Vocabulary avcn yct43

28 10 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 14:45

CONTENTS  UNIT 1: BLOOD…………………………………………………………………  UNIT 2: THE ENDOCRINE SYSTEM……………………………………………  UNIT 3: THE GASTROINTESTINAL SYSTEM…………………………………  UNIT 4: GYNAECOLOGY………………………………………………………… 12  UNIT 5: THE HEART AND CIRCULATION 1…………………………………….14  UNIT 6: THE HEART AND CIRCULATION 2…………………………………….16  UNIT 7: THE RESPIRATORY SYSTEM……………………………………… .18  UNIT 8: THE SKIN 1…………………………………………………………………19  UNIT 9: THE SKIN 2…………………………………………………………………21  UNIT 10: THE URINARY SYSTEM……………………………………………… 22  UNIT 11: MEDICAL TREATMENT……………………………………………… 24  ANNEX: TRANSLATING……………………………………………………………25 UNIT 1: BLOOD  adequate (adj) đầy đủ  anaemia (n) bệnh thiếu máu  aplastic (adj) bất sản, tái tạo  bleeding (n) máu (n) tủy xương (n) phân hủy = loss of blood  bone marrow = soft tissue in the cavity of bones  breakdown = division into smaller parts  chronic blood loss  deficient + (in) máu mạn tính (adj) → deficiency (n) diagnosis (n)  → diagnose  erythrocyte thiếu hụt chẩn đoán (v) (n) hồng cầu = red blood cell → Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) vận tốc lắng máu  excessive (adj) nhiều  exclude (v) loại trừ  Full Blood Count (FBC)  include + (in) kiểm tra máu tổng quát (v) bao gồm (adj) âm ỉ, âm thầm (n) bệnh vàng da (n) bạch cầu mild (adj) nhẹ = slight (adj)  insidious = slowly developing  jaundice = bilirubinaemia (n)  leucocyte = white blood cell   onset (n) khởi phát (n) vẻ xanh xao (adj) sờ tay = beginning  pallor = lack of colour  palpable = can be felt with the hand  pernicious (adj) ác tính  progressive (adj) tiến triển = continuing to develop → progressively increasing tăng dần lên  severe (adj) nghiêm trọng  sore (adj) đau,  symmetrical (adj) đối xứng = each side the same  thrombocytes = platelets (n) tiểu cầu (n)  vibration sense cảm giác rung động = ability to feel vibrations  abdomen → abdominal (n) bụng (adj)  acute (adj) cấp tính  ataxia (n) điều hòa  atrophy (n) teo  bowel (n) ruột → bowel habit thói quen cầu  carcinoma (n) ung thư biểu mô  condition (n) tình trạng, bệnh  conjunctivae (n) kết mạc  consequent  diet (n) chế độ ăn uống  disorder (n) rối loạn  distension (n) sưng phồng  examine (v) kiểm tra, khám  fluid balance  gastric (n), (adj) dày  glossitis (n) viêm lưỡi  haemoglobin (n) huyết sắc tố  intravenous (adj) (thuộc) tĩnh mạch (n), (adj) hậu cân dịch → intravenous fluid  intrinsic dịch truyền tĩnh mạch (adj) nội  investigation (n) điều tra  leukaemia (n) ung thư bạch cầu  malabsorption (n) hấp thu  mass (n) khối  mucosa (n) niêm mạc  neurological (adj) (thuộc) thần kinh  owing to (prep)  paraesthesiae (n) dị cảm  present + (with) (v) khai bệnh  purpura (n) xuất huyết  quadrant (n) góc phần tư  spleen (n) lách  symptom (n) triệu chứng  typical (adj) điển hình  ulcer (n) loét UNIT 2: THE ENDOCRINE SYSTEM  diffuse (adj), (v) khuếch tán  excess (n) dư thừa  feed + (back) (v) phản hồi → negative feedback system  chế phản hồi ngược fine tremor run nhẹ = very slight involuntary movements  goitre  heat intolerance (n) bướu cổ bất nạp nhiệt = inability to cope with high temperatures  hormone (n) nội tiết tố  hypothyroidism (n) bệnh suy giáp  hyperthyroidism (n) bệnh cường giáp  inhibit (v) ức chế  localize (v)  overactive (adj) hoạt động mức (n) hồi hộp, đánh trống ngực khoanh vùng = more active than is usual  palpitations = awareness of rapid or irregular heartbeat  refer → referral (v) giới thiệu (n)  release (v) giải phóng  secret (v) tiết → secretion (n)  solitary = single (adj) đơn độc (adj)  stimulate (v) kích thích  synthesis (n) tổng hợp  theraphy (n) liệu pháp  trigger (v) kích hoạt  audible (adj) nghe rõ  basal metabolic rate  bruit (n) tiếng ồn  circulate (v) lưu thơng, tuần hồn  cope (v) ứng phó  diarrhoea (n) tiêu chảy  endocrinologist (n) bác sĩ  enlarged thyroid gland  heartbeat (n) nhịp tim  hypothalamus (n) vùng đồi  injection (n) tiêm, mũi tiêm  involuntary (adj) ý muốn  involve (v) liên quan đến  irregular (adj) bất thường  mature sperm tốc độ chuyển hóa phì đại tuyến giáp tinh trùng trưởng thành  medical condition (n) bệnh nội khoa  nodule (n) hạch  organ (n) quan  particular (adj) cụ thể  pituitary (n) tuyến yên  plasma (n) huyết tương  pulse (n) xung động  rapid (adj) nhanh  receptor (n) thụ thể, thụ quan  reveal (v) cho thấy  seminiferous tubule (n) ống sinh tinh  sufferer (n) người bệnh  stethoscope (n) ống nghe  store (v) lưu trữ  sweaty palms  tendency (n) chiều hướng  testis (n) tinh hoàn  thrill (n) rung  thyroid (n) tuyến giáp  type diabetes (n) bệnh tiểu đường loại lòng bàn tay đẫm mồ hôi UNIT 3: THE GASTROINTESTINAL SYSTEM  bowel sounds nhu động ruột  bulky (adj) to lớn  clay-coloured (adj) (có) màu đất sét  consistency (n) độ rắn (của phân) = degree of hardness and softness  constipation (n) táo bón  defecation (n) vệ sinh = bowel movement  distend (v) làm sưng phồng  dull (adj) đục (âm thanh) → shifting dullness tiếng gõ đục di truyền  Faecal Occult Blood (FOB)  faeces = stool   gastric ulcer  guarding ≈ rigidity  motion (n) phân (adj) hôi thối (n) foul ≈ offensive xét nghiệm máu phân (adj) gớm ghiếc loét dày (n) (n) co cứng (có thể dãn ra) co cứng (khơng dãn bệnh) (n) = cervix  night sweats  ovary  passage of clots (n) đổ mồ hôi đêm (n) buồng trứng cục máu đông = coagulated blood  prolonged (adj) kéo dài  vagina (n) âm đạo  womb (n) tử cung  4/28 = lasting days and occuring every 28 days  abbreviated  cervical biopsy (adj) (được) viết tắt sinh thiết cổ tử cung = small piece of tissue removed from the neck of the womb  hysterectomy (n) phẫu thuật cắt bỏ tử cung = removal of the womb  method (n) phương pháp  salpingitis (n) viêm vòi trứng = inflammation of one of the tubes that connect the ovary to the womb 13 UNIT 5: THE HEART AND CIRCULATION  arrhythmia (n) ≈ palpitation  đánh trống ngực, rối loạn nhịp tim (n) cardiac output hiệu suất tim = the amount of blood pumped by the heart each minute  dyspnoea (n) chứng khó thở = shortness of breath = breathlessness  episode (n) đợt = attack  exertion (n) gắng sức  fibrillation (n) rung tâm → atrial fibrillation chứng rung tâm nhĩ  heart failure suy tim  heart rhythm nhịp tim  mitral valve replacement (phẫu thuật) thay van hai  orthopnoea (n) chứng khó thở nằm = breathless when lying flat  peripheral oedema phù ngoại biên = swelling  pitting oedema phù thủng  premature beats nhịp sớm  resting heart rate nhịp tim nghỉ  SOBOE = shortness of breath on exercise  ankle (n) mắt cá  aorta (n) động mạch chủ 14  interrupt (v) làm gián đoạn  maintain (v) trì  particularly (adv) đặc biệt  pillow (n) gối  pulmonary artery động mạch phổi  pulmonary veins tĩnh mạch phổi  respiration (n) hô hấp  septum (n) vách ngăn  stabilize (v) làm ổn định  sufficient (adj) đầy đủ  tricuspid valve (n) van ba 15 UNIT 6: THE HEART AND CIRCULATION  apex beat  auscultation tiếng đập mỏm tim (n) thính chẩn = listening with a stethoscope  central (adj) ≠ peripheral trung tâm (adj) ngoại biên  clubbing (n) chứng ngón hình chùy  cyanosis (n) chứng (xanh) tím tái = the blue discoloration  friction rub  inspection tiếng cọ xát (n) thị chẩn = looking  intercostal space khoảng gian sườn  Jugular Venous Pressure (JVP) áp lực tĩnh mạch cảnh  midclavicular line trung đòn  murmur (n) → harsh murmur  palpation tiếng thổi tiếng thổi khàn (n) sờ khám (n) kích chẩn (gõ) = feeling with the hands  percussion = tapping with a finger  physical/medical examination kiểm tra sức khỏe  radial pulse mạch quay  thrill  anterior axillary line  approximate (n) tiếng run (của tim, phổi) đường trước nách (adj) ước chừng 16  assess  cardiac cycle  diastolic (v) đánh giá chu trình chuyển tim (n) tâm trương → late diastolic = pre-systolic cuối tâm trương  extract (n) đoạn trích  incompetence (n) suy  indicate (v)  measure (v) đo  mid-systolic (n) tâm thu = in the middle of systole  mitral stenosis  pan-systolic bệnh hẹp van hai (n) kéo dài tâm thu (adj) (thuộc) màng tim → pericarditis (n) bệnh viêm màng tim  precordium (n) vùng trước tim  pyrexial (adj) (bị) sốt  rough (adj) chói tai (âm thanh)  stage (n) bước, giai đoạn  wrist (n) cổ tay = lasting for the whole of systole  pericardial 17 UNIT 7: THE RESPIRATORY SYSTEM  blood-stained (adj) (có) vết máu  complain + (of) (v) khai bệnh (phàn nàn về)  cough (n,v) ho → productive cough = loose cough  crackle (n) tiếng thở ran nổ  haemoptysis (n) chứng ho máu  mucoid (n) chất nhầy  pus (n) → purulent  rub mủ (adj) (v) cọ xát → pleural rub  sputum = phlegm có mủ tiếng cọ xát màng phổi (n) đờm (n)  Upper Respiratory Tract Infection (URTI) nhiễm trùng đường hô hấp  vocal resonance độ vang dây âm  wheeze (n) tiếng thở khò khè  contagious (adj) có khả lây bệnh  fatal + (to) (adj) (có thể) gây chết người  lobar (n) thùy phổi  lung (n) phổi  narrow (adj,v) thu hẹp  pleural surfaces  pleurisy (n) viêm màng phổi  pneumonia (n) viêm phổi  pneumothorax (n) tràn khí màng phổi bề mặt màng phổi 18  reveal (v) cho thấy, bộc lộ 19 UNIT 8: THE SKIN bulla (n) = blister (n)  bọng nước = a large vesicle  cicatrix (plural: cicatrices) (n) vết sẹo = scar = a mark on the skin after healing  cluster (n) cụm, chùm  crust (n) váng, mài = scab = dried blood etc on the surface of the skin  distribution (n) phân bố  erupt (v) da = break out  fleshy naevus = mole nốt ruồi (n) = a raised brown naevus  furuncle = boil (n) mụn nhọt (n) = a large pustule, or skin abscess  grouping (n) tụ nhóm  macule (n) dát = spot = not raised above the surface of the skin naevus (n) = birthmark (n)  vết chàm, vết bớt = a coloured skin lesion present at birth  nodule (n) nốt sần 20 = lump (n) = a large papule  papule (n) = spot vết sần (n) = raised above the surface of the skin  pustule (n) mụn mủ = filled with pus → pustular  (adj) rash (n) mẩn đỏ, chứng phát ban (n) vày da = spots  scales = a thin layer of epidermis separated from the skin  scattered (adj) rải rác  verruca (n) mụn cóc (n) vết giộp (n) đặc trưng = wart (n) = a nodule produced by HPV  vesicle = small blister = filled with fluid  feature  herpes zoster = shingles  infection bệnh Zona (n) (n) nhiễm trùng (n) thương tổn → infectious disease  lesion 21 UNIT 9: THE SKIN (n) vết trầy xước ≈ graze (n) vết xước ≈ scratch (n) vết trầy (n) chứng loét tư nằm   abrasion bedsore = decubitus ulcer  blunt force lực cùn  cold sore bệnh herpes môi = herpes simplex  contusion = bruise  laceration = tear  vết bầm (n) incised wound = cut  (n) vết cắt (n) (n) vết rách (n) penetrating wound vết đâm = stab wound  sharp force  sore lực sắc bén (n) vết viêm loét → pressure sore loét điểm tỳ  superficial (adj) (thuộc) bề mặt  compare (v) đối chiếu  distinguish (v) phân biệt  forehead (n) trán  illustration (n) hình minh họa  mechanical injury  throat vết thương học (n) cổ họng 22 UNIT 10: THE URINARY SYSTEM  casts (n) trụ niệu (tiết niệu)  dysuria (n) tiểu buốt = burning or scalding pain in the urethra when passing urine (n) tiểu lắt nhắt (tiết niệu) gross (adj) nhiều = marked (adj)  frequency = frequent passing of urine   haematuria (n) tiểu máu (n) tiểu khó = macroscopic blood in the urine  hesitancy = difficulty starting to pass urine  leaking (n) = dribbling tiểu són (n)  nil (n) không  nocturia (n) tiểu đêm (v) tiết = urination at night  pass = void  reagent strip  specimen (v) băng thử (dùng PTN Hóa sinh) (n) mẫu thử → midstream specimen (MSU) mẫu xét nghiệm dòng → catheter specimen (CSU) mẫu nước tiểu ống thơng  stream (n) dòng nước  trace (n)  urgency (n) tiểu gấp (n) xét nghiệm nước tiểu = urgent need to pass urine  urinalysis 23  urinary incontinence tiểu không tự chủ = involuntary passing of urine  urine → uirnary (n) (adj) nước tiểu (thuộc) tiết niệu  bladder (n) bàng quang  definition (n) định nghĩa  form (v) tạo thành  kidney (n) thận  laboratory (n) phòng thí nghiệm  microscopic (n) kính hiển vi  renal colic đau quặng thận  screening test thử nghiệm sàng lọc  store (v) lưu trữ  urethra (n) niệu đạo 24 UNIT 11: MEDICAL TREATMENT  apply (v) bôi, thoa (thuốc)  blistering (n) phồng rộp  caution (n) cảnh báo = be careful when used  chemical name tên hóa học  chemist's shop tiệm thuốc = drugstore (n)  dispense (v) phân phối  dose (n) liều lượng  indication (n) định ≠ contraindication = should not be used  irritation  official/generic name  prescribe (v) → prescription (n) chống định (n) rát da tên dược chất  proprietary/commercial/brand name  pharmacist kê toa tên thương mại (n) dược sĩ = the person who prepares the medicines  pharmacy (n) dược khoa = the department where the drugs are prepared  side-effect (n) tác dụng phụ  The British National Formulary Dược thức Quốc gia Anh  (be) + referred + (to) (v) gọi  erythema (n) ban đỏ  hypersensitivity reactions  itching phản ứng mẩn cảm (adj) ngứa ngáy 25 ANNEX: TRANSLATING Mất máu mạn tính liên quan đến ung thư biểu mô ruột, ung thư máu, thiếu máu dạng aplastic, thiếu máu ác tính thiếu máu thiếu sắt  Chronic bleeding loss may be associated with carcinoma of bowel, anaemia, aplastic anaemia, pernicious anaemia or iron deficiency Bạn ăn có ngon miệng khơng?  What’s your appetite like? Bạn có tiểu nhiều bình thường khơng?  Do you pass water more than usual? Thị lực bạn bình thường chứ?  Is your sight/vision normal? Bạn có nhận thấy tượng tê ngón tay ngón chân không?  Have you noticed any numbness in your hands or feet? Lá lách sưng to có đốm đỏ khắp thể  The spleen is palpable and there is a rash all over Nếu bạn lo lắng bệnh tim tuần ăn phần cá Điều giúp giảm nguy tử vong đau tim  If you’re worried about heart disease, eating on serving of fish a week could reduce your risk of dying of a heart attack Bạn bị khó thở leo cầu thang  You have suffered from breathlessness when you walk up hill or climb stairs Những đau tim thường tới đột ngột, khơng có dấu hiệu báo trước  A heart attack usually occurs suddenly, with little or no warning 26 10 Một phần ăn chất béo thay đổi lối sống nhằm giảm stress khuyến cáo  Low-fat diets and lifestyle changes to reduce stress are recommended 11 Bạn bị ho vài năm  You have had a cough for some years 12 Nếu mức cholesterol máu lên cao, bạn bị đau tim  If the cholesterol level in the blood gets to high, you may have a heart attack 13 Người hút thuốc thường mắc bệnh người không hút thuốc  Smokers get sick much more frequently than non-smokers 14 Nhóm thuốc Beta-blockers thường định  Beta-blockers is frequently prescribed 15 Một người đàn ông 36 tuổi nói ơng ta bị đau đột ngột phần ngực bên phải kèm theo khó thở  A 36-year-old man complained of sudden right-sided chest pain with shortness of breath 16 Kết thăm khám cho thấy nhiệt độ 37.8, huyết áp 11.6, mạch 128/phút, không phát hiện tượng bất thường khác  On examination, it showed that a temperature of 37.8, a blood pressure of 11.6 and a pulse of 128/min No abnormality was detected ~ Good luck in the final examination to u ~ 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Vocabulary avcn yct43, Vocabulary avcn yct43

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay