Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:58

Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG Mục tiêu: a ) Về kiến thức * HS Biết : - Vị trí, cấu hình electron hố trị, tính chất vật lí, ứng dụng đồng - Đồng kim loại có tính khử yếu (tác dụng với phi kim, axit có tính oxi hố mạnh) - Tính chất CuO, Cu(OH) (tính bazơ, tính tan), CuSO 4.5H2O (màu sắc, tính tan, phản ứng nhiệt phân) Ứng dụng đồng hợp chất b ) Về kỹ năng: - Viết PTHH minh họa tính chất đồng hợp chất đồng - Sử dụng bảo quản đồng hợp lí dựa vào tính chất - Tính thành phần % khối lượng đồng hợp chất đồng hỗn hợp → Trọng tâm - Đặc điểm cấu tạo nguyên tử đồng phản ứng đặc trưng đồng - Tính chất hố học hợp chất CuO, Cu(OH) 2, CuSO4, CuCl2, c ) Về thái độ: Thấy tầm quan trọng kim loại đồng – kim loại màu quan trọng => biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Chuẩn bị giáo viên học sinh: a) Chuẩn bị giáo viên : Đồng mảnh (hoặc dây đồng), dd H2SO4 loãng, dd H2SO4 đặc, dd HNO3 loãng, dd NaOH, dd CuSO4, đèn cồn, bảng tuần hoàn b) Chuẩn bị học sinh : Đọc trước nhà Tiến trình dạy: Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 a ) Kiểm tra cũ: (5') Giáo án Viet PTHH phản ứng trình chuyển hố sau: Cr (1) Cr2O3 (2) Cr2(SO4)3 (3) Cr(OH)3 (4) Cr2O3 b) Dạy nội dung mới: Hoạt động Giáo viên Hoạt động (5’)  GV dùng bảng tuần hoàn yêu cầu HS xác định vị trí Cu bảng tuần hồn  u cầu học sinh viết cấu hình, dự đốn mức oxi hố có Cu?  Kết luận Hoạt động Học sinh Nội dung I – VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HỒN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ  HS viết cấu hình electron nguyên tử - Ơ thứ 29, nhóm IB, chu kì Cu - Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d104s1 hay [Ar]3d104s1  Trong phản ứng hố học, Cu dễ nhường  Từ cấu hình electron electron lớp electron phân lớp 3d em dự đốn Cu → Cu+ + 1e mức oxi hố có Cu Cu → Cu2+ + 2e  Lắng nghe → hợp chất, đồng có số oxi hố : +1 +2 Hoạt động 2: (5’)  Cho HS nghiên cứu SGK để tìm hiểu tính chất vật lí kim loại Cu Hoạt động 3: (5’)  GV biểu diễn thí nghiệm đốt sợi dây đồng màu đỏ khơng khí u cầu HS quan sát, viết PTHH phản ứng II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ  Nghiên cứu SGK để - Là kim loại màu đỏ, khối lượng riêng lớn (d = tìm hiểu tính chất vật lí 8,98g/cm3), tnc = 10830C Đồng tinh khiết tương đối mềm, dễ kéo dài dát mỏng, dẫn nhiệt dẫn điện kim loại Cu tốt, bạc hẳn kim loại khác III – TÍNH CHẤT HỐ HỌC:  HS dựa vào vị trí đồng dãy điện hố để dự đoán khả phản ứng kim * Là kim loại hoạt động, có tính khử yếu Tác dụng với phi kim 2Cu + O t0 2CuO Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án loại Cu  GV biểu diễn thí nghiệm: Cu + H2SO4 (nhận biết SO2 giấy quỳ tím ẩm  HS quan sát rút kết luận viết PTHH phương trình ion thu gọn phản ứng Cu + Cl t0 CuCl2 Tác dụng với axit: - Cu không khử nước ion H+ dung dịch axit khơng có tính oxi hố Với H2SO4 đ,nóng, HNO3 đặc nóng, Cu khử S+6 xuống S+4 N+5 xuống N+4 +2 +6 +2 +4 Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O Khử OXH IV – HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG Hoạt động 4: (5’)  PHT số : Cho HS  Quan sát Đồng (II) oxit quan sát viết PTHH thể tính chất CuO qua  HS viết PTHH thể  Chất rắn, màu đen,, không tan nước phản ứng sau: tính chất CuO  Là oxit bazơ qua phản ứng sau: - CuO + H SO → - CuO + H2 → - CuO + H2SO4 → - CuO + H2 → CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O  Khi đun nóng bị H2, C, CO khử thành Cu kim loại t CuO + H2  → Cu + H2O Hoạt động 5: (5’)  PHT : Biểu diễn thí nghiệm điều chế Cu(OH)2 từ dd CuSO4 dd NaOH Nghiên cứu tính chất Cu(OH)2 dựa theo phương trình sau Cu(OH)2 + HCl → t → Cu(OH)2  Đồng (II) hiđroxit  HS nghiên cứu SGK  Cu(OH)2 chất rắn màu xanh, khơng tan để biết tính chất nước vật lí Cu(OH)2  Là bazơm tác dụng với axi Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O  HS nghiên cứu SGK để biết tính chất vật lí CuO  Dễ bị nhiệt phân Cu(OH)2 t0 CuO +H2O Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án Muối đồng (II) Hoạt động 6: (5’)  Cho HS quan sát số  HS nghiên cứu SGK  Dung dịch muối đồng có màu xanh mẫu muối đồng yêu cầu để biết tính chất nêu tính chất vật lí muối đồng (II)  Lấy ví dụ  Thường gặp muối đồng (II): CuCl2, CuSO4,  Ghi chép Cu(NO3)3,…  Giới thiệu : Muối  Lắng nghe CuSO4 kết tinh dạng ngâm  Muối CuSO4 kết tinh dạng ngâm nước có màu xanh, nước có màu xanh, dạng dạng khan có màu trắng khan có màu trắng t CuSO4.5H2O  → CuSO4 + 5H2O (màu xanh) Hoạt động 7: (5’)  Cho HS nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế để biết ứng dụng quan trọng kim loại Cu, hợp chất Cu đời sống  Có thể cho học sinh quan sát số hình ảnh (màu trắng) Ứng dụng đồng hợp chất đồng  HS nghiên cứu SGK để biết ứng dụng quan trọng kim loại Cu đời sống  Trên 50% sản lượng Cu dùng làm dây dẫn điện 30% làm hợp kim Hợp kim đồng đồng thau (Cu – Zn), đồng bạch (Cu – Ni),…  Hợp chất đồng có nhiều ứng dụng Dung dịch CuSO4 dùng nông nghiệp để chữa bệnh mốc sương cho cà chua, khoai tây CuSO4 khan dùng để phát dấu vết nước chất lỏng CuCO3.Cu(OH)2 dùng để pha chế sơn vô màu  Quan sát, bổ sung xanh, màu lục ứng dụng Cu hợp chất Cu c ) Củng cố, luyện tập: (4') 1) Viết cấu hình electron nguyên tử đồng, ion Cu+, ion Cu2+ 2) Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu 4,48 lít khí NO (đkc) Kim loại M A Mg B Cu C Fe D Zn 3) Cho 7,68g Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 lỗng thấy có khí NO Khối lượng muối nitrat sinh dung dịch A 21,56g B 21,65g C 22,56g d ) Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà: (1') D 22,65g Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 - BT SGK - Ôn tập chương chuẩn bị luyện tập Giáo án ... sống  Trên 50% sản lượng Cu dùng làm dây dẫn điện 30% làm hợp kim Hợp kim đồng đồng thau (Cu – Zn), đồng bạch (Cu – Ni),…  Hợp chất đồng có nhiều ứng dụng Dung dịch CuSO4 dùng nông nghiệp để... thực tế để biết ứng dụng quan trọng kim loại Cu, hợp chất Cu đời sống  Có thể cho học sinh quan sát số hình ảnh (màu trắng) Ứng dụng đồng hợp chất đồng  HS nghiên cứu SGK để biết ứng dụng quan... SO2 + 2H2O Khử OXH IV – HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG Hoạt động 4: (5’)  PHT số : Cho HS  Quan sát Đồng (II) oxit quan sát viết PTHH thể tính chất CuO qua  HS viết PTHH thể  Chất rắn, màu đen,, khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng, Giáo án Hóa học 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay