Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:26

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I- MỤC TIÊU CỦA BÀI LUYỆN TẬP: Kiến thức : Ơn tập cố, hệ thống hóa tính chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất quan trọng chúng Kĩ năng: – So sánh cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí, lượng ion hóa, điện cực chuẩn, số oxi hóa kim loại kiềm kim loại kiềm thổ – Viết PTHH so sánh tính khử mạnh kim loại kiềm với kim loại kiềm thổ; so sánh tính baz oxit, hidroxit tính chất hóa học số muối kim loại kiềm kim loại kiềm thổ – Vận dụng kiến thức giải thích tượng hoa học, giải tập tổng hợp có nội dung liên quan II- CHUẨN BỊ : BẢNG 1: SO SÁNH TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ ( Li, Na, K, Rb, Cs) (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) Mức độ tính khử Tác dụng với nước Tác dụng với axit Tác dụng với phi kim Bảng 2: SO SÁNH TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ (Li, Na, K,Rb, Cs) (Be, Mg,Ca,Sr,Ba) Hidroxit Muối Bảng 3: SO SÁNH VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ Kim loại kiềm ( Li, Na, K, Rb, Cs) Kim loại kiềm thổ (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) Nguyên tắc Phương pháp hóa học III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : * Hoạt động 1: TÍNH CHẤT VẬT LÍ Học sinh trả lời câu hỏi điền nội dung vào ô trống bảng chuẩn bị trước GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Mỗi nhóm chịu trách nhiệm hoàn thiện nội dung báo cáo kết Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung, hoàn thiện Giáo viên nhận xét Kết cuối có nội dung cần ghi nhớ bảng SGK Cấu hình electron nguyên tử Năng lượng ion hóa ( kJ/mol) Độ âm điện Thế điện cục chuẩn cặp oxihóa-khử * Hoạt động 2: TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tính khử kim loại kiềm kim loại kiềm thổ: So sánh cấu hình electron ngun tử, lượng ion hóa, điện cực chuẩn kim loại kiềm kim loại kiềm thổ → so sánh mức độ tính khử : Kim loại kiềm > kim loại kiềm thổ M → Mn+ + ne Học sinh viết phươg trình hóa học na, Ca khử nước, phi kim, axit Kết thu điền vào bảng Tính chất hợp chất kim loại kiềm kim loại kiềm thổ Gv yêu cầu HS sosánh tính baz hidroxit kim loại kiềm hidroxit kim loại kiềm thổ Viết phương trình hóa học minh họa Kết ghi vào bảng * Hoạt động 3: ĐIỀU CHẾ Kim loại kiềm kiềm thổ điều chế cách Học sinh viết sơ đồ điện phân muối NaCl, MgCl2 nóng chảy Kết ghi vào bảng * Hoạt động 4: Giải tập: Sau hệ thống hóa kiến thức, Gv yêu cầu HS làm tập Một số tập thí dụ: 1) Có hỗn hợp gồm khí CO, H2 lẫn tạp chất CO2, H2S Dùng chất sau để loại tạp chất? A Dd HCl B Dd NaCl C Dd Ca(OH)2 D Dd KNO3 2) Để diều chế Ca dùng cách sau ? A Đpdd CaCl2 B Đpnc CaCl2 C Cho C tác dụng với Cao nhiệt độ cao D Cho K tác dụng với dd Ca(NO3) ... vào bảng Tính chất hợp chất kim loại kiềm kim loại kiềm thổ Gv yêu cầu HS sosánh tính baz hidroxit kim loại kiềm hidroxit kim loại kiềm thổ Viết phương trình hóa học minh họa Kết ghi vào bảng... chuẩn kim loại kiềm kim loại kiềm thổ → so sánh mức độ tính khử : Kim loại kiềm > kim loại kiềm thổ M → Mn+ + ne Học sinh viết phươg trình hóa học na, Ca khử nước, phi kim, axit Kết thu điền vào... lượng ion hóa ( kJ/mol) Độ âm điện Thế điện cục chuẩn cặp oxihóa-khử * Hoạt động 2: TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tính khử kim loại kiềm kim loại kiềm thổ: So sánh cấu hình electron nguyên tử, lượng ion hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay