GIÁO án CHỦ đề GDCD 9

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 09:59

Tuần 22,23,24 (tiết 21,22,23)Ngày soạn: 12 tháng 1 năm 2018CHỦ ĐỀ: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ KINH TẾI. Cơ sở hình thành chủ đề:Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, đặc trưng bộ môn GDCD, chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực cần đạt của môn học.Căn cứ vào phân phối chương trình GDCD 9 Căn cứ vào nội dung tập huấn nghiệp vụ bộ môn GDCD đã được Phòng Giáo dục và đào tạo triển khai.Căn cứ vào chỉ đạo thực hiện chuyên môn của nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn. II. Thời gian dự kiến: 3 tiết (tiết 21,22,23)TiếtNội dungGhi chú1Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.Tiết 21trong PPCT2Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (tiết 1)Tiết 22trong PPCT3 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (tiết 2) Tổng kết đánh giá chủ đềTiết 23trong PPCTIII. Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ, năng lực cần hình thành cho học sinh của chủ đề.1. Kiến thức: HS biết: Công dân có quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế; quyền và nghĩa vụ lao động. HS hiểu: HS hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế; quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. HS vận dụng: Cần làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình về kinh tế.2. Kĩ năng. Biết phân biệt hành vi đúng sai trong thực tế. 3. Thái độ: Ủng hộ chủ trương của nhà nước và quy định của Pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thuế, lao động. Phê phán những hành vi kinh doanh về thuế trái pháp luật.4. Các năng lực cần phát triển cho học sinh: Năng lực chung: Năng lực tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, giải quyết vấn đề Năng lực chuyên biệt: + Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi+ Thực hiện trách nhiệm công dân góp phần phát triển kinh tế.+ Giải quyết vấn đề cá nhân, hợp tác giải quyết vấn đề xã hội để cùng góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 Tuần 22,23,24 (tiết 21,22,23) Ngày soạn: 12 tháng năm 2018 CHỦ ĐỀ: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ KINH TẾ I Cơ sở hình thành chủ đề: Căn vào nhiệm vụ năm học, đặc trưng môn GDCD, chuẩn kiến thức kĩ định hướng phát triển lực cần đạt môn học Căn vào phân phối chương trình GDCD Căn vào nội dung tập huấn nghiệp vụ môn GDCD Phòng Giáo dục đào tạo triển khai Căn vào đạo thực chuyên môn nhà trường, tổ, nhóm chun mơn II Thời gian dự kiến: tiết (tiết 21,22,23) Tiết Nội dung Ghi Tiết 21 Quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế PPCT Tiết 22 Quyền nghĩa vụ lao động công dân (tiết 1) PPCT - Quyền nghĩa vụ lao động công dân (tiết Tiết 23 2) PPCT - Tổng kết đánh giá chủ đề III Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ, lực cần hình thành cho học sinh chủ đề Kiến thức: * HS biết: - Cơng dân có quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế; quyền nghĩa vụ lao động * HS hiểu: - HS hiểu quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế; quyền nghĩa vụ lao động công dân * HS vận dụng: - Cần làm để thực tốt quyền nghĩa vụ kinh tế Kĩ - Biết phân biệt hành vi sai thực tế Thái độ: - Ủng hộ chủ trương nhà nước quy định Pháp luật lĩnh vực kinh doanh thuế, lao động - Phê phán hành vi kinh doanh thuế trái pháp luật Các lực cần phát triển cho học sinh: - Năng lực chung: Năng lực tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: + Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi + Thực trách nhiệm cơng dân góp phần phát triển kinh tế + Giải vấn đề cá nhân, hợp tác giải vấn đề xã hội để góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 IV Bảng mô tả mức độ nhận thức, đánh giá: Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Nội (Mô tả yêu cầu (Mô tả yêu (Mô tả yêu (Mô tả yêu cầu dung cần đạt) cầu cần đạt) cầu cần đạt) cần đạt) Nhận biết - HS hiểu - Nêu Vận dụng hiểu quyền tự quyền quy định biết quy kinh doanh tự kinh pháp luật định pháp nghĩa vụ đóng doanh quyền tự luật quyền tự thuế, quyền nghĩa vụ kinh doanh kinh doanh nghĩa vụ lao đóng thuế, nghĩa vụ đóng nghĩa vụ đóng động cơng quyền thuế, quyền thuế, quyền dân nghĩa vụ lao nghĩa vụ lao nghĩa vụ lao động động công động công công dân dân Đánh giá dân để thực Quyền - Hiểu hành vi, cách tốt nghĩa vụ quy định ứng xử thân nghĩa pháp luật thực tế vụ quyền tự công kinh dân doanh kinh tế nghĩa vụ đóng thuế, quyền nghĩa vụ lao động công dân (Câu hỏi: 1.1; (Câu hỏi: 2.1; (Câu hỏi: 3.1; (Câu hỏi: 4.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2) 4.2) 1.4;1.5;1.6;1.7; 2.5; 2.6) 1.8; 1.9) V Biên soạn hệ thống câu hỏi, tập minh họa Câu hỏi nhận biết 1.1 Hành vi vi phạm X thuộc lĩnh vực gì? 1.2 Vậy hành vi vi phạm quy định nhà nước kinh doanh? 1.3 Em hiểu quyền tự kinh doanh ? 1.4 Trách nhiệm công dân quyền tự kinh doanh? 1.5 Thuế gì? Ý nghĩa thuế? 1.6 Trách nhiệm công dân quyền tự kinh doanh thuế? 1.7 Em cho biết suy nghĩ việc làm ơng An 1.8 Bản cam kết chị Ba Giám đốc Công ti trách nhiệm hữu hạn Hồng Long có phải hợp đồng lao động khơng ? 1.9 Chị Ba tự ý thơi việc khơng ? Như có phải vi phạm hợp động lao động không ? GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 Câu hỏi thông hiểu 2.1 Theo em, Nhà nước ta lại quy định mức thuế suất chênh lệch nhiều mặt hàng ? 2.2 Hãy kể tên số hoạt động kinh doanh mà em biết Trả lời - Kinh doanh hàng dược phẩm; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Kinh doanh hàng hoá mĩ phẩm; - Kinh doanh lương thực, thực phẩm; - Kinh doanh sản xuất hàng tiêu dùng; - Kinh doanh xe đạp, xe gắn máy; - Kinh doanh hàng điện lạnh Chị Ba tự ý thơi việc mà khơng báo trước, vi phạm cam kết (vi phạm hợp đồng lao động) 2.3 Trong quyền sau, quyền quyền lao động ? a) Quyền thuê mướn lao động ; b) Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề ; c) Quyền sở hữu tài sản ; d) Quyền thành lập công ti, doanh nghiộp ; đ) Quyền sử dụng đất; e) Quyền tự kinh doanh 2.4 Hãy cho biết ý kiến em hai quan niệm giải thích : a) Lao động hoạt động sử dụng sức ỉao động để tạo thu nhập b) Chỉ hoạt động tạo cải vật chất giá trị tinh thần cho xã hội lao động 2.5 Để trớ thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, từ em cần phải làm ? 2.6 Em xác định người có hành vi vi phạm Luật Lao động trường hợp (người lao động hay người sử dụng lao động) : Hành vi vi phạm Người lao động Người sử dụng lao động 1) Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp 2) Đi xuất lao động chưa hết thời hạn bỏ việc, trốn lại nước ngồi 3) Khơng trả công cho người thử viêc 4) Kéo dài thời gian thử việc 5) Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động làm việc 6) Tự ý bỏ việc không báo trước GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 7) Nghỉ việc dài ngày khơng có lí 8) Khơng trả đủ tiền cơng theo thoả thuận 9) Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc môi trường độc hại cam kết hơp đồng lao động 10) Tự ý đuổi việc người lao động chưa hết hạn hợp đồng Câu hỏi vận dụng thấp 3.1 Trong giấy phép kinh doanh bà H có loại hàng, Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy cửa hàng bà có bán tới 12 loại hàng Theo em, bà H có vi phạm quy định kinh doanh không ? Nếu có vi phạm ? Trả lời Bà H vi phạm quy định kinh doanh, bà H kinh doanh không mặt hàng ghi giấy phép, bà vi phạm pháp luật kinh doanh Vì, giấy phép kinh doanh bà đăng kí mặt hàng thực tế kiểm tra Ban quản lí thị trường phát cửa hành bà có 12 mặt hàng 3.2 Hà, 16 tuổi, học hết lớp 9, nhà đơng em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ Theo em, Hà tìm việc cách cách sau ? a) Xin vào biên chế, làm việc quan nhà nước ; b) Xin làm hợp đồng Qáàc sở sản xuất kinh doanh ; c) Nhận hàng sở sản xuất làm gia công ; d) Vay tiền ngân hàng để lập sở sản xuất thuê thêm lao động Câu hỏi vận dụng cao 4.1 Em đồng ý không đồng ý với ý kiến sau ? Hãy giải thích em đồng ý khơng đồng ý a) Kinh doanh quyền tự người, quyền can thiệp ; b) Cơng dân có quyền tự kinh doanh nghề gì, hàng ; c) Kinh doanh phải theo quy định pháp luật; d) Bn bán nhỏ khơng cần phải kê khai ; đ) Đóng thuế góp phần xây dựng đất nước ; e) Buôn bán phải theo số lượng mặt hàng kê khai 4.2 Theo em, ý kiến đây, ý kiến ? Vì ? a) Trẻ em có quyền học tập, vui chơi giải trí khơng phải làm ; b) Con có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ cơng việc gia đình ; c) Trẻ em cần lao động kiếm tiền, góp phần ni dưỡng gia đình ; d) Học nhiều chẳng để làm gì, làm nhiều tiền tốt ; đ) Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức ; GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 e) Trẻ em có quyền chăm sóc, ni dạy nên khơng phải tham gia lao động Tuần 22, tiết 21 Ngày dạy: CHỦ ĐỀ: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ KINH TẾ Tiết 1: Quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế A Mục tiêu cần đạt: Về kiến thức: - Thế quyền tự kinh doanh - Thuế gì? ý nghĩa, tác dụng thuế? - Quyền nghĩa vụ công dân kinh doanh thực Pháp luật thuế Kĩ năng: Biết phân biệt hành vi kinh doanh nộp thuế pháp luật Thái độ: - Ủng hộ chủ trương nhà nước quy định Pháp luật lĩnh vực kinh doanh thuế - Phê phán hành vi kinh doanh thuế trái pháp luật Các lực cần phát triển cho học sinh: - Năng lực chung: Năng lực tự học, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi; Thực trách nhiệm cơng dân góp phần phát triển kinh tế; Giải vấn đề cá nhân, hợp tác giải vấn đề xã hội để góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước B Tài liệu – phương tiện - SGK, SGV, GDCD9 C Phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, vấn đáp D Tiến trình dạy học A Hoạt động khởi động (3 phút): Giới thiệu chủ đề Kinh tế nước ta đà phát triển Tuy vậy, so với khu vực nước giới, kinh tế nước ta thua nhiều Để đưa kinh tế nước nhà theo kịp đà phát triển giới phải làm tốt quền nghĩa vụ Vậy cụ thể cần phải làm tìm hiểu chủ đề “Quyền nghĩa vụ công dân kinh tế” Nội dung chủ đề nằm (bài 13 14) tìm hiểu thời gian tiết B Hoạt động hình thành kiến thức mới: 42' Bài 13: Quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế * Hoạt động 1: Tìm hiểu tình huống: 15’ GV: Tổ chức HS thảo luận I Đặt vấn đề nhóm phần đặt vấn đề: Nhóm 1: Hành vi vi phạm X - Vi phạm thuộc lĩnh vực sản xuất bn thuộc lĩnh vực gì? bán hàng giả ? Vậy hành vi Những hành vi vi phạm pháp luật Nhà vi phạm quy định nước kinh doanh như: nhà nước kinh doanh? + Kinh doanh không ngành, mặt hàng GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 Em hiểu quyền tự ghi giấy phép; kinh doanh ? + Kinh doanh mặt hàng mà Nhà nước cấm; Theo em, Nhà nước + Buôn lậu, trôn thuế; ta lại quy định mức thuế + Sản xuất, buôn bán hàng giả suất chênh lệch nhiều Nhóm 2: mặt hàng ? Quyền tự kinh doanh: Là quyền - Thời gian thảo luận: phút công dân lựa chọn hình thức tể chức - Sau thời gian thảo luận giáo kinh tế, ngành nghề quy mô kinh doanh viên tổ chức cho học sinh trao Nhóm - Các mức thuế chênh lệch lí Nhà đổi trước lớp nước ta khuyến khích sản xuất nước xuất hàng hoá - Khuyến khích phát triển ngành, mặt hàng cần thiết đời sống nhân dân (miễn thuế mức thuế thấp) - Hạn chế số ngành, số mặt hàng xa xỉ, không cần thiết đời sống nhân dân (đánh thuế cao) Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung học: 15’ GV: tổ chức cho HS thảo luận lớp II Nội dung học: Gợi ý cho HS trao đổi vai trò thuế Kinh doanh hoạt động sản Kinh doanh gì? xuất, dịch vụ trao đổi hàng hóa HS: nhằm tu lợi nhuận 2.Thế quyền tự kinh doanh? Quyền tự kinh doanh: HS quyền công dân lựa chọn hình ? Trách nhiệm cơng dân thức tổ chức kinh tế, nghành nghề quyền tự kinh doanh? quy mô kinh doanh - Kê khai úng số vốn Thuế phần thu nhập mà - Kinh doanh mặt hàng, nghành cơng dân tổ chức kinh tế có nghề ghi giấy phép nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà - Không kinh doanh lĩnh vực mà nước nhằm chi cho công nhà nước cấm: thuốc nổ, ma túy, mại việc chung dâm - Thuế có tác dụng ổn định thị Thuế gì? trường, điều chỉnh cấu kinh tế, Những cơng việc chung là: an ninh góp phần đảm bảo kinh tế phát quốc phòng, chi trả lương cho cơng triển theo định hướng chức, xây dựng trường học, bệnh viện, nhà nước đường xá, cầu cống Trách nhiệm công dân ? Ý nghĩa thuế? - Sử dụng quyền tự kinh Trách nhiệm công dân doanh quyền tự kinh doanh thuế? - Thực đầy đủ nghĩa vụ đóng HS trả lời thuế GV: chốt lại ghi lên bảng GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 Hoạt động : Hướng dẫn làm tập: 10’ Hãy kể tên số hoạt động kinh doanh mà em biết Trả lời - Kinh doanh hàng dược phẩm; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Kinh doanh hàng hoá mĩ phẩm; - Kinh doanh lương thực, thực phẩm; - Kinh doanh sản xuất hàng tiêu dùng; - Kinh doanh xe đạp, xe gắn máy; - Kinh doanh hàng điện lạnh Trong giấy phép kinh doanh bà H có loại hàng, Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy cửa hàng bà có bán tới 12 loại hàng Theo em, bà H có vi phạm quy định kinh doanh khơng ? Nếu có vi phạm ? Trả lời Bà H vi phạm quy định kinh doanh, bà H kinh doanh không mặt hàng ghi giấy phép, bà vi phạm pháp luật kinh doanh Vì, giấy phép kinh doanh bà đăng kí mặt hàng thực tế kiểm tra Ban quản lí thị trường phát cửa hành bà có 12 mặt hàng Em đồng ý không đồng ý với ý kiến sau ? Hãy giải thích em đồng ý không đồng ý a) Kinh doanh quyền tự người, khơng có quyền can thiệp ; b) Cơng dân có quyền tự kinh doanh nghề gì, hàng ; c) Kinh doanh phải theo quy định pháp luật; d) Bn bán nhỏ khơng cần phải kê khai ; đ) Đóng thuế góp phần xây dựng đất nước ; e) Buôn bán phải theo số lượng mặt hàng kê khai Trả lời - Em đồng ý với ý kiến: (c), (đ), (e) Bởi ý kiến thực quy định pháp luật quyền tự kinh doanh cơng dân nghĩa vụ đóng thuế mà pháp luật quy định - Em không đồng ý với ý kiến: (a), (b), (d) Bởi cơng dân khơng phép kinh doanh mặt hàng Nhà nước cấm; dù bn bán nhỏ phải đăng kí kinh doanh theo quy định Nhà nước GV kết luận : Kinh doanh thuế lĩnh vực thiếu đời sống xã hội Con người xã hội phát triển cần đến hoạt động lĩnh vực Tuy nhiên công dân, tổ chức tham gia phải có quyền nghĩa vụ kinh doanh thuế để góp phần xây dựng kinh tế, tài quốc gia ổn định, vững mạnh Hoạt động Hướng dẫn học : 2’ - Nắm nội dung học - Sưu tầm tư liệu có liên quan - Hồn thành tập - Chuẩn bị 14 GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 Tuần 23, tiết 22 Ngày dạy: CHỦ ĐỀ: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ KINH TẾ Tiết 2: Quyền nghĩa vụ lao động công dân (tiết 1) A Mục tiêu cần đạt: Về kiến thức: - HS cần hiểu lao động gì; Ý nghĩa quan trọng lao động người xã hội Về kỹ năng: Biết loại hợp đồng lao động, số quyền nghĩa vụ tham gia hợp đồng lao động, điều kiện tham gia hợp đồng lao động Thái độ: - Có lòng u lao động, tơn trọng người lao động - Tích cực chủ động tham gia công việc chung trường lớp - Biết lao động để có thu nhập đáng Định hướng phát triển lực: Năng lực giải vấn đề, tự quản thân, lực hợp tác II Tài liệu – phương tiện - SGK, SGV, GDCD9 III Phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, vấn đáp IV Tiến trình dạy học 1, Ổn định lớp: 1’ 2, Kiểm tra cũ: 4’ - Kinh doanh gì? Thế quyền tự kinh doanh? - Thuế gì? Nêu tác dụng thuế? - Trách nhiệm công dân việc sử dụng quyền tự kinh doanh nghĩa vụ thuế? 3, Bài mới: 40’ Hoạt động 1: Phân tích tình phần đặt vấn đề: 17’ HS đọc tình I Đặt vấn đề GV hướng dẫn học sinh thảo luận Ơng An người có trách tình nhiệm, ơng làm việc có ý 1) Em cho biết suy nghĩ nghĩa, tạo cơng ăn việc làm, tạo việc làm ông An cải vật chất tinh thần cho mình, cho người khác góp phần giải nạn thất nghiệp cho xã hội 2) Bản cam kết chị Ba Giám đốc Công ti trách nhiệm hữu hạn Hồng Long có phải hợp đồng lao động không ? Bản cam kết chị Ba Giám đốc Công ti trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long coi hợp đồng lao động vì: + Đó thoả thuận bên: chị Ba (người lao động) Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 (người sử dụng lao động) + Bản cam kết thể nội dung hợp đồng lao động như: việc làm, tiền cơng, thời gian làm c) Chị Ba tự ý việc việc điều kiện khác khơng ? Như có phải vi phạm Chị Ba tự ý việc hợp đồng lao động khơng ? mà khơng báo trước, vi phạm cam kết (vi phạm hợp đồng lao động) Hoạt động 2: Tìm hiểu luật lao động ý nghĩa luật lao động: 10’ Tìm hiểu luật lao động ý nghĩa luật lao động GV: Bộ luật lao động văn Bộ luật lao động quy định: pháp lí quan trọng thể chế hóa - Quyền nghĩa vụ người lao động, quan điểm Đảng lao động người sử dụng lao động GV: Chốt lại ý - Hợp đồng lao động GV: Đọc điều Bộ luật lao động - Các điều kiện liên quan như: bảo hiểm, - Người lao động người bảo hộ lao động, bồi thường thiệt hại đủ 15 tuổi có khả lao động có giao kết hợp đồng lao động - Những quy định người lao động chưa thành niên GV: Sơ kết tiết Hoạt động : Tìm hiểu nội dung học: 10’ ? Từ phần tìm hiểu em II Nội dung học : lao động? Lao động ? - Là hoạt động người nhằm tạo cải vật chất cho tập thể xã hội - Lao động hoạt động quan trọng ? Lao động có vai trò đối người, nhân tố với thân người xã hội định tới tồn phát triển đất nước nhân loại Hoạt động Củng cố, hướng dẫn học :3’ - Em có hiểu biết quyền nghĩa vụ lao động - Làm tập 1, - Chuẩn bị nội dung lại GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 Tuần 24, tiết 23 Ngày dạy: CHỦ ĐỀ: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ KINH TẾ Tiết 3: Quyền nghĩa vụ lao động công dân (tiết 2) A Mục tiêu cần đạt: Về kiến thức: HS nắm nội dung quyền nghĩa vụ lao động công dân Về kỹ năng: Biết loại hợp đồng lao động; Một số quyền nghĩa vụ bên tham gia hợp đồng lao động; Điều kiện tham gia hợp đồng lao động Thái độ: Có lòng u lao động, tơn trọng người lao động; Tích cực chủ động tham gia công việc chung trường lớp; Biết lao động để có thu nhập đáng Định hướng phát triển lực: Năng lực giải vấn đề, tự quản thân, lực hợp tác B Tài liệu – phương tiện - SGK, SGV, GDCD9 C Phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, vấn đáp D Tiến trình dạy học 1, Ổn định lớp: 1’ 2, Kiểm tra cũ: 3’ Lao động gì? Lao động có vai trò thân người xã hội 3, Bài mới: 41’ Hoạt động 1: Tìm hiểu quyền nghĩa vụ lao động công dân: 15’ GV: Tổ chức cho HS thảo luận II Nội dung học nhóm: Quyền nghĩa vụ lao động HS: chia thành nhóm cơng dân Nhóm 1: ? Quyền lao động - Quyền lao động: Mọi cơng dân có cơng dân gì? quyền sử dụng sức lao động để HS lớp trao đổi học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn GV: hướngdẫn nhóm trả lời bổ nghề nghiệp, đem lại thu nhập cho sung thân gia đình ? Nghĩa vụ lao động công dân - Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa gì? vụ lao động để tự ni sống thân, GV: Nhấn mạnh: Lao động nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo nghĩa vụ thân, với gia cải vật chất tinh thần cho xã hội, đình, đồng thời nghĩa vụ trì phát triển đất nước xã hội Nhóm 2: Nhà nước có sách để khuyến khích Vai trò nhà nước: tổ chức cá nhân sử dụng thu hút - Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi lao động, tạo công ăn việc làm? cho tổ chức cá nhân HS: thảo luận trả lời nước đầu tư phát triển sản xuất kinh GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC 10 GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 Nhóm 3: Quy định luật lao động trẻ em chưa thành niên? Những biểu sai trái sử dụng sức lao động trẻ em ? HS: thảo luận HS: nhận xét bổ sung GV: nhận xét chốt lại nội dung học Hoạt động 2: Vận dụng làm tập: 5’ GV hướng dẫn HS: làm tập 1, SGK HS: giải tập GV: gọi HS trả lời HS: lớp nhận xét GV: bổ sung đưa đáp án doanh giải việc làm cho người lao động - Khuyến khích tạo điều kiện cho hoạt động tạo việc làm thu hút lao động Quy định pháp luật - Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc - Cấm sử dụng người dười 18 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại - Cấm lạm dụng cưỡng bức, ngựợc đãi người lao động III Bài tập: Bài tập Trang 50 Đáp án: đúng: a,b,d,e Bài tập Đáp án đúng: c,d,e Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá chủ đề: 20’ C Tổng kết chủ đề Em hiểu quyề tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế? - Quyền tự kinh doanh: quyền công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, nghành nghề quy mô kinh doanh - Thuế phần thu nhập mà cơng dân tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm chi cho cơng việc chung - Thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cấu kinh tế, góp phần đảm bảo kinh tế phát triển theo định hướng nhà nước Em hiểu quyền nghĩa vụ lao động công dân? - Quyền lao động: Mọi cơng dân có quyền sử dụng sức lao động để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, đem lại thu nhập cho thân gia đình - Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự ni sống thân, ni sống gia đình, góp phần sáng tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội, trì phát triển đất nước Em xác định người có hành vi vi phạm Luật Lao động trường hợp (người lao động hay người sử dụng lao động) : Hành vi vi phạm Người lao động Người sử dụng lao động 1) Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp 2) Đi xuất lao động chưa hết thời hạn GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC 11 GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 bỏ việc, trốn lại nước ngồi 3) Khơng trả cơng cho người thử viêc 4) Kéo dài thời gian thử việc 5) Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động làm việc 6) Tự ý bỏ việc không báo trước 7) Nghỉ việc dài ngày khơng có lí 8) Không trả đủ tiền công theo thoả thuân 9) Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc môi trường độc hại cam kết hơp đồng lao động 10) Tự ý đuổi việc người lao động chưa hết hạn hợp đồng Trả lời - Đánh dấu X vào ô Người lao động hành vi (2), (5), (6), (7) - Đánh dấu X vào ô Người sử dụng lao động hành vi (1), (3), (4), (8), (9), (10) D Đánh giá chủ đề: Câu (4 điểm) Trong giấy phép kinh doanh bà H có loại hàng, Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy cửa hàng bà có bán tới 12 loại hàng Theo em, bà H có vi phạm quy định kinh doanh khơng ? Nếu có vi phạm ? Câu (3 điểm) Trong quyền sau, quyền quyền lao động ? a) Quyền thuê mướn lao động ; b) Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề ; c) Quyền sở hữu tài sản ; d) Quyền thành lập công ti, doanh nghiệp; đ) Quyền sử dụng đất; e) Quyền tự kinh doanh Câu (3 điểm) Để trở thành người lao động tốt, cơng dân có ích cho xã hội, từ em cần phải làm ? Đáp án, biểu điểm: Câu (4 điểm) Bà H vi phạm quy định kinh doanh, bà H kinh doanh không mặt hàng ghi giấy phép, bà vi phạm pháp luật kinh doanh Vì, GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC 12 GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 giấy phép kinh doanh bà đăng kí mặt hàng thực tế kiểm tra Ban quản lí thị trường phát cửa hành bà có 12 mặt hàng Câu (3 điểm) Quyền lao động quyền: (b), (d), (e) Câu (3 điểm) Để trở thành người lao động tốt, cơng dân có ích cho xã hội, từ em phải sức học tập, tu dưỡng đạo đức, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để chuẩn vị hành trang bước vào đời Hướng dẫn học bài: 1’ - Hoàn thành tập - Ôn lại học từ tuần 20 chuẩn bị kiểm tra tiết GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC 13 ... ; GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 e) Trẻ em có quyền chăm sóc, ni dạy nên khơng phải tham gia lao động Tuần 22, tiết 21 Ngày dạy: CHỦ ĐỀ:... liên quan - Hồn thành tập - Chuẩn bị 14 GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 Tuần 23, tiết 22 Ngày dạy: CHỦ ĐỀ: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ KINH... - Làm tập 1, - Chuẩn bị nội dung lại GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HIỀN TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ GDCD NĂM HỌC 2017 - 2018 Tuần 24, tiết 23 Ngày dạy: CHỦ ĐỀ: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án CHỦ đề GDCD 9, GIÁO án CHỦ đề GDCD 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay