Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:22

HÓA HỌC 12 - CƠ BẢN Sơ lược niken, kẽm, chì , thiếc A.Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết vị trí số nguyên tố kim loại quan trọng bảng tuần hoàn - Biết cấu tạo ngun tử tính chất hố học chúng - Biết ứng dụng phương pháp điều chế kim loại Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ học tập theo phương pháp đối chiếu so sánh - Rèn luyện khả suy luận logic, khả khái quát, hệ thống hoá vấn đề B Chuẩn bị: Giáo viên: - Bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học - Tài liệu, mẫu vật ứng dụng, điều chế số kim loại quan trọng Ni, Zn, Sn, Pb Học sinh: - Đọc kĩ học nhà - Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, mẫu vật điều chế ứng dụng số kim loại C Các hoạt động dạy học: Ổn định trật tự: Kiểm tra cũ: Vào mới: Hoạt động 1: GV: Chia học sinh lớp theo nhóm GV: Cho em nhà chuẩn bị trước đến tiết học lớp GV mời đại diện nhóm lên báo cáo kết thu thập câu hỏi Đề cương báo cáo gồm nội dung: tìm vị trí ngun tố BTH HĨA HỌC 12 - CƠ BẢN đặc điểm cấu tạo ngun tử tính chất hố học ứng dụng kim loại phương pháp điều chế GV: Dành thời gian cho học sinh lớp thảo luận GV: Bổ sung kiến thức tóm tắc kiến thức trọng tâm Hoạt động 2: Củng cố GV: Bổ sung sửa chữa lại báo cáo cho điểm nhóm học sinh GV: Nhận xét động viên tinh thần làm việc học sinh Rút kinh nghiệm: ...HÓA HỌC 12 - CƠ BẢN đặc điểm cấu tạo ngun tử tính chất hố học ứng dụng kim loại phương pháp điều chế GV: Dành thời gian cho học sinh lớp thảo luận GV: Bổ sung... tâm Hoạt động 2: Củng cố GV: Bổ sung sửa chữa lại báo cáo cho điểm nhóm học sinh GV: Nhận xét động viên tinh thần làm việc học sinh Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc, Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay