Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:09

HÓA HỌC 12 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Củng cố kiến thức kĩ nhận biết số ion dung dịch chất khí Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ giải toán hố học nhận biết chất khí ion dung dịch - Tiếp tục rèn luyện tập kĩ viết phương trình hố học dạng phân tử ion thu gọn II CHUẨN BỊ - Hệ thống câu hỏi đàm thoại Các tập củng cố - Chuẩn bị trước nội dung học nhà III PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp học tập chủ yếu là: Sử dụng tập hoá học - Học sinh thảo luận tổ nhóm IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Kiểm tra trình luyện tập Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động I Kiến thức cần nhớ GV: Yêu cầu HS nhắc lại số kiến thức HS: Nhắc lại nội dung kiến thức theo yêu cầu GV cần nhớ như: - Cách nhận biết số ion dung dịch như: Na+ ; Ba2+ ; Fe2+ ; Fe3+ ; Cu2+ ; Al3+ ; NO3- ; SO42- ; CO32- ; Cl- Viết phương trình hố học minh hoạ II Bài tập - Cách nhận biết số chất khí như: CO2 ; Bài 1/180: Trình bày cách nhận biết ion dung SO2 ; NH3 ; H2S dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+ Viết phương trình hố học minh hoạ Giải Hoạt động GV: Hướng dẫn HS giải số tốn hố học: Bài HĨA HỌC 12 - HS dựa vào phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết cation để giải toán - GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành tập Bài - GV yêu cầu HS cho biết tượng xảy cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch, từ xem nhận biết tối đa dung dịch Bài - GV yêu cầu HS xác định môi trường dung dịch - HS giải toán Bài - HS tự giải toán Bài - GV lưu ý HS tập chứng tỏ mặt chất nên n chất ta phải chứng minh mặt n chất Dạng tập khác so với tập nhận biết (nhận biết n chất ta cần nhận biết n – chất) - HS giải toán hướng dẫn GV Ba2+, Fe3+, Cu2+ 2- +dd SO4  trắng 2+ không tượng 3+ 2+ Ba Fe , Cu  nâu đỏ 3+ Fe +dd NH3 dư  xanh, sau đó tan 2+ Cu Bài 2/180: ống nghiệm không nhãn, ống đựng dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2 Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào dung dịch, nhận biết tối da dung dịch sau ? A Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2 B Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2, CuCl2 C Bốn dung dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2 D Cả dung dịch  Bài 3/180: ống nghiệm không nhãn, ống đựng dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4 CH3NH2 Chỉ dùng giấy quỳ tím nhúng vào dung dịch, quan sát thay đổi màu sắc nhận biết dãy dung dịch ? A Dung dịch NaCl B Hai dung dịch NaCl KHSO4  C Hai dung dịch KHSO4 CH3NH2 D Ba dung dịch NaCl, KHSO4 Na2CO3 Bài 4/180: Hãy phân biệt hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S (NH4)2SO4 thuốc thử Giải Cho mẫu giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 vào dung dịch trên, dung dịch làm cho mẫu giấy lọc chuyển sang màu đen dung dịch (NH4)2S (NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2NH4NO3 Bài 5/180: hỗn hợp khí gồm SO2, CO2 H2 Hãy chứng minh hỗn hợp mặt khí Viết PTHH phản ứng Giải - Cho hỗn hợp khí qua nước Br2 dư, thấy nước Br2 bị nhạt màu chứng tỏ khí SO2 SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr (1) - Khí sau phản ứng tiếp tục dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy kết tủa trắng chứng tỏ khí CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2) HĨA HỌC 12 - Khí sau phản ứng (2) dẫn qua ống đựng CuO đun nóng thấy tạo Cu màu đỏ chứng tỏ khí H2 CuO + H t0 Cu + H2O Củng cố dặn dò HS: Rút kinh nghiệm qua câu hỏi tập tiết học GV: Hướng dẫn HS làm BTVN chuẩn bị học ………………………………………………… ... chất nên có n chất ta phải chứng minh có mặt n chất Dạng tập khác so với tập nhận biết (nhận biết n chất ta cần nhận biết n – chất) - HS giải toán hướng dẫn GV Ba2+, Fe3+, Cu2+ 2- +dd SO4  trắng... dịch, từ xem nhận biết tối đa dung dịch Bài - GV yêu cầu HS xác định môi trường dung dịch - HS giải toán Bài - HS tự giải toán Bài - GV lưu ý HS tập chứng tỏ có mặt chất nên có n chất ta phải...HÓA HỌC 12 - HS dựa vào phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết cation để giải toán - GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành tập Bài - GV yêu cầu HS cho biết tượng xảy cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ, Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay