Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:26

HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức -Cũng cố tính chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất quan trọng chúng Về kĩ - So sánh cấu hình e, lượng ion hố, điện tích ion, số oxi hố số nguyên tố tiêu biểu: Na, Mg điện cực chuẩn kim loại để thấy giống khác chúng - So sánh tính khử kim loại viết PTPƯ minh hoạ - So sánh tính bazơ hợp chất hiđroxit kim loại viết PƯ minh hoạ - Vận dụng kiến thức giải thích tượng hóa học, làm tập II CHUẨN BỊ HS xem lại kiến thức SGK làm tập SGK GV chuẩn bị số câu hỏi tập nhằm hệ thống kiến thức học III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ: Hãy nêu biện pháp làm mềm nước cứng? Viết phương trình phản ứng minh hoạ có? Bài A NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hoạt động *Tính chất vật lí Cấu hình electron nguyên tử Điện tích ion số oxi hoá Độ âm điện Thế điện cực chuẩn GV yêu cầu học sinh lập bảng so sánh để trả lời câu hỏi: + So sánh số e nguyên tử nguyên tố kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ + So sánh lượng ion hố, điện tích ion số oxi hố Hoạt động HĨA HỌC 12 *Tính chất hố học a) Đơn chất GV yêu cầu HS: + So sánh biến đổi điện cực chuẩn mức độ tính khử kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ b) Hợp chất hợp chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ * Hiđroxit * Muối * Hãy viết PTPƯ minh hoạ? Hoạt động B BÀI TẬP GV yêu cầu HS làm tập trang 172 SGK (nâng cao) Bài 1: Đáp án B Bài 3: Đáp án D Bài 2: Đáp án C Bài 3: Đáp án C Bài 5: Đáp án B GV yêu cầu HS làm tập sau: 1) Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết: - kim loại: Mg, Na - oxit: MgO, Na2O - hiđroxit: Mg(OH)2, NaOH - chất rắn muối: MgCl2, NaCl GV gọi HS lên bảng trả lời 2) Hãy nêu điểm chung phương pháp điều chế kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Lấy ví dụ minh hoạ viết PTPƯ + Nguyên tắc chung: Khử ion kim loại hợp chất nóng chảy dòng điện chiều với điện cực than chì + Ví dụ minh hoạ: 2NaCl → 2Na + Cl2 MgCl2 → Mg Hoạt động Cũng cố dặn dò + Cl2 ...HĨA HỌC 12 *Tính chất hố học a) Đơn chất GV yêu cầu HS: + So sánh biến đổi điện cực chuẩn mức độ tính khử kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ b) Hợp chất hợp chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ. .. B BÀI TẬP GV yêu cầu HS làm tập trang 172 SGK (nâng cao) Bài 1: Đáp án B Bài 3: Đáp án D Bài 2: Đáp án C Bài 3: Đáp án C Bài 5: Đáp án B GV yêu cầu HS làm tập sau: 1) Hãy nêu phương pháp hoá học. .. - kim loại: Mg, Na - oxit: MgO, Na2O - hiđroxit: Mg(OH)2, NaOH - chất rắn muối: MgCl2, NaCl GV gọi HS lên bảng trả lời 2) Hãy nêu điểm chung phương pháp điều chế kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay