Quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng ở tỉnh ninh bình

4 43 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 12:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐÀM NGỌC HOA QUẢN HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN VĂN HĨA Khóa (2016-2018) Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐÀM NGỌC HOA QUẢN HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Văn hóa Mã số: 8319042 Người hướng dẫn: PGS.TS Cao Đức Hải Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu với đề tài: “Quản hoạt động văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình” riêng tác giả Đề tài tác giả chưa công bố đâu không trùng lặp với đề tài công bố Một số thông tin liên quan, số liệu trích dẫn ghi rõ phần tài liệu tham khảo phụ lục luận văn Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đã ký Đàm Ngọc Hoa DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên CLB Câu lạc CNH-HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa CNVCLĐ Cơng nhân viên chức lao động KTKH Kinh tế - xã hội NNƯT Nghệ nhân ưu tú NTQC Nghệ thuật quần chúng NTSK Nghệ thuật sân khấu SK Sân khấu TDĐKXDĐSVH Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TTVH Trung tâm Văn hóa UBND Ủy ban nhân dân VH&TT Văn hóa thơng tin VHTT Văn hóa, thể thao VNQC Văn nghệ quần chúng ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐÀM NGỌC HOA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG Ở TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa Mã số: 8319042 Người hướng... 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu với đề tài: Quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình riêng tác giả Đề tài tác giả chưa công bố đâu không trùng lặp với... lao động KTKH Kinh tế - xã hội NNƯT Nghệ nhân ưu tú NTQC Nghệ thuật quần chúng NTSK Nghệ thuật sân khấu SK Sân khấu TDĐKXDĐSVH Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TTVH Trung tâm Văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng ở tỉnh ninh bình , Quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng ở tỉnh ninh bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay