Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:22

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, THIẾC, CHÌ  Biết vị trí niken, kẽm, chì, thiếc bảng tuần hồn  Biết tính chất ứng dụng chúng NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG I NIKEN HOẠT ĐỘNG 1: I NIKEN Vị trí bảng tuần hồn _ HS đọc SGK Niken số 28, thuộc nhóm VIIIB, chu kì bảng tuần hồn Tính chất ứng dụng  Niken kim loại có màu trắng bạc, khối lượng riêng lớn (D = 8,9 g/cm3), nóng chảy 1455oC  Niken kim loại có tính khử yếu sắt, tác dụng với nhiều đơn chất hợp chất khơng tác dụng trực tiếp với hiđro Thí dụ : 500oC 2Ni +O2 ���� � 2NiO _ HS viết PTHH PƯ t Ni + Cl2 �� � NiCl2 nhiệt độ thường, Ni bền với không khí nước  Niken có nhiều ứng dụng nhiều ngành kinh tế quốc dân Hơn 80% lượng niken sản xuất dùng ngành luyện kim Thép chứa Ni có độ bền cao mặt hố _Vì Ni dùng mạ lên sắt học học thép để chống gỉ cho sắt thép? Niken mạ lên sắt để chống gỉ _ Trong sống gọi mạ kền cho sắt Trong cơng nghiệp hố chất, Ni dùng làm chất xúc tác GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 II KẼM Vị trí bảng tuần hồn Kẽm số 30, thuộc nhóm IIB, chu kì bảng tuần hồn Tính chất ứng dụng  Kẽm kim loại có màu lam nhạt Trong khơng khí ẩm, kẽm bị phủ lớp oxit mỏng nên có màu HOẠT ĐỘNG 2: II KẼM xám Kẽm kim loại có khối _ GV cho HS xem mẫu kim loại lượng riêng lớn (D = 7,13 g/cm 3), Zn nóng chảy 419 oC _ HS đọc SGK điều kiện thường, Zn giòn nên khơng kéo dài được, đun nóng đến 100  150oC lại dẻo dai, đến 200oC tán thành bột Kẽm trạng thái rắn hợp chất kẽm không độc Riêng ZnO độc  Kẽm kim loại hoạt động, có tính khử mạnh sắt, tác dụng trực tiếp với oxi, lưu huỳnh, đun nóng to 2Zn +O2 ��� 2ZnO to Zn +S ��� ZnS  Một lượng lớn Zn dùng mạ lên sắt để bảo vệ cho sắt khỏi gỉ Một phần Zn dùng điều chế hợp kim hợp kim với Cu Kẽm dùng để sản xuất pin khơ Một số hợp chất Zn dùng _ HS viết PTHH PƯ y học ZnO dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa, III CHÌ Vị trí bảng tuần hồn Chì số 82, thuộc nhóm IVA, chu _ Ơn lại kiến thức ăn mòn điện GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 kì bảng tuần hồn hóa: tơn tráng kẽm Tính chất ứng dụng Vì Zn dùng mạ lên sắt  Chì kim loại có màu trắng thép để bảo vệ sắt thép khỏi gỉ? xanh, có khối lượng riêng lớn (D = 11,34 g/cm3), nóng chảy 327,4oC Chì mềm nên dễ dát thành mỏng  điều kiện thường, Pb tác dụng với oxi khơng khí tạo màng oxit bảo vệ cho kim loại không tiếp tục bị oxi hố Khi đun nóng khơng khí, Pb bị oxi hoá dần đến hết, tạo PbO o t 2Pb + O2 �� � 2PbO Khi đun nóng, Pb tác dụng trực tiếp HOẠT ĐỘNG 3: III CHÌ _ GV cho HS xem mẫu kim loại với lưu huỳnh tạo PbS Pb to Pb + S �� PbS � _ HS đọc SGK  Chì hợp chất chì độc Một lượng chì vào thể gây bệnh làm xám lợi, gây rối loạn thần kinh  Chì dùng để chế tạo cực ăcquy, vỏ dây cáp, đầu đạn dùng chế tạo thiết bị để bảo vệ khỏi tia phóng xạ IV THIẾC Vị trí bảng tuần hồn Thiếc số 50, thuộc nhóm IVA, chu kì bảng tuần hồn _ HS viết PTHH PƯ Tính chất ứng dụng  điều kiện thường, thiếc kim loại màu trắng (thường gọi thiếc trắng), có khối lượng riêng lớn (D = 7,92 g/cm3), mềm nên dễ dát mỏng, nóng chảy 232 oC Thiếc tồn hai dạng thù hình _GV nhấn mạnh tính chất GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 thiếc trắng thiếc xám, hai dạng chí biến đổi lẫn phụ thuộc vào nhiệt độ vùng lạnh, đồ vật thiếc chóng bị hỏng, q trình biến đổi từ thiếc trắng sang thiếc xám làm tăng thể tích thiếc nên thiếc vụn thành bột màu xám  Thiếc tan chậm dung dịch HCl lỗng tạo SnCl2 khí H2 Sn + 2HCl  SnCl2 + H2 Khi đun nóng khơng khí, Sn tác dụng với O2 tạo SnO2 HOẠT ĐỘNG 4: IV THIẾC to Sn + O2 �� � SnO2 _ HS đọc SGK  Một lượng lớn thiếc dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ (sắt tây) dùng công nghiệp thực phẩm Lá thiếc mỏng (giấy thiếc) dùng tụ điện Hợp kim thiếcchì (nóng chảy 180oC) dùng để hàn  SnO2 dùng làm men công nghiệp gốm sứ làm thuỷ tinh mờ _ HS viết PTHH PƯ GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 _ Ơn lại kiến thức ăn mòn điện hóa: “sắt tây” – sắt tráng thiếcthiếc phủ lên bề mặt sắt thép để chống gỉ, dùng làm hộp đựng thực phẩm? ... nóng chảy 232 oC Thiếc tồn hai dạng thù hình _GV nhấn mạnh tính chất GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 thiếc trắng thiếc xám, hai dạng chí biến đổi lẫn phụ thuộc vào nhiệt độ vùng lạnh, đồ vật thiếc chóng bị... công nghiệp gốm sứ làm thuỷ tinh mờ _ HS viết PTHH PƯ GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 _ Ơn lại kiến thức ăn mòn điện hóa: “sắt tây” – sắt tráng thiếc Vì thiếc phủ lên bề mặt sắt thép để chống gỉ, dùng làm hộp... vùng lạnh, đồ vật thiếc chóng bị hỏng, trình biến đổi từ thiếc trắng sang thiếc xám làm tăng thể tích thiếc nên thiếc vụn thành bột màu xám  Thiếc tan chậm dung dịch HCl lỗng tạo SnCl2 khí H2 Sn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc, Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay