Mau hop dong DV van tai

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 11:35

Hợp đồng cung cấp chi tiết các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên. Giá và phương thức thanh toán, các điều khoản về bảo đảm thực hiện hợp đồng. Khiếu nại, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN TẢI (Số: ./ -HDCU) - Căn Bộ Luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015; - Căn luật thương mại số 36/2005/QH 11 ngày 14 tháng năm 2005; - Căn vào nhu cầu khả cung ứng Bên; Hôm nay, ngày tháng năm 20 , , gồm: Bên cung ứng dịch vụ: Công ty Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Hộ thường trú: Số điện thoại: Email: Số tài khoản ngân hàng: Ngân hàng: Sau gọi tắt “Bên A” Bên sử dụng dịch vụ: Mã số thuế: Địa chỉ: Số tài khoản: Tại ngân hàng: Đại diện: Chức vụ: Điện thoại: Chứng minh nhân dân số: Sau gọi tắt “Bên B” Sau bàn bạc, thỏa thuận, hai Bên thống ký kết Hợp đồng cung ứng sử dụng dịch vụ vận tải (gọi tắt Hợp đồng) với điều khoản sau: Điều GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Bưu kiện: Là bưu gửi có nội dung chứa hàng hóa đóng gói thành kiện Được nhận gửi chuyển phát phù hợp với quy định pháp luật Bưu phẩm: Là bưu gửi có nội dung chứa thư, bưu thiếp, ấn phẩm, học phẩm cho người mù, gói nhỏ Vận đơn: Gồm có ba (03) liên Liên trắng, liên xanh, liên hồng Số vận đơn dòng số phía vạch sọc vận đơn Thời gian tồn trình: Là khoảng thời gian tính từ bưu gửi chấp nhận phát cho người nhận Sự kiện bất khả kháng: Là kiện xảy cách khách quan lường trước khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép Những trường hợp coi kiện bất khả kháng hợp đồng gồm: Hỏa hoạn, Bão lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, sạt lở đất thảm hỏa thiên nhiên khác, chiến tranh, lệnh giới nghiêm, đình cơng đóng cửa nhà máy, cướp biển, khủng bố, không tặc Điều NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG Bên B định Bên A làm nhà cung ứng dịch vụ vận tải, phụ trách vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện (gọi chung bưu gửi) Bên B từ địa điểm nhận đến địa điểm giao Theo bên A thực nội dung công việc sau: - Điều chuyển xe vận chuyển hàng hóa, bưu gửi từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm giao hàng - Nhận bưu gửi địa điểm nhận, tổ chức vận chuyển giao bưu gửi địa điểm giao theo yêu cầu Bên B Thời gian nhận hàng giao hàng tùy thuộc vào đơn hàng Thực thời gian giao hàng theo bảng thời gian tồn trình bên B Điều TIÊU CHUẨN XE ĐƯỢC DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN Tải trọng xe Đảm bảo phù hợp với đặc điểm hàng hóa vận chuyển Xe thuộc sở hữu hợp pháp có quyền sử dụng hợp pháp Bên A Xe có giấy tờ pháp lý, có sổ đăng kiểm tem đóng phí sử dụng đường theo quy định Nhà nước Xe tình trạng hoạt động tốt, an tồn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy định pháp luật hành Xe đảm bảo vệ sinh sẽ, sàn xe khô ráo, không mốc, không bẩn khơng có mùi Khoang chở hàng có kết cấu vững chắc, đảm bảo an toàn cho hàng hóa, bưu gửi Điều GIÁ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN Giá dịch vụ: Được thỏa thuận thống Bảng giá Bảng giá phần tách rời hợp đồng coi Phụ lục Hợp đồng Đơn giá vận chuyển bao gồm chi phí bốc xếp hai đầu lên xuống thuế giá trị gia tăng 2 Thời hạn toán: Bên B toán cho Bên A vòng ngày kể từ ngày Bên B nhận hóa đơn tài Trường hợp ngày tốn đến hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định, ngày tốn ngày làm việc sau ngày nghỉ Phương thức toán: Việt Nam đồng, thực theo hình thức chuyển khoản Điều QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A Cung cấp đầy đủ xe vận tải vận chuyển bưu gửi cho Bên B theo thỏa thuận điều Hợp đồng Đảm bảo nhận hàng giao hàng thời gian mà Bên B quy định Trong trường hợp xảy cố đường vận chuyển làm việc nhận hàng giao hàng không thời gian Bên B quy định, Bên A có nghĩa vụ thơng báo cho Bên B phải nhanh chóng điều chuyển xe khác đến hỗ trợ để đảm bảo tiến độ vận chuyển cho Bên B Xe điều chuyển phải đảm bảo tiêu chuẩn điều 3 Bên A có trách nhiệm bảo quản hàng hóa ngun đai ngun kiện, khơng bị hư hỏng, ẩm ướt, vỡ, rách, ngăn chặn tác nhân xấu khác tác động làm hư hỏng hay giá trị Trường hợp giao hàng nơi đến, lô hàng có bao, thùng, kiện hàng mà hàng hóa bị hư hỏng phần toàn lỗi Bên A trịnh vận chuyển, giao nhận hai Bên phải lập biên ghi rõ khối lượng hàng bị hư hỏng để làm tính giá trị đền bù thiệt hại Nếu hai Bên không thống việc xác định khối lượng hư hỏng th cơng ty giám định để xác định Chi phí thuê giám định Bên A chịu Khơng vận chuyển hàng hóa, bưu gửi bên B với hàng hóa khác khơng thuộc Bên B, đặc biệt hàng hóa thuộc danh mục cấm lưu thông theo quy định pháp luật Nếu vi phạm điều này, Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại cho Bên B Bên A đảm bảo xếp tài xế lái xe phù hợp với yêu cầu sau: - Có lái xe theo tiêu chuẩn - Có sức khỏe tốt Thực trao đổi thông tin cho Bên B tiến độ giao hàng, kết giao hàng, khó khăn cần hỗ trợ để việc giao hàng đạt kết cao Tuân thủ triệt để quy định bảo mật thông tin liên quan đến người nhận Bên B theo quy định pháp luật Việc cung cấp chi tiết thông tin liên quan đến lô hàng phải chấp thuận văn Bên B (ngoại trừ trường hợp thực theo yêu cầu quan chức năng) Bàn giao lại cho Bên B vận đơn chứng từ vận chuyển tương đương khác sau giao hàng Bằng chi phí mình, Bên A cam kết chịu trách nhiệm thực đầy đủ nghĩa vụ thuế khoản phí đường vận chuyển theo quy định pháp luật Điều QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B Tập kết đủ hàng tiến độ để Bên A điều chuyển phương tiện vào nhận hàng Phải tạo điều kiện thuận lời cho Bên A việc giao hàng Thông báo cho Bên A chuẩn bị phương tiện tiếp nhận hàng Thanh tốn đầy đủ tiền cước phí vận chuyển cho Bên A quy định điều Hợp đồng Bên B có quyền giữ lại áp đặt khoản toán đến hạn Bên A, với số tiền nợ bên A Bên A Đóng gói hàng hóa, bưu gửi phù hợp, chuẩn bị toàn vận đơn cần thiết cho trình giao hàng Phối hợp Bên A bốc xếp hàng hóa địa điểm nhận hàng Chịu trách nhiệm hồn tồn tính chất hợp pháp hàng hóa, bưu gửi vận chuyển Điều BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Hai Bên cam kết thực nghiêm túc điều khoản Hợp đồng Không đơn phương thay đổi hủy bỏ hợp đồng mà không thông báo trước theo quy định Bên A đặc cọc cho Bên B khoản tiền để đảm bảo thực nghĩa vụ hợp đồng Số tiền đặt cọc quy định hạn mức vận chuyển tương ứng số tiền đặt cọc Bên B định thể phụ lục kèm Hợp đồng Số tiền đặt cọc khơng tính lãi suốt thời hạn Hợp Đồng hoàn trả lại cho Bên A Hợp Đồng chấm dứt hiệu lực sau cấn trừ khoản nợ phải trả Bên A Trường hợp có tranh chấp hai Bên phải thương lượng tích cực giải tinh thần hòa giải Việc giải tranh chấp phải lập thành văn Bên phần không tách rời Hợp Đồng Nếu tranh chấp không giải thương lượng, vụ việc đưa Tòa án có thẩm quyền giải Điều QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Bên A hiểu bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối tượng hàng hóa, bưu phẩm không thuộc Bên A Bên A cam kết không chiếu hữu, sử dụng, định đoạt tài sản trí tuệ hình thức Điều tiếp tục có hiệu lực sau Hợp đồng chấm dứt Điều 10 KHIẾU NẠI, PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Khiếu nại Khi nhận khiếu nại Bên B hàng hóa, bưu gửi hư hỏng, méo mó, thất lạc, mát Bên A có trách nhiệm trả lời đưa hướng giải cho Bên B vòng 30 phút Phạt vi phạm Trường hợp Bên A chậm điều chuyển xe đến địa điểm nhận hàng Bên A phải nộp khoản phạt vi phạm đồng / xe / lần Trường hợp làm vận đơn, làm rách, nát giao hàng chậm lỗi Bên A, Bên A nộp khoản phạt vi phạm Mức phạt vi phạm / vận đơn / ngày; Với giao hàng chậm, thời gian chậm trễ tối đa không ba (03) ngày Vượt q thời hạn Bên B có quyền khơng tốn phí vận chuyển chuyến hàng có vận đơn phát chậm Bồi thường thiệt hại Mọi tổn thất hàng hóa, bưu gửi Bên B, Bên A có trách nhiệm bồi thường theo quy định sau: Trường hợp Nhà Cung Cấp làm thất lạc, mát, hư hỏng, bể vỡ hàng hóa, Bên A phải có trách nhiệm bồi thường 100% giá trị hàng hóa Theo đó, mức xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng hóa bị tổn thất bồi thường theo đơn giá bán sản phẩm Trường hợp Nhà Cung Cấp làm thất lạc hư hỏng, rách nát hóa đơn tài Bên B, Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định quan thuế Trường hợp Bên A vi phạm điều khoản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa, bưu gửi Bên B, Bên A buộc phải dừng hành vi vi phạm phải bồi thường theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ Thời hạn tốn tiền bồi thường thiệt hại phạt vi phạm: Bên A cam kết toán tiền bồi thường thiệt hại, tiền phạt vi phạm cho Bên B vòng ngày kể từ ngày nhận thông báo kết giám định thiệt hại thông báo kiện hàng hóa bị thiệt hại lỗi Bên A phương thức Bên B cấn trừ công nợ (tùy theo định Bên B) Điều 11 CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Bên B có quyền chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn mà chịu trách nhiệm vật chất trường hợp thông báo trước email văn cho Bên A trước 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng Bên A có quyền chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn mà chịu trách nhiệm vật chất trường hợp thông báo văn cho Bên B trước ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng Bên B có quyền chấm dứt Hợp Đồng mà chịu trách nhiệm vật chất trường hợp Nhà Cung Cấp vi phạm điều khoản Hợp Đồng Điều 12 SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng phải cung cấp chi tiết kiện nghĩa vụ mà phải thực theo hợp đồng bị ảnh hưởng Trong thời gian xảy kiện bất khả kháng, bên miễn thực nghĩa vụ theo Hợp Đồng kiện kết thúc Các bên phối hợp tiến hành công việc cần thiết với nỗ lực cao để ngăn ngừa hạn chế loại bỏ nguyên nhân gây kiện bất khả kháng giảm thiểu hậu kiện bất khả kháng cho bên Tiếp tục thực nghĩa vụ theo Hợp Đồng sau kết thúc kiện bất khả kháng, trừ trường hợp có thoả thuận khác bên văn Điều 13 THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG Thời hạn hợp đồng Có hiệu lực kể từ ngày ./ / đến ngày ./ / Hai Bên gia hạn hợp đồng theo nhu cầu thực tế công việc phát sinh Điều 14 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Các Bên cam kết thực đầy đủ nghiêm túc điều khoản ghi hợp đồng Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng phải hai (02) Bên thống thể văn Hợp đồng lập thành 02 (hai) có giá trị pháp lý nhau, Bên giữ 01 (một) bản./ Đại diện Bên B Đại diện Bên A (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau hop dong DV van tai, Mau hop dong DV van tai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay