Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:37

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 HỐ HỌC VẤN ĐỀ HỘI I./ Mục đích yêu cầu: Về kiến thức: _ Học sinh hiểu hóa học góp phần đáp ứng nhu cầu ngày tăng lương thực, thực phẩm, may mặc, thuốc chữa bệnh tăng cường thể lực cho người, cụ thể như: Sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ phát triên trồng , Sản xuất tơ sợi tổng hợp để tạo vải, len , Sản xuất loại thuốc chữa bệnh, thuốc bổ thuốc chống gây nghiện, Về kỹ năng: _Phân tích vấn đề đặt cho nhân loại lương thực, thực phẩm, may mặc, sưc khoẻ _Nêu hướng giải ví dụ cụ thể đóng góp hóa học với lĩnh vực nêu Về thái độ: _Thái độ tích cực học tập, làm việc theo nhóm, giúp tiến II./ Chuẩn bị: Giáo viên: - Tranh ảnh, hình vẽ, nhà máy sản xuất phân bón, thuốc chữa bệnh Số liệu thống kê thực tế lương thực, dược phẩm Học sinh: - Xem trước học Phương pháp: - Dạy học nêu vấn đề, đàm thoại III./ Tiến trình dạy học: Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số (1’) Kiểm tra cũ Vào TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung 15’ Hoạt động 1: Gv đặt câu hỏi I Hóa học với vấn đề lương _Vấn đề lương thực thực _Do bùng nổ dân số thực, thực phẩm: (sgk) GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 phẩm đặt cho nhân nhu cầu người loại gì? Lí ngày cao, vấn đề đặt lương sao? thực, thực phẩm là: Khơng cần tăng số lượng mà tăng chất lượng _Hóa học góp phần làm _Hóa học góp phần tăng số lượng chất góp phần giải lượng lương thực, thực vấn đề liên quan đến lương phẩm Nghiên cứu sản thực, thực phẩm xuất chất hóa học có tác dụng bảo vệ phát nào? triển động thực vật như: phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, kích thích sinh trưởng Bằng phương pháp hóa học, tăng cường chế biến thực phẩm nhân tạo chế biến thực phẩm theo cơng nghệ hóa II Hóa học với vấn đề may học tạo sản phẩm có mặc: (sgk) chất lượng cao Hoạt động 2: Thảo luận _HS thảo luận nhóm: + Nếu người dựa nhóm _Vấn đề may mặc vào tơ sợi thiên nhiên đặt cho nhân loại bơng, đay, gai, khơng vai trò hóa học đủ việc giải vấn đề thé nào? + Ngày việc sản xuất tơ, sợi hóa học đáp ứng nhu cầu may mặc cho nhân loại 10’ + So với tơ tự nhiên (sợi bơng, sợi gai, tơ tằm), tơ hóa học tơ visco, tơ axetat, tơ nilon, có nhiều ưu điểm bật: dai, đàn hồi, mềm mại, nhẹ, xốp, III Hóa học với vấn đề bảo đẹp rẻ tiền vệ sức khỏe người: (sgk) GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Hoạt động 3: Tìm hiểu sgk _Học sinh đọc thông tin học, vận dụng kiến thức thực tiễn thông tin bổ sung loại thuốc tìm hiểu thành phần hóa học số loại thuốc thơng dụng Nêu số bệnh hiểm nghèo cần phải có thuốc đặc trị chữa Từ cho biết vấn đề đặt ngành dược phẩm đóng góp hóa học giúp giải vấn đề ? + Các loại tơ sợi hóa học sản xuất phương pháp công nghiệp nên dã đáp ứng nhu cầu số lượng, chất lượng mĩ thuật _Tìm hiểu sgk trả lời câu hỏi: + Nhiều loại bệnh dùng loại cỏ tự nhiên trực tiếp để chữa trị + Ngành Hóa dược góp phần tạo loại thuốc tân dược có nhiều ưu thế: sử dụng đơn giản , khỏi bệnh nhanh, hiệu _Học sinh tìm hiểu số đặc biệt số chất gây nghiện , ma tuý bệnh virut số có thái độ phòng chống tích bệnh hiểm nghèo cực Tìm hiểu sách giáo khoa trả lòi câu hỏi: 10’ Ma túy gì? _Đọc sgk trả lời câu hỏi Vấn đề đặt vấn đề matúy gì? Hóa học góp phần giải vấn đề nào? nhiệm vụ hóa học? GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 * Hoạt động 4: Củng cố: làm tập → trang 196 sgk (10’) IV DẶN DÒ: - Xem trước V RÚT KINH NGHIỆM: ... Tìm hiểu sách giáo khoa trả lòi câu hỏi: 10’ Ma túy gì? _Đọc sgk trả lời câu hỏi Vấn đề đặt vấn đề matúy gì? Hóa học góp phần giải vấn đề nào? nhiệm vụ hóa học? GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 * Hoạt động...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 phẩm đặt cho nhân nhu cầu người loại gì? Lí ngày cao, vấn đề đặt lương sao? thực, thực phẩm là: Khơng cần tăng số lượng mà tăng chất lượng _Hóa học góp phần làm _Hóa học. .. tằm), tơ hóa học tơ visco, tơ axetat, tơ nilon, có nhiều ưu điểm bật: dai, đàn hồi, mềm mại, nhẹ, xốp, III Hóa học với vấn đề bảo đẹp rẻ tiền vệ sức khỏe người: (sgk) GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội, Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay