Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:37

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 HỐ HỌC VẤN ĐỀ HỘI I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: 1.Kiến thức : *HS biết: - hố học góp phần thiết thực giải vấn đề lương thực, thực phẩm, tơ sợi, thuốc chữa bệnh, thuốc cai nghiện ma t 2.Kỹ : - Tìm thơng tin học, phương tiện thông tin đại chúng xử lí thơng tin để rút kết luận vấn đề - Giải số tình thực tế thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm II) Chuẩn bị : - GV: Hình ảnh vấn đề: đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, phòng chống tệ nạn ma tuý Phiếu học tập - HS : đọc trước nội dung học III: Tiến trình dạy học : 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra cũ: ( Xen kẽ mới) 3.Bài mới: Hoạt động GV HS Hoạt động Nội dung ghi I) Hoá học vấn đề lương thực, thực phẩm: GV cho HS nghiên cứu SGK chuẩn bị tập (SGK) 1.Vai trò lương thực, thực phẩm người : HS hoạt động nhóm thảo luận nhóm nhận xét chéo GV nhận xét khẳng định vai trò lương thực thực phẩm quan Lương thực thực phẩm người sử dụng chứa nhiều loại chất hữu cacbonhiđrat, protein, chất béo, vitamin, nước, khoáng chất, chất vi lượng Để đảm bảo sống lương GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 trọng, có tính chất định đến tồn hay diệt vong loài người Bảo đảm đủ lương thực thực phẩm cho nhân loại vấn đề trọng đại khó khăn Vậy hố học đóng góp để giải vấn đề ? Hoạt động GV cho HS nghiên cứu SGK làm tập SGK HS thảo luận trả lời tập số thực,thực phẩm phần ăn hàng ngày có ý nghĩa định VD : Người việt nam cần TB 2300kcal/ngày TB nam giới cần 3000kcal/ngày , nữ cần 2200kcal/ngày 2.Những vấn đề đặt cho nhân loại lương thực, thực phẩm - Để giải vấn đê giới có nhiều giải pháp (cuộc cách mạng xanh ) phát triển công nghệ sinh học GV hướng mà 3.Hố học góp phần giải vấn đề lương thực, hố học làm để góp phần giải vấn đề lương thực thực thực phẩm phẩm nhân loại Để giải vấn đề lương thực thực phẩm cho nhân loại Hố học có hướng hoạt động sau Nghiên cứu SX chất có tác dụng bảo vệ phát triển thực vật động vật VD (SGK) - Nghiên cứu SX hoá chất bảo quản lương thực thực phẩm để nâng cao chất lượng lương thực thực phẩm sau thu hoạch Hoạtđộng HS nghiên cứu SGK làm tập HS thảo luận trả lời GV nhận xét kết luận Nhu cầu may mặc người ngày đa dạng ngày phát triển Bằng đường chế biến thực phẩm theo công nghệ hoá học để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp chế biến thực phẩm VD (SGK) Hướng dẫn người sử dụng quy trình vệ sinh an tồn thực phẩm II) Hố học vấn đề may mặc : Vai trò vấn đề may mặc sống người : (SGK) Những vấn đề đặt may mặc: (SGK) GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Nhân loại sản xuất nhiều loại tơ Ngày hoá học ngành cơng nghiệp có liên quan áp dụng nhu cầu may mặc ngày cao người Hoạt động GV cho HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi ? Dược phẩm có nguồn gốc từ đâu ? chia làm loại ? Hố học góp phần giải vấn đề may mặc cho nhân loại : Nhu cầu may mặc người ngày đa dạng ngày phát triển - Nâng cao chất lượng sản lượng loại tơ hoá học tơ tổng hợp chế tạo nhiều loại tơ có tính đặc biệt đáp ứng nhu cầu ngày cao người Chế tạo nhiều loại thuốc nhuộm chất phụ gia làm cho màu sắc loại tơ vải thêm rực rỡ ,tính thêm đa dạng III) Hố học với việc bảo vệ sức khoẻ người: 1.Dược phẩm : nguồn gốc dược phẩm có hai loại -Dược phẩm có nguồn gốc từ động thực vật -Dược phẩm có nguồn gốctừ hợp chất hoá học người tổng hợp nên Dược phẩm bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh, vacxin vitamin thuốc giảm đau 2.Một số chất gây nghiện chất matuý phòng chống matuý GV cho HS nêu số chất gây a Một số chất gây nghiện chất matuý nghiện matuý ? cách phòng - Các chất kích thích: VD (SGK) chống matuý ? chúng - Các chất ức chế thần kinh VD (SGK) ta làm để phòng chống - Các chất gây nghiện matuý matuý ( rượu, nicotin C10H14N2 ,cafeinC8H10N4O2) HS liên hệ thực tế địa phương b Phòng chống ma tuý : Chúng ta đấu tranh để ngăn chặn không cho matuý sâm nhập vào nhà trường Hoạt động *Củng cố , luyện tập : Chất dinhdưỡng có vai trò to lớn sống người Hố học làm để góp phần làm tăng sản lượng lương thực thực phẩm Hãy lấy số VD chất gây nghiện matuý GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 * Hướng dẫn HS tự học nhà : Làm tập5 (SGK trang 196) ...GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 trọng, có tính chất định đến tồn hay diệt vong loài người Bảo đảm đủ lương thực thực phẩm cho nhân loại vấn đề trọng đại khó khăn Vậy hố học đóng góp để giải vấn đề ?... mặc : Vai trò vấn đề may mặc sống người : (SGK) Những vấn đề đặt may mặc: (SGK) GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Nhân loại sản xuất nhiều loại tơ Ngày hố học ngành cơng nghiệp có liên quan áp dụng nhu cầu may... 2.Những vấn đề đặt cho nhân loại lương thực, thực phẩm - Để giải vấn đê giới có nhiều giải pháp (cuộc cách mạng xanh ) phát triển công nghệ sinh học GV hướng mà 3.Hố học góp phần giải vấn đề lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội, Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay