can bang noi moi elearning moi sua autosaved

39 6 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 14:39

TRUNG TÂM GDNN – GDTX HUYỆN DI LINH PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E - LEARNING BÀI GIẢNG BÀI 20: CÂN BẰNG NỘI MÔI Chương trình Sinh Học 11 Ban: Cơ Giáo viên: Nguyễn Thị Lụa Điện thoại: 012 8327 8102 Email: lually1086@gmail.com Di Linh, tháng 11/2016 GIỚI THIỆU KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Tim có khả co dãn tự động theo chu kì Hệ dẫn truyền tim bao gồm: Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục câu câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: bạn thành xác bạnchưa chưahồn hồn thành xácphần phầntrả trảlời lời đáp án xác là: đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: Ở người trưởng thành, chu kì tim kéo dài khoảng đó, pha co tâm nhĩ , pha co tâm thất , pha giãn chung Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục câu câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: bạn thành xác bạnchưa chưahồn hồn thành xácphần phầntrả trảlời lời đáp án xác là: đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: Huyết áp gì? A) áp lực dòng máu tâm thất co B) áp lực dòng máu tác dụng lên thành mạch C) áp lực dòng máu tâm thất dãn D) ma sát máu thành mạch Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục câu câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: bạn thành xác bạnchưa chưahồn hồn thành xácphần phầntrả trảlời lời đáp án xác là: đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 4: Huyết áp có hai trị số là: A) B) Huyết áp tối đa (tâm thu) huyết áp tối thiểu (tâm trương) Huyết áp tối đa (tâm trương) huyết áp tối C) Huyết áp tối đa huyết áp tâm thu D) Huyết áp tối thiểu huyết áp tâm trương Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục thiểu (tâm thu) Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục câu câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: bạn thành xác bạnchưa chưahồn hồn thành xácphần phầntrả trảlời lời đáp án xác là: đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại Dẫn nhập Huyết áp vượt huyết áp tối đa thấp huyết áp tối thiểu  Bệnh huyết áp cao huyết áp thấp Để khơng xuất bệnh, thể phải có chế cân nội mơi NỘI DUNG BÀI HỌC I II III KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÂN BẰNG NỘI MÔI SƠ ĐỒ KHÁI QT CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MƠI VAI TRÒ CỦA THẬN VÀ GAN TRONG CÂN BẮNG ÁP SUẤT THẨM THẤU Vai trò thận Vai trò gan IV VAI TRỊ CỦA HỆ ĐỆM TRONG CÂN BẰNG pH NỘI MÔI I KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÂN BẰNG NỘI MƠI Nội mơi: Mơi trường bên thể NaCl (muối) Nhiệt độ Nội môi (Máu, bạch huyết, dịch mô) Glucozơ (đường) Hàm lượng nước pH Câu hỏi tương tác Em nối cột phản ứng thể với cột thay đổi điều kiện lí hóa Sự thay đổi điều kiện lí hóa Phản ứng thể B Thân nhiệt tăng A Khát nước > uống nước C Thân nhiệt giảm B tốt mồ C da gà, run A Nồng độ NaCl máu cao ăn mặn Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Câu Câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: Bạn Chính trả lời Bạnchưa chưa Chính trảxác! xác! lờicâu câuhỏi hỏi Đáp án xác là: Đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại Câu hỏi tương tác Vai trò hệ đệm cân nội mơi gì? A) Cân áp suất thẩm thấu B) Cân thân nhiệt C) Cân pH nội mơi Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Câu Câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: Bạn Chính trả lời Bạnchưa chưa Chính trảxác! xác! lờicâu câuhỏi hỏi Đáp án xác là: Đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại LIÊN HỆ Ăn mặn thường xuyên Thận tăng hấp thụ nước máu Bệnh huyết áp cao LIÊN HỆ Uống nhiều Xơ gan, gan Rối loạn đường rượu, bia nhiễm mỡ huyết LIÊN HỆ Ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn giàu đạm, mỡ, khơng tập thể dục Béo phì Tiểu đường type LIÊN HỆ KIẾN THỨC CẦN NHỚ KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CƠ CHẾ CÂN BẰNG NỘI MÔI CÂN BẰNG NỘI MƠI VAI TRỊ CỦA CÁC CƠ QUAN BÀI TIẾT TRONG DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MƠI VAI TRỊ CỦA HỆ ĐỆM TRONG CÂN BẰNG pH NỘI MÔI CỦNG CỐ KIẾN THỨC Câu hỏi củng cố Câu 1: Cân nội mơi là: A) Duy trì ổn định mơi trường mơ B) Duy trì ổn định mơi trường tế bào C) Duy trì ổn định mơi trường quan D) Duy trì ổn định mơi trường thể Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Câu Câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: Bạn Chính trả lời Bạnchưa chưa Chính trảxác! xác! lờicâu câuhỏi hỏi Đáp án xác là: Đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại CỦNG CỐ KIẾN THỨC Câu hỏi củng cố Câu 2: Bộ phận tham gia điều khiển chế cân nội môi? A) Trung ương thần kinh tuyến nội tiết B) Các quan dinh dưỡng thận, gan, tim C) Các quan sinh sản D) Thụ thể quan thụ cảm Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Câu Câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: Bạn Chính trả lời Bạnchưa chưa Chính trảxác! xác! lờicâu câuhỏi hỏi Đáp án xác là: Đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại CỦNG CỐ KIẾN THỨC Câu hỏi củng cố Câu 3: Em nối cột B với cột A cho phù hợp với vai trò phận cột A Cột A Cột B B thận A trì pH nội môi C gan B cân Na máu A hệ đệm C cân glucơzơ huyết Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Câu Câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: Bạn Chính trả lời Bạnchưa chưa Chính trảxác! xác! lờicâu câuhỏi hỏi Đáp án xác là: Đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại CỦNG CỐ KIẾN THỨC Câu hỏi củng cố Câu 4: Vai trò liên hệ ngược là: giúp tế bào điều chỉnh cân Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Câu Câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: Bạn Chính trả lời Bạnchưa chưa Chính trảxác! xác! lờicâu câuhỏi hỏi Đáp án xác là: Đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại CỦNG CỐ KIẾN THỨC Câu hỏi củng cố Câu 5: Áp suất thẩm thấu máu phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào? A) lượng nước lượng đường máu B) lượng nước lượng glucôzơ máu C) lượng nước nồng độ NaCl máu D) lượng nước nồng độ Glucôzơ máu Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Câu Câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: Bạn Chính trả lời Bạnchưa chưa Chính trảxác! xác! lờicâu câuhỏi hỏi Đáp án xác là: Đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại CỦNG CỐ KIẾN THỨC Câu hỏi củng cố Câu 6: Em điền vào chỗ trống cho hồn chỉnh câu sau: Khi nồng độ glucơzơ máu tăng, tuyến tụy tiết hoocmôn xúc tác q trình chuyển hóa glucơzơ thành glicơgen Khi nồng độ glucôzơ máu giảm, tuyến tụy tiết hoocmôn xúc tác q trình chuyển hóa glicơgen thành glucơzơ Chính Chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Khơng Khơngchính chínhxác! xác!Nhấn Nhấnchuột chuộthoặc hoặcCtrl CtrlYYđể đểtiếp tiếptục tục Câu Câutrả trảlời lờicủa củabạn bạnlà: là: Bạn Chính trả lời Bạnchưa chưa Chính trảxác! xác! lờicâu câuhỏi hỏi Đáp án xác là: Đáp án xác là: Bạn Bạnphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏitrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Trả lời Thử lại Hướng dẫn nhà * Trả lời câu hỏi sau: Tại cân nội mơi có vai trò quan trọng thể? Hệ đệm, phổi, thận trì pH máu cách nào? • Đọc phần Em có biết / 90 SGK để hiểu phản ứng cân nồng độ NaCl máu rùa biển KẾT THÚC Tài liệu tham khảo Sách giáo khoa, sách tập Sinh học 11 Phần mềm: • Adobe Presenter • Adobe Audition 1.5 Website • • Google.com Violet.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: can bang noi moi elearning moi sua autosaved, can bang noi moi elearning moi sua autosaved, I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÂN BẰNG NỘI MÔI, II. SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI, Vai trò của thận trong cân bằng áp suất thẩm thấu, IV. VAI TRÒ CỦA HỆ ĐỆM TRONG CÂN BẰNG pH NỘI MÔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay