Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:09

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 LUYỆN TẬP: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức nhận biết số ion dung dịch số chất khí Kĩ năng: Rèn luyện kĩ làm thí nghiệm nhận biết Thái độ: Cẩn thận nghiêm túc II CHUẨN BỊ: HS chuẩn bị bảng tổng kết cách nhận biết số ion dung dịch số chất khí III PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng + trực quan IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động Bài 1: Nhận biết chất sau quỳ tím: KOH, HCL, BaCl2 , FeSO4 HD: NỘI DUNG KIẾN THỨC Giải Ta dùng quỳ tím thử chất + quỳ tím hóa xanh: KOH + quỳ tím hóa đỏ: HCl + quỳ tím khơng đổi màu: BaCl2 , FeSO4  HS dựa vào phản ứng đặc trưng dùng để → nhận biết HCl KOH, lại BaCl2 , FeSO4 nhận biết cation để giải toán nhận biết chất lại cách cho tác dụng với  GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn KOH + cho kết tủa: FeSO4 thành tập PTHH : FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4 + khơng tượng: BaCl2 GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Hoạt động Giải Bài 2: lọ nhãn đựng dung dịch: NaCl, CuSO4, H2SO4, MgCl2, NaOH, dùng quỳ tím nhận biết dung dịch Chiết dd làm MT - Cho quỳ tím vào MT, nếu: + Hóa xanh: NaOH + Khơng đổi màu: NaCl + Hóa đỏ: H2SO4, MgCl2, CuSO4 (1) (các muối cation bazơ yếu kết hợp với anion gốc acid mạnh => HD: mơi trường acid, quỳ tím hóa đỏ)  HS dựa vào phản ứng đặc trưng dùng để - Cho dd NaOH vừa nhận vào (1) nếu: + kết tủa trắng xuất hiện: MgCl2 nhận biết chất để giải tốn + kết tủa xanh: CuSO4  GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hồn + Khơng tượng: H2SO4 thành tập Hoạt động Bài 3: ống nghiệm khơng nhãn, ống đựng dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M):  GV yêu cầu HS xác định môi trường NaCl, Na2CO3, KHSO4 CH3NH2 Chỉ dùng giấy quỳ dung dịch tím nhúng vào dung dịch, quan sát thay đổi màu sắc nhận biết dãy dung  HS giải toán dịch ? A Dung dịch NaCl B Hai dung dịch NaCl KHSO4  C Hai dung dịch KHSO4 CH3NH2 D Ba dung dịch NaCl, KHSO4 Na2CO3 Hoạt động  HS dựa vào phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết cation để giải toán Bài 4: Hãy phân biệt hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S (NH4)2SO4 thuốc thử Giải Cho mẫu giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO 3)2 vào dung dịch trên, dung dịch làm cho mẫu giấy lọc  GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn chuyển sang màu đen dung dịch (NH ) S thành tập GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 (NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2NH4NO3 Hoạt động Bài 5: Giải Bài 5: hỗn hợp khí gồm SO2, CO2và H2  Cho hỗn hợp khí qua nước Br dư, thấy nước Br2 Hãy chứng minh hỗn hợp mặt bị nhạt màu chứng tỏ khí SO2 khí Viết PTHH phản ứng SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr (1) HD:  Khí sau phản ứng tiếp tục dẫn vào dung dịch  GV lưu ý HS tập chứng tỏ Ca(OH)2 dư thấy kết tủa trắng chứng tỏ khí CO2 mặt chất nên n chất ta phải chứng minh mặt n chất CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2) Dạng tập khác so với tập nhận  Khí sau phản ứng (2) dẫn qua ống đựng CuO biết (nhận biết n chất ta cần nhận biết đun nóng thấy tạo Cu màu đỏ chứng tỏ khí H2 n – chất)  HS giải toán hướng dẫn GV CuO + H t0 Cu + H2O V CỦNG CỐ: BT1 dung dịch không màu đựng lọ riêng biệt, nhãn: ZnSO 4, Mg(NO3), Al(NO3)3 Để phân biệt dung dịch dùng A quỳ tím BaCl2 B dd NaOH C dd Ba(OH)2 D dd BT2 Để phân biệt dung dịch lọ riêng biệt, không dán nhãn: MgCl 2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl phương pháp hố học, dùng A dd NaOH quỳ tím B dd NH3 C dd Na2CO3 D BT3 Để phân biệt dung dịch Na2CO3 Na2SO3 cần dùng A dd HCl dd H2SO4 B nước Br2 C dd Ca(OH)2 D BT4 Không thể nhận biết khí CO2, SO2 O2 đựng bình riêng biệt dùng GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 A nước Br2 tàn đóm cháy dở C nước vôi nước Br2 B nước Br2 dung dịch Ba(OH)2 D tàn đóm cháy dở nước vơi trong. BT5: Chỉ CO2 H2O làm để nhận biết chất rắn sau NaCl, Na 2CO3, CaCO3, BaSO4 Trình bày cách nhận biết Viết phương trình phản ứng BT6: Tách kim loại Ag, Al, Cu, Mg dạng bột phương pháp hoá học VI DẶN DÒ: XEM TRƯỚC BÀI: 43 – SGK V Rút kinh nghiệm: ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động Giải Bài 2: Có lọ nhãn đựng dung dịch: NaCl, CuSO4, H2SO4, MgCl2, NaOH, dùng quỳ tím nhận biết dung dịch Chiết dd làm MT - Cho quỳ tím vào MT, nếu: + Hóa xanh:... đỡ HS hoàn chuyển sang màu đen dung dịch (NH ) S thành tập GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 (NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2NH4NO3 Hoạt động Bài 5: Giải Bài 5: Có hỗn hợp khí gồm SO2, CO2và H2  Cho hỗn hợp khí... Khí sau phản ứng (2) dẫn qua ống đựng CuO biết (nhận biết n chất ta cần nhận biết đun nóng thấy tạo Cu màu đỏ chứng tỏ có khí H2 n – chất)  HS giải toán hướng dẫn GV CuO + H t0 Cu + H2O V CỦNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ, Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay