Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:26

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 BÀI 28 :LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 1/Kiến thức: Củng cố , hệ thống hoá kiến thức kim loại kiềm , kim loại kiềm thổ hợp chất chúng 2/ Kĩ : Rèn kĩ giải tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ II/ CHUẨN BỊ : Bảng tuần hồn ngun tố hố học Bảng phụ ghi số số vật lí quan trọng kim loại kiềm kim loại kiềm thổ III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP : 1/ ổn định lớp : 2/ Bài củ : 3/ Bài : Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động : KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Củng cố kiến thức vị trí cấu tạo 1/ Kim loại kiềm kim loại kiềm thổ : -Dùng bảng tuần hoàn cho HS nhắc lại vị trí nhómIA, IIA Viết cấu hình electron ngun tử ngun tố nhóm IA nhóm IIA -Giải thích ngun nhân tính khử mạnh nhóm IA tạo số oxi hố +1 tính khử mạnh nhóm IIA tạo số oxi Vị trí Cấu hình Tính chất Điều chế Kl kiềm IA ns1 Khử mạnh Điện phân Kl kiềmthổ IIA ns2 Khử Điện GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 hố +2 Hoạt động 2: Củng cố quy luật biến đổi tính chất vật lí mạnh phân 2/ Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm: NaOH : Là bazơ mạnh , tan nhiều -Dùng bảng ghi số số vật lí nước toả nhiệt quan trọng kim loại nhóm IA IIA NaOH  Na+ + OH- để học sinh nhận xét , rút kết luận -Yêu cầu HS so sánh nhiệt độ nóng chảy , NaHCO3 : Có tính chất lưỡng tính , bền với nhiệt độ sôi , khối lượng riêng đơn nhiệt chất nguyên tố nhóm IA IIA , nhận Na2CO3 : muối axit yếu , có đầy đủ tính xét , rút kết luận chất chung muối Hoạt động : 2KNO3  2KNO2 + O2 Củng cố kiến thức hợp chất : NaOH , NaHCO3 , Na2CO3, KNO3, 3/ Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ : Ca(OH)2,CaCO3, CaSO4 H2O u cầu HS tìm thí dụ phản ứng minh hoạ Ca(OH)2 : bazơ mạnh , dể dàng tác dụng với cho tính chất tiêu biểu hợp CO2 chất CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O CaCO3 : CaCO3  CaO + CO2 Ca(HCO3)2 : Hoạt động : t �� � CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 �� � Củng cố kiến thức nước cứng Dùng số SGK CaSO4 ( canxi sunfat , gọi thạch cao ) 4/ Nước cứng : a/ Khái niệm: nước cứng nước có chứa nhiều ion Ca 2+ Mg2+, nước mềm nước chứa khơng GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 chứa ion b/ Phân loại : Nước có tính cứng tạm thời , Nước có tính cứng vĩnh cửu, Nước có tính cứng tồn phần c/ cách làm mềm nước cứng : -Phương pháp kết tủa -Phương pháp trao đổi ion Cũng cố : Hướng dẩn học sinh giải tập 1,2,3,4,5,6 trang 132 sgk ...GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 hố +2 Hoạt động 2: Củng cố quy luật biến đổi tính chất vật lí mạnh phân 2/ Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm: NaOH : Là bazơ mạnh , tan... Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ : Ca(OH)2,CaCO3, CaSO4 H2O u cầu HS tìm thí dụ phản ứng minh hoạ Ca(OH)2 : bazơ mạnh , dể dàng tác dụng với cho tính chất tiêu biểu hợp CO2 chất ... ion Ca 2+ Mg2+, nước mềm nước chứa khơng GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 chứa ion b/ Phân loại : Nước có tính cứng tạm thời , Nước có tính cứng vĩnh cửu, Nước có tính cứng toàn phần c/ cách làm mềm nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay