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc, nói lòng tự trọng Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện - HS chăm nghe lời bạn kể, nhận xét lời kể bạn 3.TĐ: - Các em có ý thức rèn luyện để trở thành người có lòng tự trọng 4.NL: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, lực tư sáng tạo, diễn đạt mạch lạc, tự tin II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: PHT III Điều chỉnh hoạt động: HĐ TH1: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS chọn câu chuyện(có thể chọn đọc sách) người biết tự coi trọng giữ gìn phẩm giá +Giới thiệu tên câu chuyện, nhân vật truyện + Câu chuyện có mở đầu, diễn biến, kết thúc + Biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn +Nêu thảo luận ý nghĩa câu chuyện 12 Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 + Khả tự học - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ TH2 Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Lời kể (rõ ràng, dễ hiểu, có truyền cảm khơng?) +Câu chuyện kể trình tự +Khả kết hợp cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, vẻ mặt vời lời kể + Phong thái kể(tự tin) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT kể câu chuyện lòng tự trọng mà em nghe, đọc *HSHT: Các em kể, hiểu, nêu ý nghĩa caauc huyện nghe, đọc lòng tự trọng VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Về nhà người thân hoàn thành phần ứng dụng ************************************* Tiết 5: Tiếng Việt: Bài 6B: KHÔNG NÊN NÓI DỐI (T3) I Mục tiêu: 1.KT: - Biết rút kinh nghiệm TLV viết thư (đúng ý, bố cục rõ ràng,dùng từ, đặt câu viết tả,…)tự sửa lỗi mắc viếttheo hướng dẫn GV 2.KN: - Vận dụng sửa bài, rút kinh nghiệm làm sau tốt 3.TĐ: - Giáo dục học sinh tham gia tích cực vào hoạt động học lớp 4.NL: Phát triển lực ngôn ngữ II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Bảng phụ III Điều chỉnh hoạt động: 1.HĐTH3,4: Theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nghe cô giáo nhận xét chung làm lớp biết chất lượng làm lớp + Đọc lại là, lời nhận xét thầy cô giáo bài, đọc chỗ mắc lỗi +Tham gia chữa chỗ thầy cô giáo đề nghị chữa chung: lỗi ý, bố cục, lỗi dùng từ, đặt câu, lỗi tả +Nhận biết chỗ làm sai Tự chữa - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngăn 2.HĐTH5 : Theo tài liệu *Đánh giá: Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 13 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 - Tiêu chí đánh giá: + Em lắng nghe vài đoạn làm tốt học sinh, nhận biết hay văn + Thảo luận với bạn để tìm hay, tốt giới thiệu + Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, viết tả + Khả tự học + Khả nhận xét, đánh giá làm bạn +Khả chia sẻ trước lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: HSCHT: Giúp em chữa lại lỗi tả, lỗi ý, lỗi dùng từ,… VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hỏi người thân xem họ hàng có cần thăm hỏi để viết thư ************************************* Thứ năm ngày 04 tháng 10 năm 2018 Buổi sáng: Tiết 1: TOÁN: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (T1) I Mục tiêu: 1.KT: - Biết đặt tính biết thực phép cộng ,phép trừ số có đến sáu chữ số khơng nhớ có nhớ khơng q lượt khơng liên tiếp 2.KN: Vận dụng thành thạo (HĐTH) 3.TĐ: - Giáo dục HS tính tự giác, cẩn thận, xác, tích cực học tốn 4.NL: - NL tự hc, hp tỏc nhúm, tớnh toỏn II Chuẩn bị đồ dïng d¹y häc: - Phiếu học tập Chuẩn bị trò chơi HĐTH III Điều chỉnh hoạt động: 1.HĐ 1: (Theo TL) Trò chơi “Chuyển hàng lên tầu” *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Viết kết vào trống phép tính theo hướng mũi tên phép tính cuối + Viết cẩn thận, phản xạ nhanh + Mạnh dạn hợp tác nhóm, đồn kết -PP: quan sát, vấn đáp -KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời 2.HĐ 2,3,4 : (Theo TL) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+ - Nắm bước thực phép cộng, phép trừ số có sáu chữ số ( có nhớ); B1: Đặt tính ( chữ số hàng phải thẳng cột với nhau); B2: thực tính từ phải sang trái + Viết cẩn thận,tính tốn xác + Viết số cẩn thận , đẹp, trình bày khoa học, Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 14 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 -PP: quan sát, vấn đáp -KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời 3.HĐTH : (Theo TL) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm bước thực phép cộng, phép trừ số có sáu chữ số ( có nhớ); B1: Đặt tính ( chữ số hàng phải thẳng cột với nhau); B2: thực tính từ phải sang trái + Thực tính phép cộng, phép trừ xác + Viết cẩn thận,tính tốn xác + Viết số cẩn thận , đẹp, trình bày khoa học, -PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời IV Điều chỉnh nội dung dạy – học: V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: * Hướng dẫn cho HSCHT cách đặt tính đặt kết cho thẳng hàng: Hpangf, tài, Trâm, Tồn *HSHT: Tìm số biết lấy số cộng với 2456 trừ 5478 1978 V.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với người thân hoàn thành phần ứng dụng ********************************** Tiết 2: TIẾNG VIỆT: BÀI 6C: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG (T1) I Mục tiêu: 1.KT: - Biết thêm nghĩa số từ ngữ chủ điểm Trung thực- Tự trọng; bước đầu biết xếp từ Hán Việt có tiếng “trung” theo hai nhóm nghĩa đặt câu với từ nhóm 2.KN: - Sử dụng từ ngữ học để đặt câu, chuyển từ vào vốn từ tích cực 3.TĐ: - Học sinh hiểu trung thực – tự trọng đức tính tốt em có ý thức, thói quen thể tính trung thực lòng tự trọng học tập sống 4.NL: Phát triển lực ngôn ngữ,hợp tác nhóm diễn đạt mạch lạc tự tin II Đồ dùng dạy – học: Bảng phụ, SHD III Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐCB 1: Theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Tìm nhanh từ có tiếng “tự” + Xếp nhiều từ, trình bày đẹp + HS hợp tác nhóm, diến đạt mạch lạc, ngôn ngữ - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: ghi chép ngắn HĐCB 2: Theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS chọn từ cột A thích hợp với nghĩa cột B 15 Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 a-3; b- 1; c-2; d-5; e-6; g-4 + Hiểu nghĩa từ sử dụng từ hợp lí + Hợp tác nhóm tốt Có khả chia sẻ trước lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐCB 3: (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS xếp từ vào hai nhóm thích hợp a, Các từ đức tín tốt: tự tin, tự trọng, tự hào b,Các từ tính xấu: tự ti, tự kiêu, tự + Hiểu nghĩa từ sử dụng từ hợp lí + Có ý thức học tập đức tính tốt -Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn 4.HĐCB 4,5: (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS đọc hiểu đoạn văn, xem xét chọn từ điền vào chỗ trống (1- tự trọng; 2- tự kiêu; 3- tự ti; 4- tự tin; - tự hào) +HS xếp từ vào hai nhóm thích hợp a) Từ ghép có tiếng “trung” có nghĩa “ở giữa”: trung thu, trung bình, trung tâm b) Từ ghép có tiếng “trung” có nghĩa “một lòng dạ”: trung thành, trung nghĩa, trung kiên, trung thực, trung hậu + Hiểu nghĩa từ sử dụng từ hợp lí + Hợp tác nhóm tốt Có khả chia sẻ trước lớp -Phương pháp: vấn đáp,quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời,ghi chép ngắn HĐCB 6: (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đặt câu với từ HĐCB + Hiểu nghĩa từ, đặt câu gãy gọn, tường minh, rõ nghĩa -Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: *HSCHT: Bài 5: Tiếp cận giúp em phân biệt từ ghép có tiếng trung có nghĩa với tiếng trung có nghĩa lòng 16 Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 Bài 6: Giúp em đặt câu có dùng từ cho BT2 *HSHT: 6: em đặt nhiều câu có dùng từ cho BT2 VI.Hướng dẫn ứng dụng: Nếu có lần khơng trung thực, em kể lại xin lỗi người thân ************************************ Tiết 3: ĐẠO ĐỨC: BÀI TỎ Ý KIẾN (T2) I MỤC TIÊU: -KT: Học xong HS có khả năng: Trẻ em cần phải bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em - KN: Mạnh dạn, biết cách bày tỏ ý kiến thân cách thuyết phục - TĐ: biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác - NL: Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1: Khởi động: BVN tổ chức cho lớp hát * Hoạt động 2: Hs bày tỏ ý kiến Việc :HS đọc chon ý kiến Việc : Em bạn trao đổi câu trả lời với Việc : Nhóm trưởng điều hành ban nhóm nói lên ý kiến Việc 4: Ban học tập tổ chức cho bạn trình bày tiểu phẩm trước lớp *Đánh giá: -Tiêu chí đánh giá: HS nói lên ý kiến tán thành khơng tán thành giải thích cách thuyết phục người nghe -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời *Hoạt động : Trò chơi Phóng viên Việc :HS đọc trả lời câu hỏi Việc : Em bạn trao đổi câu trả lời với Việc : Nhóm trưởng điều hành ban nhóm nói lên ý kiến Việc 4: Ban học tập tổ chức cho bạn ttập làm phóng viên *Đánh giá: -Tiêu chí đánh giá: HS nói lên ý kiến tình hình trường lớp nay,những hoạt động em thích hoạt em muốn tham gia Dự định em ngày hè HS trình bày tỏ ý kiến tự nhiên, ý rõ ràng dễ hiểu -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Hoạt động 4: Xây dựng tiểu phẩm quyền tham gia ý kiến trẻ em Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 17 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 Việc :HS nhóm xây dựng ý tưởng Việc : Viết ngắn gọn kịch Việc : Nhóm trưởng điều hành ban nhóm tham gia đống tiểu phẩm Việc 4: GV tổ chức cho nhóm lên trình bày tiểu phẩm *Đánh giá: -Tiêu chí đánh giá: Tiểu phẩm có nội dung rõ ràng, bạn diễn tự nhiên, nhóm bầu chọn tiểu phẩm hay -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh ************************************* Tiết 4: TIẾNG VIỆT: BÀI 6C: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG (T2) I Mục tiêu: 1.KT: - Dựa vào tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rừu lời dẫn giải tranh để kể lại cốt truyện KN: - Biết phát triển ý 2,3 tranh để tạo thành 2,3 đoạn văn kể chuyện (BT2) TĐ: - Thông qua câu chuyện giáo dục HS tính thật lòng trung thực 4.NL: Phát triển lực ngơn ngữ,hợp tác nhóm diễn đạt mạch lạc tự tin II Đồ dùng dạy – học: Bảng nhóm III Điều chỉnh nội dung hoạt động: 1.HĐTH 1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS nghe hiểu nội dung câu chuyện Ba lưỡi rìu + HS ghi nhớ nội dung nhân vật câu chuyện - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi 2.HĐTH 2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS biết dựa vào tranh lời kể tranh kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu Ví dụ: Ngày xưa có chàng tiều phu sống nghề chặt củi Cả gia tài anh mọt rìu sắt Một hơm chàng đốn củi lưỡi rìu bị văng xuống sơng Chàng trai khơng biết làm cách vớt lên cụ già lên hứa giúp chàng Lần thứ nhất, cụ vớt lên lưỡi rìu vàng, chàng bảo khơng phải mình.Lần thứ hai, cụ vớt lên lưỡi rìu bạc, cậu khơng nhận Lần thứ ba, cụ vớt lên lưỡi rìu sắt, anh sung sướng nhận lưỡi rìu cảm ơn cụ Cụ già khen chàng trai thật tặng chàng cẩ ba lưỡi rìu + Kể cốt truyện, lời kể chuyện tự nhiên 18 Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 +Biết kết hợp cử chỉ, lời nói, hành động + Nêu ý nghĩa câu chuyện: Truyện khuyên trung thực, thật sống hưởng hạnh phúc - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi gợi mở 3.HĐTH 3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS kể đoạn nội dung câu chuyện nhóm + Kể nội dung câu chuyện, trình tự, lời kể chuyện tự nhiên, có sáng tạo lời kể +Kể đầy đủ diễn biến đoạn, kết hợp miêu tả ngoại hình, động tác, vẻ mặt nhân vật; màu sắc, đặc điểm lưỡi rìu Ví dụ: Có chàng tiều phu nghèo đốn củi lưỡi rìu bị tuột khỏi cán, văng xuống sơng.Chàng chán nản, nói: “Gia tài ta có lưỡi rìu sắt, lại biết kiếm ăn đây.” + Hợp tác nhóm tốt Có khả chia sẻ trước lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: * HSCHT: Bài 1-HSTH: Tiếp cận giúp Các em kể cốt truyện Ba lưỡi rìu - Bài 2-HSTH: Tiếp cận giúp em kể đoạn câu chuyện Ba lưỡi rìu VI.Hướng dẫn ứng dụng: Thực theo sách HDH ************************************ Buổi chiều: Tiết 2: HĐNGLL: BÀI 2: VẠCH KẺ ĐƯỜNG, CỌC TIÊU VÀ RÀO CHẮN I MỤC TIÊU: KT: H/S hiểu ý nghĩa, tác dụng vạch kẻ đường, cọc tiêu rào chắn giao thông KN: H/S nhận biết loại cọc tiêu, rào chắn, vạch kẻ đường xác định nơi vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn Biết thực hành quy định TĐ: Khi đường biết quan sát đèn, tín hiệu giao thơng để chấp hành luật GTĐB đảm bảo ATGT NL: Phát triển lực tự giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: 07 phong bì dày, phong bì hình biển báo hiệu Phiếu học tập H/S: Giấy màu III HOẠT ĐỘNG HỌC: Khởi động TBHT tổ chức cho bạn chơi trò chơi “Hộp thư chạy” A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 19 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 1.Tìm hiểu vạch kẻ đường GV nêu câu hỏi: ? Những nhìn thấy vạch kẻ đường ? Em mô tả vạch kẻ đường ? Em biết người ta kẻ vạch kẻ đường để làm HS trả lời HS khác nhận xét, bổ sung GV giải thích thêm cho HS hiểu * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+ HS mơ tả vạch kẻ đường em thấy + Biết tác dụng vạch kẻ + Mô tả ngắn gọn rõ ràng - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi -nhận xét lời 2.Tìm hiểu cọc tiêu, hàng rào chắn Việc 1: Quan sát hình ảnh cọc tiêu, hàng rào chắn Việc 2: Thảo luận câu hỏi sau: ? Cọc tiêu có tác dụng giao thơng ? Có loại rào chắn Nó có tác dụng giao thơng Việc 3: Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét bổ sung Việc 4: GV giải thích thêm cho HS hiểu cọc tiêu, hàng rào chắn * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+ HS biết có loại cọc tiêu + Biết tác dụng cọc tiêu, rào chắn - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi -nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Kiểm tra hiểu biết Bạn phụ trách đồ dùng phát phiếu BT cho thành viên nhóm Việc 1: Đọc thầm phiếu BT ( lần) Việc 2: Nối theo yêu cầu phiếu BT Việc 3: Chủ động TĐ phiếu BT với bạn bên cạnh lắng nghe ý kiến bạn Việc 4: Em tiếp tục TĐ đánh giá câu trả lời bạn, thống kết Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nêu phương án trả lời câu hỏi trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với giáo TBHT tổ chức cho nhóm chia sẻ nội dung học * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +H/S hiểu ý nghĩa, tác dụng vạch kẻ đường, cọc tiêu rào chắn giao thông +H/S nhận biết loại cọc tiêu, rào chắn, vạch kẻ đường xác định nơi vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn Biết thực hành quy định Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 20 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 + Khi đường ln biết quan sát đèn, tín hiệu giao thông để chấp hành luật GTĐB đảm bảo ATGT - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi -nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng với người thân tìm hiểu cọc tiêu, rào chắn nơi em sống ******************************************* Tiết 3: Khoa học: BẠN CÓ BIẾT CÁC BỆNH VỀ DINH DƯỠNG (T2) I Mục tiêu: 1.KT: - Kể tên cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng - Nêu ích lợi muối i-ốt 2.KN: Biết cung cấp đủ chất dinh dưỡng lượng 3.TĐ: Có ý thức thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng 4.NL: phát triển lực giải vấn đề sáng tạo II Chuẩn bị: - Tài liệu hướng dẫn GV, HS - Phiếu học tập cho HĐ phần HĐTH III Điều chỉnh hoạt động: HĐTH : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Biết việc cần thực để phòng bệnh suy dinh dưỡng béo phì: + Ăn uống đa dạng loại thức ăn, đồ uống để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng Đặc biệt ăn nhiều rau xanh, chín +Ăn bổ sung thức ăn có chứa i-ốt +Thường xuyên theo dõi chiều cao, cân nặng, khám sức khỏe +Người có nguy béo phì nên ăn hạn chế thức ăn cung cấp nhiều lượng, buổi tối tránh ăn no.Thường xuyên vận động thể, không nên ngồi nhiều + Khả phối hợp nhóm, khả trình bày trước lớp.- Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời IV Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp: không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em hoàn thành tập phần HĐTH - HSHTT: Hoàn thành hoạt động, giúp đỡ bạn CHT nhóm V Hướng dẫn phần ứng dụng:- Theo tài liệu ************************************* Thứ sáu ngày 05 tháng 10 năm 2018 Buổi sáng: Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 21 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 Tiết 1: TOÁN: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (T2) I MỤC TIÊU: 1.KT: - Biết đặt tính biết thực phép cộng ,phép trừ số có đến sáu chữ số khơng nhớ có nhớ khơng q lượt khơng liên tiếp 2.KN: Vận dụng thành thạo 2,3,4 (HĐTH) 3.TĐ: - Giáo dục HS tính tự giác, cẩn thận, xác, tích cực học tốn 4.NL: - NL tự học, hợp tác nhóm, tính tốn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bảng nhóm III Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐTH2,3,4: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Biết đặt tính biết thực phép cộng ,phép trừ số có đến sáu chữ số khơng nhớ có nhớ khơng q lượt không liên tiếp Bài 2: a) 680 429; 278 173; b)461 947; 566 559 + Nắm cách tìm số bị trừ ( Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ)và số hạng chưa biết.( Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng biết) Bài 3: a) X - 254 = 3982 b) 316 + X = 2924 X = 3982 + 254 X =2924 - 316 X = 4236 X= 2608 + Vận dụng giải thành thạo tốn có lời văn áp dụng phép cộng phép trừ ( bước tính) Đặt câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu, tường minh Bài 4: a) Giải Trong vụ mùa năm nay, hai tỉnh thu hoạch số thóc là: 391 500 + 241 500 = 633 000 ( tấn) Đáp số: 633 000 b) Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là: 1730 - 1315 = 415 ( km) Đáp số: 415 km + Viết cẩn thận, tính tốn xác - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà người thân hoàn thành phần ứng dụng SHDH ********************************************* Tiết 2: ÔN TIẾNG VIỆT: ÔN LUYỆN TUẦN I MỤC TIÊU: KT: - Đọc hiểu Điều bí mật ba Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 22 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 2.KN: - Đọc lưu loát rõ ràng đọc -Biết bày tỏ thái độ nhân vật truyện - Viết từ chứa tiếng có vần en/eng - Tìm danh từ - Xây dưng đoạn văn văn kể chuyện 3.TĐ: - GD học sinh ý thức yêu thương bố mẹ hiểu bố mẹ làm điều tốt cho NL: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm, chia sẻ với bạn bè II ĐỒ DÙNG: Vở Em tự ôn luyện tiếng việt III Điều chỉnh nội dung dạy học: IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: - HĐ Khởi động thay lơgơ theo hình thức nhóm lớn – tồn lớp HĐ 1,2: (HĐ Khởi động thay lơgơ theo hình thức cá nhân – nhóm lớn – tồn lớp.) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá +HS hiểu nghĩa câu tục ngữ “ Yêu yêu sau lưng, giận giận trước mặt”:Đối với trẻ phải nghiêm khắc dạy bảo, khen trước mặt chúng.Câu “ Yêu cho roi cho vọt”:Thương yêu phải nghiêm khắc dạy bảo, nuông chiều, để trẻ tự chơi bời, nghịch ngợm làm chúng hư hỏng +Kể việc làm thầm lặng cha mẹ dành cho con( VD: ngã đau, bố mẹ đau gấp trăm nghìn lần;ln theo dõi bước đường;vì chấp nhận hi sinh thứ;là hậu phương vững cho sau lần vấp ngã;vừa lo toan công việc vừa phải lo lắng cho - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ ôn luyện 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc rõ ràng lưu loát đọc + Hiểu nội dung đọc học sinh + Câu a: Vì ơng khơng muốn tiêu tiền hoang phí + Câu b: Vì cha khơng đưa đón + Câu c: Thấy bóng người lấp ló sau hàng bên đường, lặng lẽ theo người con, người nhận mái tóc bạc cha + Câu d: Cha mẹ yêu cái, muốn tốt cho nên nhiều phải giấu số điều - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ Ôn luyện 4:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 23 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 + HS điền en/eng: hoa loa kèn, tiếng khèn, ven sông, leng keng, tiếng kèn, chen lấn - PP:quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ ôn luyện 5, 6:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Tìm danh từ: + Câu 5: mặt trời, núi, nắng, bò, sương, bụng +Câu 6: sông biển, đồng ruộng, đồi núi, trường học, nhà, bầu trời, cửa sổ, cha mẹ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: * §èi víi HSCHT: - Đọc - hiểu văn - Nắm quy tắc viết tả - Nhận biết, xác định danh từ * §èi víi HSHT:- Trả lời tốt câu hỏi liên hệ, vận dụng VI.Hướng dẫn ứng dụng: Khơng ********************************************* Tiết 3: ƠN TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN I MỤC TIÊU: KT:- Tìm trung bình cộng nhiều số - Nêu số ngày tháng năm; KN: - Thành thạo xác định năm cho trước thuộc kỉ nào.Đọc thành thạo thông tin biểu đồ tranh, biểu đồ cột dạng đơn giản 3.TĐ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, u thích học tốn NL: - Giúp HS phát triển tính tốn, NL tự học II Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ơn luyện Tốn III Điều chỉnh nội dung dạy học - HS thực HĐ 1, 2,3,4, lớp - Các HĐ lại HS thực HĐ vận dụng IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: - HĐ2,3,4 HS làm cá nhân Sau đổi kiểm tra KQ nói cho nghe cách làm 1.HĐ1,2: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + Nêu số ngày tháng năm; Thực hiên thành thạo tìm trung bình cộng nhiều số + Khả tự học +Tính cẩn thận, nhanh, xác - Phương pháp: vấn đáp, quan sát Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 24 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời, ghi chép ngắn 2.HĐ 3,4:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Đọc thành thạo thơng tin biểu đồ tranh dạng đơn giản + Biết thực tính tốn biểu đồ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời 3.HĐ6:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS vận dụng giải thành thạo dạng toán trung bình cộng + Viết câu lời giải tường minh, rõ nghĩa +Tính xác, cẩn thận; trình bày khoa học + Khả chia sẻ với bạn, nhận xét làm bạn - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật:đặt câu hỏi – nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: * Gỵi ý cho HSCHT: - Yêu cầu HS nhắc lại nắm cách tìm số trung bình cộng * HSHT: Hồn thành tốt tất HĐ VI.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với người thân hoàn thành phần vận dụng sách ôn luyện TV ********************************************* Tiết 4: SINH HOẠT ĐỘI I Mơc tiªu - Giúp chi đội đánh giá hoạt động tuần qua, đề phơng hớng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể II Các hoạt động - HTQ t chc cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động - Chi đội trưởng chia sẻ mục tiêu buổi sinh hoạt trc lp Đánh giá lại tình hình hoạt ộng tuần qua - Các phân đội trởng tự đánh giá kết thi đua nhóm - Chi đội trởng tổng hợp nhận xét thi đua phân đội chi đội - HS phát biểu đề xuất ý kiến cá nhân * ỏnh giá: - Tiêu chí: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hướng phát huy khắc phục - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 25 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 Bình bầu thi đua phân đội,cá nhân xuất sắc tuần *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ: t c tiêu chí mà chi đội đề ra,có thành tích bật, tiến có ý thức vươn lên - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngn, nhn xột bng li Đề kế hoạch hoạt động tuần tới - Chi đội trởng đa số kế hoạch tuần tới: + Tớch cực công tác làm vệ sinh + Ổn định nề nếp, thực nghiêm túc việc xếp hàng vào lớp + Thùc hiƯn trang phơc, ®i häc ®óng quy ®Þnh + Trồng bổ sung hoa, cảnh + Thực tốt an tồn giao thơng đường + Thường xuyên củng cố nề nếp tự qun, truy bi u gi Sinh hoạt văn nghệ - Chi đội trởng yêu cầu trởng ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể ********************************************* Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 26 ... ************************************* Thứ sáu ngày 05 tháng 10 năm 2018 Buổi sáng: Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc 21 Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 Tiết 1: TOÁN: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (T2) I MỤC TIÊU:... giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc thông tin biểu đồ cột số cà phê xuất cồng ti Yến Mai a Năm 2012 nhiều năm 2009 330 b .Năm 2012 xuất nhiều Năm 2009 xuất c Trung bình năm xuất 64 0 + Đọc thành thạo... Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá câu trả lời bạn, thống kết * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Giáo viến: Nguyễn Thị Như Ngọc Trường Tiểu học Phú Thủy Lớp 4E – Tuần 06 + HS nêu tên bệnh hình 1(còi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 (4) , Giáo án tuần 6 năm học 2018 2019 (4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay