Bài thu hoạch hạng 3 (tiểu luận 2)

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 11:11

Một số vấn đề cơ bản về CTGDPT: Mục tiêu GD; giới thiệu mục tiêu chung và mục tiêu từng cấp học. Chuẩn ; Cấu trúc của chuẩn, cách biểu đạt chuẩn Cấu trúc khung; các lĩnh vực môn học ; các mạch nội dung lớn Xu thế tích hợp và phân hóa; tích hợp chủ yếu là tích hợp ở các môn khoa học tự nhiên và tích hợp ở các môn khoa học xã hội. đối với dạy học phân hóa đó là một xu thế tất yếu của thế giới cũng như của Việt Nam. Phân hóa được thực hiện qua 2 hình thức phân ban và tự chọn MỞ ĐẦU Đã từ lâu Đảng nhà nước ta coi giáo dục quốc sách hàng đầu bệ phóng cho phát triển đất nước Giáo dục có vị trí tầm quan trọng to lớn kinh tế quốc dân, giai đoạn quốc gia cần nhiều lực lượng lao động có chất lượng cao, phục vụ cho u cầu cơng nghiệp hóa đại hóa GS Võ Tòng Xuân nhận xét :" Trong kinh tế toàn cầu thị trường tự cạnh tranh mãnh liệt, lực lượng lao động đào tạo trình độ chất lượng cao yếu tố sống kinh tế quốc gia để thu hút đầu tư nước vào tạo nên việc làm cải cho đất nước Vì chất lượng giáo dục phổ thông Tiểu học ngày công nhận sở quan trọng cho tăng trưởng kinh tế coi công cụ để đạt mục tiêu phát triển khác Các tổ chức phát triển quốc tế tài trợ mạnh cho giáo dục phổ thông nước nghèo chậm tiến họ cơng nhận hai vai trò giáo dục: vừa yếu tố nhằm tăng trưởng kinh tế, vừa yếu tố giúp giảm đói nghèo" Xu hướng quốc tế đổi phát triển chương trình giáo dục phổ thơng Trong đổi GDPT, vấn đề đổi chương trình ln tâm điểm, chi phối có tác động to lớn đến nhiều yếu tố khác toàn hệ thống GDPT Chương trình GD hiểu đầy đủ bao gồm thành tố: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học kiểm tra kết học tập Một số vấn đề CTGDPT: - Mục tiêu GD; giới thiệu mục tiêu chung mục tiêu cấp học - Chuẩn ; Cấu trúc chuẩn, cách biểu đạt chuẩn - Cấu trúc khung; lĩnh vực môn học ; mạch nội dung lớn - Xu tích hợp phân hóa; tích hợp chủ yếu tích hợp mơn khoa học tự nhiên tích hợp môn khoa học xã hội dạy học phân hóa xu tất yếu giới Việt Nam Phân hóa thực qua hình thức phân ban tự chọn Đối với dạy học phân ban học sinh học theo mơn, theo lĩnh vực, nhóm mơn, ngành Đối với dạy học phân ban có khoảng thời gian bàn luận nhiều nên giữ hay bỏ trường chuyên, lớp chọn bỏ loại hình trường Đối với dạy học tự chọn HS chọn học số môn học, nhóm mơn học đưa dạy học tự chọn lại có hình thức tự chọn khác nhau: - Hình thức tín chỉ; HS chọn môn học modul thuộc môn cho đủ số tín quy định - Chọn môn thuộc lĩnh vực khác - Chọn môn học tùy ý theo danh sách môn học đưa - Học số môn học bắt buộc số môn tự chọn Tổ chức dạy phân hóa đặc biệt cấp PT hình thức phân ban số quốc gia áp dụng, hình thức tự chọn xu phổ biến Dạy học phân hóa thực theo nguyên tắc phân hóa sâu dần Cụ thể cấp Tiểu học thường quy định HS học môn học bắt buộc, đồng thời có số hoạt động, chủ đề tự chọn, hoạt động, chủ đề tự chọn tích hợp kĩ năng, kiến thức môn học bắt buộc Ở cấp THCS học sinh học mơn học bắt buộc, đồng thời có số môn chủ đề tự chọn nhiều cấp Tiểu học Ở cấp THPT phân hóa sâu hơn, nhằm tới việc đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, xu hướng nghề nghiệp học sinh Phân luồng giáo dục hình thức phân hóa Đa số phân luồng sau THCS sau THPT phận đáng kể học sinh theo học trường nghề số tiếp tục học lên cấp học cao Chính đổi tồn diện giáo dục tất yếu hợp với xu phát triển giới NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III Khái niệm lực Có nhiều khái niệm lực tựu chung khẳng định lực tổ hợp thuộc tính tâm lí cá nhân, hình thành phát triển lĩnh vực hoạt động cụ thể; sức mạnh tiềm tàng người giải vấn đề thực tiễn Thực trạng lực giáo viên Tiểu học Hiện cấp Tiểu học có 99% giáo viên đạt chuẩn trở lên Nhưng phận đội ngũ giáo viên cán quản lí trường Tiểu học số hạn chế, bất cập; Số lượng cán quản lí có trình độ cao chun mơn quản lí ít, tính chun nghiệp, kĩ dạy học nhiều giáo viên chưa cao Nhiều giáo viên cán quản lí hạn chế chun môn khai thác, sử dụng thiết bị dạy học để đưa phương pháp dạy học tích cực theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học Nhiều cán quản lí giáo dục Tiểu học hạn chế kĩ tham mưu, xây dựng kế hoachjvaf đạo tổ chức hoạt động giáo dục theo mơ hình mới, bất cập kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu giáo dục Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học phát triển nghề nghiệp mà giáo viên đạt có kĩ nâng cao, qua q trình học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiện nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu việc giảng dạy cách hệ thống Giáo viên cần có lực sau: - Năng lực tìm hiểu học sinh Tiểu học - Năng lực tìm hiểu mơi trường nhà trường Tiểu học - Năng lực tìm hiểu mơi trường xã hội - Năng lực dạy học môn học - Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kĩ xã hội, kĩ sống giá trị sống cho học sinh Tiểu học - Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Năng lực giải tình sư phạm - Năng lực giáo dục học sinh có hành vi khơng mong đợi - Năng lực tư vấn tham vấn giáo dục Tiểu học - Năng lực hiểu biết kiến thức khoa học tảng rộng, liên môn - Năng lực chủ nhiệm lớp - Năng lực giao tiếp - Năng lực hoạt động xã hội, lực phát triển nghề nghiệp lực nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học Trên thực trạng lực giáo viên Tiểu học đề xuất số giải pháp phát triển lực sau: Một là, thay đổi cách đánh giá giáo viên tiểu học, để tạo điều kiện cho giáo viên phát huy lực sáng tạo giáo dục dạy học giáo viên Hai là, tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, đổi sinh hoạt chuyên môn để cập nhật xu hướng giáo dục Giải khó khăn giáo viên trình giáo dục học sinh Ba là, khuyến khích giáo viên tự học, tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao lực ngoại ngữ, tin học để ứng dụng hoạt động nghề nghiệp Bốn là, thường xuyên tổ chức thực phát triển lực đội ngũ nhà giáo để giáo viên khơng ngừng phát triển hồn thiện chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Các nhiệm vụ để nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên: Trước hết, cần phải làm cho giáo viên nhận cách đầy đủ, sâu sắc vấn đề liên quan đến phát triển chuyên môn Hiện nay, nhiều giáo viên chưa hiểu lực thân chưa chấp nhận thân đồng nghiệp Mỗi có đánh giá, nhận xét hay xếp loại chuyên môn kỳ đánh giá xếp loại theo quy định Phòng, Sở Giáo dục Đào tạo, giáo viên thường có xu hướng tự nâng mức thân cao người khác Giáo viên thường tự đánh giá đạt mức tốt, (hiếm tự đánh giá trung bình, yếu) Thực tế, họ không muốn đánh giá thân thấp người khác kể họ hiểu thực tế chưa đạt mức tự đánh giá Mặt khác, giáo viên có xu hướng lòng với lực thân Đặc biệt, với giáo viên coi giáo viên giỏi ln lòng với kết đánh giá không tiếp tục phấn đấu, học hỏi chuyên môn Họ không phấn đấu đạt tiêu chuẩn cao người giáo viên thời kỳ Thậm chí, nhu cầu học tập học sinh chưa đáp ứng họ chưa nhận chưa quan tâm đến Giúp giáo viên có khả nhận ra, biết chấp nhận cá nhân học sinh Khi biết chấp nhận học sinh cá thể độc lập, họ biết chấp nhận thân ngược lại Chấp nhận học sinh điều kiện cần để tiến hành giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy học sinh làm trung tâm Người giáo viên có biết chấp nhận học sinh tạo môi trường học tập thoải mái tiến hành học có ý nghĩa Họ thể tình yêu thương, trân trọng với tất học sinh em mình, lớp học có 30 em học sinh 30 em yêu quý Hiện nay, cấp quản lý giáo dục yêu cầu mong muốn giáo viên quan tâm đến đối tượng học sinh (đặc biệt học sinh có khó khăn học tập) trình dạy học nhận lúc cần phải quan tâm nào, làm để học có thói quen tự giác, thường xuyên quan tâm đến học sinh khơng dễ dàng † Giáo viên cần hiểu áp dụng phương pháp giáo dục vào thực tế giảng dạy hàng ngày Thực tế đội ngũ giáo viên tiểu học đào tạo bồi dưỡng hàng năm phương pháp dạy học Nhưng lý thuyết thực tế, nhận thức hành động ln có khoảng cách lớn Trong chương trình bồi dưỡng nhiều giáo viên chưa hiểu đủ chất vấn đề Chỉ bắt đầu vào vận dụng thực tế dạy học lớp, họ thực gặp phải khó khăn Nhiều giáo viên biết hiểu lý thuyết thực hành tác nghiệp, trước tình đa dạng, phức tạp nảy sinh việc học học sinh, việc vận dụng lý thuyết để giải vấn đề thực tế nhiều khó khăn Thậm chí, có nhiều giáo viên hiểu chưa đúng, nên số đơng số họ e ngại thiếu tâm vận dụng Khi thực Chương trình Giáo dục, nhiều giáo viên tin cần cố gắng dạy học theo đúng, đủ theo SGK, SGV tốt Từ có ý thức thực dạy học theo khn mẫu cách thụ động Khi họ muốn thay đổi cho phù hợp thực tế lại gặp khó khăn phải thay đổi làm cách để thay đổi † Giáo viên cần khuyến khích hỗ trợ tự học nâng cao lực đổi phương pháp dạy học Chủ trương ngành Giáo dục - Đào tạo khuyến khích giáo viên tự học nâng cao lực chuyên môn đổi phương pháp dạy học, song thực tế việc khuyến khích hỗ trợ giáo viên thực việc tự học hạn chế Giáo viên tự học gì, nào, lúc đâu để đảm bảo hiệu thiết thực cho công việc dạy học hàng ngày, đáp ứng tốt việc học học sinh câu hỏi lớn giáo viên khơng thể tự giải Mặc dù hầu hết giáo viên khuyến khích học để nâng cao trình độ đào tạo (đạt chuẩn chuẩn trình độ đào tạo) lực chuyên môn đáp ứng đổi phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm nhiều hạn chế Điều thể thực trạng nay, trước định hướng cấp quản lý giáo dục cho phép khuyến khích giáo viên vận dụng, điều chỉnh nội dung học SGK cho phù hợp với đối tượng học sinh chưa có hiểu biết sâu rộng nội dung học nên nhiều giáo viên chưa dám khơng có khả thực hiện, họ dạy có sẵn SGK Mặc dù tỉ lệ giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn (đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng) cao lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu đổi Điều chứng tỏ hội học tập thực có ý nghĩa để nâng cao lực chuyên môn giáo viên chưa đảm bảo Trong hội tự học tạo phát huy sở tạo "tình học tập cộng tác" giáo viên "Tình học tập cộng tác" xuất nhà trường tổ chức cho giáo viên buổi để họ "chia sẻ chuyên môn" sinh hoạt chun mơn theo cách tiếp cận Trong đó, họ có hội học hỏi q trình tự trải nghiệm, học hỏi từ đồng nghiệp nhờ thiết kế giáo án, tiến hành, dự nhiều học lớp học khác Đó đường học tập thiết thực, hiệu phù hợp tất giáo viên † Đổi cách tiếp cận phương thức tổ chức thực sinh hoạt chuyên môn nhà trường Hiện nay, tất nhà trường, hàng tuần tháng trì truyền thống nếp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên Tuy nhiên, cách tiếp cận phương thức tổ chức thực chưa thực đổi mới, chưa mang tính chất chia sẻ chun mơn thiên đánh giá, đối chiếu so với tiêu chuẩn có tính "làm mẫu" giáo viên giỏi Trong thực tế lực cá nhân giáo viên khác nhau, hoàn cảnh điều kiện dạy học khác nhau, việc học học sinh học lại ln ln biến đổi Do đó, tất giáo viên cần tham gia vào trình học tập thực tế theo phương thức chia sẻ chuyên môn Người giáo viên luôn cần trau dồi, bổ sung, nâng cao khả chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày cao người học, biến đổi yếu tố trình giáo dục (nội dung chương trình, phương pháp, người học, ) Xuất phát từ vấn đề nêu trên, cần có cách tiếp cận mới, quan trọng có ý nghĩa để phát triển lực chuyên môn giáo viên tạo hội cho giáo viên thường xuyên tham gia sinh hoạt chuyên môn Đây cách tiếp cận giúp giáo viên học tập lẫn thực tế qua thực tế thông qua trải nghiệm thực vào trình dự giờ-quan sát-suy ngẫm chia sẻ thực tế việc học học sinh để phát triển lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập cho học sinh Hơn nữa, thực tế chứng minh, sinh hoạt chuyên môn không giúp nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên mà xây dựng "tính đồng nghiệp" tốt đẹp "cộng đồng học tập"; giúp họ tìm thấy ý nghĩa giá trị thú vị nghề nghiệp, qua khích lệ say mê chun mơn, tích cực chủ động xây dựng lại đổi nhà trường KẾT LUẬN Quá trình dạy học cần coi trọng đồng thời hoạt động dạy học hoạt động trải nghiệm để hình thành phát triển người học lực tư độc lập, vận dụng tổng hợp linh hoạt tri thức để giải có hiệu vấn đề học tập sống Hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh phải bảo đảm thống nhất, tương tác Trong đó, giáo viên giữ vai trò đạo, hướng dẫn, trọng tài; học sinh không đối tượng hoạt động dạy mà chủ thể hoạt động học Để giáo dục phát triển phẩm chất, lực học sinh thật phát huy hiệu cần thay đổi từ SGK theo mơ hình thuyết trình (mỗi học trình bày dạng văn thuyết trình hồn chỉnh, cuối có câu hỏi tập để hình thành, củng cố, vận dụng kiến thức rèn luyện kỹ năng) sang mơ hình hoạt động Đổi học trình bày dạng kịch hoạt động (có phần hướng dẫn hoạt động học học sinh có tác dụng gợi ý hoạt động dạy giáo viên) Đối với sở giáo dục phổ thơng cần tích cực đổi nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá học sinh; xây dựng kế hoạch dạy học thực chương trình giáo dục cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương nhà trường Người giáo viên không người dạy học lớp, làm nhiệm vụ cung cấp thông tin truyền thụ kiến thức, mà người giáo viên phải trở thành người tổ chức, hướng dẫn trình học tập người học Từ thay đổi vai trò, vị trí người học người dạy hoàn cảnh biến đổi nhanh, phức tạp đòi hỏi người giáo viên phải trang bị kiến thức chuyên môn lực sư phạm, khả đáp ứng linh hoạt hiệu trước yêu cầu “Theo đó, việc đào tạo giáo viên cần dựa phát triển lực nghề nghiệp nhấn mạnh đến kiến thức chuyên ngành, lực sư phạm mà người giáo viên cần phải đào tạo, bồi dưỡng, để thực hoạt động giáo dục cách hiệu môi trường công tác thực tế, nâng cao chất lượng dạy học” - thạc sỹ Lê Đình Bình trao đổi Đồng thời ơng cho rằng, xuất phát từ đặc trưng nhà trường đại, yêu cầu phẩm chất lực người giáo viên, chuyển mục tiêu nội dung đào tạo từ chủ yếu cung cấp tri thức sang đào tạo lực, chuyển phương thức tổ chức đào tạo theo định hướng tức hình thành phát triển kiến thức, kỹ lực sư phạm, phẩm chất, nhân cách nghề người giáo viên theo nguyên lý hoạt động, thông qua việc nghiên cứu giải tình sư phạm, phát triển lực nghề nghiệp giáo viên theo chu trình: đào tạo - bồi dưỡng thường xuyên Cần bồi dưỡng kiến thức, kỹ tảng để nâng cao lực nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp, đặc biệt bổ khuyết lực mà giáo viên yếu, thiếu chưa đào tạo bồi dưỡng kịp thời Bồi dưỡng theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông Tùy theo ngành cần cập nhật bồi dưỡng kiến thức mới; bồi dưỡng thực hành phương pháp, cách thức xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học mới; ứng dụng khoa học - công nghệ vào dạy học…“Các chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phát triển theo hướng đa dạng hóa, có bảo in, điện tử, video clip, đĩa CD, cẩm nang hỏi đáp… trọng việc “số hóa”, đưa lên mạng Internet tất thơng tin để tạo điều kiện cho giáo viên cán quản lý giáo dục tự học tập nơi, lúc Hình thức bồi dưỡng, đa dạng hóa học tập bồi dưỡng Bồi dưỡng tập trung, bồi dưỡng theo cụm, bồi dưỡng trường, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng từ xa… Linh hoạt cách tổ chức, tùy vào điều kiện cụ thể” Đà Bắc, ngày 29 tháng 05 năm 2018 NGƯỜI VIẾT Trần Thị Ngọc Hà ... có hình thức tự chọn khác nhau: - Hình thức tín chỉ; HS chọn môn học modul thu c mơn cho đủ số tín quy định - Chọn môn thu c lĩnh vực khác - Chọn môn học tùy ý theo danh sách môn học đưa - Học... DUNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III Khái niệm lực Có nhiều khái niệm lực tựu chung khẳng định lực tổ hợp thu c tính tâm lí cá nhân, hình thành phát triển lĩnh vực... hành học có ý nghĩa Họ thể tình yêu thương, trân trọng với tất học sinh em mình, lớp học có 30 em học sinh 30 em yêu quý Hiện nay, cấp quản lý giáo dục yêu cầu mong muốn giáo viên quan tâm đến đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch hạng 3 (tiểu luận 2), Bài thu hoạch hạng 3 (tiểu luận 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay