Bản tin thư viện CNTT 2007 03

25 14 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:57

BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 THƯƠNG HIỆU ĐẠI HỌC QUỐC GIA VỚI HỆ THỐNG THƯ VIỆN NGUYỄN MINH HIỆP, BA., MS GĐ Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG TP HCM tạo nên “thương hiệu” đại học lòng sinh viên Đây chuyện đương nhiên đại học đa ngành Nếu ta có dịp đến tham quan sở đại học giới hỏi bạn sinh viên họ nhận câu trả lời cách tự nhiên “Tôi sinh viên Harvard”, “Tôi sinh viên ĐH Thammasat”, “Tôi sinh viên NUS (Đại học Quốc gia Singapore)”, vv Nhân tiện muốn đề cập đến mơ hình liên kết đào tạo để tạo nên thương hiệu đại học gần gũi người biết đến, Viện đại học Huế trước năm 1975 Ngày Viện đại học Huế bao gồm trường đại học: ĐH Khoa học, ĐH Văn khoa, ĐH Y khoa, ĐH Luật khoa, ĐH Sư phạm Trong trường ĐH Khoa học chịu trách nhiệm giảng dạy khối kiến thức khoa học khơng cho thân trường mà cho tất trường thành viên Viện đại học Huế trường ĐH Văn khoa chịu trách nhiệm giảng dạy khối kiến thức xã hội nhân văn cho toàn Viện ĐH Huế Chẳng hạn trường ĐH Y khoa, đầu vào tuyển từ sinh viên năm thứ khối Sinh-Hóa trường ĐH Khoa học (Hồi gọi năm dự bị) Kiến thức Tốn, Vật lý, Hóa học sinh viên Y khoa năm đào tạo trường ĐH Khoa học Đối với trường ĐH Sư Phạm, toàn kiến thức chuyên môn khoa học xã hội “Giữa sở hay phòng ban trường đại học, khơng có sở thiết yếu thư viện đại học Ngày nay, cơng trình khoa học thực mà không cần đến hỗ trợ thư viện đích thực, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ thiên tài xảy lịch sử nhân loại.” Đó lời phát biểu nhằm tơn vinh tầm quan trọng thư viện đại học Ông Edmund J James, viện trưởng Viện ĐH Illinois, Hoa Kỳ vào ngày 7/9/1912 Ngày nay, đại học đa ngành, hệ thống thư viện bao gồm sở thông tin trường đại học (thư viện, trung tâm thông tin, trung tâm học liệu, vv ) trung tâm tri thức đại học đó, nơi lưu trữ kho tài nguyên học tập, tri thức hàn lâm với đội ngũ cán thông tin thư viện đào tạo tốt, có trình độ nghiệp vụ cao để quản lý hỗ trợ thầy giáo sinh viên sử dụng chúng, đồng thời giúp người hình thành tri thức Hệ thống thư viện sở hữu chung đại học đa ngành, phải sản phẩm chế độ quản lý tập trung chia sẻ nguồn lực phản ánh tính ưu việt đại học đa ngành đa lĩnh vực Tính ưu việt đại học đa ngành đa lĩnh vực liên kết đào tạo, điều khiến cho sở đại học xem sở hữu chung cho tồn thể giảng viên sinh viên, có hệ thống thư viện Và điều BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 nhân văn đào tạo trường ĐH lên năm thứ hai Đối với chương Khoa học ĐH Văn khoa Sinh viên ĐH trình đào tạo kiến thức chuyên ngành đại Sư phạm ĐH Khoa học hay ĐH Văn cương (Toán, Vật lý, Tin học, Văn học, khoa học chung lớp theo chuyên vv…) kiến thức cho sinh ngành (Hồi chế độ viên năm thứ gọi “Con người niên chế) Trong sinh viên ĐH Khoa mơi trường sống”, Phòng Giáo vụ B tổ học hay ĐH Văn khoa học nhiều sinh chức cho sinh viên tự chọn hai số viên ĐH Sư phạm số học phần (vì thời mơn “Tâm lý giáo dục”, gian sinh viên Sư phạm phải học “Quản trị xí nghiệp”, “Kỹ giao học phần chuyên ngành sư phạm tiếp”, “Âm nhạc đời sống”, vv… Đây chương trình trường mình) Ra học mang tính giao lưu trường sinh viên Sư sinh viên phạm nhận văn Viện đại học Ngày Cử nhân Sư Đại học đa phạm Sau tốt ngành đa lĩnh vực lớn, nghiệp dạy cấp 3, người ta tổ chức giáo viên-sinh trường Liberal Arts and viên tiếp tục hoàn Science (*) ĐH thiện học phần Illinois hay ĐH Tokyo lại trường ĐH chẳng hạn, có Khoa học hay ĐH phận hoạt động Văn khoa để nhận tiếp Phòng Giáo vụ B văn Cử nhân thứ hai vào năm sau Viện ĐH Huế để Viện đại học Huế điều hành việc liên kết đào tạo tổ chức Phòng Ngồi Viện ĐH Giáo vụ B để quản lý Huế tổ chức nhiều điều hành việc liên công tác quản lý hay kết đào tạo đặc biệt hoạt động khác nhằm đào tạo khối kiến thức Tác giả trước Tòa viện trưởng Viện nâng cao thương hiệu đại cương ngoại Đại học Huế Ngày lễ tốt nghiệp tồn Viện đại học niên khóa 1972-1973 ngữ Phòng Giáo vụ B lòng sinh viên Chẳng hạn tổ chức dạy ngoại ngữ cho toàn thể sinh viên tập trung vào tổ chức “Ngày ghi danh”, chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng sinh viên trường thành viên sau tuần (Viện đại học trưng dụng toàn qua học kỳ thức ghi giảng đường phòng học trường danh vào Viện Đại học – Viện đại học Huế thành viên số sở trường phổ không tổ chức tuyển sinh mà cho sinh thông để tập trung dạy ngoại ngữ cho sinh viên ghi danh tạm trường thành viên) Sinh viên tổ chức thi xếp lớp viên để học học kỳ theo nguyện vọng học chung với cấp khả (một sinh viên có suốt năm thứ Sinh viên năm thứ thể ghi danh học nhiều trường); sau đòi hỏi phải có chứng ngoại ngữ học kỳ, họ tự sàng lọc thấy ngành BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 nào, trường hợp với ghi danh thức vào “Ngày ghi danh” Viện đại học Ngày ghi danh ngày năm học tổ chức từ sáng đến chiều để sinh viên đăng ký thức trở thành sinh viên Viện đại học Huế, cấp Thẻ Sinh viên đồng mang dấu ấn Viện ĐH Huế, đồng thời Thẻ Thư viện để sử dụng thư viện Viện đại học Được biết mơ hình đào tạo Viện đại học Huế nhiều nước Đông Nam Á học tập Ngày nay, hoạt động liên kết đào tạo quản lý tập trung đại học đa ngành đa lĩnh vực vào chuẩn hóa Cho nên tham quan thư viện hệ thống thư viện đại học đa ngành giới, thấy có cách quản lý giống với ý thức sở đó, tài nguyên dùng chung Một sinh viên sử dụng thư viện nào, hỏi mượn trả sách đâu hệ thống thư viện đại học Thư viện đại học sở thiết yếu trường đại học, hệ thống thư viện đại học tổ chức tốt luôn nơi gần gũi thân thiết sinh viên suốt thời gian học tập Đối với nước, ĐHQG TP HCM xác định cho danh hiệu Danh hiệu bật rõ ràng nhiều trường thành viên ĐHQG có chất lượng đào tạo cao so với nhiều trường ĐH khác; Đối với giới nói đến đại học Việt Nam người ta nghĩ đến hai ĐHQG Việt Nam Hội đồng Mạng ĐH Đông Nam Á (AUN) gồm 17 thành viên 10 nước, Việt Nam đại diện hai ĐHQG Hà Nội ĐHQG TP HCM – ĐHQG có danh hiệu mặt đối ngoại Tuy nhiên, ĐHQG TP HCM cần phải phát huy tính ưu việt đại học đa ngành đa lĩnh vực việc tổ chức hình thức liên kết đào tạo để khẳng định thương hiệu ĐHQG nước trường quốc tế; đồng thời hình thành thương hiệu ĐHQG lòng sinh viên Có thể hình thức sinh hoạt chung chẳng hạn tổ chức Ngày lễ tốt nghiệp tập trung phát cho toàn thể sinh viên ĐHQG TP HCM Để xây dựng hệ thống thư viện có hiệu ĐHQG TP HCM, có sở vật chất đại, tài nguyên thông tin phong phú, đội ngũ quản lý chuyên viên thư viện có trình độ nghiệp vụ cao điều cần thiết; cần thiết vai trò ĐHQG việc phát huy tính ưu việt đại học đa ngành đa lĩnh vực thể qua việc liên kết đào tạo quản lý tập trung Chính điều thật hình thành thương hiệu ĐHQG nói chung lòng sinh viên thành viên ĐHQG TP HCM nói riêng TP Hồ Chí Minh Tháng năm 2007 (*) Liberal Arts hay Arts: Ngành học thuộc học thuật (academic) nghiên cứu (study) Bachelor of Arts (BA.) Cử nhân học thuật nghiên cứu, tạm dịch Cử nhân giáo khoa; so sánh với Science: Ngành học thuộc khoa học kỹ thuật hay công nghệ (technology) chuyên nghiệp (professional) Bachelor of Science (BS.) Cử nhân khoa học kỹ thuật hay chuyên nghiệp, tạm dịch Cử nhân khoa học Ví dụ: BA in Chemistry: Cử nhân giáo khoa Hóa học (đối với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên); BS in Chemistry: Cử nhân khoa học Hóa học (hay Kỷ sư Hóa Trường ĐH Bách khoa) Thông tin thư viện ngành chuyên nghiệp nên văn Cử nhân khoa học Thông tin Thư viện (BS in Library and Information Science) BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 CẦN THIẾT PHẢI CÓ MỘT BỘ TIÊU ĐỀ ĐỀ MỤC TIẾNG VIỆT TRONG NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN VIỆT NAM LÊ NGỌC OÁNH, ML D ể kiểm sốt thư tịch (bibliographic control) cung cấp thơng tin (information provision) tài liệu mà thư viện hay liên hợp thư viện có cho người sử dụng, người ta phải biên mục (cataloguing) tài liệu Biên mục tài liệu công đoạn ngành thông tin-thư viện nhằm ghi phiếu mục lục thủ công (manual catalogue card) hay biểu ghi thư tịch trực tuyến (online bibliographic record) nét đặc trưng bên tài liệu xác định nội dung tài liệu Do đó, người ta mô tả tài liệu cho người sử dụng hai hình thức: mơ tả thư tịch (bibliographic description) hay gọi biên mục mơ tả (descriptive cataloguing) mơ tả nội dung nét đặc trưng bên ngồi hay lý lịch tài liệu biểu ghi thư tịch gồm có dẫn mục mơ tả (entry) chứa đựng thơng tin tiêu chuẩn hóa nhan đề, tác giả, lần xuất bản, chi tiết xuất (nơi, nhà, năm xuất bản) phần mô tả vật chất (physical description) tài liệu (số trang, minh họa, kích cỡ), tùng thư số tài liệu theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBN, ISSN, ) Ngày nay, đa số thư viện Việt Nam biên mục tài liệu theo vùng mô tả ISBD Tuy nhiên với phần mô tả thư tịch này, thư viện sở thông tin giúp cho người sử dụng tiếp cận với tủ mục lục phiếu thủ công (manual card catalogue) hay truy cập mục lục trực tuyến (online catalogue) để tìm tài liệu qua mục lục nhan đề (title catalogue) biết nhan đề tài liệu đó, hay tài liệu tác giả qua mục lục tác giả (author catalogue) biết tên tác giả Mơ tả thư tịch: Là chuẩn bị thông tin thư tịch (bibliographic information) cho biểu ghi mục lục (catalogue records) Người biên mục phải tuân theo quy tắc tiêu chuẩn quốc tế thỏa thuận Ðó Tiêu chuẩn Mơ tả Thư tịch Quốc tế ISBD (International Standard Bibliographic Description) phát triển cách chi tiết, cụ thể theo Quy tắc Biên mục Anh Mỹ, Ấn hai AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd edition) Theo chuẩn quy tắc này, người ta mô tả Phần mô tả thư tịch không giúp nhiều cho người làm cơng tác sưu tầm, nghiên cứu muốn tìm tất tài liệu mà thư viện hay liên hợp thư viện có theo đề tài hay chủ đề BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THƠNG TIN THÁNG 3/2007 Mơ tả nội dung tiêu đề đề mục Mô tả nội dung tập hợp cơng đoạn, người ta trình bày nội dung tài liệu hay số từ, cụm từ hay ký hiệu Việc mô tả nội dung tài liệu thực nhiều mức độ khác Mô tả nội dung sâu sắc giá trị sử dụng cao Ðối với tài liệu, thường có bốn mức mơ tả sau theo mức độ sâu sắc tăng dần: • Phân loại (Classifying): xác định số loại cho tài liệu; tiêu biểu cho đề tài số chữ • Ðịnh đề mục hay chủ đề (Assigning subject): xác định đề mục hay chủ đề; tiêu biểu cho đề tài hay đề tài tác phẩm từ hay cụm từ • Làm mục (Indexing): liệt kê số từ chuẩn rút từ nội dung, đề tài tài liệu • Tóm tắt (Abstracting): cô đọng tài liệu viết ngắn Người ta dùng ngôn ngữ tự nhiên (natural language) để mơ tả nội dung tài liệu không nắm thực chất nội dung tài liệu tính mơ hồ, phong phú, đa nghĩa ngơn ngữ tự nhiên Ðể khắc phục khó khăn mặt ngữ nghĩa, người ta dùng ngôn ngữ tư liệu (documentary language) để mô tả nội dung tài liệu, phục vụ việc lưu trữ tìm kiếm thơng tin Ðó ngơn ngữ nhân tạo thuật ngữ có ý nghĩa tất sử dụng Ngơn ngữ tư liệu xây dựng thỏa mãn yêu cầu: • Quan hệ ngữ nghĩa - một: thuật ngữ diễn tả vật • Quan hệ cú pháp quán: có cách biểu đạt • Khơng phụ thuộc vào ngữ cảnh: tránh tính chủ quan người sử dụng Ðối với tất công đoạn này, đa số thư viện nhà xuất Việt Nam thực công đoạn phân loại tài liệu Còn cơng đoạn sau thường bỏ qua, khiến người sử dụng không khai thác hết nội dung tài liệu; đó, cơng tác sưu tầm, nghiên cứu trở nên yếu Phân loại tài liệu: Ðây mô tả nội dung tài liệu mức độ sơ cấp Nó cơng đoạn xác định nội dung hay đề tài tài liệu thể thuật ngữ thích hợp ngơn ngữ tư liệu, thường số khung phân loại Phân loại nhằm giúp xếp tài liệu giá theo môn loại Nó xây dựng hai yếu tố bản: • Vốn từ vựng ngơn ngữ: Ðó từ chuẩn rút từ ngôn ngữ tự nhiên, thu gọn dạng ngữ pháp • Các yếu tố cú pháp: Ðó cách trình bày cách sử dụng thuật ngữ, ký hiệu để nối chúng với Trước đây, thư viện Việt Nam dùng khung phân loại BBK hay 19 dãy Ngày nay, có thị thư viện nên sử BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 dụng khung Phân loại Thập phân Dewey DDC (Dewey Decimal Classification); tương lai, thư viện Việt Nam phát triển tối đa, thư viện đại học thư viện viện nghiên cứu, sử dụng khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa kỳ LCC (Library of Congress Classification) Ðiều khiếm khuyết thứ ba ký hiệu phân loại khơng phản ánh hết khía cạnh đề tài Hơn nữa, bảng phân loại Dewey chẳng hạn, có 22000 dẫn mục chính, cộng thêm với ký hiệu bảng phụ số phân loại lên tới 50000 Trong đó, đề tài lên tới hàng trăm nghìn Trước đây, người ta thường dựa vào số phân loại khung phân loại để thiết lập mục lục phân loại (classified catalogue) Ðó loại mục lục đề mục hay chủ đề xếp cách hệ thống mà dùng số phân loại Trong hộc phiếu mục lục, phiếu hướng dẫn (guide cards) thường ghi dẫn mục số phân loại (classification entry) lấy bảng phân loại mà phiếu mục lục xếp sau phiếu hướng dẫn có số phân loại Bên cạnh số phân loại phiếu hướng dẫn người ta thường ghi thuật ngữ đề tài hay chủ đề tương ứng với số phân loại Ðiều bất cập cuối phiếu mục lục phân loại phản ánh đề tài; tài liệu có nhiều nội dung mà người sử dụng cần tìm đọc Vì nhược điểm nên ngày nhiều thư viện khơng thiết lập mục lục phân loại Ðịnh đề mục hay chủ đề (assigning subject): Ðây mô tả nội dung tài liệu mức độ sâu sắc hay gọi biên mục đề mục hay chủ đề (subject cataloguing) Nó cơng đoạn xác định khái niệm nội dung mà tài liệu đề cập tới thể số thuật ngữ (hay từ vựng có kiểm sốt) ngơn ngữ tư liệu Ðến đây, cần phải phân biệt hai loại ngơn ngữ tư liệu: Người sử dụng dùng mục lục phân loại để tìm tất tài liệu thư viện hay liên hợp thư viện có số phân loại đề tài hay chủ đề Tuy nhiên, người sử dụng phải thuộc bảng phân loại tức biết ký hiệu phân loại tiêu biểu cho đề tài hay chủ đề Ðiều không dễ người sử dụng thông thường Ngôn ngữ tiền kết hợp (precoordination language): Ðó ngơn ngữ có cấu trúc chặt chẽ theo cấp bậc cách hệ thống Người biên mục xếp thành phần tiêu đề (những từ chuẩn) để tạo nên tiêu đề đề mục (subject headings) cụ thể theo trật tự định trước Ðiều trở ngại thứ hai phiếu mục lục lại theo thứ tự số phân loại Còn thuật ngữ đề tài hay chủ đề ghi bên cạnh số phân loại dĩ nhiên khơng theo thứ tự chữ nên khó cho người tìm kiếm thơng tin theo nội dung Người biên mục phải tuân thủ nguyên tắc thiết lập nguyên tắc ứng dụng Liên Hiệp Hiệp hội Thư viện BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 Thế Giới IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) để ấn định tiêu đề đề mục cho tài liệu Một nguyên tắc quan trọng Nguyên tắc tiêu đề thống (uniform heading principle): đề tài biểu thị tiêu đề đề mục định Nguyên tắc khai triển làm rõ Nguyên tắc từ đồng nghĩa (synonym principle): từ đồng nghĩa phải kiểm sốt ngơn ngữ tiêu đề đề mục, nghĩa có từ chọn làm tiêu đề đề mục, từ đồng nghĩa khác phải bao gồm khung đề mục từ tham chiếu; Nguyên tắc hệ biến từ với quan hệ tương đương (paradigmatic principle with equivalence relationships) Việt Nam – Ðiều kiện kinh tế – Thời kỳ đổi mới, 1986 Người tìm tin tìm tất tài liệu khác thư viện hay liên hợp thư viện có nội dung tương tự nội dung tiêu đề đề mục nêu Ví dụ Với nhan đề: Hội nhập quốc tế giữ vững sắc Người tìm tin tìm loại tài liệu định vị giá sách đề mục: Việt Nam – Chính trị quyền Việt Nam – Chính sách đối ngoại Việt Nam – Quan hệ đối ngoại Hơn nữa, người tìm tin tìm tất tài liệu khác có thư viện hay liên hợp thư viện có nội dung tương tự nội dung tiêu đề đề mục nêu Hai khung tiêu đề đề mục chuẩn mà thư viện Việt Nam dựa vào để soạn ngôn ngữ tiêu đề đề mục tiếng Việt Khung Tiêu đề Ðề mục Thư viện Quốc hội Hoa kỳ LCSH (Library of Congress Subject Headings) khung tiêu đề đề mục dành cho thư viện vừa nhỏ Danh mục Tiêu đề Ðề mục Sears (Sears List of Subject Headings) Với tiêu đề đề mục có sẵn này, người dùng tin cần vào để định vị tài liệu tập hợp nội dung, đề tài muốn tìm qua mục lục đề mục hay chủ đề (subject catalogue) mà khơng cần phải có ý niệm kết hợp chiến lược tìm tin Trong trường hợp người tìm tin khơng nắm vững cấu trúc tiêu đề đề mục ngơn ngữ tư liệu, họ sử dụng ngơn ngữ tự nhiên như: Chính sách đối ngoại Việt Nam họ tìm thấy phiếu tham chiếu (reference card) mục lục đề mục dẫn đến tiêu đề đề mục định trước Ngơn ngữ hậu kết hợp (postcoordination language): Ðó ngơn ngữ có cấu trúc tổ hợp Người sử dụng dùng tốn tử Boolean (AND, NOT, OR) để kết hợp từ chuẩn từ khóa tự chiến lược tìm tin Ví dụ Với nhan đề: Thực trạng kinh tế Việt Nam thời mở cửa Người tìm tin tìm tài liệu định vị giá sách đề mục: Người sử dụng dùng từ cụm từ từ điển từ chuẩn, danh BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 công việc vô quan trọng mang tính nghiệp vụ cao người cán thư viện; cơng việc hậu kết hợp chủ yếu dùng cho người dùng tin Thế nước ta Ngôn ngữ tiền kết hợp bị lãng qn! Ngay giáo trình Thơng tin học Giáo sư Ðồn Phan Tân có đề cập đến hai loại ngôn ngữ tiền hậu kết hợp Giáo sư giải thích rõ từ chuẩn: nét đặc trưng bản, mối quan hệ cách trình bày Tuy nhiên, tuyệt đối Ơng khơng giải thích thêm ngơn ngữ tiền kết hợp tiêu đề đề mục mục từ chuẩn, danh mục từ khóa để làm cấu trúc tổ hợp cho loại ngôn ngữ hậu kết hợp Ví dụ Với nhan đề: Thực trạng kinh tế Việt Nam thời mở cửa Người tìm tin tìm tài liệu từ khóa sau đây: Thực trạng Kinh tế Việt Nam Mở cửa (hay Ðổi mới) dùng toán tử Boolean để kết hợp từ khóa này, tìm tài liệu mạng máy tính: Thực trạng AND kinh tế AND Việt Nam AND đổi Sự khác biệt tiêu đề mục từ chuẩn, từ khóa ngơn ngữ hậu kết hợp • Tiêu đề đề mục: o Mỗi tiêu đề đề mục phản ánh toàn hay phần quan trọng nội dung tác phẩm- mục đích để tiếp cận với đề tài quan trọng tác phẩm Do đó, tác phẩm ấn định từ đến 10 tiêu đề đề mục, phản ánh từ đến 10 đề tài tác phẩm tối đa, thường đến , tiêu đề đề mục o Tiêu đề đề mục tiêu biểu xác nội dung tác phẩm, không rộng mà không hẹp Chỗ nào, tiêu đề xác khơng thể ấn định được, ta ấn định tiêu đề có ý nghĩa rộng lớn hay tổng quát đề tài bậc o Ta ghép thêm vào tiêu đề đề mục tiểu phân mục (subdivisions) để thu hẹp nội dung, phản ánh cách xác rõ đề tài Các tiểu phân mục tiểu phân mục đề tài (topical subdivision) (vd: Ơ tơ – Ðộng – Ví dụ Với nhan đề: Hội nhập quốc tế giữ vững sắc Người ta tìm tài liệu từ khóa sau đây: Quốc tế Bản sắc Hội nhập Giữ vững dùng toán tử Boolean để kết hợp từ khóa này, tìm tài liệu mạng máy tính: Quốc tế AND sắc AND hội nhập AND giữ vững Ngơn ngữ hậu kết hợp giúp người biên mục làm mục (indexing) đăng tạp chí tài liệu khơng phải sách, giúp người sử dụng định vị tài liệu Nói tóm lại, Ngơn ngữ tiền kết hợp dùng chủ yếu công tác biên mục sách tài liệu thông tin khác BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 (geographic subdivision) (vd: Việt Nam, Ðơng Nam Á.) Bộ hòa khí; Bộ hòa khí tiểu phân mục đề tài nằm đề tài Ðộng cơ; Ðộng tiểu phân mục đề tài nằm đề tài Ô tơ); tiểu phân mục hình thức (form subdivision) (vd: từ điển, bách khoa từ điển, ấn phẩm định kỳ.); tiểu phân mục thứ tự thời gian (chronological subdivision) (vd: kỷ 18, 1961 ); tiểu phân mục địa lý Ký hiệu xếp giá Tiêu đề Mục lục đề mục hay chủ đề gồm phiếu đề mục hữu ích cho công việc sưu tầm, nghiên cứu Dưới tiêu đề đề mục, người sử dụng tìm thấy từ đến vài chục tác phẩm có thư viện hay liên hợp thư viện phù hợp với đề tài tìm kiếm để khai thác sử dụng 959.7041 RO-J Roy, Jules Trận Ðiện Biên Phủ mắt người Pháp / Jules Roy ; Bùi Thân Phượng dịch Tp Hồ Chí Minh : Nhà xb TpHCM, 1994 979 tr ; 21 cm Phần mô tả Phần liệt kê đề mục Tiêu đề khác Ðiện Biên Phủ, Trận đánh, 1954 Việt Nam – Lịch sử - Kháng chiến chống Pháp I Bùi Thân Phượng II Nhan đề Phiếu mục lục thủ cơng có phần liệt kê tiêu đề đề mục SỐ HIỆU 959.7041 RO-J NHAN ÐỀ Trận Ðiện Biên Phủ mắt người Pháp Thứ hai Hà Nội : ÐHQG Hà Nội , 1998 347 tr : biểu đồ ; 19 cm Roy, Jules Bùi Thân Phượng LẦN XUẤT BẢN NHÀ XUẤT BẢN MÔ TẢ VẬT CHẤT TÁC GIẢ DỊCH GIẢ ÐỀ MỤC Ðiện Biên Phủ, Trận đánh, 1954 Việt Nam - Lịch sử - Kháng chiến chống Pháp, 1945 - 1954 Biểu ghi mục lục trực tuyến có phần biên mục đề mục 10 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 • Từ chuẩn, từ khóa ngơn ngữ hậu kết hợp: o Trong tủ mục lục phiếu thủ cơng, ta lấy ví dụ với nhan đề: Thực trạng kinh tế Việt Nam thời mở cửa, ta có từ chuẩn, từ khóa: thực trạng - kinh tế - Việt Nam - mở cửa Với nhan đề: Hội nhập quốc tế giữ vững sắc, ta có từ chuẩn, từ khóa: quốc tế - sắc hội nhập - giữ vững Nếu ta dùng từ khóa đưa vào mục lục chủ đề, chủ đề phản ánh đề tài rộng, bao gồm nhiều tài liệu chủ đề, chủ đề không phản ánh xác nội dung tài liệu Còn ta khơng thể dùng tốn tử boolean để kết hợp từ chuẩn, từ khóa phiếu mục lục thủ cơng o Do người ta thường dùng từ chuẩn, từ khóa mạng internet để tìm kiếm tài liệu o Nếu ta dùng từ chuẩn, từ khóa để truy hồi tài liệu mạng internet, ta có hàng ngàn tài liệu, có hàng chục ngàn từ khóa từ khóa này, trên, khơng phản ánh xác nội dung tài liệu tìm được, gây lãng phí thời gian người tìm tin o Nếu ta dùng toán tử Boolean nêu để tìm kiếm tài liệu mạng internet, ta có hàng trăm tài liệu, có hàng nghìn cấu trúc tổ hợp số lớn tài liệu tìm tổ hợp phản ánh cách mơ hồ nội dung chủ đề mà người tìm tin tìm kiếm làm người sử dụng việc lựa chọn, loại bỏ o Vì vậy, việc tìm kiếm tài liệu theo tiêu đề đề mục có tính cách chuẩn xác Làm mục (indexing): Ðây dạng mô tả nội dung tài liệu mà người ta chọn thuật ngữ thích hợp để trình bày nội dung khái niệm mà tài liệu đề cập tới Nội dung tài liệu thể tập hợp từ vựng ngôn ngữ tư liệu mà tài liệu sử dụng, lấy từ từ điển từ chuẩn, danh mục từ khóa Các thuật ngữ chọn xếp cho tạo thành dãy dẫn, thường theo thứ tự chữ cái, có xen kẽ tham chiếu tương đương, hệ cấp hay liên hệ, giúp cho việc tìm tin Việc làm mục thường thể cuối tài liệu sách hình thức Bảng mục hay Bảng tra (index) thường thể Sách mục phân tích báo đăng ấn phẩm định kỳ (indexes to periodical literature) Tóm tắt (abstracting): Ðây biên mục nội dung tài liệu mức độ cao Nó công đoạn cô đọng nội dung tài liệu tóm lược với độ dài thay đổi tùy theo trình độ phân tích giá trị tài liệu sử dụng Tóm tắt có lợi ích kép dễ ghi nhớ, rút gọn thời gian tra cứu tài liệu cho phép người dùng tin dễ hình dung nội dung chứa tài liệu 11 BẢN TIN THƯ VIỆN - CƠNG NGHỆ THƠNG TIN THÁNG 3/2007 Ðơi khi, ta thấy mục tóm tắt vùng phụ (notes) biểu ghi mục lục Ta tìm thấy Sách tóm lược (abstracts) viết đăng tạp chí, tạp chí y khoa, hình thức bảng mục Các sách tóm lược hữu ích cho nhà nghiên cứu, vị soạn luận án tiến sĩ, cần phải so sánh, lựa chọn loại bỏ ý kiến, sáng kiến người khác đề cập tới phải trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh sai sót, trùng lập Vì nên xây dựng tiêu đề đề mục qua giai đoạn: • Giai đoạn 1: Soạn thảo tiêu đề đề mục tiếng Việt Về điều này, dựa vào Danh mục Tiêu đề Ðề mục Sears (Sears List of Subject Headings) dầy 1000 trang để phiên dịch Ban phiên dịch phải tuân thủ nguyên tắc thiết lập tiêu đề đề mục IFLA phải trải qua khóa đào tạo biên mục đề mục Sự cần thiết phải có tiêu đề đề mục tiếng Việt Qua phần trình bày trên, ta thấy việc biên mục đề mục cần thiết cho công việc sưu tầm, khảo cứu người sử dụng mà xưa ngành thông tin-thư viện xuất thường bỏ qua • Giai đoạn 2: Tích lũy tiêu đề đề mục thư viện soạn thảo Từng thư viện dựa vào Khung Tiêu đề Ðề mục Thư viện Quốc hội Hoa ky LCSH (Library of Congress Subject Headings), thiết lập tiêu đề đề mục cách dịch, bổ sung cho tiêu đề đề mục tiếng Việt Khi biên mục tài liệu, thư viện tích lũy tiêu đề đề mục cho mục lục đề mục thư viện Như thế, thư viện gia nhập mạng lưới liên thông thư viện, thư viện mạng ngồi lại với để chọn tiêu đề đề mục thiết lập nguyên tắc, xác chung cho mạng Số lượng tiêu đề đề mục danh mục tiêu đề đề mục ngày lớn lên mạng liên thông trao đổi tài liệu, sở liệu với nhau, họ lại có dịp thống lại tiêu đề đề mục lần diện rộng lớn nhiều Hiện nay, đa số thư viện làm công tác phân loại biên mục; công việc làm bảng mục, sách mục sách tóm lược cơng việc nhà xuất Thư viện phải thực công việc định đề mục hay chủ đề cho tài liệu bổ sung vào thư viện để giới thiệu rõ ràng xác nội dung tác phẩm cho người sử dụng Ðể thực công việc định đề mục hay chủ đề, ta phải có tiêu đề đề mục tiếng Việt, tốt hết dựa vào kinh nghiệm mà nước trải qua, thành mà họ thu lượm cách chuyển dịch hai khung tiêu đề đề mục chuẩn nêu Tuy nhiên, dịch Khung Tiêu đề Ðề mục Thư viện Quốc hội Hoa ky LCSH gần 10000 trang vấn đề lâu dài Ðến lúc đó, ủy ban tiêu đề đề mục tầm cỡ quốc gia thiết lập để kiểm định lại tiêu đề đề mục biên dịch, đến lúc tập 12 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 Trên số ý kiến liên quan đến việc biên mục nội dung tài liệu, cần thiết phải xây dựng tiêu đề đề mục tiếng Việt để biên mục nội dung tài liệu thư viện, sở thông tin Việt Nam Mong việc chuyển dịch tiêu đề đề mục sang tiếng Việt sớm thực hợp lại để đưa danh mục tiêu đề đề mục thức Tuy nhiên, cán biên mục đề mục đơn vị, lúc chuyển dịch, phải tuân thủ triệt để nguyên tắc thiết lập tiêu đề đề mục Liên hiệp Hiệp hội Thư viện Thế Giới IFLA cần phải trải qua khóa đào tạo biên mục đề mục TÀI LIỆU THAM KHẢO Andersen, Elaine, Marry Gosling Marry Mortimer Learn basic library skills Canberra : DocMatrix, 1998 Chan, Lois Mai IFLA principles for subject headings [Bài giảng powerpoint] Chan, Lois Mai Subject headings vs Keywords [Bài giảng powerpoint] Ðồn, Phan Tân Thơng tin học : giáo trình dành cho sinh viên ngành thơng tin - thư viện quản trị thông tin Hà Nội : Nxb Ðại học Quốc Gia Hà Nội, 2001 337 tr Ganendran, Jacki Learn subject access 2nd edition Canberra : DocMatrix, 1998 109 tr Lâm, Vĩnh Thế Góp ý tiêu đề đề mục // Bản tin điện tử Câu lạc Thư viện Số (37) : tháng 3/2001 Lê, Ngọc Oánh Biên mục mô tả [Giáo trình chưa xuất bản] 130 tr Lê, Ngọc Oánh Những nguyên tắc định tiêu đề đề mục http://www.hcmuns.edu.vn/GLIB 0001/clb/bantin/thietlapdm.htm Lê, Ngọc Oánh Thiết lập tiêu đề đề mục tiếng Việt dựa sở hệ thống tiêu đề đề mục hoàn chỉnh tiếng nước // Bản tin Liên hiệp Thư viện : Kỷ niệm năm thành lập FESAL Tháng 11/2002 Tr 18 - 21 10 Mortimer, Marry Learn descriptive cataloguing 2nd edition Canberra : DocMatrix, 1999 11 Nguyễn, Cửu Sà Ðôi điều việc xây dựng hệ thống tiêu đề đề mục tiếng Việt // Sổ tay quản lý thông tin thư viện / Nguyễn Minh Hiệp chủ biên [và tác giả khác] Tp Hồ Chí Minh : Ðại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, 2002 Tr.215 - 219 12 Nguyễn, Cửu Sà Về cấu trúc tiêu đề đề mục (subject headings) // Sổ tay quản lý thông tin thư viện / Nguyễn Minh Hiệp chủ biên [và tác giả khác] Tp.Hồ Chí Minh : Ðại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2002 Tr.177 - 181 13 Nguyễn, Minh Hiệp Bài giảng sở thông tin học [Giáo trình powerpoint] 14 Nguyễn, Minh Hiệp, Lê Ngọc Oánh Dương Thúy Hương Tổng quan khoa học thơng tin thư viện Tp Hồ Chí Minh : Ðại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2001 vii, 179 tr., xx : tranh ảnh, biểu đồ ; 24 cm 13 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 THỬ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG TĨM TẮT VĂN BẢN KHOA HỌC PGS TS VƯƠNG TOÀN Viện Thông tin Khoa học Xã hội Trong thời đại bùng nổ thơng tin, thời gian ln có hạn mà với người, ngày nhiều việc phải làm Hoạt động thơng tinthư viện có nhiều đổi mới, có việc sử dụng thành công nghệ thông tin để đáp ứng phần nhu cầu tham khảo cơng trình khoa học, công bố không nước mà ngồi nước, khơng tiếng mẹ đẻ mà ngoại ngữ phổ biến, lúc đầu cần xác định danh mục địa tư liệu cần tim đọc sách, lược thuật, bình thuật, (tạp chí Thơng tin khoa học xã hội ln có mục Giới thiệu sách nhập Thư viện ) ; tiếng Pháp có résumé, lecture (de livre); compte-rendu (tạp chí Bulletin de la Société de la Linguistique de Paris năm số số thứ ln dành điểm lại cơng trình ngơn ngữ học giới mà Toà soạn tiếp cận được), annotation (trong bulletin signalétique), ; tiếng Anh có: summary, abstract, book review,…(tạp chí Vietnam Social Science ln có mục Book review); tiếng Nga có referat (Viện Thơng tin KHXH Nga có referativnyi jurnal),… Thế việc xác định tài liệu thật cần tham khảo lúc dễ dàng _ nhà nghiên cứu trẻ, thâm niên chưa nhiều - qua tên sách, tên CSDL thư mục Chẳng hạn; không thông tin phản ánh qua tên bàì/sách; ví như: Vết nứt ứng dụng ( Ấn phẩm: TẠP CHÍ THẾ GIỚI VI TÍNH A tháng 3/2006, trang 11; Thực hiện: PC World Mỹ, 03/2006), Nỗi oan thì, mà, Nguyễn Đức Dân (TP HCM, Nxb Trẻ, 2001; tái bản, 2003), Dire et ne pas dire (Nói khơng nói) O Ducrot (P., 1972), Các dạng tóm tắt người xử lý, nghĩa người có hiểu biết tốt chuyên ngành (và ngoại ngữ) đọc tóm tắt, nên đảm bảo tính mạch lạc văn bản; song khơng khỏi mang dấu ấn chủ quan người xử lý; đặc điểm văn khoa học văn bản, tác giả – nhà khoa học – mong muốn trình bày, chí khẳng định ý tưởng khoa học, cần trình bày lại dù dạng tóm tắt cách khách quan Và hoạt động xử lý thông tin xuất nhiều người dùng tin quan tâm, dạng tóm tắt văn bản, với nội dung có phần khác biệt – nên khơng hẳn có tương ứng thuật ngữ ngơn ngữ Chẳng hạn, tiếng Việt có: tóm tắt, giới thiệu sách, điểm Với tiến công nghệ thông tin, để có tóm tắt ngắn gọn đủ ý, đặc biệt trung thành với văn gốc, hồn tồn nghĩ tới việc tự động tóm tắt văn khoa học, với quy trình riêng thích hợp 14 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 Khác với việc (người) đọc diễn đạt lại cách tóm tắt lâu nhà tư liệu học (documentalistes) quan thông tinthư viện biên tập viên phương tiện thông tin đại chúng thường làm, chúng tơi muốn đề cập đến quy trình cho phép máy tính tự động tóm tắt văn khoa học (dưới đây, xin gọi tắt văn bản) tương đối xác Để phát (những) đoạn văn mang tính chất “tóm tắt”, máy phải nhận dạng xem có phần mào đầu (chapeau) hay khơng? Hay có từ tổng quan hay Tóm lại (là) không? Hoặc máy phát viết có: Trong điều kiện khả kỹ thuật, cho trước mắt, xây dựng quy trình cho phép máy làm việc rút trích văn Nghĩa máy chưa làm việc xếp lại văn bản, thêm từ nối liên kết,…nhằm Việt hoá tối đa văn tóm tắt cuối có - Bài viết giới thiệu… - Chủ đề viết là… - Tổng quan - Bài viết Để xác định rõ xuất xứ văn (thuận tiện cho việc tiếp cận khai thác sau), việc máy làm là: - Kết luận rút là… - Trên đây, giới thiệu… - Hi vọng viết Thì máy tự động lấy hết câu có từ hay đoạn Tự động lược bỏ phần cuối trước hai chấm Ví dụ: Lệnh cho máý tự động nhận dạng yếu tố thư mục, miêu tả văn theo nguyên tắc biên mục, nhờ trợ giúp phần mềm hỗ trợ thư viện) …có tính sau: Những đoạn chữ khơng bình thường văn (như in đậm, in nghiêng) cần lưu ý chỗ cần nhấn mạnh Với văn có đánh số (numbering) [Ví dụ, bài: Hồ Tất Thành Bí mật lọc vật liệu Thế giới vi tính A tháng 4/2006, tr 125] máy tự động cắt lấy tiêu đề (lớn nhỏ này), trước đó, tự động thêm vào đoạn câu sau: Đó là: tên tác giả, tên sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, sách Với viết, tên bài, sau tên tạp chí, số, năm, trang (từ… đến…) 2 Sau đó, ta cho máy tiến hành tự động tóm tắt văn Có khả xảy ra: sẵn có phải rút trích - Bài viết gồm đoạn/phần sau: 2 Cho máy đọc lướt nhằm phân loại văn bản, chủ yếu xem văn có sẵn (những) đoạn văn mang tính chất “tóm tắt” hay khơng? Nếu có, máy tự động “cắt” lấy đoạn 2.2.2 Nếu văn khơng thuộc loại [nghĩa khơng có (những) đoạn văn mang tính chất “tóm tắt”], phải tiến hành bước theo quy trình sau: 15 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 - Định chủ đề, xác định 4-5 tiêu đề đề mục (subject headíngs) từ khố (key words), để máy tự động chọn lưu tất câu có từ khố / Hoặc để máy tự động xố tất câu lại Cũng cần lưu ý khơng trường hợp, từ khố khơng có tiêu đề Ví dụ bài: Vết nứt ứng dụng (PC World Mỹ, 03/2006) tổng quan: (không kể đề bài) Bài viết này: Bài viết : Giữ lại toàn câu phần Kết luận Sau đó, giữ lại dòng có TK mạng nhà: 27, Home Networking: 14 * * Chỉ giữ lại dòng có đánh số đầu, in đậm nghiêng * Có thể minh họa quy trình qua bước cách thực ví dụ sau: Tự động lược bỏ phần cuối trước dấu hai chấm (:), là: có tính sau: Tên cần tóm tắt: Tổng quan Home Networking ứng dụng Cách a2: Giữ lại câu có từ: Ấn phẩm: Tạp chí Bưu chính, viễn thơng & Công nghệ thông tin 12:00, 23/02/2006 Thực hiện: Ths Nguyễn La Giang 16 tr - tổng quan: (không kể đề bài) - Bài viết này: - Bài viết : Yêu cầu; Bài tóm tắt đủ ý chính, song dài tối đa 1,6 tr Và giữ lại dòng có TK: mạng nhà: 27, Home Networking: 14 Sau giữ lại câu có TK trong: Có hai cách, tuỳ theo việc có dựa khơng dựa vào từ khoá (TK) - tiểu mục/câu in đậm.Tự động lược bỏ phần cuối trước hai chấm: có tính sau: Cách a: Dựa vào từ khố Giữ lại dòng có TK: mạng nhà: 27, Home Networking: 14 - Kết luận Giữ lại dòng có đánh số đầu, in đậm nghiêng Đánh giá a1 a2: Đạt u cầu, Bài tóm tắt có dài 1,5 trang Tự động lược bỏ phần cuối trước dấu hai chấm (:), là: có tính sau: Cách b: Khơng dựa vào từ khố Giữ lại câu có: Đánh giá: Chưa đạt u cầu Bài tóm tắt có dài tới 3,5 trang - tổng quan: (không kể đề bài) - Bài viết này: Do đó, cần bổ sung thêm: - Bài viết : Cách a1: - Kết luận Giữ lại toàn câu có: 16 BẢN TIN THƯ VIỆN - CƠNG NGHỆ THƠNG TIN THÁNG 3/2007 Và câu in đậm nghiêng Tự động lược bỏ phần cuối trước hai chấm: có tính sau: song với nhà nghiên cứu chun ngành đọc hiểu… Và vậy, hi vọng có trợ giúp phần mềm Grammatical autocorrect for Vietnamese, cho khơi phục tính liên kết vản bản, phù hợp với tính mạch lạc tiếng Việt Đánh giá: Đạt u cầu, Bài tóm tắt có dài 1,5 trang Trên đây, chúng tơi thử đề xuất quy trình làm việc để máy tính tiến hành tự động tóm tắt văn khoa học (tỉ lệ 1/10) Công việc thử nghiệm số ví dụ kiểu cho thấy kết đáng khích lệ Quy trình góp ý kiến trao đổi phạm vi nhóm nghiên cứu mà chúng tơi có điều kiện tham gia Rất mong quý đồng nghiệp cho thêm ý kiến để sớm có (những) mơ hình tối ưu tự động tóm tắt văn khoa học khả thi, đáp ứng tốt nhu cầu người dùng tin Tuy nhiên, số trường hợp tương tự, câu cắt tự động trở thành câu cụt thừa từ, Hà Nội, tháng năm 2007 PGS TS Vương Toàn (thứ hai từ trái sang) Hội nghị IFLA, Bangkok 17 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN CỦA THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HCM iPortLib DƯƠNG TÍCH ĐẠT Phòng Cơng tác Kỹ thuật Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM Hầu hết Phần mềm Quản lý thư viện sử dụng Việt Nam CHƯA ĐẠT CHUẨN THƯ TỊCH – Bibliographic Standards (Tiêu chuẩn Thông tin Thư viện truyền thống đại) iPortLib đạt đầy đủ Chuẩn Thư tịch mà Phần mềm ứng dụng công nghệ tiên tiến – dễ dàng tích hợp với tất Hệ thống nguồn mở để xây dựng quản lý Thư viện số Đặc biệt Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM, iPortLib tích hợp Hệ quản trị Oracle Portal hình thành Hệ thống Cổng Thơng tin - Quản lý Thư viện đại Việt Nam BAN BIÊN TẬP N gày với phát triển vượt bậc, Công nghệ Thông tin vào nhiều lĩnh vực Ngành Thông tin Thư viện ứng dụng Công nghệ Thông tin vào hoạt động nghiệp vụ Hiện giới nói chung Việt Nam nói riêng, có nhiều hệ thống phần mềm Quản lý Thư viện Tuy nhiên để có phần mềm quản lý tối ưu cho Thư viện khơng phải điều dễ dàng Qua nhiều nghiên cứu, sàng lọc, thử nghiệm Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên triển khai hệ thống Phần mềm Quản lý Thư viện tích hợp cổng thông tin Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên – Hệ Phần mềm iPortLib Công ty cổ phần IES Việt Nam phát triển Hệ thống phần mềm chia thành nhiều phân hệ để phục vụ tối ưu công tác quản lý Mỗi phân hệ có chức khác phù hợp cho yêu cầu nghiệp vụ Danh sách phân hệ hệ thống phần mềm: Phân hệ bổ sung Phân hệ biên mục Phân hệ quản lý độc giả Phân hệ lưu hành Phân hệ tra cứu OPAC (Online Public Access Catalogue) Phân hệ ấn phẩm liên tục Phân hệ quản lý hành Phân hệ truy hồi thông tin 18 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 PHÂN HỆ BỔ SUNG Phân hệ bổ sung giúp thư viện quản lý cơng tác bổ sung cách xác hiệu Cán thư viện lên danh sách ấn phẩm cần bổ sung, lập đơn hàng, in đơn đặt hàng để gửi tới nhà cung cấp Có chế theo dõi đơn đặt hàng đặt, giúp cán thư viện kiểm tra đơn đặt hàng nhận hàng đơn đặt nhận thiếu Phần thống kê giúp cán thư viện thống kế ấn phẩm bổ sung theo nhiều tiêu chí nhà cung cấp, theo loại ấn phẩm,… Hình 1: Giao diện chức phân hệ Bổ sung Các chức phân hệ Bổ sung: • Quản lý nhà cung cấp: cho phép thêm tìm kiếm thơng tin nhà cung cấp • Quản lý ấn phẩm: ấn phẩm quản lý bao gồm ấn phẩm thư viện ấn phẩm ấn phẩm mà thư viện cần đặt mua • Quản lý đơn đặt hàng: cho phép thêm tìm kiếm thơng tin đơn đặt hàng • Quản lý đơn nhận hàng: Đơn nhận hàng lập từ đơn đặt hàng từ nguồn cho, tặng khác Nếu lập từ đơn đặt hàng ấn phẩm đơn đặt danh sách đơn nhận • Theo dõi đơn hàng: mục đích theo dõi thơng tin đơn đặt nhận hàng Theo dõi đơn đặt hàng nhận hay chưa, cho phép so sánh số lượng đặt số lượng nhận • Thống kê: thống kê theo nhà cung cấp, theo loại ấn phẩm, thống kê tổng hợp • Thiết lập: thiết lập thơng tin giao dịch với nhà cung cấp thư viện, thiết lập tỉ giá ngoại tệ tiền Việt Nam • Quản lý nhãn • Quản lý số cá biệt PHÂN HỆ BIÊN MỤC Phân hệ biên mục cung cấp cho cán thư viện công cụ tiện lợi hiệu công tác biên mục Các trường biên mục tuân thủ theo tiêu chuẩn mô tả thư mục 19 BẢN TIN THƯ VIỆN - CƠNG NGHỆ THƠNG TIN THÁNG 3/2007 quốc tế ISBD Ngồi phần biên mục sách, phân hệ hỗ trợ cho việc biên mục loại ấn phẩm khác như: luận văn, cơng trình nghiên cứu, tài liệu hội nghị, tài liệu đa phương tiện Hỗ trợ người biên mục quản lý tốt danh mục tiêu đề chuẩn như: danh mục tác giả, đề mục, số phân loại, nhà xuất Phân hệ hỗ trợ khả in nhãn sách cho loại ấn phẩm đồng thời cho phép in mã vạch cho sách Hình 2: Giao diện phân hệ Biên mục - Xem thông tin chi tiết biểu ghi Các chức phân hệ Biên mục: • Biên mục sách • Biên mục luận văn • Biên mục ấn phẩm hội nghị • Biên mục cơng trình nghiên cứu • Biên mục ấn phẩm đa phương tiện • Biên mục đề mục • Biên mục tác giả • • • • • Biên mục nhà xuất Biên mục nơi xuất Biên mục năm xuất Biên mục nơi bảo vệ Biên mục số phân loại • Quản lý nhãn • Quản lý số cá biệt PHÂN HỆ QUẢN LÝ ĐỘC GIẢ Phân hệ quản lý độc giả giúp cho cán thư viện quản lý tốt thông tin độc giả Ngoài khả phát sinh số mã vạch mã số thẻ phân hệ hỗ trở khả tải hình độc giả từ máy người dùng lên máy chủ, giúp cho việc quản lý thông tin hình độc giả cách quán xác Chức thống kê giúp nhân viên thống kê theo dõi thông tin độc giả theo nhiều tiêu chí như: thống kê số độc giả theo nhóm, theo khoa,… Các chức phân hệ Quản lý độc giả: • Thêm độc giả • Tìm kiếm độc giả: kết tìm kiếm với nội dung số thứ tự, họ tên, mã số thẻ, số mã vạch, mã số (SV/NV), ngày cập nhật gần • Thống kê độc giả • In thẻ độc giả 20 BẢN TIN THƯ VIỆN - CƠNG NGHỆ THƠNG TIN THÁNG 3/2007 Hình 3: Giao diện phân hệ Quản lý độc giả - Thêm độc giả Hình 4: Giao diện phân hệ Quản lý độc giả - In thẻ độc giả PHÂN HỆ LƯU HÀNH Phân hệ tin học hóa trình lưu hành ấn phẩm thư viện độc giả đồng thời giúp cho thư viện sử dụng hiệu thông tin ghi nhận trình mượn trả để tiến hành thống kê Hoạt động mượn trả tự động hóa tối đa nhằm giảm bớt số thao tác thủ công cán thư viện đảm bảo sách lưu hành với độc giả Chương trình tự động kiểm tra tính hợp lệ độc giả: kiểm tra hạn thẻ, số sách mượn Chương trình kiểm tra tính hợp lệ ấn phẩm: ấn phẩm sử dụng hay trạng thái rỗi Tự động tính tiền phạt ấn phẩm mượn hạn Phần thống kê cho phép thống kê lượt lưu hành độc giả, ấn phẩm, thống kê theo nhóm độc giả,… Các chức phân hệ Lưu hành: • Mượn trả sách • Tìm kiếm độc giả • Thống kê độc giả • Thống kê sách • Thống kê tiền phạt • Thiết lập qui định mượn trả 21 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 Hình 5: Phân hệ Lưu hành Hình 6: Phân hệ Lưu hành – Mượn trả sách Hình 7: Phân hệ Lưu hành – Thiết lập qui định mượn trả 22 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 PHÂN HỆ TRA CỨU OPAC Giúp cán thư viện độc giả tra cứu biểu ghi sở liệu Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên bao gồm • Tra cứu nhanh: tra cứu sách, tạp chí, luận văn, cơng trình nghiên cứu, tài liệu hội nghị, báo cáo khoa học, tài liệu đa phương tiện Hình 8: Phân hệ Tra cứu OPAC – Tra cứu nhanh Điểm bật phần mềm thể Mục lục đề mục cách liệt kê tất danh sách tiêu đề đề mục để người sử dụng dò tìm trước biểu ghi thư tịch thể Biểu ghi xuất dạng chi tiết, MARC, Dublin Core chuyển đổi qua lại hai dạng thông qua biểu ghi MARC-XML Ví dụ gõ từ khóa “Tin học”, phần mềm liệt kê tất tiêu đề đề mục có từ khóa “Tin học” (Hình 9) Hình 9: Liệt kê danh sách tất tiêu đề đề mục có từ khóa “Tin học” 23 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 Chúng ta xem biểu ghi chi tiết, biểu ghi MARC hay Dublin Core Biểu ghi chi tiết Biểu ghi MARC Biểu ghi Dublin Core Biểu ghi MARC-XML Hình 10: Biểu ghi thư tịch xuất dạng chi tiết, MARC, Dublin Core MARC-XML • Tra cứu biểu ghi qua giao thức Z39.50: cách tra cứu máy chủ quản lý sở liệu khác ngồi sở liệu thư viện Để tìm kiếm ấn phẩm hệ thống tồn cầu người dùng phải nhờ đến máy chủ quản lý sở liệu khác có hỗ trợ giao thức Z39.50 phép máy chủ khác truy xuất vào Người dùng nhập trực tiếp tên máy chủ chọn từ danh sách có sẵn Hình 11: Phân hệ Tra cứu OPAC – Tra cứu Z39.50 24 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 PHÂN HỆ QUẨN LÝ ẤN PHẨM LIÊN TỤC Phân hệ quản lý loại ấn phẩm liên tục báo, tạp chí, … Hỗ trợ biên mục thơng tin tạp chí, kỳ tạp chí, chương tạp chí, kỳ tạp chí Ngồi phân hệ cho phép theo dõi kỳ tạp chí thư viện Hình 12: Giao diện phân hệ Tra cứu Quản lý ấn phẩm liên tục Các chức Phân hệ Quản lý ấn phẩm liên tục: • • • • • • • • • • • Biên mục tạp chí Biên mục kỳ tạp chí Mơ tả mục lục kỳ tạp chí Biên mục tạp chí Biên mục chương Theo dõi tạp chí Thống kê Biên mục đề mục Biên mục tác giả Biên mục nhà xuất Biên mục số phân loại PHÂN HỆ TRUY HỒI THƠNG TIN Phân hệ truy hồi thơng tin nhằm xây dựng sưu tập số từ địa liên kết URL mà người sử dụng cung cấp Phân hệ tập hợp biểu ghi theo chuẩn OAI từ địa liên kết URL cung cấp, sau xây dựng thành sưu tập số phép độc giả tìm kiếm liệu lấy Mỗi sưu tập tập hợp biểu ghi OAI từ nhiều địa liên kết URL Phân hệ kết hợp với Phần mềm nguồn mở Greenstone giúp ta tạo lập Bộ sưu tập số ảo (chỉ bao gồm metadata) cách Gặt hái siêu liệu – metadata harvesting 25 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3/2007 (Bài viết chi tiết phân hệ đăng Bản tin Thư viện – Công nghệ Thông tin số 2/2006 - http://www.glib.hcmuns.edu.vn/bantin/bt206/bai3.pdf) PHÂN HỆ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH Phân hệ giúp cho thư viện quản lý nhân viên, học viên tham gia vào khóa đào tạo thư viện, quản lý thiết bị thư viện phòng học, máy tính,… Hình 13: Giao diện phân hệ Quản lý hành Các chức Phân hệ Quản lý hành chính: • Quản lý học viên • Quản lý nhân viên thư viện • Quản lý phòng ốc • Quản lý trang thiết bị Hy vọng viết giúp bạn đồng nghiệp có cách nhìn tổng thể hệ thống phần mềm Quản lý Thư viện Từ bổ sung qui trình nghiệp vụ cơng tác quản lý cho thích hợp với thư viện Ứng dụng công nghệ thông tin vào thư viện giúp cho thư viện ngày phát triển vững mạnh, đại Có thư viện nâng cao uy tín xã hội, nâng cao khả đáp ứng yêu cầu thông tin cho đối tượng độc giả TÀI LIỆU THAM KHẢO • http://www.glib.hcmuns.edu.vn • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm Cổng thông tin Thư viện đại học Khoa học Tự nhiên – Cơng ty Integrated e-Solutions Vietnam Có thể tham khảo Phần mềm iPortLib tại: http://www.glib.hcmuns.edu.vn 26 ... metadata harvesting 25 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3 /2007 (Bài viết chi tiết phân hệ đăng Bản tin Thư viện – Công nghệ Thông tin số 2/2006 - http://www.glib.hcmuns.edu.vn/bantin/bt206/bai3.pdf)... Bách khoa) Thông tin thư viện ngành chuyên nghiệp nên văn Cử nhân khoa học Thông tin Thư viện (BS in Library and Information Science) BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THƠNG TIN THÁNG 3 /2007 CẦN THIẾT... Phân hệ truy hồi thơng tin 18 BẢN TIN THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÁNG 3 /2007 PHÂN HỆ BỔ SUNG Phân hệ bổ sung giúp thư viện quản lý công tác bổ sung cách xác hiệu Cán thư viện lên danh sách ấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản tin thư viện CNTT 2007 03 , Bản tin thư viện CNTT 2007 03

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay