Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:22

Giáo án hoá 12-Cơ Trường THPT Vinh Lộc Tiết: 57 LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC I MỤC TIÊU Kiến thức: HS biết: - Vị trí Ni, Zn, Pb, Sn bảng tuần hồn - Tính chất ứng dụng Ni, Zn, Pb, Sn Kĩ năng: Viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn phản ứng xảy (nếu có) cho kim loại Ni, Zn, Pb, Sn tác dụng với dd axit, với phi kim II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Các mẫu kim loại Ni, Zn, Pb, Sn - Dung dịch HCl H2SO4 loãng - Bảng tuần hồn ngun tố hố học Học sinh: nghiên cứu nhà III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề, trực quan IV THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(07 phút): Kiểm tra củ Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - làm tập 4,5/159 SGK - HS hoàn thành yêu cầu GV Hoạt động 2(08 phút): Tìm hiểu niken Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức I- NIKEN Vị trí bảng tuần hồn - Dùng bảng tuần hồn cho HS - số 24, thuộc nhóm - số 28, thuộc nhóm VIIIB, chu kì tìm hiểu vị trí Ni? VIB, chu kì bảng tuần bảng tuần hồn hồn Tính chất ứng dụng a) Tính chất - HS nghiên cứu tính chất Tính chất vật lí: vật lí ứng dụng Là kim loại có màu trắng bạc, SGK.Quan sát mẫu niken cứng, khối lượng riêng lớn (D = 8,9 g/cm3), nóng chảy 14550C - Tính chất hố học Ni? - kim loại có tính khử yếu Tính chất hoá học sắt, tác dụng với - kim loại có tính khử yếu sắt, nhiều đơn chất hợp chất tác dụng với nhiều đơn chất không tác dụng với hợp chất không tác dụng với hiđro hiđro 5000 C HSviết PTHH 2Ni + O ���� 2NiO t0 Ni + Cl2 ��� 2NiCl2 b) Ứng dụng - có nhiều ứng dụng nhiều ngành kinh tế quốc dân Hoạt động 3(08 phút): Tìm hiểu kẽm Hoạt động GV Hoạt động HS - Dùng bảng tuần hoàn cho HS tìm hiểu vị trí Zn? - số 30, thuộc nhóm IIB, chu kì bảng tuần hồn - HS nghiên cứu tính chất vật lí ứng dụng SGK.Quan sát mẫu kẽm Gv:Ngô Thị Thảo Kiến thức II- KẼM Vị trí bảng tuần hồn - số 30, thuộc nhóm IIB, chu kì bảng tuần hồn Tính chất ứng dụng a) Tính chất Tính chất vật lí: Là kim loại có màu lam nhạt, cứng, khối lượng riêng lớn (D = 7,13 g/cm3), nóng chảy 419,50C, giòn, khơng độc Chương - Trang 1/3 Giáo án hố 12-Cơ - Tính chất hố học kẽm? - kim loại hoạt động có tính khử mạnh sắt, tác dụng trực tiếp với oxi, S,… đun nóng tác dụng với dung dịch axit, kiềm, muối - HS viết PTHH Trường THPT Vinh Lộc Tính chất hố học - kim loại hoạt động có tính khử mạnh sắt, tác dụng trực tiếp với oxi, S,…khi đun nóng tác dụng với dung dịch axit, kiềm, muối t0 2Zn + O2 ��� 2ZnO t0 Zn + S ��� ZnS b) Ứng dụng - lượng lớn Zn dùng mạ (hoặc tráng) lên sắt để bảo vệ cho sắt khỏi gỉ phần Zn dùng điều chế hợp kim hợp kim với Cu, sản xuất pin khô - dùng y học: ZnO dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczecma, bệnh ngứa,… Hoạt động 4(08 phút): Tìm hiểu chì Hoạt động GV - Dùng bảng tuần hồn cho HS tìm hiểu vị trí Pb? Hoạt động HS - số 82, thuộc nhóm IVB, chu kì bảng tuần hồn - HS nghiên cứu tính chất vật lí ứng dụng SGK.Quan sát mẫu chì - Tính chất hố học chì? - điều kiện thường, Pb tác dụng với oxi khơng khí tạo màng oxit bảo vệ cho kim loại không tiếp tục bị oxi hố - đun nóng khơng khí, Pb bị oxi hố dần đến hết, tạo PbO HS viết PTHH Hoạt động 5(10 phút): Tìm hiểu thiếc Hoạt động GV Hoạt động HS - Dùng bảng tuần hồn cho HS tìm hiểu vị trí Sn? Gv:Ngơ Thị Thảo - số 50, thuộc nhóm IVB, chu kì bảng tuần hồn Kiến thức III- CHÌ Vị trí bảng tuần hồn - số 82, thuộc nhóm IVB, chu kì bảng tuần hồn Tính chất ứng dụng a) Tính chất Tính chất vật lí: Là kim loại có màu trắng xám, cứng, khối lượng riêng lớn (D = 11,34 g/cm3), nóng chảy 327,40C, mềm nên dễ dát thành mỏng Chì hợp chất chì độc Tính chất hố học - điều kiện thường, Pb tác dụng với oxi khơng khí tạo màng oxit bảo vệ cho kim loại không tiếp tục bị oxi hố - đun nóng khơng khí, Pb bị oxi hoá dần đến hết, tạo PbO t0 2Pb + O2 ��� 2PbO t0 Pb+ S ��� PbS b) Ứng dụng - chế tạo cực ăcquy, vỏ dây cáp, đầu đạn dùng chế tạo thiết bị để bảo vệ khỏi tia phóng xạ Kiến thức IV-THIẾC Vị trí bảng tuần hồn - số 50, thuộc nhóm IVB, chu kì bảng tuần hồn Tính chất ứng dụng Chương - Trang 2/3 Giáo án hoá 12-Cơ - HS nghiên cứu tính chất vật lí ứng dụng SGK.Quan sát mẫu thiếc - GV giải thích thêm dạng thù hình Sn - Tính chất hố học thiếc? - tan chậm dung dịch HCl loãng Sn + 2HCl  SnCl2 + H2 - đun nóng khơng khí, Sn tác dụng với O2 t0 Sn + O2 ��� SnO2 Trường THPT Vinh Lộc a) Tính chất Tính chất vật lí:(thiếc trắng) Là kim loại có màu trắng bạc, cứng, khối lượng riêng lớn (D = 7,92 g/cm3), nóng chảy 2320C, mềm nên dễ dát mỏng - tồn dạng thù hình thiếc trắng thiếc xám Tính chất hố học - tan chậm dung dịch HCl loãng Sn + 2HCl  SnCl2 + H2 - đun nóng khơng khí, Sn tác dụng với O2 t0 Sn + O2 ��� SnO2 b) Ứng dụng - lượng lớn Sn dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ (sắt tây) dùng công nghiệp thực phẩm - dùng tụ điện, dùng để hàn, men công nghiệp gốm sứ làm thuỷ tinh mờ Kết luận chung: Trong số kim loại Ni, Zn, Pb, Sn đứng trước hiđro dãy điện hố kim loại có tính khử yếu, kim loại thơng dụng, có nhiều ứng dụng thực tế - Trong số kim loại Ni, - Rút kết luận kim Zn, Pb, Sn đứng trước loại Ni, Zn, Pb, Sn? hiđro dãy điện hoá kim loại có tính khử yếu, kim loại thơng dụng, có nhiều ứng dụng thực tế Hoạt động 6(03 phút): Củng cố Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - GV nhấn mạnh kiến thức - HS lắng nghe ghi nhớ quan trọng học - Làm tập SGK Hoạt động 7(01 phút): Dặn dò Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - Y/c HS nhà làm tập - Ghi phần cơng việc lại Sgk tập nhà SBT - Chuẩn bị tiếp "LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT” IV RÚT KINH NGHIỆM Gv:Ngô Thị Thảo Chương - Trang 3/3 ... IV-THIẾC Vị trí bảng tuần hồn - số 50, thuộc nhóm IVB, chu kì bảng tuần hồn Tính chất ứng dụng Chương - Trang 2/3 Giáo án hoá 12- Cơ - HS nghiên cứu tính chất vật lí ứng dụng SGK.Quan sát mẫu thiếc. . .Giáo án hố 12- Cơ - Tính chất hố học kẽm? - kim loại hoạt động có tính khử mạnh sắt, tác dụng trực tiếp với oxi,... chất hố học thiếc? - tan chậm dung dịch HCl loãng Sn + 2HCl  SnCl2 + H2 - đun nóng khơng khí, Sn tác dụng với O2 t0 Sn + O2 ��� SnO2 Trường THPT Vinh Lộc a) Tính chất Tính chất vật lí:(thiếc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc, Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay