A basic Vietnamese sentence structure

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 11:24

A basic Vietnamese sentence structure for foreigners that people can easily to learn and follow. This is just for daily conversation, not for academic purposes. Please give comment and idea for improvement SENTENCES Câu Structures: Past Present Present Continuous Future Formation Subject+ ĐÃ + Verb Subject + Verb Subject + ĐANG+ Verb Subject+ SẼ + Verb Example Tôi ĐÃ làm I went to work Tôi học I go to work Tôi ĐANG làm I am going to work Tôi SẼ làm I will go to work Vietnamese English Vietnamese English ĐI Go/ Walk VIẾT Write ĐẾN Come NGỦ Sleep/ Go to bed ĂN Eat/ Have CHẠY Run UỐNG Drink LÁI (XE) Ride/ Drive (motorbike; car) NÓI KỂ Say/ Tell/ Speak/Talk Tell (a story) NGỒI Sit ĐỌC Read ĐỨNG Stand NGHE Hear/ Listen NẰM Lie ĂN sáng NÓI LÁI xe LÀM ĐI học ĐỌC CHẠY NGỦ VIẾT UỐNG ĂN NGỒI NGHE nhạc ĐỨNG ... I go to work Tôi ĐANG làm I am going to work Tôi SẼ làm I will go to work Vietnamese English Vietnamese English ĐI Go/ Walk VIẾT Write ĐẾN Come NGỦ Sleep/ Go to bed ĂN Eat/ Have CHẠY Run UỐNG... CHẠY Run UỐNG Drink LÁI (XE) Ride/ Drive (motorbike; car) NÓI KỂ Say/ Tell/ Speak/Talk Tell (a story) NGỒI Sit ĐỌC Read ĐỨNG Stand NGHE Hear/ Listen NẰM Lie ĂN sáng NÓI LÁI xe LÀM ĐI học ĐỌC CHẠY...Structures: Past Present Present Continuous Future Formation Subject+ ĐÃ + Verb Subject + Verb Subject + ĐANG+ Verb Subject+ SẼ + Verb Example Tôi ĐÃ làm I went to
- Xem thêm -

Xem thêm: A basic Vietnamese sentence structure, A basic Vietnamese sentence structure

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay