Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:58

HÓA HỌC 12 ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG  Biết vị trí đồng bảng tuần hồn, cấu hình electron ngun tử tính chất đồng  Biết số hợp chất quan trọng đồng NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: I VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG TRONG BẢNG TUẦN HỒN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ - Đồng (Cu) số 29, thuộc nhóm IB, chu kì bảng tuần hồn I VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG TRONG BẢNG TUẦN HỒN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ _Do 34 HS ôn tập kỹ cách viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố d nên - Nguyên tử Cu có cấu hình GV u cầu HS trình bày lại từ đầu đến cuối kiến thức nội electron bất thường : dung I sau đọc SGK 1s22s2 2p63s23p63d104s1.Viết gọn [Ar]3d104s1 _ Nếu lớp yếu: GV nhấn mạnh lần để HS khắc sâu kiến Nguyên tử Cu có electron lớp 18 electron lớp thức tiếp theo, lớp có electron phân lớp 4s chuyển sang nên Cu dễ nhường electron lớp ngồi electron phân lớp 3d Do đó, hợp chất Cu có số oxi hố +1 +2 II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Đồng kim loại màu đỏ, có khối lượng riêng lớn (D = 8,98 g/cm3), nóng chảy 1083oC Đồng tinh khiết tương đối mềm, dễ kéo dài dát mỏng Đồng dẫn điện dẫn nhiệt tốt, bạc hẳn kim loại khác HOẠT ĐỘNG 2: II TÍNH CHẤT VẬT LÍ _ HS đọc SGK ghi nhớ: kim loại màu đỏ, nặng, tương đối mềm dẫn nhiệt, điện tốt thứ (sau Ag) THÔNG TIN CHO GV: HÓA HỌC 12 Độ dẫn điện Cu giảm nhanh III TÍNH CHẤT HỐ HỌC có lẫn tạp chất, dây dẫn điện Đồng kim loại hoạt động, Cu có độ tinh khiết tới 99,99% có tính khử yếu HOẠT ĐỘNG 3: Tác dụng với phi kim nhiệt độ thường, đồng III TÍNH CHẤT HỐ HỌC tác dụng với clo, brom tác _ HS đọc SGK ghi nhớ kiến thức dụng yếu với oxi tạo thành màng oxit Tác dụng với phi kim Khi đun nóng, đồng tác dụng với số phi kim oxi, lưu huỳnh không tác dụng với hiđro, nitơ cacbon to 2Cu + O2 �� � 2CuO Tác dụng với axit Trong dãy điện hoá kim loại, Cu đứng sau H trước Ag, Hg Đồng không khử nước ion H+ dung dịch H2SO4 lỗng HCl Với H2SO4 đặc, nóng với HNO3, đồng 6 4 4 2 khử S xuống S N xuống N Thí dụ : 6 Cu + 2H 2SO + đặc o t ��� CuSO4 _ HS viết PTHH PƯ Tác dụng với axit _ HS làm TN: vụn Cu + dung dịch HNO3 đặc để nhớ lại kiến thức: sản phẩm khí màu nâu đỏ, dung dịch màu xanh _ GV giới thiệu thêm PƯ tượng: Cu + dung dịch AgNO3 cho HS làm TN TRỌNG TÂM CỦA BÀI: 4 SO2  + 2H2O Đồng kim loại hoạt động, có 5 Cu + 4HNO3đặc  Cu(NO3)2 + 2H2O tính khử yếu: + Không tác dụng với H2, N2, C, 4 dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch 2NO2  + HCl +6 +4 + Chỉ khử H S O đến S O HÓA HỌC 12 5 +5 +4 +2 3Cu + 8HNO3loãng  3Cu(NO3)2 + Chỉ khử H N O3 đến N O , N O + 2 2NO  + 4H2O IV HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG Đồng (II) oxit  Đồng (II) oxit (CuO) chất rắn màu đen, không tan nước  CuO oxit bazơ, tác dụng dễ dàng với axit oxit axit Thí dụ : CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O  Khi đun nóng, CuO dễ bị H2, CO, C khử thành đồng kim loại : CuO + o t H2 �� � Cu + H2O Đồng(II) hiđroxit  Đồng(II) hiđroxit (Cu(OH)2) chất rắn màu xanh, không tan nước  Cu(OH)2 bazơ, dễ dàng tan dung dịch axit Thí dụ : Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2H2O  Cu(OH)2 dễ bị nhiệt phân : to Cu(OH)2 ��� CuO +H2O Muối đồng (II)  Dung dịch muối đồng có màu xanh  Muối đồng thường gặp muối đồng (II), CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2, HOẠT ĐỘNG 4: IV HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG Đồng (II) oxit _ HS đọc SGK viết PTHH PƯ HÓA HỌC 12  Muối đồng(II) sunfat kết tinh dạng ngậm nước CuSO4.5H2O có màu xanh, dạng khan có màu trắng CuSO4.5H2O 5H2O Màu xanh t0 ��� CuSO4 + màu trắng ỨNG DỤNG CỦA ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG  Những ứng dụng đồng chủ yếu dựa vào tính dẻo, tính dẫn điện, tính bền khả tạo nhiều hợp kim Ngày đồng _ GV thông báo cho HS biết: Tất kim loại màu quan trọng muối đồng độc công nghiệp kĩ thuật Trên 50% sản lượng đồng dùng làm dây dẫn điện 30% làm hợp kim Hợp kim đồng đồng thau (Cu-Zn), đồng bạch (Cu-Ni) Hợp kim đồng có nhiều ứng dụng công nghiệp đời sống dùng để chế tạo chi tiết máy, chế tạo thiết bị dùng cơng nghiệp đóng tàu biển  Những ứng dụng hợp chất đồng dung dịch CuSO4 dùng nông nghiệp để chữa bệnh mốc sương cho cà chua, khoai tây CuSO4 khan dùng để phát dấu vết nước chất lỏng Đồng cacbonat bazơ CaCO3.Cu(OH)2 dùng HOẠT ĐỘNG 5: để pha chế sơn vô màu xanh, màu lục ỨNG DỤNG CỦA ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG _ HS đọc SGK gạch ND cần ghi nhớ HÓA HỌC 12 _ GV giải thích cho HS cụm từ “kim loại màu” THÔNG TIN CHO GV: + dạng quặng: CuCO 3.Cu(OH)2 : malachit tinh thể suốt màu ngọc bích đẹp ... Muối đồng (II)  Dung dịch muối đồng có màu xanh  Muối đồng thường gặp muối đồng (II), CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2, HOẠT ĐỘNG 4: IV HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG Đồng (II) oxit _ HS đọc SGK viết PTHH PƯ HÓA HỌC... khử H S O đến S O HÓA HỌC 12 5 +5 +4 +2 3Cu + 8HNO3loãng  3Cu(NO3)2 + Chỉ khử H N O3 đến N O , N O + 2 2NO  + 4H2O IV HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG Đồng (II) oxit  Đồng (II) oxit (CuO) chất rắn màu đen,... dùng HOẠT ĐỘNG 5: để pha chế sơn vô màu xanh, màu lục ỨNG DỤNG CỦA ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG _ HS đọc SGK gạch ND cần ghi nhớ HÓA HỌC 12 _ GV giải thích cho HS cụm từ “kim loại màu” THÔNG TIN CHO
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng, Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay