Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:48

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA CRÔM, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I Mục tiêu học: Kiến thức: - Củng cố hệ thống hố tính chất hố học kim loại Cr, Fe, Cu số hợp chất quan trọng chúng - Thiết lập mối quan hệ đơn chất hợp chất, hợp chất với nguyên tố dựa vào tính chất hố học chúng Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ viết phương trình hố học, đặc biệt phản ứng oxihoá – khử - Vận dụng kiến thức để giải tập có liên quan đến tính chất hố học đơn chất hợp chất Cr, Fe, Cu II Chuẩn bị: Giáo viên: - Giao công việc, tập cho học sinh chuẩn bị nhà - Phiếu học tập Học sinh: - Ôn tập kĩ vấn đề có liên quan đến nội dung luyện tập C Các hoạt động dạy lớp: Ổn định trật tự: Kiểm tra kiến thức cần nhớ GV: Chuẩn bị phiếu học tập dựa theo mục tiêu học sơ đồ mối quan hệ tính chất hố học đơn chất hợp chất SGK GV: Yêu cầu đại diện lên báo báo trước lớp nội dung nhóm đảm nhận GV: Cho học sinh lớp thảo luận kết luận kiến thức học Giải tập: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 GV: kiểm tra tập học sinh ( tập giao trước tiết luyện tập) - Làm đủ tập nhà điểm - Trình bày khoa học điểm - Làm ý tập 0,5 điểm HOẠT ĐỘNG 1: Củng cố kiến thức GV: chia HS theo nhóm yêu cầu nhóm thực cơng việc sau: viết cấu hình electron Cr, Fe, Cu cho biết tính chất hố học đặc trưng ngun tố này, có ví dụ minh hoạ cho biết hợp chất chúng gồm: oxit, hidroxit, muối nguyên tố này, nêu phương pháp đặc trưng, viết ptpư chứng minh phương pháp điều chế kim loại Cr, Fe, Cu HS: nghiên cứu sơ đồ tóm tắt sgk, thảo luận  kết luận HOẠT ĐỘNG 2: Giải tập Câu 1: ăn mòn sắt, thép q trình oxi hố khử a) giải thích viết pt hoá học pư xảy sắt thép bị ăn mòn b) kẽm thiếc tráng ngồi vật sắt, thép có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn Hãy giải thích thực tế sau thời gian sử dụng vật tráng kẽm lại có hiệu bảo vệ tốt ? Câu 2: viết phương trình phản ưng theo sơ dồ : a) Cr  Cr2O3  Cr2(SO4)3  Cr(OH)3  Na[Cr(OH)4]  Na2CrO4  Na2Cr2O7  Cr2O3 b) Fe  FeSO4  Fe  Fe(NO3)3  Fe(NO3)2  Fe(NO3)3  CuCl2  Cu  CuCl2  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe Câu 3: để hoà tan gam oxit Fe xOy cần vừa đủ 52,14 ml dung dịch HCl 10% ( d=1,05g/ml) tìm cơng thức oxit sắt ? ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 GV: kiểm tra tập học sinh ( tập giao trước tiết luyện tập) - Làm đủ tập nhà điểm - Trình bày khoa học điểm - Làm ý tập 0,5 điểm HOẠT ĐỘNG 1: Củng... cơng việc sau: viết cấu hình electron Cr, Fe, Cu cho biết tính chất hố học đặc trưng ngun tố này, có ví dụ minh hoạ cho biết hợp chất chúng gồm: oxit, hidroxit, muối nguyên tố này, nêu phương... thảo luận  kết luận HOẠT ĐỘNG 2: Giải tập Câu 1: ăn mòn sắt, thép q trình oxi hố khử a) giải thích viết pt hố học pư xảy sắt thép bị ăn mòn b) kẽm thiếc tráng ngồi vật sắt, thép có tác dụng bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 38: Luyện tập tính chất của crom, đồng và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay