TA phân tích kĩ thuật

19 23 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 14:35

Technical Analysis Nội dung Ứng dụng Phân tích kỹ thuật Đầu tư Chứng khoán Kênh xu hướng Kháng cự - Hỗ trợ Các báo kỹ thuật Các mẫu hình nến Các giả định • Giá khối lượng phản ánh tất hành động thị trường • Giá dịch chuyển theo xu hướng • Quá khứ lặp lại Candle chart • Dữ liệu sử dụng: giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp Đường xu hướng (Trendline) • Xu hướng hiểu cách đơn giản chiều hướng dịch chuyển đường giá khoảng thời gian định • Xu hướng chia làm loại: – Xu hướng tăng – Xu hướng giảm – Xu hướng ngang Đường xu hướng (Trendline) Đường xu hướng (Trendline) • Đặc điểm: – Cần phải có điểm để vẽ – Số điểm nhiều tính chuẩn xác đường xu hướng cao – Khi độ dốc đường xu hướng tăng mức hỗ trợ kháng cự giảm Xu hướng tăng • Được hình thành từ đỉnh, đáy trọng điểm cao liên tục Xu hướng giảm • Được hình thành từ đỉnh, đáy trọng điểm thấp liên tục Xu hướng ngang • Các đỉnh đáy nằm ngang biên độ định hình thành nên xu hướng ngang Kênh xu hướng (Trend) • Kênh xu hướng thiết lập đường xu hướng song song Kênh xu hướng (Trend) • Chiến lược giao dịch giản đơn – Mua đồ thị cấu thành xu hướng tăng • Đỉnh sau cao đỉnh trước • Đáy sau cao đáy trước – Bán đồ thị xu hướng tăng • Đỉnh sau thấp đỉnh trước • Đáy sau thấp đáy trước => Phù hợp với lướt sóng ngắn hạn Kháng cự & Hỗ trợ • Kháng cự hỗ trợ công cụ để xác định vùng trọng điểm mà đồ thị giá bắt đầu đảo chiều Kháng cự • Ngưỡng kháng cự: mức lượng cung xem đủ mạnh để ngăn cản tăng giá cao • Nhận biết: – Đỉnh cũ – Đồ thị giá hướng lên chạm đường MA – Chạm trend kênh xu hướng – Khối lượng giao dịch lớn tập trung vào mức giá, lực bán áp đảo Kháng cự • Hành động: hạ tỷ trọng 1/2 - 2/3 Chốt hoàn tồn khơng break kháng cự (ứng dụng đặt điểm target) • Ngưỡng kháng cự sau break thành cơng trở thành ngưỡng hỗ trợ • VD: GAS Hỗ trợ • Ngưỡng hỗ trợ: mức nhu cầu xem đủ mạnh để ngăn cản giảm giá thấp • Nhận biết: – Đáy cũ – Đồ thị giá hướng xuống chạm đường MA – Chạm trend kênh xu hướng – Khối lượng giao dịch lớn tập trung vào mức giá, lực mua áp đảo Hỗ trợ • Hành động: mua 1/3 – 1/2 khối lượng dự kiến mua Mua tiếp khối lượng lại khơng break hỗ trợ (ứng dụng đặt điểm cut loss) • Ngưỡng hỗ trợ sau break thành công trở thành ngưỡng kháng cự • VD: CTI Thank You! ...Nội dung Ứng dụng Phân tích kỹ thuật Đầu tư Chứng khoán Kênh xu hướng Kháng cự - Hỗ trợ Các báo kỹ thuật Các mẫu hình nến Các giả định • Giá khối lượng phản... Kháng cự • Hành động: hạ tỷ trọng 1/2 - 2/3 Chốt hoàn toàn không break kháng cự (ứng dụng đặt điểm target) • Ngưỡng kháng cự sau break thành cơng trở thành ngưỡng hỗ trợ • VD: GAS Hỗ trợ • Ngưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: TA phân tích kĩ thuật, TA phân tích kĩ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay