GIẢI PHẪU HỆ TIÊU HÓA

82 102 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:07

Slide gồm kiến thức, hình ảnh, hiệu ứng đầy đủ về giải phẫu hệ tiêu hóa. Định hướng giúp giảng viên, sinh viên Y Dược tham khảo, giảng dạy và học tập tốt. hình ảnh giải phẫu hệ tiêu hóa. bài giảng điện tử hệ tiêu hóa. hình ảnh giải phẫu hệ tiêu hóa người. HỆ TIÊU HOÁ Hệ tiêu hóa gồm có:  Ống tiêu hóa: miệng, hầu, thực quản, dày, ruột non, ruột già  Tuyến tiêu hóa: tuyến tuyến nước bọt, tuyến tụy, gan Phần I: Miệng Là phần đầu hệ tiêu hóa có chứa: ,lưỡi ,tuyến nước bọt - Chức năng: nhai, tiết nước bọt, nếm, nuốt nói Ổ miệng cung lợi chia làm hai phần: Tiền đình miệng phía trước  Ổ miệng nằm phía sau Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ổ cửa ổ miệng Lưỡi Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Khẩu mềm Thành sau hầu Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Nhú tuyến mang tai Tuyến nước bọt: có cặp tuyến lớn: II Các - Tuyến mangthành tai phần nằm - Tuyến hàm trongdưới ổ miệng: - Tuyến lưỡi Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Ống tuyến mang tai Tuyến mang tai Nếp lưỡi Tuyến lưỡi Tuyến Dây TK lưỡi hàm Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 4/ Sự phân thùy gan: Có tất hạ phân thùy Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 5/ mạch máu thần kinh: a/ ĐM :ĐM gan riêng, nhánh động mạch thân tạng b/ TM cửa: TM mạc treo tràng trên, TM mạc treo tràng TM lách c/ TM gan: Có TM dẫn máu từ gan TM chủ (TM gan) d/ Thần kinh: Dây thần kinh X trái đám rối tạng II Đường dẫn mật: 1/ Ống gan 2/ Ống mật chủ: Dài từ 5-6cm đổ vào nhú tá lớn đoạn II tá tràng 3/ Túi mật có hình lê nơi dự trữ mật 4/ Ống túi mật: dẫn mật từ túi mật đến ống mật chủ Click to edit Master text styles Ống gan phaûi Second level Ống gan trái Third level Fourth level Ống túi mật Fifth level Ống gan chung Ống mật chủ Túi mật Nhú tá lớn Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 5/ Mạch máu thần kinh: a/ Động mạch túi mật cấp máu cho đường dẫn mật b/ Thần kinh tách từ đám rối gan dây thần kinh X trái Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level PHÚC MẠC - Phúc mạc màng mỏng phủ thành ổ bụng - Phúc mạc có lá: - Lá thành lót thành ổ bụng - Lá tạng bao bọc tạng Ổ phúc mạc: Là khoang ảo nằm ổ bụng thành tạng phúc mạc Phúc mạc thành Mạc nối lớn Click to edit Master text styles Second level Third level Mạc treo ruột non Fourth level Fifth level Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level gan Dạ dày Mạc treo kết tràng ngang Kết tràng ngang Mac nối lớn Quai ruột non Mạc treo RN - Nếp phúc mạc: thành tạng phúc mạc nối tiếp làm thành nếp phúc mạc - Mạc treo: treo tạng vào thành bụng - Mạc chằng: treo chằng tạng vào thành bụng - Mạc nối: nối tạng với - Mạc dính: làm dính tạng vào thành bụng Click to edit Master text styles Second level Phúc mạc thành Third level Fourth level Fifth level Mạc nối lớn IV.Chức phúc mạc: - Làm cho tạng thêm vững - Giúp cho tạng di động dễ dàng - Bảo vệ đề kháng với nhiễm trùng - Hấp thu nhờ diện tích lớn .. .Hệ tiêu hóa gồm có:  Ống tiêu hóa: miệng, hầu, thực quản, dày, ruột non, ruột già  Tuyến tiêu hóa: tuyến tuyến nước bọt, tuyến tụy, gan Phần I: Miệng Là phần đầu hệ tiêu hóa có chứa:... VII, 1/3 sau lưỡi dây VII, IX, X + Vận động: dây XII Phần II: Hầu Là ngã tư đường hô hấp tiêu hóa mô tả hệ hô hấp Phần III: Thực quản Là ống dài khoảng 25cm từ hầu đến hoành nối với dày Có nhiệm... Fourth level Fifth level ĐM thân tạng Phần V: Khối tá tụy Tá tràng tụy tạng có liên hệ mật thiết với từ giải phẫu sinh lý đến bệnh lý nên mô tả chung gọi khối tá tụy
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHẪU HỆ TIÊU HÓA, GIẢI PHẪU HỆ TIÊU HÓA, PhầnVII: Gan và đường mật, 4/ Sự phân thùy gan: Có tất cả 8 hạ phân thùy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay