Niên giám thống kê tỉnh bình phước 2009

250 22 0
  • Loading ...
1/250 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:50

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU Administrative Unit, Land and Climate Biểu Table Trang Page Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng năm trạm Đồng Phú Monthly mean air temperature in year - Dong Phu Station 13 Số nắng tháng năm trạm Đồng Phú Monthly total sunshine duration in in year - Dong Phu Station 13 Lượng mưa tháng năm trạm Đồng Phú Monthly rainfall in year - Dong Phu Station 14 Độ ẩm khơng khí trung bình tháng năm trạm Đồng Phú Monthly mean humidity in year - Dong Phu Station 14 Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng năm trạm Phước Long Monthly mean air temperature in year - Phuoc Long Station 15 Số nắng tháng năm trạm Phước Long Monthly total sunshine duration in in year - Phuoc Long Station 15 Lượng mưa tháng năm trạm Phước Long Monthly rainfall in year - Phuoc Long Station 16 Độ ẩm không khí trung bình tháng năm trạm Phước Long Monthly mean humidity in year - Phuoc Long Station 16 Số đơn vị hành có đến 31/12/2009 phân theo huyện/thị xã Number of administrative units as of 31/12/2009 by district 17 10 Danh mục hành tỉnh Bình Phước có đến 31/12/2009 Llista administrativa de provincia de Binh Phuoc te fins al 31/12/2009 18 11 Hiện trạng sử dụng đất năm 2009 Land use in 2009 22 GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU ĐẤT ĐAI Đất sản xuất nông nghiệp đất dùng vào sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng hàng năm đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp đất dùng chủ yếu vào sản xuất lâm nghiệp dùng vào nghiên cứu, thí nghiệm lâm nghiệp, bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng Đất chuyên dùng đất sử dụng vào mục đích khơng phải nông nghiệp, lâm nghiệp đất ở, bao gồm đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp; đất quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp đất có mục đích cơng cộng Đất đất dùng để làm nhà xây dựng cơng trình phục vụ cho đời sống, sinh hoạt nhân dân vùng nông thôn đô thị KHÍ HẬU Số nắng tháng tổng số nắng ngày tháng cộng lại Số nắng số có cường độ xạ mặt trời trực tiếp với giá trị hay lớn 0,1 kw/m2 (≥ 0,2 calo/cm2 phút) Thời gian nắng đo nhật quang ký Nó xác định vết cháy giản đồ giấy có khắc thời gian tia mặt trời chiếu xuyên qua cầu thuỷ tinh hội tụ lại tạo nên Lượng mưa tháng tổng lượng mưa ngày tháng Lượng mưa độ dày tính milimet lớp nước giáng thuỷ tạo nên mặt đáy thùng đo hình trụ có tiết diện miệng hứng nước 200 cm 2, chưa bị lý bốc hơi, ngấm, chảy v.v Thùng đo gọi vũ kế Độ ẩm khơng khí trung bình tháng năm số bình quân độ ẩm khơng khí tương đối trung bình ngày tháng - Độ ẩm khơng khí tương đối tỷ số sức trương nước có khơng khí sức trương nước bão hoà (tối đa) nhiệt độ Nó thể tỷ lệ phần trăm (%) Độ ẩm khơng khí đo ẩm kế ẩm ký - Độ ẩm khơng khí tương đối trung bình ngày tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn từ kết lần quan trắc ngày thời điểm giờ, giờ, 13 19 giờ, tính từ kết 24 lần quan trắc thời điểm giờ, giờ, giờ, 24 ẩm ký Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng số bình qn nhiệt độ khơng khí trung bình ngày tháng - Nhiệt độ khơng khí đo nhiệt kế thường, nhiệt kế tối cao (thuỷ ngân), nhiệt kế tối thấp (rượu) nhiệt ký (bộ phận cảm ứng lưỡng kim) đặt lều khí tượng độ cao 2m cách mặt đất nơi khơng có trực xạ xạ mặt trời - Nhiệt độ khơng khí trung bình ngày tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn từ kết lần quan trắc ngày thời điểm giờ, giờ, 13 19 tính từ kết 24 lần quan trắc thời điểm giờ, giờ, giờ, 24 nhiệt kế 10 EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT OF SOME STATISTICAL INDICATORS ON LAND AND CLIMATE LAND Agriculture production land refers to the land used in agricultural production; including: annual crop land and perennial crop land Forestry land refers to the land used in forestal production or experiment, including: productive forest, protective forest and specially used forest Specially used land is land being used for other purposes, not for agriculture, forestry and living It includes land used by offices and non-profit agencies; security and defence land; land for non-agricultural production and business and public land Homestead land is land used for house and other works construction serving living activities of urban and rural inhabitants CLIMATE Number of sunshine hours in months is the sum of sunshine hours of days in the month Number of sunshine hours or the number of hours with direct solar radiation is equaled or exceeded 0.1 kw/m2 (≥ 0.2 calo/cm2 min.) Sunshine duration is measured by heliograph It is identified by the burn in the paper diagram engraved time due to convergence of sunrays through the glass sphere Rainfall in months is the total rainfall of all days in month Rainfall is the thickness (measured in ml) of water created by rainfall on the bottom a cylinder tank 200 cm2 in section The water has not lost due to evaporation, absorption, and flowing, etc It is called rain gauge luviometer Average humidity in months is the average of relative humidity of days in the month - Relative humidity is the ratio of the vapor in the air and saturate vapor (maximum) at the same temperature It is indicated under percent form (%) Humidity is measured by hygro meter and hygro graph 11 - Daily average relative humidity is the average results of main observations at different time in a day: a.m, a.m, 13 p.m, 19 p.m or from the results of 24 observations at from a.m, a.m, a.m, to 24 p.m of the hygro graph Average air temperature in months is the average of average air temperature of days in the month - Air temperature is measured by normal thermometer, mercury thermometer, alcohol liquid thermometer and thermo graph (induction part is made from bi-metal) exposed to the air in a meteor bust at 2m from the ground, sheltered from direct solar radiation - Daily average air temperature is the average of the results of main observations in a day at a.m, a.m, 13 p.m, 19 p.m or from the results of 24 observations at from a.m, a.m, a.m, to 24 p.m of the thermometer 12 11 Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng năm Trạm Đồng Phú Monthly mean air temperature in year - Dong Phu Station C 2000 2005 2007 2008 2009 26,3 27,0 26,9 26,6 26,7 Tháng - Jan 25,9 25,2 25,8 26,7 24,4 Tháng - Feb 26,2 27,0 27,0 26,4 26,5 Tháng - Mar 27,1 27,9 27,9 27,0 27,9 Tháng - Apr 27,7 29,3 28,8 28,3 27,7 Tháng - May 27,0 28,7 28,4 26,9 27,2 Tháng - Jun 26,7 27,6 27,2 27,3 27,2 Tháng - Jul 26,0 26,2 26,5 26,8 26,4 Tháng - Aug 26,1 26,8 26,3 26,4 27,5 Tháng - Sep 25,9 26,2 26,0 26,0 25,9 Tháng 10 - Oct 25,7 26,7 26,4 26,6 26,1 Tháng 11 - Nov 25,6 27,0 26,8 25,4 26,9 Tháng 12 - Dec 25,4 24,9 26,2 25,6 26,2 Bình quân năm - Average Số nắng tháng năm - Trạm Đồng Phú 22 Monthly total sunshine duration in year – Dong Phu Station Giờ - Hr 2000 2005 2007 2008 2009 2.155,5 2.428,0 2.675,0 2.436,0 2.543,0 Tháng - Jan 244,2 259,0 254,3 222,0 249,0 Tháng - Feb 217,6 254,0 242,0 226,0 217,0 Tháng - Mar 218,7 271,0 183,3 263,0 265,0 Tháng - Apr 215,1 236,0 218,7 251,0 211,0 Tháng - May 201,9 214,0 191,7 182,0 201,0 Tháng - Jun 156,6 216,0 227,0 210,0 197,0 Tháng - Jul 140,7 139,0 191,7 188,0 164,0 Tháng - Aug 113,8 169,0 298,0 181,0 209,0 Tháng - Sep 159,7 129,0 245,3 130,0 131,0 Tháng 10 - Oct 115,2 210,0 288,0 207,0 201,0 Tháng 11 - Nov 185,9 192,0 193,0 177,0 226,0 Tháng 12 - Dec 186,1 139,0 142,0 199,0 272,0 Bình quân năm - Average 13 33 Lượng mưa tháng năm - Trạm Đồng Phú Monthly rainfall in year - Dong Phu Station mm 2000 2005 2007 2008 2009 2.819,9 2.848,3 2.370,2 2.697,1 2.904,7 Tháng - Jan 12,4 0,0 2,3 0,3 4,7 Tháng - Feb 10,6 0,0 1,8 58,4 66,9 Tháng - Mar 91,8 44,5 108,2 99,1 64,5 Tháng - Apr 149,8 35,7 131,9 149 323,3 Tháng - May 361,6 301,0 272,6 342,3 313,3 Tháng - Jun 304,7 509,1 309,4 156,2 233,1 Tháng - Jul 374,0 300,5 274,2 240,6 404,9 Tháng - Aug 393,3 304,5 264,8 393,4 399,3 Tháng - Sep 408,2 521,8 392,3 607,8 562,6 Tháng 10 - Oct 448,2 353,2 268,4 292,7 459,3 Tháng 11 - Nov 160,2 260,7 199,2 280,1 39,3 Tháng 12 - Dec 105,1 217,3 145,1 77,2 33,5 Bình quân năm - Average 44 Độ ẩm khơng khí trung bình tháng năm Trạm Đồng Phú Monthly mean humidity in year - Dong Phu Station % 2000 2005 2007 2008 2009 83,8 78,4 79,1 80,7 81,2 Tháng - Jan 75,0 67,0 70,7 72,0 69,0 Tháng - Feb 74,0 69,0 68,0 67,0 81,0 Tháng - Mar 78,0 65,0 68,7 73,0 79,0 Tháng - Apr 85,0 68,0 73,3 78,0 82,0 Tháng - May 87,0 78,0 81,7 85,0 84,0 Tháng - Jun 87,0 84,0 85,0 85,0 84,0 Tháng - Jul 88,0 87,0 86,7 84,0 87,0 Tháng - Aug 89,0 85,0 87,7 86,0 83,0 Tháng - Sep 88,0 88,0 86,3 89,0 88,0 Tháng 10 - Oct 90,0 86,0 85,0 86,0 87,0 Tháng 11 - Nov 83,0 84,0 80,7 85,0 77,0 Tháng 12 - Dec 81,0 80,0 75,3 78,0 73,0 Bình quân năm - Average 14 55 Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng năm Trạm Phước Long Monthly mean air temperature in year - Phuoc Long Station 2000 2005 2007 2008 2009 25,7 26,2 26,2 25,8 26,1 Tháng - Jan 25,0 24,4 25,1 25,0 23,9 Tháng - Feb 25,2 26,5 26,3 25,2 25,8 Tháng - Mar 26,7 27,0 27,1 26,1 27,0 Tháng - Apr 27,0 28,6 28,0 27,3 27,2 Tháng - May 26,6 28,0 27,4 26,3 26,9 Tháng - Jun 26,1 26,9 26,4 26,7 26,7 Tháng - Jul 25,4 25,6 25,9 26,3 25,9 Tháng - Aug 25,5 25,6 25,4 25,6 26,7 Tháng - Sep 25,4 25,5 25,9 25,0 25,2 Tháng 10 - Oct 25,0 26,2 26,1 26,4 25,9 Tháng 11 - Nov 25,1 25,6 26,1 25,1 25,9 Tháng 12 - Dec 25,0 24,4 24,7 24,9 25,7 Bình quân năm - Average 66 C Số nắng tháng năm - Trạm Phước Long Monthly total sunshine duration in year - Phuoc Long Station Giờ - Hr 2000 2005 2007 2008 2009 2.209,5 2.303,0 2.473,7 2.601,0 2.616,0 Tháng - Jan 263,4 261,0 256,7 237 270 Tháng - Feb 220,1 241,0 244,0 243,0 210,0 Tháng - Mar 213,9 247,0 245,0 255,0 267,0 Tháng - Apr 208,9 224,0 235,3 234,0 224,0 Tháng - May 205,7 204,0 201,7 220,0 213,0 Tháng - Jun 164,7 202,0 178,0 217,0 195,0 Tháng - Jul 140,1 132,0 151,3 221,0 180,0 Tháng - Aug 121,8 152,0 138,7 196,0 215,0 Tháng - Sep 156,9 117,0 151,0 178,0 110,0 Tháng 10 - Oct 108,5 193,0 217,3 208,0 205,0 Tháng 11 - Nov 196,9 185,0 232,7 176,0 235,0 Tháng 12 - Dec 208,6 145,0 222,0 216,0 292,0 Bình quân năm - Average 15 77 Lượng mưa tháng năm - Trạm Phước Long Monthly rainfall in year - Phuoc Long Station mm 2000 2005 2007 2008 2009 3.383,9 3.231,9 2.702,9 3.239,2 3.116,4 Tháng - Jan 103,4 0,0 17,3 0,8 0,0 Tháng - Feb 55,0 0,0 0,0 34,1 62,5 Tháng - Mar 47,1 62,6 70,7 168,9 215,9 Tháng - Apr 251,0 130,9 135,0 180,3 231,3 Tháng - May 326,7 368,4 308,8 654,8 242,5 Tháng - Jun 322,2 297,0 278,7 209,7 399,2 Tháng - Jul 452,6 465,5 328,5 236,3 508,6 Tháng - Aug 513,4 552,5 636,2 643,9 315,2 Tháng - Sep 460,1 660,6 471,9 463,4 752,7 Tháng 10 - Oct 663,1 299,7 245,6 264,1 325,1 Tháng 11 - Nov 133,5 177,3 96,1 361,4 37,1 Tháng 12 - Dec 55,8 217,4 114,1 21,5 26,3 Bình quân năm - Average 88 Độ ẩm khơng khí trung bình tháng năm Trạm Phước Long Monthly mean humidity in year - Phuoc Long Station % 2000 2005 2007 2008 2009 84,2 78,3 78,0 79,8 78,7 Tháng - Jan 78,0 67,0 69,0 73,0 65,0 Tháng - Feb 76,0 70,0 68,0 67,0 74,0 Tháng - Mar 77,0 66,0 69,7 73,0 76,0 Tháng - Apr 81,0 67,0 71,7 78,0 71,0 Tháng - May 86,0 79,0 79,7 85,0 82,0 Tháng - Jun 88,0 83,0 85,0 83,0 84,0 Tháng - Jul 90,0 88,0 87,0 84,0 86,0 Tháng - Aug 91,0 88,0 89,0 86,0 85,0 Tháng - Sep 90,0 89,0 87,3 90,0 92,0 Tháng 10 - Oct 93,0 84,0 81,0 85,0 85,0 Tháng 11 - Nov 82,0 82,0 77,0 83,0 75,0 Tháng 12 - Dec 78,0 77,0 72,0 71,0 69,0 Bình quân năm - Average 16 trường, số giáo viờn học sinh giáo dục 228 S cao ®¼ng Number of scholls, teachers and students of college education 2000 2005 2007 2008 2009 - 1 2 Cơng lập- Public - 1 2 Ngồi cơng lập - Non-public - - - - - - 25 53 109 105 Công lập- Public - 25 53 109 105 Ngồi cơng lập - Non-public - - - - - Số sinh viên (Người) Number of students (Students) - 630 697 4.640 5.746 Công lập- Public - 630 697 4.640 5.746 Ngồi cơng lập - Non-public - - - - - Hệ dài hạn - Full-time training - 630 697 2.169 2.093 Hệ khác - Others - - - 2.471 3.653 - 205 145 1.856 1.651 Số trường - Number of schools Số giáo viên (người) Number of teachers (Pers.) Phân theo loại hình - By type Phân theo loại hình - By type Phân theo hình thức đào tạo By form of training Số sinh viên tốt nghiệp (Người) Number of graduates (Pers.) 237 c¬ së y tÕ, gi-ờng bệnh cán y tế 229 Số Number of health establishments, patient beds and health staffs ĐVT Cơ sở y tế - Health establishments Bệnh viện - Hospital Nhà nước - State Phòng khám đa khoa khu vực Regional polyclinic Nhà nước - State Nhà hộ sinh - Maternity houses Trạm y tế xã, phường, thị trấn Medical service units in communes, precincts Giường bệnh - Giường Bệnh viện - Hospital Nhà nước - State Phòng khám đa khoa khu vực Regional polyclinic Nhà nước - State Nhà hộ sinh - Maternity houses Trạm y tế xã, phường, thị trấn Medical service units in communes, precincts Cán ngành y - Medical staff Bác sĩ & đại học - Doctors Y sĩ & kỹ thuật viênAssistant physicians Khác- other Cán ngành dược Pharmaceutical staff Dược sĩ cao cấp Pharmacists of high degree Dược sĩ trung cấp Pharmacists of middle degree Khác - other Khám chữa bệnh - Health 2000 2005 2007 2008 2009 Cơ sở - Unit " " " 84 5 103 7 114 9 117 9 126 9 " " " 77 91 99 102 111 Giường Beds " " " " " " Người Pers " 696 1.028 1.392 1.593 1.653 440 440 16 695 1020 695 1020 60 55 16 240 60 273 55 20 297 1090 1090 75 1170 1170 40 75 20 408 40 35 408 1.116 1.175 1.204 1.607 1.783 175 279 326 331 379 " " Người Pers " 578 363 57 367 529 89 344 534 88 545 731 160 443 961 202 10 11 20 " 39 67 67 140 176 " 10 12 10 11 Ngàn lượt 1.032 1.796 1.672 1.022 1.530 người Thous times persons 238 sở y tế có đến ngày 31/12/2009 phân theo 230 Số huyện/thị xã Number of health establishments in 31/12/2009 by districts Tổng Số Total C¬ së - Unit Trong - Of which Phòng khám Nhà hộ Trạm y tế xã Bệnh viện khu vực sinh Phường Hospital Regional Maternity Medical polyclinic houses service unit Tổng số-Total 126 Phân theo đơn vị cấp huyện - by districts - Thị xã Đồng Xoài 12 - Huyện Đồng Phú 12 - Thị xã Phước Long 10 - Huyện Bù Gia Mập 18 - Huyện Lộc Ninh 17 - Huyện Bù Đốp - Huyện Bù Đăng 17 - Thị xã Bình Long - Huyện Hớn Quản 13 - Huyện Chơn Thành 10 111 1 1 1 1 2 - - 11 18 16 16 13 giường bệnh có đến ngày 31/12/2009 phân theo 231 Số huyện/thị xã Number of hospital beds in 31/12/2009 by districts Tổng Số Total Tổng số-Total 1.653 Phân theo đơn vị cấp huyện - by districts - Thị xã Đồng Xoài 627 - Huyện Đồng Phú 94 - Thị xã Phước Long 142 - Huyện Bù Gia Mập 72 - Huyện Lộc Ninh 164 - Huyện Bù Đốp 78 - Huyện Bù Đăng 180 - Thị xã Bình Long 158 - Huyện Hớn Quản 52 - Huyện Chơn Thành 86 Gi-êng -Beds Trong - Of which Phòng khám Nhà hộ Trạm y tế xã Bệnh viện khu vực sinh Phường Hospital Regional Maternity Medical polyclinic houses service unit 1.170 40 35 408 560 50 110 100 50 100 150 50 20 20 - 35 - 32 44 12 72 64 28 60 52 36 239 232 232 An toàn thực phẩm Foodstuff safety 2008 2009 128 112 + Nam - Male … 39 + Nữ - Female … 73 - Số vụ ngộ độc thực phẩm - Vụ Number of cases of foodstuff poisoning - Case - Số lượt người bị ngộ độc thực phẩm - Người Number of cases of foodstuff poisoning - Person - Phân theo giới tính - By sex - Phân theo nhám tuổi - By age group + Dưới tuổi - Under … + Dưới tuổi đến 15 tuổi - From to under 15 + Từ 15 tuổi đến 25 tuổi - From 15 to under 25 45 + Từ 25 tuổi đến 35 tuổi - From 25 to under 35 31 + Từ 35 tuổi đến 45 tuổi - From 35 to under 34 22 + Từ 45 tuổi rở lên - 45 and over 14 - Số người chết ngộ độc thực phẩm - Người Number of deaths of foodstuff poisoning - Person - Phân theo giới tính - By sex + Nam - Male + Nữ - Female - Phân theo nhám tuổi - By age group + Dưới tuổi - Under + Dưới tuổi đến 15 tuổi - From to under 15 + Từ 15 tuổi đến 25 tuổi - From 15 to under 25 + Từ 25 tuổi đến 35 tuổi - From 25 to under 35 + Từ 35 tuổi đến 45 tuổi - From 35 to under 45 + Từ 45 tuổi rở lên - 45 and over 240 - Thu nhập bình quân hàng tháng theo giá thực tế lao 233 động khu vực Nhà nước quản lý phân theo ngành kinh tế Monthly average income per employee at current prices in state sector bykind of economic activity Nghìn đồng- Thous Dongs Tổng số - Total 2008 Ước 2009 4.160 4.718 6.038 6.745 Trong đó: Of Which A Nơng nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 3.357 4.028 D Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam and air conditioning supply 4.915 5.902 F Xây dựng - Construction 2.505 3.006 G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mơ tơ, xe máy xe có động khác - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 1.939 2.293 H Vận tải kho bãi - Transportion and storage 2.529 2.961 I Dịch vụ lưu trú ăn uống Accommodation and food service activities 1.798 2.158 J.Thông tin truyền thông - Information and communication 3.809 4.739 K Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Financial, banking and insurance activities 7.350 8.600 O Hoạt động Đảng cộng sản, tổ chức trị - xã hội, quản lý nhà nước, ANQP; Bảo đảm xã hội bắt buộc - Communist party, socio-political organizations activities; public adminisstration and defense; compulsory social security 1.930 2.315 P.Giáo dục đào tạo - Education 2.803 3.362 Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội Human health and social work activities 2.405 2.863 G.Nghệ thuật, vui chơi giải trí Arts, entertaiment and recreation 2.205 2.646 S.Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 1.873 2.257 L Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 241 nhập bình quân hàng tháng theo giá thực tế 234 Thu lao động khu vực Nhà nước trung ương quản lý 234 phân theo ngành kinh tế Monthly average income per employee at current prices in central state sector bykind of economic activity Nghìn đồng- Thous Dongs 2008 Ước 2009 Tổng số - Total 5.804 6.553 6.146 6.884 C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 3.357 4.028 D Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí Electricity, gas, steam and air conditioning supply 4.918 5.902 F Xây dựng - Construction 2.647 3.176 2.580 3.070 J.Thông tin truyền thông - Information and communication 5.551 6.661 K Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Financial, banking and insurance activities 7.350 8.600 O Hoạt động Đảng cộng sản, tổ chức trị - xã hội, quản lý nhà nước, ANQP; Bảo đảm xã hội bắt buộc - Communist party, socio-political organizations activities; public adminisstration and defense; compulsory social security 2.359 2.831 P.Giáo dục đào tạo - Education 4.778 5.590 Trong đó: Of Which A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles H Vận tải kho bãi - Transportion and storage I Dịch vụ lưu trú ăn uống Accommodation and food service activities L Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội Human health and social work activities G.Nghệ thuật, vui chơi giải trí - Arts, entertaiment and recreation S.Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 242 235 Thu nhập bình quân hàng tháng theo giá thực tế 235 lao động khu vực Nhà nước địa phương quản lý phân theo ngành kinh tế Monthly average income per employee at current prices inlocal state sector bykind of economic activity Nghìn đồng- Thous Dongs 2008 Ước 2009 Tổng số - Total 2.557 2.998 4.557 4.922 F Xây dựng - Construction 2.301 2.670 G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 1.943 2.254 H Vận tải kho bãi - Transportion and storage 1.592 1.894 I Dịch vụ lưu trú ăn uống Accommodation and food service activities 1.798 2.140 J.Thông tin truyền thông - Information and communication 1.862 2.179 O Hoạt động Đảng cộng sản, tổ chức trị - xã hội, quản lý nhà nước, ANQP; Bảo đảm xã hội bắt buộc - Communist party, socio-political organizations activities; public adminisstration and defense; compulsory social security 1.863 2.217 P.Giáo dục đào tạo - Education 2.790 3.292 Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội Human health and social work activities 2.406 2.839 G.Nghệ thuật, vui chơi giải trí - Arts, entertaiment and recreation 2.205 2.646 S.Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 1.881 2.257 Trong đó: Of Which A Nơng nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing D Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam and air conditioning supply K Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Financial, banking and insurance activities L Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 243 nhập bình quân đầu ng-ời tháng theo giá thực tế 236 Thu phân theo thành thị, nông thôn, nguồn thu phân theo nhóm thu nhËp Monthly average income per capita at current prices by residence, by income source and by income quintiles 2004 2006 2008 Nghìn đồng - Thous dongs Tổng số - total 487,30 695,00 1.292,00 Thành thị - Urban 628,70 792,42 1.364,00 Nông thôn - Rural 465,20 678,18 1.279,00 Tiền lương, tiền công - Salary & wage 118,20 205,74 339,93 Nông lâm nghiệp & thuỷ sản 245,00 322,72 548,97 79,60 111,06 262,15 44,60 55,46 140,95 Nhóm - Quintile 160,20 235,60 423,00 Nhóm - Quintile 303,70 419,80 799,00 Nhóm - Quintile 426,60 588,40 1.112,00 Nhóm 4- Quintile 563,80 782,80 1.445,00 Nhóm - Quintile 982,80 1.450,30 2.667,00 Phân theo thành thị nông thôn By residence Phân theo nguồn thu - By income source Agriculture, forestry & fishing Phi nông lâm nghiệp & thuỷ sản Non-agriculture, forestry & fishing Thu từ nguồn khác - Others Phân theo nguồn thu nhập - By income quintile Cơ cấu - Structure -% Tổng số- total 100,0 100,0 100,00 Tiền lương, tiền công - Salary & wage 24,50 29,60 26,31 Nông lâm nghiệp & thuỷ sản 50,27 46,44 42,49 16,33 15,98 20,29 9,15 7,98 10,91 Agriculture, forestry & fishing Phi nông lâm nghiệp & thuỷ sản Non-agriculture, forestry & fishing Thu từ nguồn khác - Others 244 lệ nghèo chung tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm 237 Tỷ General poverty rate and food poverty rate % Tỷ lệ nghèo chung General poverty Tỷ lệ nghèo lương thực thực phẩm Food poverty rate Năm 2004 15,50 4,90 Năm 2006 10,50 1,80 Năm 2008 9,50 - 245 238 Thư viện 238 Library 2008 2009 8 1 7 - Số sách thư viện - Nghìn Number of books in libraries - Thous Copies 78.383 81.750 - Sách khoa học xã hội - Book on social science 12.394 14.226 7.545 8.101 4.765 5.855 22.749 24.185 2.101 2.486 28.829 26.897 - Số lượt người thư viện phục vụ - Lượt người Number of peersons served by libraries 86.155 64.549 - Thư viện tỉnh, thành phố - City and provincial libraries 37.696 36.329 - Thư viện quận, huyện, thị xã - District libraries 48.459 28.220 - Số thư viện - Numbfr of libraries - Thư viện tỉnh, thành phố - City and provincial libraries - Thư viện thiếu nhi tỉnh, thành phố - Thư viện quận, huyện, thị xã - District libraries + Đầu sách - Title + Nghìn - Thous Copies - Sách kỹ thuật - Technical book + Đầu sách - Title + Nghìn - Thous Copies - Sách thiếu nhi - Books for children + Đầu sách - Title + Nghìn - Thous Copies - Sách văn học - Literary book + Đầu sách - Title + Nghìn - Thous Copies - Sách khoa học tự nhiên + Đầu sách - Title + Nghìn - Thous Copies - Sách khác - other + Đầu sách - Title + Nghìn - Thous Copies 246 động nghệ thuật chiếu phim 239 Hoạt Perfoming and cinema activities 2008 2009 1 81 90 56.400 51.400 1 1034 990 157.665 117.360 1- Hoạt đông nghệ thuật - Performing - Số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp (đơn vi Number of professional performing art groups (Unit) - Số rạp ( Rạp) - Number of playhouses (Playhouse) - Số buổi biểu diễn( buổi) - Number of performances (Show) - Số lượt người xem biễu diễn nghệ thuật - Lượt người Number of audiences ( Persons) Chiếu phim - Cinema activity - Số đơn vị (đơn vị) - Number of movie showinggroups (Unit) - Số rạp (Rạp) - Number of movie houses ( Movie house) - Số buổi chiếu ( buổi) - Number of shows ( Show) - Số lượt người xem chiếu bóng ( Người) - Number of audiencen 247 bảo tàng di tích 240 Nhà Museums and monuments Số lượng nhà bảo tàng - Number of Museums 2008 2009 - - - Phân theo cấp quản lý - By management level + Trung ương - Central + Địa phương - Local Số lượt người thăm quan bảo tàng - Number of Museums Số di tích xếp hạng Number of ranked monuments 13 13 1 10 10 2 4 9 14.500 14.790 - Phân theo loại di tích - By tybe of monuments + Thắng cảnh - Famous landscapes + Lịch sử - Historical monuments + Kiến trúc nghệ thuật - Art Architectures - Phân theo cấp công nhận - Bylicence level + Tỉnh/ thành phố - Province + Quốc gia - Nation Số lượt người thăm quan di tích - Number of monuments 248 động viên thể thao bán chuyên nghiệp 241 Vận Professional athletes 2008 2009 175 157 + Nam - Male 93 90 + Nữ - Female 82 67 32 16 1- Số vận động viên - Number of athletes - Phân theo giới tính - By sex - Phân theo môn thể thao - By sport activity + Bóng đá - Football + Bóng bàn - Table - tennis + Bóng chuyền - Volleyball 10 + Bóng rổ - Basketball + Cầu lơng - Badminton + Quần vợt - Tennis 8 + Điền kinh - Athlrtics 15 14 + Võ thuật - Martial arts 70 69 12 10 23 32 44 45 + Nam - Male 35 29 + Nữ - Female 16 14 10 + Đua xe đạp - Cycling + Bơi lôi - Swimming + Cờ tướng + Môn thể thao khác - Vận đông viên đẳng cấp - Elit player - Kiện tướng - Sports master + Nam - Male + Nữ - Female 4 - Vận động viên cấp - First level player 36 31 + Nam - Male 27 19 + Nữ - Female 12 249 trọng tài thể dục, thể thao địa phương quản lý 242 Cán Sports officials and umpires managed by local govornment 2008 2009 451 471 91 91 328 350 32 30 80 81 80 81 371 390 11 10 328 350 32 30 60 75 + Nam - Male 50 60 + Nữ - Female 10 15 + Bóng bàn - Table - tennis 10 11 + Bóng chuyền - Volleyball + Bóng rổ - Basketball 5 + Cầu lông - Badminton + Quần vợt - Tennis + Điền kinh - Athlrtics + Võ thuật - Martial arts 12 13 + Đua xe đạp - Cycling + Bơi lôi - Swimming 1- Số cán thể dục thể thao - Sports officiala + Huấn luyện viên - Coach + Giáo viên - Sports teacher + Cán chuyên trách TDTT - Sports specialists - Ngành thể dục thể thao quản lý Managed by spotr sector + Huấn luyện viên - Coach + Giáo viên - Sports teacher + Cán chuyên trách TDTT - Sports specialists - Ngành khác quản lý - Managed by others + Huấn luyện viên - Coach + Giáo viên - Sports teacher + Cán chuyên trách TDTT - Sports specialists - Số trọng tài - Number of umpires - Phân theo giới tính - By sex - Phân theo mơn thể thao - By sport activity + Bóng đá - Football 250 251 ... TỈNH BÌNH PHƯỚC (Tính đến 31/12 /2009) Llista administrativa de provincia de Binh Phuoc te fins al 31/12 /2009 Số TT Tỉnh, huyện,xã Mã số Số nhân Tổng diện tích tự nhiên (Km2) A B C TỈNH BÌNH PHƯỚC... mục hành tỉnh Bình Phước (Cont) Llista administrativa de provincia de Binh Phuoc te fins al 31/12 /2009 A B C 693 52.084 379,264 56 Thị trấn Thanh bình 25308 7.282 14,563 57 Xã Hưng Phước 25309... CHỈ TIÊU THỐNG KÊ DÂN SỐ DÂN SỐ Dân số trung bình số lượng dân số thường trú đơn vị lãnh thổ tính bình quân cho thời kỳ nghiên cứu định, thường năm Có nhiều phương pháp tính dân số bình quân
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên giám thống kê tỉnh bình phước 2009 , Niên giám thống kê tỉnh bình phước 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay