Giáo án Hóa học 12 bài 33: Hợp kim của sắt

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:04

HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN HỢP KIM CỦA SẮT I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết thành phần nguyên tố gang thép - Biết phân loại tính chất, ứng dụng gang thép - Biết nguyên liệu nguyên tắc sản xuất gang thép - Biết số phương pháp luyện gang thép Kĩ năng: Vận dụng kiến thức tính chất hố học sắt hợp chất sắt để giải thích q trình hố học xảy lò luyện gang thép Thái độ: - Biết giá trị kinh tế giá trị sử dụng gang thép - Có ý thức biết cách sử dụng, bảo vệ vật dụng gang thép II Chuẩn bị: Giáo viên: - Tranh vẽ sơ đồ lò cao phản ứng xảy lò cao - Tranh vẽ sơ đồ lò thổi oxi - Một số mẫu vật gang thép - Sưu tầm thông tin ứng dụng gang thép đời sống kĩ thuật Học sinh: - Học kĩ tính chất hoá học đơn chất sắt oxit sắt - Xem lại kiến thức hợp kim - Sưu tầm mẫu vật gang, thép III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Oån định trật tự: phút Kiểm tra cũ : 15 phút HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Giảng I GANG: Hoạt động 1: (5 phút) GV: Cho học sinh quan sát mẫu vật gang, mẫu gang trắng, gang xám GV: Đặt câu hỏi: H: Gang gì? HS: Gang hợp kim sắt – cacbon số nguyên tố khác, hàm lượng cacbon biến độngtrong giới hạn 2% - 5% H: Có loại gang? Gang trắng khác gang xám chỗ nào? HS: Có loại gang: gang trắng gang xám H: Tính chất ứng dụng loại gang gì? HS: Gang trắng cứng, giòn, dùng để luyện thép Gang xám cứng giòn hơn, dùng để đúc vật dụng GV: Có thể nhắc lại kiến thức hợp kim , hợp kim sắt với cacbon gì? Hoặc lí giải thực tế người ta thường dùng hợp kim sắt mà dùng sắt nguyên chất Hoạt động 2: (10 phút) GV: Yêu cầu hs đọc SGK tìm hiểu trính luyện gang GV: Hỏi H: Để luyện gang cần nguyên liệu gì? HS: Nguyên liệu để luyện gang quặng sắt, than cốc chất chảy CaCO3 H: Nguyên tắc việc luyện gang gì? HS: Nguyên tắc luyện gang dùng chất khử CO để khử oxit sắt thành sắt H: Cho biết phản ứng hố học xảy lò cao? HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN GV: dùng tranh vẽ sơ đồ lò cao phản ứng xảy lò cao học sinh thấy rõ vùng xảy phản ứng ( HS cần biết mà không cần nhớ nhiệt độ xảy phản ứng vùng) HS: Các phản ứng khử sắt xảy lò cao II THÉP: Hoạt động 3: ( phút) GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK cho biết : H: Thành phần nguyên tố thép so với gang có khác? HS: Thép hợp kim sắt với cacbon lượng nguyên tố Si, Mn Hàm lượng cacbon thép chiếm 0,01 – 2% H: Thép chia làm loại ? dựa sở nào? HS: Có loại thép : dựa hàm lượng nguyên tố có loại thép - Thép thường hay thép cacbon chứa cacbon, silic, mangan S,P - Thép đặc biệt thép có chứa thêm nguyên tố khác Si, Mn, Ni, W, Vd … H: Cho biết ứng dụng thép? HS: Thép có nhiều ứng dụng sống kĩ thuật Hoạt động 4: ( 10 phút) GV: Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất thép? HS: Nguyên tắc để sản xuất thép oxihoá để giảm tỉ lệ cacbon, silic, lưu hùnh, phơtpho có gang GV: Hãy cho biết nguyên liệu để sản xuất thép? HS : Nguyên liệu để sản xuất thép là: - Gang trắng gang xám, sắt thép phế liệu - Chất chảy CaO - Chất oxihoá oxi ngun chất khơng khí giàu oxi - Ngun liệu dầu mazút, khí đốt dùng lượng điện GV: nêu phương pháp , ưu nhược điểm phương pháp? HS: Có phương pháp luyện thép là: HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN - phương pháp lò thổi oxi, thời gian luyện thép ngắn, chủ yếu dùng để luyện thép thường - Phương pháp lò bằng: thường dùng để luyện thép có chất lượng cao - Phương pháp hồ quang điện: dùng để luyện thép đặc biệt, thành phần có km loại khó chảy W, Mo, crơm, GV: Có thể dùng sơ đồ lò thổi oxi để dẫn cho học sinh thấy vận chuyển nguyên liệu lò Hoạt động 5: ( phút) : CỦNG C BI GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung cđa bµi häc Rĩt kinh nghiƯm: ... để đúc vật dụng GV: Có thể nhắc lại kiến thức hợp kim , hợp kim sắt với cacbon gì? Hoặc lí giải thực tế người ta thường dùng hợp kim sắt mà dùng sắt nguyên chất Hoạt động 2: (10 phút) GV: Yêu...HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Giảng I GANG: Hoạt động 1: (5 phút) GV: Cho học sinh quan sát mẫu vật gang, mẫu gang trắng, gang xám GV: Đặt câu hỏi: H: Gang gì? HS: Gang hợp kim sắt – cacbon... quặng sắt, than cốc chất chảy CaCO3 H: Nguyên tắc việc luyện gang gì? HS: Nguyên tắc luyện gang dùng chất khử CO để khử oxit sắt thành sắt H: Cho biết phản ứng hố học xảy lò cao? HÓA HỌC 12 –
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 33: Hợp kim của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 33: Hợp kim của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay