CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học vô cơ + bài tập

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 09:56

Công thức giải siêu nhanh hóa học vô cơ + bài tập là tập hợp những công thức hóa học vô cơ cực kỳ đơn giản và nhanh chóng, giúp học sinh có cái nhìn tổng quan về các công thức, và thực hiện các bài tập một cách nhanh chóng chính xác.. Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu 5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: " Minh Myelin" https://www.facebook.com/tailieupro/ CƠNG THỨC GIẢI NHANH HĨA https://www.facebook.com/tailieupro/ online.5star.edu.vn https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr ★ ★ ★ ★ ★ Video Bài Giảng Lời Giải chi tiết website: Tính khối lượng muối sunfat thu hoà tan hết hỗn hợp kim loại H2SO4 lỗng giải phóng H2: msunfat = mh2 + 96nH2 Tính khối lượng muối clorua thu hoà tan hết hỗn hợp kim loại dd HCl giải phóng H2 : m clorua = mh2 +71nH2 Tính khối lượng muối sunfat thu hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại H2SO4 lỗng: msunfat = mh2 + 80nH2SO4 4.Tính khối lượng muối clorua thu hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại dd HCl: m clorua = mh2 +27,5nHCl Tính khối lượng muối clorua thu hoà tan hết hỗn hợp kim loại dd HCl vừa đủ: m clorua = mh2 +35,5nHCl Tính khối lượng muối sunfat thu hoà tan hết hỗn hợp kim loại H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 : mMuối= mkl +96nSO2 Tính khối lượng muối sunfat thu hoà tan hết hỗn hợp kim loại H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 , S, H2S: mMuối= mkl + 96(nSO2 + 3nS+4nH2S) Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp kim loại: nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3  Lưu ý: +) Không tạo khí số mol khí +) Giá trị nHNO3 không phụ thuộc vào số kim loại hỗn hợp +)Chú ý tác dụng với Fe3+ Fe khử Fe3+ Fe2+ nên số mol HNO3 dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ so với tính theo cơng thức Vì phải nói rõ HNO3 dư % Tính số mol H2 SO4 đặc,nóng cần dùng để hồ tan hỗn hợp kim loại dựa theo SO2 nhất: nH2SO4 = 2nSO2 10 Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu cho hỗn hợp kim loại tác dụng HNO3( khơng tạo thành NH4NO3): Luyện thi THPT QG 2017 Mơn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh – ONLINE.5STAR.EDU.VN www.facebook.com/tailieupro Đăng ký thành viên để nhận tài liệu thường xuyên TRANG 1/7 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu 5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: " Minh Myelin" mmuối = mkl + 62( 3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2) https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr  Lưu ý: +) Khơng tạo khí số mol khí +) Nếu tạo thành NH4NO3 cộng thêm vào mNH4NO3 dd sau phản ứng Khi nên giải theo cách cho nhận electron +) Chú ý tác dụng với Fe3+,HNO3 phải dư 11 Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 : (Tổng hợp NH3 từ hỗn hợp gồm N2 H2 với tỉ lệ mol tương ứng 1:3) Mx My H% = – (Với X tỉ khối ban đầu Y tỉ khối sau)  Lưu ý: % VNH3 Y tính: %VNH3 = My –1 Mx Nếu cho hỗn hợp X gồm a mol N2 b mol H2 với b = ka ( k  ) thì: Mx = – H%( ) My k +1 12 Tính lượng kết tủa xuất hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 Ba(OH)2: nkết tủa=nOH- – nCO2 (Đk:nktủa
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học vô cơ + bài tập, CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học vô cơ + bài tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay