Nhận thức của cộng đồng thành phố tây ninh về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:51

Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH ng nghiệp Th ph m T h inh -2017) NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ TÂY NINH VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG Đặng Hồ Phƣơng Thảo Trường Đại họ * ng nghiệp Th c ph m TP.HCM Email: thaodhp@cntp.edu.vn Ngày nhận bài: 13/06/2017; Ngày chấp nhận đăng: 30/08/2017 TÓM TẮT Biến đổi khí hậu đã, tiếp tục gây hậu nghiêm trọng tất quốc gia giới Nhận thức biến đổi khí hậu tác động biến đổi khí hậu sở quan trọng để đề biện pháp thích ứng phù hợp Nghiên cứu sử dụng phiếu điều tra thiết kế sẵn cho 202 hộ gia đình riêng rẽ vấn sâu với 12 cá nhân lãnh đạo ban ngành tỉnh Tây Ninh Kết nghiên cứu cho thấy, 70% người dân nhận thấy có biểu biến đổi khí hậu địa phương Trong đó, biểu rõ ràng thay đổi nhiệt độ Ngoài ra, có biểu khác mưa thất thường, ngập lụt, hạn hán, bão… xảy địa phương Nguồn thơng tin biến đổi khí hậu người dân tiếp nhận rộng rãi, chủ yếu qua tivi radio Phần lớn yếu tố biến đổi khí hậutác động xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp người dân thời gian qua Trước diễn biến phức tạp biến đổi khí hậu, nhà quản lý người dân thành phố Tây Ninhbiện pháp thích ứng khác để đảm bảo cho sản xuất sinh hoạt hàng ngày Từ khóa: biến đổi khí hậu, thích ứng, nơng nghiệp, tài ngun nước, cộng đồng ĐẶT VẤN ĐỀ Biến đổi khí hậu (BĐKH) thách thức lớn toàn nhân loại kỉ 21 kỉ [1] BĐKH đã, làm thay đổi tồn diện, sâu sắc q trình phát triển an ninh toàn cầu lương thực, nước, lượng, vấn đề an tồn xã hội, văn hóa, ngoại giao thương mại Chính thế, BĐKH khơng đơn vấn đề mơi trường mà trở thành vấn đề gắn liền với phát triển, yếu tố quan trọng có tác động toàn diện đến phát triển bền vững giới Việt Nam đánh giá năm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề BĐKH [1,2] Hầu hết tỉnh lãnh thổ nước ta chịu ảnh hưởng BĐKH Ảnh hưởng BĐKH gây rõ rệt vùng đồng bằng, đặc biệt vùng đồng ven biển [1] Tuy nhiên, tỉnh cao nguyên hay chuyển tiếp cao nguyên đồng chịu tác động không nhỏ BĐKH Sự thay đổi lượng mưa, nhiệt độ làm thiếu nước vào mùa khô; mưa nhiều vào mùa mưa làm gia tăng tượng lũ quét, sạt lở đất Hiện nay, nước có nhiều quan nghiên cứu vấn đề liên quan đến BĐKH Nghiên cứu Hoàng Đức Cường cộng sự, xây dựng kịch BĐKH cho lưu vực sông Việt Nam (Sơng Cả, sơng Hồng-Thái Bình, sơng Ba, sông Thu Bồn, sông Mekong sông Đồng Nai) [3] Dự án phủ Đan Mạch tài trợ nhằm xây dựng kịch BĐKH cho Việt Nam Đây quan nghiên cứu đưa kịch BĐKH cho Bộ tài nguyên môi trường Trong đó, kịch BĐKH, nước biển dâng - Bộ tài nguyên môi trường (2012), kịch năm 2012 chi tiết nhiều so với kịch BĐKH năm 2009 [4] Cụ thể phiên 2012 đưa cực trị khí hậu xác định diện tích nguy ngập cho tất khu vực ven biển với mức độ chi tiết đến cấp huyện Tây Ninh tỉnh nối cao nguyên Nam Trung Bộ với đồng sông Cửu Long, vừa mang đặc 66 Nhận thức cộng đ ng thành phố Tây Ninhđộng biến đổi kh hậu iện pháp điểm cao nguyên, vừa có dáng dấp, sắc thái vùng đồng [5] Trong năm qua, mực nước sơng Tây Ninh có xu hướng gia tăng so với trung bình nhiều năm, gây ngập lụt số khu vực, điều dự đoán tăng tương lai Mực nước biển dâng cao dẫn đến mặn xâm nhập sâu vào hệ thống sông ngòi, kênh rạch tầng chứa nước ngầm Vấn đề chất lượng nước tăng lên, nơi có dòng chảy tăng nguy nhiễm từ nguồn tự nhiên người Môi trường nước chịu tác động rõ rệt BĐKH với đó, hoạt động kinh tế-xã hội người dân gặp nhiều khó khăn, thiệt hại người thiên tai lên tới hàng tỷ đồng [6] Thích ứng với BĐKH điều chỉnh hệ thống tự nhiên người hồn cảnh mơi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm khả bị tổn thương dao động BĐKH hữu tiềm tàng, tận dụng hội thuận lợi mang lại [7] Để có giải pháp thích ứng với BĐKH phù hợp cần phải đánh giá nhận thức BĐKH người dân Cộng đồng địa phương Tây Ninh nói chung, thành phố Tây Ninh nói riêng, có ngành nghề thu nhập sản xuất nơng, lâm ngư nghiệp Đây khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề BĐKH gây [6] Do vậy, tìm hiểu thực trạng nhận thức BĐKH, tác động BĐKH (chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nơng nghiệp) biện pháp thích ứng cộng đồng thành phố Tây Ninh nhiệm vụ quan trọng, cần thiết Việc giúp nhà quản lý đánh giá tổng thể mức độ nhận thức cộng đồng, có kế hoạch hành động cụ thể nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, đào tạo nghiên cứu khoa học để nâng cao thái độ ứng xử đắn với vấn đề BĐKH Đó tiền đề để ứng dụng nghiên cứu lĩnh vực, dự án, cơng trình nghiên cứu khác BĐKH địa phương cho địa phương khác nước PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu - Nhận thức người dân, quyền địa phương BĐKH - Đánh giá tác động BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp - Giải pháp thích ứng người dân, quyền địa phương 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 hương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu Trong nghiên cứu này, thông tin thu thập từ quan tỉnh Tây Ninh như: Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Cục Thống kê… Ngoài ra, nghiên cứu kế thừa thơng tin có từ tài liệu, kết điều tra nghiên cứu liên quan trước 2.2.2 hương pháp khảo sát th địa Giúp thu thập, bổ sung số liệu tự nhiên - kinh tế - xã hội trạng môi trường Tây Ninh 2.2.3 hương pháp điều tra vấn, thu thập th ng tin Phương pháp điều tra sử dụng bảng câu hỏi thiết kế sẵn Một câu hỏi gồm có 20 câu Phạm vy nghiên cứu đề tài giới hạn đối tượng quan sát hộ gia đình riêng rẽ Theo đề xuất quyền địa phương, địa điểm thuộc thành phố Tây Ninh phường xã Ninh Thạnh chọn để điều tra khảo sát Phường phường nội ô thành phố Tây Ninh Phường có diện tích 8,49 km2 Tỷ lệ đất nơng nghiệp chiếm 63,5% tổng diện tích tự nhiên xã Xã Ninh Thạnh xã ngoại thành, có diện tích 15,19 km2 Tỷ lệ đất nơng nghiệp chiếm 84,4% tổng diện tích tự nhiên xã [8] Đa số cư dân khu vực sống nghề nông, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… Kích thước mẫu điều tra tính theo cơng thức Đinh Đức Trường [9] Tổng số mẫu điều tra 202, phân cho phường - xã 101 Phương pháp lẫy mẫu đề tài phương pháp phi xác suất, cụ thể phương pháp lẫy mẫu thuận tiện Các bước tiến hành theo trình tự Hình 67 Đ ng hương Thảo Phỏng vấn sâu thực với 12 cá nhân lãnh đạo (giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng) cán ban ngành tỉnh Tây Ninh 2.2.4 hương pháp phân t h xử lý số liệu Các số liệu nhập xử lý qua bảng tính Microsoft Excel nhằm thống kê mơ tả số liệu thông tin thu thập Các kết nghiên cứu trình bày dạng bảng thống kê đồ thị thống kê Phát thảo, chỉnh sửa nội dung phiếu khảo sát Liên hệ, chuẩn bị khảo sát Phỏng vấn thử Chỉnh sửa Phỏng vấn thức Nhập số liệu Bổ sung điều tra (nếu cần) Xử lý thống kê Tổng hợp kết ình Tiến trình khảo sát xử lý thơng tin KẾT QUẢ - THẢO LUẬN Tổng hợp kết điều tra cho thấy, có 184 số mẫu hợp lệ tổng số 202 mẫu điều tra (đạt tỷ lệ 91%) Một số mẫu quan sát khơng có đủ thơng tin cần thiết Những người vấn hộ gia đình chủ yếu chủ hộ, có số hộ người trả lời lớn nhà Như thống kê Bảng 1, đa số người trả lời nam giới (61%), tuổi người vấn trung bình khoảng 42 tuổi, tuổi lý tưởng cho người có kinh nghiệm sống Khoảng 88% người tham gia vấn người có học thức Bảng Đặc điểm người tham gia vấn Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Tỷ lệ (%) 1.1 Nam Người 123 60,89 1.2 Nữ Người 79 39,11 Tuổi 42 - Giới tính Tuổi 2.1 Trung bình 68 Nhận thức cộng đ ng thành phố Tây Ninhđộng biến đổi kh hậu Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Tỷ lệ (%) 2.2 Cao Tuổi 65 - 2.3 Thấp Tuổi 19 - 3.1 Chưa biết đọc, biết viết Người 25 12,38 3.2 Từ THPT trở xuống Người 110 54,46 3.3 Trung cấp, cao đẳng Người 46 22,77 3.4 Đại học Người 21 10,40 iện pháp Tình trạng giáo dục 3.1 Nhận thức chung BĐKH 67% số người dân hỏi nghe biết đến BĐKH Trong đó, nguồn thơng tin BĐKH hai nhóm có chủ yếu từ tivi radio chiếm 74%, 85% số người dân phường 63% số người dân Ninh Thạnh Người dân phường biết nhiều BĐKH so với xã Ninh Thạnh Lý địa phương gần trung tâm thành phố nên người dân có trình độ nhận thức cao có khả tiếp cận thơng tin nói chung thơng tin BĐKH nói riêng Ngồi ra, thơng tin BĐKH sách, báo, tạp chí, phương tiện truyền thơng (tờ bướm, poster), chương trình đào tạo tập huấn kỹ thuật quan trọng người dân ý, mặt người dân tiếp xúc với phương tiện trên, mặt khác địa phương tổ chức hội họp hay tập huấn để thông báo vấn đề BĐKH cho người dân nắm bắt Một nguồn thơng tin BĐKH khác nguồn thông tin từ kinh nghiệm người dân Phần lớn hai phường xã chủ yếu kinh tế hộ gia đình, sản xuất nhỏ lẻ nên kinh nghiệm từ thân yếu tố quan trọng cho trình sản xuất Phần lớn người dân (70%) nhận thấy có biểu BĐKH địa phương năm gần Hầu hết họ cho dấu hiệu BĐKH địa phương nhiệt độ nóng hơn; bão, áp thấp nhiệt đới thất thường khơng theo mùa trước 30% ý kiến lại cho khí hậu khơng thay đổi Bảng Ý kiến đánh giá hộ gia đình biểu BĐKH địa phương (% số hộ) Biểu Nóng hơn/ Nhiều Khơng thay đổi Mát hơn/ Nhiệt độ 79 21 Bão, áp thấp nhiệt đới 71 19 10 Hạn hán 37 43 31 Ngập lụt 54 36 Trong đó, theo ý kiến cán địa phương, số biểu BĐKH thành phố Tây Ninh năm gần thay đổi nhiệt độ biểu rõ ràng 100% ý kiến cho nhiệt độ tăng Ngồi ra, có biểu khác mưa thất thường, ngập lụt, hạn hán, bão, áp thấp nhiệt đới… xảy địa phương Bảng Những biểu BĐKH thành phố Tây Ninh năm gần (%) Biểu Đúng Không Không rõ Sắp xếp ghi nhận cao đến thấp Mưa thất thường 91,67 8,33 (1) Nhiệt độ tăng Bão, áp thấp nhiệt đới nhiều 66,67 16,67 16,67 (2) Mưa thất thường Thiên tai (ngập lụt, hạn hán) 75 8,33 16,67 (3) Thiên tai (ngập lụt, hạn hán) Nhiệt độ tăng 100 0 (4) Bão, áp thấp nhiệt đới nhiều 3.2 Nhận thức tác động BĐKH Theo khảo sát, nơng nghiệp đóng vai trò chủ đạo thành phố Tây Ninh Diện tích đất canh tác 69 Đ ng hương Thảo thành phố phân bố chủ yếu xã ngoại thành Ngay phường nội thị phường 1, tỷ lệ đất nông nghiệp tương đối cao Đối với hoạt động trồng trọt, lâu năm có vị trí hàng đầu chủ yếu cao su, loại ăn trái (46,20%), tập trung chủ yếu xã ngoại thành Ở xã Ninh Thạnh hình thành vườn chuyên canh ăn trái mãng cầu; cao su, mỳ… Cây hàng năm chủ yếu trồng lúa, hoa màu chiếm tỷ lệ 29% Chăn nuôi thành phố Tây Ninh chủ yếu phát triển loại vật nuôi gia cầm (gà, vịt), heo, bò… (chiếm 98%) Ngồi ra, số hộ gia đình phát triển trâu, dê, cút… Ni trồng thủy sản chủ yếu ni cá (99%) Nhìn chung, diện tích ni trồng thủy sản khơng lớn Thủy sản ni chủ yếu ao, đìa có địa hình thấp trũng, cải tạo thành ao ni trồng thủy sản Để đánh giá tác động BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp người dân, yếu tố tác động chia thành mức (1 = tác động xấu; = không ảnh hưởng/ không rõ; = tác động tốt) [10] Kết phân tích số liệu Bảng cho thấy rằng, phần lớn yếu tố BĐKH có tác động xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp người dân thời gian qua Theo đánh giá người dân địa phương yếu tố bao gồm biến động nhiệt độ nói chung, số ngày mưa, lượng mưa, số ngày nắng, tình trạng nắng nóng, hạn hán có tác động lúa/hoa màu ni trồng thủy sản xấu hoạt động chăn nuôi Nhiệt độ tăng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuôi trồng thủy sản, làm cho dịch bệnh ao nuôi, lồng nuôi phát triển cá tôm nuôi dễ bị chết Tuy nhiên, việc trồng hoa màu bị ảnh hưởng Hoa màu phát triển dù bị thiếu nước, số loại sâu bệnh phát sinh, đồng ruộng khô héo Việc mưa nhiều làm hóa nguồn nước, khơng phù hợp cho lồi thủy sản tự nhiên ni trồng mà chúng quen với môi trường nước mặn nước lợ Khi lượng mưa thay đổi làm cho dịch bệnh loại trồng, vật nuôi tăng Các kết phân tích địa phương tương đồng với nghiên cứu Lâm Thị Thu Sửu cộng tác động xảy BĐKH lưu vực sông Hương, Thừa Thiên Huế [11] Còn mực nước sơng dòng chảy sông rạch, người dân cho tác động đến hoạt động nuôi trồng thủy sản xấu so với hoạt động trồng lúa/hoa màu mực nước biển, sơng rạch dâng cao làm ngập ao nuôi thủy sản gây thất thoát lượng thủy sản lớn người dân Kết tương đồng với nghiên cứu [10] tác động BĐKH đến sản xuất nông nghiệp Bến Tre Bảng Các yếu tố BĐKH tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp Trồng trọt (lúa, Chăn nuôi hoa màu) Yếu tố Nuôi trồng thủy sản Biến động nhiệt độ 1,49 1,52 1,40 Số ngày mưa, lượng mưa, tình trạng ngập lụt 1,62 1,65 1,39 Số ngày nắng, tình trạng nắng nóng hạn hán 1,51 1,70 1,64 Mưa lớn, bão 1,18 1,21 1,14 Mực nước sơng, dòng chảy sơng rạch 1,81 1,55 1,52 3.3 Biện pháp thích ứng với BĐKH Trước tác động BĐKH, người dân địa phương lo ngại vấn đề sản xuất họ Do kinh tế vùng chủ yếu làm nông nghiệp nên người dân khó thay đổi ngành nghề Thuận lợi mà người dân địa phương có q trình ứng phó với tác động BĐKH họ tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất Đây mạnh cần phát huy mạnh thời gian tới Ngoài thuận lợi người dân gặp phải khó khăn thời tiết, khí hậu thay đổi bất thường, thiếu vốn kỹ thuật sản xuất làm ảnh hưởng đến hiệu kinh tế người dân địa phương Để đảm bảo cho việc sản xuất lâu dài, bền vững, vùng khác lại có hoạt động khác nhằm đối phó với thiên tai thích ứng với thay đổi chúng Tìm hiểu sâu đối tượng cho BĐKH có ảnh hưởng đến sống sinh hoạt hàng ngày sản xuất Phần lớn ý kiến cho ảnh hưởng cụ thể giảm sản lượng trồng, vật nuôi xuất nhiều dịch bệnh, mùa màng thất bát, lại khó khăn… Để thích ứng, họ thực biện pháp, đó: 70 Nhận thức cộng đ ng thành phố Tây Ninhđộng biến đổi kh hậu iện pháp - Đối với sống sinh hoạt hàng ngày: có 45% ý kiến chọn biện pháp tiết kiệm điện, nước; 52% ý kiến cho phải phát triển hệ thống cấp nước để cung cấp nước cho sinh hoạt 61% ý kiến cho phải xây dựng hệ thống cống rãnh nước Một ý kiến cho phải xây nhà cao để tránh ngập (3%); 12,5% ý kiến chọn giải pháp xây nhà kiên cố - Đối với sản xuất: 13% ý kiến cho trồng chống xói lở; chuyển đổi canh tác, sản xuất để đối phó với thay đổi thời tiết, khí hậu 37,5% ý kiến đề xuất giải pháp thay đổi mùa vụ; 47% ý kiến chọn giải pháp thay đổi giống cho trồng vật nuôi phù hợp với thay đổi thời tiết Điều cho thấy người dân phần bắt đầu chủ động cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất Tuy nhiên, nhiều người chờ đợi hướng dẫn, hỗ trợ quyền Qua vấn sâu cán địa phương cho thấy, Tây Ninh tích hợp yếu tố BĐKH vào chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh, bao gồm việc rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phát triển có tính đến tác động BĐKH biện pháp ứng phó tương ứng Điển hình như, cuối năm 2012, tỉnh hồn thành việc cập nhật kịch BĐKH cho giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2100 Trên sở đó, tỉnh triển khai thí điểm đánh giá tác động BĐKH số lĩnh vực, ngành, địa phương nhạy cảm dễ bị tổn thương BĐKH như: tài nguyên nước, nông nghiệp, sức khỏe, sinh kế, vùng dân cư ven sông Các ngành địa phương quản lý lĩnh vực, khu vực nhạy cảm dễ bị tổn thương BĐKH bắt đầu triển khai thực bước đầu kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH giảm nhẹ BĐKH ình Các biện pháp thích ứng BĐKH người dân thành phố Tây Ninh KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu ta rút số kết luận sau: - Phần lớn cán địa phương người dân nhận thức BĐKH xảy thành phố Tây Ninh, đồng thời ghi nhận biểu BĐKH năm gần 67% số người dân hỏi nghe biết đến BĐKH 70% người dân nhận thấy có biểu BĐKH địa phương Đặc biệt, 100% ý kiến cán quản lý cho nhiệt độ tăng - BĐKH toàn cầu ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp thành phố Tây Ninh BĐKH tác động nhiều đến hoạt động trồng lúa, hoa màu nuôi trồng thủy sản Đây ngành nghề cần ưu tiên thời gian tới - Người dân thành phố Tây Ninh phần bắt đầu chủ động cho việc thích ứng với BĐKH sản xuất, sinh hoạt hàng ngày Tuy nhiên, nhiều người chờ đợi hướng dẫn, hỗ trợ quyền 4.2 Kiến nghị - Để thực hiệu vấn đề thích ứng với BĐKH cần làm tốt cơng tác đào tạo nguồn nhân lực có liên quan tới BĐKH cho ngành, thường xuyên mở lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho người dân nằm 71 Đ ng hương Thảo nâng cao khả ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất - Nghiên cứu thử nghiệm chuyển giao giống loài sản phẩm hay mơ hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng, có khả thích ứng cao với BĐKH phải có thị trường tiêu thụ ổn định - Làm tốt công tác quan trắc cảnh báo môi trường, thông tin kịp thời để quản lý ngành địa phương người dân tổ chức hoạt động sản xuất phù hợp với đặc điểm ngành ứng phó với tình có thiên tai xảy - Quy hoạch - phát triển kinh tế xã hội địa phương cần rà soát chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với điều kiện địa phương có tính tới thích ứng với BĐKH TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài ngun mơi trường - Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, Hà Nội, 2008, tr.7 Trần Thanh Xuân, Trần Thục Hoàng Minh Tuyển - Tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam, Nhà xuất khoa học – kỹ thuật, Hà Nội, 2011, tr Hoàng Đức Cường cộng - Xây dựng kịch biến đổi khí hậu cho lưu vực sơng Việt Nam, Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường, 2010 Bộ Tài nguyên môi trường - Kịch BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam, Hà Nội, 2012 Sở Tài nguyên môi trường Tây Ninh - Báo cáo trạng môi trường tỉnh Tây Ninh 05 năm (2006 – 2010), Tây Ninh, 2010, tr 11 Trung tâm công nghệ môi trường CEFINEA - Báo cáo tổng hợp dự án: Đánh giá mức độ BĐKH, xây dựng kịch BĐKH nước biển dâng tỉnh Tây Ninh, Viện Môi trường tài nguyên, Tp Hồ Chí Minh, 2012, tr 43 - 45, tr 46-56 Trần Thục cộng - Đánh giá tác động BĐKH xác định giải pháp thích ứng, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường, Nhà xuất tài nguyên – môi trường đồ Việt Nam, Hà Nội, 2011, tr.2 Cục Thống kê Tây Ninh - Niên giám thống kê năm 2010, Tây Ninh, 2011 Đinh Đức Trường - Đánh giá giá trị kinh tế phục vụ quản lý tài nguyên đất ngập nước - áp dụng tạo vùng đất ngập nước cửa sông Ba Lạt, tỉnh Nam Định, Đại học Kinh tế quốc dân, 2010 10 Lê Nguyễn Đoan Khôi - Nhận thức cộng đồng tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp giải pháp ứng phó, Tạp chí khoa học – Đại học Huế, 2011, số 67 11 Lâm Thị Thu Sửu cộng - Thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng – LVS Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội, Huế, 2010 ABSTRACT THE COMMUNITY PERCEPTION IN TAY NINH CITY ABOUT THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE AND ADAPTING SOLUTIONS Dang Ho Phuong Thao Ho Chi Minh City University of Food Industry Email: thaodhp@cntp.edu.vn Climate change have been causing serious consequences for all the countries in the world The perception about climate change and the impact of climate change is an important basis to point out appropriate adapting solutions The study used questionnaires designed for 202 separate households and in-depth interviews with 12 individuals who were heads of departments of Tay Ninh province The analysis showed that 70% of people find that there is a display of climate change in local In it, the most 72 Nhận thức cộng đ ng thành phố Tây Ninhđộng biến đổi kh hậu iện pháp obvious display is the change in temperature In addition, there are other manifestations such as erratic rain, flood, drought, typhoon occurs in local The sources of information on climate change are widely accepted by the people, mainly through television and radio Most of the elements of climate change have bad impact on the agricultural production of the people in recent years Facing complicated changes due to climate change, managers and residents in Tay Ninh city have been taking various adapting solutions to ensure production as well as daily activities Keywords: climate change, adaption, argiculture, water resources, community 73 ... khó khăn… Để thích ứng, họ thực biện pháp, đó: 70 Nhận thức cộng đ ng thành phố Tây Ninh tá động biến đổi kh hậu iện pháp - Đối với sống sinh hoạt hàng ngày: có 45% ý kiến chọn biện pháp tiết kiệm... - Nhận thức cộng đồng tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp giải pháp ứng phó, Tạp chí khoa học – Đại học Huế, 2011, số 67 11 Lâm Thị Thu Sửu cộng - Thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng. . .Nhận thức cộng đ ng thành phố Tây Ninh tá động biến đổi kh hậu iện pháp điểm cao nguyên, vừa có dáng dấp, sắc thái vùng đồng [5] Trong năm qua, mực nước sông Tây Ninh có xu hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức của cộng đồng thành phố tây ninh về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng , Nhận thức của cộng đồng thành phố tây ninh về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay