GIẢI PHẤU XƯƠNG KHỚP

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:02

Slide gồm kiến thức, hình ảnh, hiệu ứng đầy đủ về giải phẫu xương khớp toàn thân. Định hướng giúp giảng viên, sinh viên Y Dược tham khảo, giảng dạy và học tập tốt.giải phẫu xương khớp chi trên bài giảng giải phẫu học HỆ XƯƠNG KHỚP ĐẠI CƯƠNG 1.Chức Tạo nên khung nâng đỡ thể phối hợp với giúp thể vận động Che chở bảo vệ quan Tạo máu Nơi dự trữ cung cấp canxi, phốt-pho Cho thể ĐẠI CƯƠNG Hình thể ngồi (có tất 206 xương)  Xương dài  Xương ngắn  Xương dẹt  Xương khơng có hình dạng định ĐẠI CƯƠNG  Xương dài: thân hai đầu xương  Đầu xương:  Xương xốp bên  Lớp mỏng xương đặc bên  Thân xương:  Vỏ xương: mô xương đặc  Ống tủy bên ĐẠI CƯƠNG  Xương ngắn ĐẠI CƯƠNG  Xương dẹt ĐẠI CƯƠNG  Xương khơng có hình dạng định ĐẠI CƯƠNG Phân loại khớp: Theo mức độ:  Khớp bất động: khớp xương sọ, mặt  Khớp bán động: khớp thái dương hàm  Khớp động: khớp vai, khớp khuỷu, ĐẠI CƯƠNG Theo cấu trúc:  Khớp sợi: đầu xương chày xương mác,  Khớp sụn: khớp mu, khớp hai thân đốt sống,  Khớp hoạt dịch (chiếm đa số) cấu tạo phức tạp: • Mặt khớp: nơi tiếp xúc • Bao khớp: nối xương với • Màng hoạt dịch: tiết chất hoạt dịch • Dây chằng: bó sợi collagen dai Thank You! ...  Khớp bán động: khớp thái dương hàm  Khớp động: khớp vai, khớp khuỷu, ĐẠI CƯƠNG Theo cấu trúc:  Khớp sợi: đầu xương chày xương mác,  Khớp sụn: khớp mu, khớp hai thân đốt sống,  Khớp. .. tất 206 xương)  Xương dài  Xương ngắn  Xương dẹt  Xương khơng có hình dạng định ĐẠI CƯƠNG  Xương dài: thân hai đầu xương  Đầu xương:  Xương xốp bên  Lớp mỏng xương đặc bên  Thân xương: ... Vỏ xương: mô xương đặc  Ống tủy bên ĐẠI CƯƠNG  Xương ngắn ĐẠI CƯƠNG  Xương dẹt ĐẠI CƯƠNG  Xương khơng có hình dạng định ĐẠI CƯƠNG Phân loại khớp: Theo mức độ:  Khớp bất động: khớp xương
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHẤU XƯƠNG KHỚP, GIẢI PHẤU XƯƠNG KHỚP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay