Giải pháp cải thiện tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng (tt)

26 21 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MỸ LINH GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG TRẺ EM SUY DINH DƢỠNG TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 31 01 05 Đà Nẵng - Năm 2017 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS Đồn Gia Dũng Phản biện 2: PGS.TS Bùi Đức Tính Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trẻ em mầm non, hệ tương lai xã hội Một đất nước muốn phát triển tồn diện khơng thể khơng trọng đến việc bồi dưỡng, chăm sóc trẻ em Thành phố Đà Nẵng hoàn thiện trở thành thành phố đáng sống có kinh tế phát triển bền vững Song song với điều đó, vấn đề người ln thành phố quan tâm hàng đầu, có bồi dưỡng phát triển thể chất trẻ em Theo số liệu Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2016, thành phố có 3.065/80.135 trẻ em tuổi suy dinh dưỡng trẻ em suy dinh dưỡng huyện Hòa Vang chiếm khoảng 34,06%, gần gấp đôi số lượng trẻ quận Liên Chiểu đứng thứ hai (527 trẻ, chiếm 17,2%) Việc nâng cao sức khoẻ, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em cần thiết cấp bách nước nói chung huyện Hòa Vang nói riêng Để đóng góp dẫn liệu suy dinh dưỡng trẻ em số giải pháp khắc phục dựa đặc điểm riêng huyện Hòa Vang, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài "Giải pháp cải thiện tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát luận văn khái quát vấn đề lý luận thực tiễn vấn đề suy dinh dưỡng, nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng Trên sở đó, đề xuất giải pháp cải thiện tình trạng trẻ em dinh dưỡng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến suy dinh dưỡng trẻ em tuổi địa bàn huyện Hòa Vang Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng dẫn đến tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng từ hồn thiện sách quan quyền nhằm cải thiện tình trạng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng tuổi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp phân tích thống kê mơ tả - Phương pháp mô tả so sánh - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên - Phương pháp đánh giá - Phương pháp thực chứng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống sở lý luận suy dinh dưỡng - Đánh giá tình hình suy dinh dưỡng trẻ em huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp cải thiện tình hình suy dinh dưỡng trẻ em địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG SUY DINH DƢỠNG TRẺ EM 1.1 TỔNG QUAN VỀ SUY DINH DƢỠNG TRẺ EM 1.1.1 Một số khái niệm a Dinh dưỡng Dinh dưỡng trình cung cấp lượng từ thức ăn chuyển hóa lượng tế bào để ni dưỡng thể b Tình trạng dinh dưỡng Tình trạng dinh dưỡng tập hợp đặc điểm chức phận, cấu trúc hoá sinh phản ánh mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thể Khi thể có tình trạng dinh dưỡng không tốt (thiếu thừa dinh dưỡng), thể có vấn đề sức khoẻ dinh dưỡng, hai c Suy dinh dưỡng Suy dinh dưỡng tình trạng thể thiếu protein, lượng vi chất dinh dưỡng Bệnh hay gặp trẻ em tuổi, biểu nhiều mức độ khác nhiều ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần vận động trẻ 1.1.2 Phân loại suy dinh dƣỡng trẻ em Phân loại theo số sau: - Cân nặng/tuổi: Những trẻ có cân nặng/tuổi từ - 2SD trở lên coi bình thường Suy dinh dưỡng chia mức độ sau: Từ - SD đến - SD: suy dinh dưỡng độ Từ - SD đến - SD : suy dinh dưỡng độ Dưới - SD: suy dinh dưỡng độ - Chiều cao/tuổi: Từ - 2SD trở lên: Coi bình thường Từ - 2SD đến - SD: Suy dinh dưỡng độ Dưới - SD: Suy dinh dưỡng độ - Cân nặng theo chiều cao: thấp so với điểm ngưỡng - SD 1.1.3 Nguyên nhân suy dinh dƣỡng - Nguyên nhân trực tiếp: sinh gia đình nghèo, khơng có đủ thực phẩm để ăn, cha mẹ thiếu kiến thức nuôi con,… - Nguyên nhân tiềm tàng: nguyên nhân thường xuất phát từ nguồn gốc đói nghèo - Nguyên nhân bản: kiến trúc thượng tầng, sách, chế độ xã hội 1.1.4 Hậu tình trạng suy dinh dƣỡng a Hậu thân trẻ: suy dinh dưỡng trẻ em mang lại hậu sau: (i) Tử vong; (ii) Suy dinh dưỡng với tỷ lệ mắc bệnh; (iii) Suy dinh dưỡng với phát triển hành vi trí tuệ, (iv) Suy dinh dưỡng sức khỏe trưởng thành b.Hậu y tế Làm giảm khả miễn dịch tăng nguy mắc bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng, thuờng có xu huớng mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đuờng, bệnh tim béo phì c Các hậu kinh tế giáo dục Trẻ bị suy dinh duỡng có xu huớng bắt đầu học muộn hơn, bỏ học khả học tập Khả lao động thu nhập thấp Suy dinh duỡng tồn suốt đời làm giảm đến 10% thu nhập sau trẻ 1.2 NỘI DUNG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG SUY DINH DƢỠNG CỦA TRẺ EM 1.2.1 Nội dung cải thiện việc cung cấp lƣơng thực thực phẩm Cải thiện sách cung cấp lương thực, thực phẩm trình quan quản lý nhà nước tạo chế, điều kiện nguồn lực tác động vào q trình cung cấp hàng hóa dịch vụ nhằm đạt mục tiêu bảo đảm chất lượng dinh dưỡng cung cấp hạn chế tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng Nội dung cải thiện bao gồm cơng việc: - Làm tốt việc kiểm sốt giá lương thực, thực phẩm; - Làm tốt việc ban hành tiêu chuẩn quy định chất lượng lương thực thực phẩm; - Tổ chức thông tin tuyên truyền cho đối tượng liên quan; - Theo dõi, giám sát kiểm tra việc tổ chức thực tiêu chuẩn quy định chất lượng lượng LTTP cho trẻ; - Hỗ trợ sở vật chất điều kiện để thực hiện; - Xử lý điều chỉnh vi phạm chất lượng LTTP Tiêu chí đánh giá: - Nhận thức cha mẹ việc cung cấp LTTP cho trẻ; - Đánh giá nhà quản lý, hội phụ nữ, nhà trường bà mẹ tiêu chuẩn quy định chất lượng LTTP cho trẻ; - Số lượng hình thức tuyền truyền; - Sự hài lòng mức hỗ trợ quan quản lý; - Mức tăng lượng lương thực thực phẩm đủ tiêu chuẩn chất lượng cho học sinh - Mức tăng tỷ lệ sở mầm non cung cấp lương thực thực phẩm đủ chất lượng - Tỷ lệ sở kiểm soát nguồn cung cấp 1.2.2 Nội dung cải thiện điều kiện chăm sóc y tế để hạn chế suy dinh dƣỡng Cải thiện sách bảo đảm điều kiện chăm sóc y tế q trình bảo đảm chế biện pháp khác tốt để không ngừng hoàn thiện điều kiện cung cấp dịch vụ y tế, y tế dự phòng khu vực sống trẻ thực chăm sóc y tế sở trường học cho đối tượng suy dinh dưỡng Tiêu chí đánh giá: - Số trẻ sinh cấp thẻ BHYT - Sự hài lòng hỗ trợ trang thiết bị nhà nước trung tâm y tế, trung tâm y tế dự phòng phòng y tế trường học - Cảm nhận hài lòng công tác hỗ trợ tư vấn y tế - Tỷ lệ trường có phòng y tế đủ tiêu chuẩn - Mức tỷ lệ tăng trẻ khám bệnh định kỳ - Mức tỷ lệ tăng trường học có nhân viên y tế - Mức tăng tỷ lệ tăng trường quan tâm thực biện pháp y học dự phòng 1.2.3 Nội dung cải thiện vệ sinh mơi trƣờng Để cải thiện tình trạng sức khoẻ trẻ em, việc cần giải tận gốc vấn đề môi trường, tuyên truyền đến đối tượng biện pháp phòng chống, hạn chế tác động xấu môi trường đến sức khỏe, tạo điều kiện cho hộ gia đình, bà mẹ cần tiếp xúc với nguồn thơng tin hữu ích cần thiết Để hồn thiện cơng tác cần làm tốt công việc: - Ban hành quy định tiêu chuẩn vệ sinh môi trường địa bàn huyện, khu dân cư; - Tổ chức thông tin tuyên truyền cho đối tượng liên quan tiêu chuẩn quy định cách sâu rộng cho đối tượng; - Theo dõi, giám sát kiểm tra việc tổ chức thực tiêu chuẩn quy định vệ sinh môi trường; - Xử lý điều chỉnh vi phạm vệ sinh môi trường; - Hỗ trợ sở vật chất điều kiện để thực cung cấp tài liệu, tư vấn chuyên môn kỹ thuật cho khu dân cư, trường học Tiêu chí: - Tỷ lệ khu dân cư chấp hành tốt quy định - Đánh giá sở công tác quản lý vệ sinh môi trường quan quản lý - Số lượng đợt tập huấn triển khai quy định vệ sinh môi trường - Tỷ lệ số sở hay trường học đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường - Mức tỷ lệ tăng sở khắc phục yếu vệ sinh môi trường 1.2.4 Nội dung cải thiện chất lƣợng chăm sóc trẻ em Chăm sóc trẻ em hoạt động từ thu thập thông tin chế độ dinh dưỡng, tình hình sức khỏe, điều kiện chăm sóc y tế, áp dụng biện pháp ni dạy chăm sóc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em Cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ em nhằm mục đích hướng đến khuyến khích bậc cha mẹ, trường học thực tốt quy trình giáo dục có chất lượng đơi với phát triển sức khỏe thể chất tăng cường cho trẻ Quản lý chất lượng chăm sóc trẻ bao gồm cơng việc: - Ban hành quy định chất lượng giáo dục cho trẻ tập trung vào phương pháp giáo dục trẻ; - Tổ chức thông tin tuyên truyền cho đối tượng liên quan tiêu chuẩn quy định cách sâu rộng cho đối tượng; - Theo dõi, giám sát kiểm tra việc tổ chức thực tiêu chuẩn quy định chất lượng chăm sóc cho trẻ; - Xử lý điều chỉnh vi phạm chất lượng chăm sóc cho trẻ Tiêu chí: - Hài lòng sở hỗ trợ vật chất chế từ quyền giúp nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ; - Hài lòng sở hỗ trợ chuyên mơn từ quyền giúp nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ; - Tỷ lệ cha mẹ đánh giá sức khỏe trẻ tốt hơn; - Tỷ lệ cha mẹ đánh giá hài lòng kỹ sống trẻ; - Tỷ lệ cha mẹ đánh giá khả tự lập trẻ; - Mức tăng tỷ lệ tăng số trẻ em tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CẢI THIỆN TINH TRẠNG SUY DINH DƢỠNG TRẺ EM DƢỚI TUỔI 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Tình hình kinh tế - xã hội 1.3.3 Đầu tƣ công tác xã hội 10 Hòa Ninh 6.9 6.8 6.3 6.1 6.0 Hòa Khương 12.3 11.9 11.6 11.0 9.8 Hòa Phong 11.9 11.5 8.0 7.5 7.4 Hòa Nhơn 11.9 11.3 10.4 9.9 9.3 Hòa Phú 13.5 11.9 10.9 10.2 9.2 10 Hòa Sơn 11.3 10.7 8.8 8.0 7.7 11 Hòa Bắc 17.0 14.8 14.1 13.5 10.9 10.75 9.8 8.6 8.0 7.6 Tỷ lệ toàn huyện (Nguồn: Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng) Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ mắc suy dinh dưỡng cao so với tồn thành phố Điều lý giải nguyên nhân sau: (i) Công tác kiểm sốt giá LTTP chưa tốt, giá lương thực thực phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khó kiểm sốt; (ii) Đời sống người dân chưa cao; (iii) Cung cấp dinh dưỡng không cách, phần ăn không hợp lý; (iv) Công tác vệ sinh mơi trường, vệ sinh cá nhân chưa tốt, dễ bị nhiễm giun sán…; (v) Tình trạng SDD bào thai thiếu vi chất dinh dưỡng bà mẹ gây ra; (vi) Di truyền chiều cao thấp từ ba mẹ 2.2.2 Tình hình cải thiện việc cung cấp lƣơng thực, thực phẩm cho trẻ địa bàn huyện Những năm qua việc quản lý cung cấp lương thực, thực phẩm cho trẻ ngày quan tâm trọng thực Hàng năm, huyện tổ chức từ 2-4 hội thi, hội thảo, diễn đàn mục tiêu trẻ em cấp huyện, tổ chức từ 45-50 lớp tuyên truyền quyền trẻ em, Luật Bảo vệ Chăm sóc Giáo dục trẻ em… Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT huyện có quy định lồng ghép tiêu chuẩn chất lượng 11 cung cấp lương thực, thực phẩm cho trẻ thông báo cho trường mầm non cách công khai Tuy nhiên, công tác quản lý LTTP cho trẻ tồn tại: - Theo số liệu điều tra, nhận thức cung cấp dinh dưỡng cho trẻ số bậc phụ huynh chưa coi trọng Đơn vị: (%) Hình 2.1 Tỷ lệ phụ huynh nhận thức cung cấp dinh dưỡng cho trẻ - Hơn 60% phụ huynh khảo sát công nhân nơng dân (trong chiếm 40% cơng nhân), phận người dân có trình độ học vấn chưa cao, điều kiện kinh tế - Công tác tuyên truyền quan chức huyện triển khai nhiều hình thức nhiên hiệu chưa cao - Về vấn đề gặp cán tư vấn dinh dưỡng có bà mẹ chưa gặp tư vấn dinh dưỡng - Tỷ lệ phụ huynh chưa quan tâm đến thực đơn việc ăn uống trường trẻ cao, có 76.8% phụ huynh điều tra khẳng định có theo dõi thực đơn trường trẻ, 23.2% phụ huynh hồn tồn khơng theo dõi 12 Bảng 2.4 Ý kiến đánh giá công tác quản lý cung cấp LTTP huyện Các quy định tiêu chuẩn CL LTTP rõ, chặt chẽ dễ thực (% đồng ý) Công tác tuyên truyển phổ biến kịp thời (% đồng ý) Việc theo dõi, giám sát thực thực chặt chẽ khơng gây khó khăn cho sở (% đồng ý) Việc xử lý vi phạm nghiêm có tác dụng ngăn đe (% đồng ý) Cán quản lý làm việc nghiêm túc khách quan(% đồng ý) Hỗ trợ sở vật chất điều kiện để thực cung cấp tài liệu, tư vấn chuyên môn kỹ thuật cho sở tốt (% đồng ý) % đánh giá 80 90 60 65 52 78 (Nguồn: Phòng giáo dục Nội vụ huyện Hòa Vang) - Công tác quản lý cung cấp LTTP cho trẻ mầm non có điểm chưa tốt cơng tác theo dõi, giám sát kiểm tra việc tổ chức thực tiêu chuẩn quy định xử lý điều chỉnh vi phạm chất lượng lượng lương thực thực phẩm cho trẻ (chỉ 80% đồng ý) hàng hóa dịch vụ liên quan đánh giá chưa tốt Việc xử lý nhẹ số trường hợp cần phải đánh giá điều chỉnh Năng lực phương pháp làm việc cán quản lý cần phải có chấn chỉnh kịp thời 2.2.3 Thực trạng cài thiện điều kiện chăm sóc y tế địa bàn huyện Hòa Vang Từ quan tâm đạo cấp ủy Đảng, quyền, phối hợp đồng hệ thống trị, cơng tác bảo đảm chăm sóc y tế địa bàn huyện giai đoạn 2012-2016 có kết sau: - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 10,75% xuống 7,6% 13 - Duy trì 100% trẻ em < tuổi tiêm chủng đủ loại vecxin - Khơng có tỷ lệ chết mẹ liên quan đến thai sản - Giảm tỷ lệ trẻ em chết < tuổi từ 3,4%o xuống 2,5%o - Giảm tỷ lệ trẻ em chết < tuổi từ 2,92%o xuống 2,14%o - Giảm tỷ lệ trẻ em sinh cân nặng < 2.500gram 8,0% xuống 7,5% Về nhận thức bậc phụ huynh việc chăm sóc y tế cho trẻ thể qua số liệu điều tra tác giả hình 2.5 Đơn vị: (%) Hình 2.5 tỷ lệ phụ huynh đánh giá việc chăm sóc y tế cho trẻ Như vậy, phận cha mẹ chưa coi trọng việc chăm sóc y tế cho trẻ: cho trẻ tiêm chủng lịch, tẩy giun định kỳ, chăm sóc dinh dưỡng, khám bác sỹ trẻ bị đau ốm… Đối với trung tâm y tế xã, phường, có 10% phụ huynh khảo sát trả lời chưa nhận giấy tiêm chủng, 24% nhận không đầy đủ, 66% cho đầy đủ đầy đủ 14 (Đơn vị: %) Hình 2.6 tỷ lệ nhận giấy tiêm chủng cha mẹ điều tra Điều cho thấy công tác tiêm chủng triển khai công tác chuẩn bị chưa tốt dẫn đến có cha mẹ khơng thơng báo tiêm phòng Bảng 2.6 Đánh giá chất lượng đạo thực công tác bảo đảm điều kiện chăm sóc y tế địa bàn huyện Hòa Vang Các tiêu % đánh giá Các quy định tiêu chuẩn bảo đảm điều kiện chăm 40 sóc y tế cụ thể không dễ thực (% đồng ý) Cần phải có hỗ trợ nhà nước bảo đảm sở 100 vất chất y tế đùng tiêu chuẩn (% đồng ý) Khó khăn cho sở để thực tìm nhân 100 viên y tế đủ chuẩn (% đồng ý) Các quan quyền nắm rõ khó khăn hỗ trợ 80 kịp thời (% đồng ý) Cách thức hỗ trợ quyền phù hợp giúp 60 cho sở thực quy định (% đồng ý) Cán nhà nước hiểu rõ chuyên môn thực 70 nhiệm vụ hỗ trợ sở (% đồng ý) (Nguồn: Phòng giáo dục Nội vụ huyện Hòa Vang) Như theo số liệu khảo sát bảng 2.6 cho thấy: 15 - Thực quy định bảo đảm điều kiện chăm sóc y tế ban hành có 60% sở cho dễ thực - Các quan quyền huyện chưa coi trọng việc nắm bắt tình hình thực tế phối hợp để giải khó khăn chung - Chỉ 60% ý kiến đánh giá đồng ý với biện pháp hỗ trợ quan quyền phù hợp để thực quy định - Một số cán đánh giá chưa nắm vững chuyên môn - Đối với trung tâm y tế xã, phường, có 10% phụ huynh khảo sát trả lời chưa nhận giấy tiêm chủng, 24% nhận không đầy đủ, 66% cho đầy đủ đầy đủ 2.2.4 Thực trạng cải thiện công tác vệ sinh môi trƣờng Nhận thức tầm quan trọng môi trường sống, quan quyền phát động nhiều hoạt động quân tuyên truyền vệ sinh môi trường, ban hành quy định tiêu chuẩn vệ sinh môi trường nguồn nước xử lý nước thải, thu gom rác thải sinh hoạt rác thải công nghiệp, khơng khí, chất lượng nguồn nước mặt sơng, ao hồ… Đặc biệt trường mầm non: huyện tiêu chuẩn hóa chất lượng mơi trường trường mầm non Việc đảm bảo môi trường sống trẻ có vệ sinh hay khơng tùy thuộc nhiều ý thức giữ gìn vệ sinh bậc cha mẹ, thành viên khác gia đình (Đơn vị: %) Hình 2.7 Tỷ lệ phụ huynh quan tâm đến mơi trường sống trẻ 16 Có đến 20% cha mẹ không quan tâm đến chất lượng vệ sinh môi trường sống trẻ Tỷ lệ cha mẹ tập trung chủ yếu xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú Hòa Liên Điều phản ánh xã miền núi, việc tiếp cận công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân chưa đạt hiệu Như vậy, công tác vệ sinh môi trường huyện số khó khăn hạn chế sau: - Còn tồn số người dân ý thức bảo vệ môi trường - Lực lượng cán chun mơn mơi trường xã huyện mỏng, chuyên môn chưa đào tạo - Việc phổ biến, giáo dục pháp luật tài nguyên nước chưa rộng khắp - Công tác thu gom rác thải gặp nhiều khó khăn - Diện tích phòng học trường mầm non khơng đủ chuẩn độ chiếu sáng theo quy định vấn đề ảnh hưởng đến môi trường học trẻ không dễ khắc phục 2.2.5 Tình hình cải thiện chất lƣợng chăm sóc trẻ em Ủy ban nhân dân huyện Quyết định số 5259/QĐ-UBND việc thành lập đội ngũ cộng tác viên gồm 193 đồng chí thực cơng tác trẻ em 11 xã thành lập Ban đạo tổ chức hoạt động Chương trình Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em địa bàn xã, bố trí cán phụ trách công tác trẻ em Bảng 2.7: Đánh giá tiêu cơng tác chăm sóc trẻ em ST Chỉ tiêu T ĐVT 2014 2015 2016 % 55% 60% 75% Tỷ lệ người dân tuyên truyền trực tiếp BVCSTE 17 hình thức? Số chương trình phát thanh/ chuyên mục tuyên truyền BVCSTE sản xuất ĐầuCT, CM 110 117 119 địa phương/đơn vị? 3.1 3.2 Nhân lực làm công tác trẻ em cấp Số cán cấp Người quận/huyện Chuyên trách Người 2 Kiêm nhiệm Người 0 Người 11 11 11 Chuyên trách Người 11 11 11 Kiêm nhiệm Người Số cộng tác viên thôn, Người Số cán cấp xã tổ dân phố Nguồn lực, sở vật chất dành cho công tác bảo vệ trẻ em Tổng ngân sách dành Triệu cho công tác bảo vệ, 5.1 Triệu ương Ngân sách địa phương Triệu Quỹ Bảo trợ trẻ em Triệu cấp Các nguồn khác 2.811 2.717 154 363 276 20 20 20 165 228 221 2.200 2.200 chăm sóc trẻ em Ngân sách Trung 1.97 Triệu 1.80 18 Mức phụ cấp cho 5.2 VNĐ cộng tác viên thôn, tổ 75.000 75.00 dân phố/tháng Tổng số xã, phường Xã/phường 5.3 đạt tiêu chuẩn xã, 11 phường phù hợp với 11 11 trẻ em Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em Số sở trợ giúp trẻ 6.1 Cơ sở 0 Điểm 20 25 35 em (gồm sở bảo trợ xã hội) Cơng lập Ngồi cơng lập 6.2 Số điểm tư vấn cộng đồng (Nguồn: Phòng Lao động, Thương binh Xã hội huyện) Nhìn chung, cơng tác chăm sóc trẻ em quan quyền, chức huyện quan tâm, nhiên nguồn số mặt chất lượng chưa cao, công tác quản lý chất lượng chưa đồng đều: - Công tác triển khai thực việc chăm sóc trẻ em chưa thật đồng quan tâm vài địa phương; - Hoạt động mang tính quy mơ lớn chưa nhiều, cấp sở - Trình độ dân trí khơng đồng đều, đơi lúc đơi nơi số gia đình chưa ý thức trách nhiệm việc chăm sóc giáo dục - Tỷ lệ người dân tun truyền cơng tác bảo vệ chăm sóc trẻ em thấp - Cơng tác cán thiếu ổn định, thường xuyên biến động 19 - Ngân sách chi cho cộng tác viên thấp (75.000đ/người/tháng) dẫn đến nhiệt tình cộng tác viên khơng cao - Số sở trợ giúp trẻ em chưa có, điểm tư vấn cộng đồng - Kinh phí đầu tư cho hoạt động hàng năm chưa đảm bảo triển khai hoạt động cấp huyện xã 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC PHỊNG CHỐNG SUY DINH DƢỠNG TẠI ĐỊA PHƢƠNG Có hai thử thách phòng chống SDD trẻ em cơng việc q sức kinh phí hỗ trợ cho cơng tác q thấp Một khó khăn kinh phí hỗ trợ cho buổi tập huấn chế biến thức ăn dinh dưỡng để nâng cao kiến thức dinh dưỡng phần ăn trẻ cộng đồng hạn hẹp Thực trạng tỷ lệ SDD trẻ em địa bàn huyện Hòa Vang cao đề cập phần trước 2.4 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ Mạng lưới triển khai hoạt động dinh dưỡng chưa ổn định, thiếu đồng bộ, chưa đào tạo chuyên sâu, nhiều cán làm dinh dưỡng chuyển sang làm công tác khác Sự quan tâm người dân dinh dưỡng suy dinh dưỡng chưa cao, nhiều biểu chưa thấy hết tầm quan trọng dinh dưỡng phát triển Kinh phí đầu tư cho công tác dinh dưỡng tập trung cho cơng tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tuổi mà chủ yếu phòng chống suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Việc phối hợp liên ngành số hoạt động phòng ban, cấp quyền mang tính hình thức, thụ động, kinh phí dành cho hoạt động dinh dưỡng hạn chế, thiếu điều phối thống tổng thể chung 20 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH SUY DINH DƢỠNG TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.2 BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DINH DƢỠNG TRẺ EM TRONG 10 NĂM TỚI 3.2.1 Bối cảnh 3.2.2 Các vấn đề dinh dƣỡng cần giải 3.3 CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.3.1 Nhóm giải pháp cải thiện quản lý việc cung cấp lƣơng thực, thực phẩm cho trẻ a Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Tiếp tục trì thực phải thường xuyên vào tình hình thực tiễn cập nhật thay đổi tiêu chuẩn LTTP Có nhiều hình thức thông tin tuyên truyền hấp dẫn cho đối tượng liên quan tiêu chuẩn quy định Hỗ trợ thiết bị sở vật chất điều kiện để thực hiện, đồng thời cần hỗ trợ sở vật chất thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng thực phẩm cung ứng để kịp thời phát sai phạm vệ sinh an toàn thực phẩm Phát huy hiệu vai trò giám sát người dân, có kênh kết nối thơng tin giám sát người dân quan chức để hoạt động cách hiệu quả, khoa học Tại nhà trường, vai trò Hội phụ huynh cần nâng cao Việc xử lý vụ việc vi phạm dù chưa nghiêm trọng cần công khai nghiêm túc 21 Cần tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách hành cơng nói chung nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức nói riêng - Từng bước chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp sở b Đảm bảo an ninh thực phẩm cấp hộ gia đình c Giáo dục phổ cập kiến thức dinh dưỡng cho tồn dân 3.3.2 Giải pháp cải thiện sách bảo đảm điều kiện chăm sóc y tế Cần nâng cao nhận thức cần thiết bắt buộc phải thực quy định cán bộ, bác sĩ y tế toàn thể nhân dân Tập trung hỗ trợ huy động nguồn tài trợ thêm nguồn lực cho trung tâm y tế, trường mầm non Bảo đảm nguồn nhân lực bước nâng cao chất lượng, đủ số lượng Cần nâng cao y đức cán y tế Cần xây dựng chuẩn công việc hệ thống thông tin cập nhật liên tục Nâng cao chất lượng cán bộ, đào tạo cán quan quyền để sở khơng đánh giá “khơng nắm chun môn” 3.3.3 Giải pháp cải thiện công tác vệ sinh môi trƣờng a Làm tốt công tác quản lý cấp quyền huyện b Đối với vấn đề xử lý rác - Tiếp tục vận động thôn tích cực, chủ động việc trì triển khai xây dựng, nhân rộng mơ hình “Thơn khơng rác” xã địa bàn huyện - Tập trung tuyên truyền, thực nội dung 04 nhóm tiêu chí gồm: Quản lý tốt rác thải, quản lý tốt vật nuôi, đảm bảo mỹ quan 22 đô thị, thực phong trào bảo vệ môi trường thực mơ hình “Thơn khơng rác” địa bàn huyện - Triển khai tốt Đề án “Thu gom rác thải địa bàn huyện”, thu gom, vận chuyển rác kịp thời, không để rác tồn đọng, đảm bảo vệ sinh môi trường tuyến đường - Phát triển Thôn có đội tự quản rác thải chuyên xử lý vệ sinh điểm tập kết rác, không để xảy điểm nóng mơi trường c Đối với cơng tác quản lý nước - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ dân hồn thiện cơng trình nhà tiêu hợp vệ sinh đạt tiêu chuẩn quy định - Tiếp tục kiểm tra, rà soát, phối hợp với UBND xã, đơn vị có liên quan nắm lại thực trạng tình hình sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh theo quy chuẩn - Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước - Tổ chức ứng phó, khắc phục cố nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát tham gia giải cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền d Đối với quản lý chất lượng mơi trường khơng khí - Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa trồng xanh tuyến đường, nơi cơng cộng - Thực biện pháp lâm sinh (khoanh ni diện tích có khả phục hồi thành rừng, làm giàu rừng,…), trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc - Triển khai biện phát che chắn xe vận chuyển khoáng sản, biện pháp tưới nước, quét đường, xử lý bụi khu vực phát sinh ô nhiễm hoạt động giao thông tuyến đường 23 e Đối với công tác vệ sinh môi trường trường học Tiếp tục trì việc thực tốt tiêu chuẩn vệ sinh mơi trường có xanh sân chơi bao gồm tiêu chuẩn Rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường học nói chung mầm non nói riêng địa bàn huyện để điều chỉnh, bổ sung kịp thời tránh lặp lại tương lai Khắc phục tình trạng học sinh trái tuyến nhiều trường khơng bảo đảm diện tích theo chuẩn 3.3.4 Giải pháp cải thiện quản lý chăm sóc trẻ em Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực có hiệu Chỉ thị số 20-CT/TW văn đạo Thành ủy, UBND thành phố, Huyện ủy, UBND huyện cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ em Tăng cường giám sát phản biện xã hội xây dựng thực sách, pháp luật liên quan; phát hiện, ngăn chặn, lên án hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em Cải thiện thực hành chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, hướng dẫn chế biến thực phẩm địa phương, giai đoạn từ sinh đến tuổi gia đình cần ưu tiên chăm sóc trẻ Đánh giá hiệu mục tiêu tăng cường giám sát hoạt động giảm suy dinh dưỡng trẻ em bà mẹ 3.3.5 Nhóm giải pháp khác 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Suy dinh dưỡng trẻ em mang lại hậu có tính lâu dài khơng với thân trẻ mà tương lai đất nước Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cải thiện tầm vóc, trình độ học vấn hệ trẻ có đủ dinh dưỡng đủ sức khỏe để phát triển cách toàn diên Về mặt xã hơi, suy dinh dưỡng kìm hãm gây nhiều thiệt hại tác động đến kinh tế ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, đến suất lao động giống nòi Việt Nam Với mong muốn đưa nhìn nhận đắn dinh dưỡng, cung cấp dinh dưỡng tác hại suy dinh dưỡng gây trẻ em xã hội, luận văn phân tích, đánh giá tình hình suy dinh dưỡng trẻ em địa bàn huyện Hòa Vang nhằm đưa giải pháp hữu ích khắc phục, cải thiện tình trạng thời gian đến KIẾN NGHỊ Nâng cao trình độ học vấn người dân biện pháp lâu dài phát triển người phát triển kinh tế bền vững Cần tăng cường hệ thống y tế chuyên trách đảm bảo sức khỏe công tác truyên truyền, truyền thông hữu ích Đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ em Tăng hỗ trợ tài cơng tác phí cho cộng tác viên Cần có chế tài biện pháp xử lý hành hành vi xâm hại trẻ em hình thức vụ lợi quỹ hoạt động dành cho trẻ em ... Đánh giá tình hình suy dinh dưỡng trẻ em huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp cải thiện tình hình suy dinh dưỡng trẻ em địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài... đề suy dinh dưỡng, nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng Trên sở đó, đề xuất giải pháp cải thiện tình trạng trẻ em dinh dưỡng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu... ĐỀ VỀ DINH DƢỠNG TRẺ EM TRONG 10 NĂM TỚI 3.2.1 Bối cảnh 3.2.2 Các vấn đề dinh dƣỡng cần giải 3.3 CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM TẠI HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp cải thiện tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng (tt) , Giải pháp cải thiện tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay