Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm toán

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 09:45

Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm toán là cách thức để học sinh THPT làm những bài toán trắc nhiệm một cách chính xác và nhanh chóng, được các thầy cô có kinh nghiệm đã tìm ra một chính xác nhất 1 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu TUYỂN TẬP CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Biên soạn: Đồn Trí Dũng - Điện thoại: 0902.920.389 VẤN ĐỀ 1: CÁC CƠNG THỨC THỂ TÍCH TỨ DIỆN KHĨ: abc • Cơng thức 1: VS.ABC = − cos2 α − cos2 β − cos2 ϕ + cos α cos β cos ϕ • Công thức 2: VABCD = AB.CD.d (AB, CD) sin AB, CD 2S1 S2 sin α • Cơng thức 3: VSABC = (Cơng thức thể tích góc nhị diện) 3a √ a3 • Cơng thức 4: Thể tích tứ diện VABCD = 12 √ • Cơng thức 5: Thể tích tứ diện gần đều: VABCD = (a2 + b2 − c2 ) (b2 + c2 − a2 ) (a2 + c2 − b2 ) 12 VẤN ĐỀ 2: GĨC ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG: • Góc loại 1: (SA, (P )) = SAH (Góc cạnh bên mặt phẳng đáy) • Góc loại 2: (SB, (SIC)) = BSF (Góc cạnh bên mặt phẳng đứng chứa đường cao SI) • Góc loại 3: (SK, (SDE)) = KSG (Góc đường cao SK mặt bên (SDE)) VẤN ĐỀ 3: GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG: • Góc loại 1: ((SAB), (P )) = SCD (Góc mặt bên mặt phẳng đáy) • Góc loại 2: ((SAB), (SCD)) = KSJ (Góc hai mặt bên có hai cạnh song song AB CD) • Góc loại 3: ((SM N ), (SHN )) = OP M (Góc mặt bên mặt phẳng đứng chứa đường cao SH) VẤN ĐỀ 4: CÁC VẤN ĐỀ VỀ MẶT CẦU: Mặt cầu loại 1: Các đỉnh A, B, D nhìn SC góc vng bán kính mặt cầu R = Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời bên phải cd < c b + Giao Oy: y = Nếu giao điểm nằm Ox bd > nằm bd < d b + Giao Ox: x = − Nếu giao điểm nằm bên trái Oy ab > bên phải ab < a + Tiệm cận ngang: y = VẤN ĐỀ 16: ĐỒ THỊ HÀM SỐ LŨY THỪA, MŨ VÀ LOGARIT: • Loại 1: Đồ thị hàm số mũ: + Thứ tự: < b < a < < d < c (Mẹo: Giao đồ thị với đường thẳng x = để đánh giá nhanh nhất!) + Hàm số y = ax có tập xác định D = R, tập giá trị E = (0, +∞) + Đồ thị hàm số y = ax qua điểm I(0, 1) có tiệm cận ngang trục hồnh Ox • Loại 2: Đồ thị hàm số logarit: Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời a > > d > c > (Mẹo: Giao đồ thị với đường thẳng y = để đánh giá nhanh nhất!) + Hàm số y = loga x có tập xác định D = (0, +∞) tập giá trị E = R + Đồ thị hàm số y = loga x ln qua điểm I(1, 0) có tiệm cận đứng trục tung Oy • Loại 3: Đồ thị hàm số lũy thừa: + y = xα có tập xác định D = R α ∈ Z+ , D = R\ {0} α ∈ Z− D = (0, +∞) α ∈ / Z + Đồ thị hàm số y = xα qua điểm I(1, 1) VẤN ĐỀ 17: CÁC BÀI TOÁN LÃI SUẤT CƠ BẢN CẦN BIẾT: • Bài tốn 1: Đem số tiền a gửi ngân hàng thu số tiền P = a(1 + r%)n (1 + r%)n − r% • Bài tốn 3: Vay số tiền P hình thức trả góp hàng tháng trả ngân hàng khoản tiền a thì: (1 + r%)n − + Số tiền lại ngân hàng sau n tháng là: Q = P (1 + r%)n − a r% n (1 + r%) − + Khi hồn thành trả góp ta giải phương trình: P (1 + r%)n = a r% • Bài toán 2: Đem số tiền a hàng tháng gửi ngân hàng thu số tiền P = a(1 + r%) VẤN ĐỀ 18: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH: • ax2 + bx + c ≥ 0∀x ∈ R ⇔ ∆ ≤ 0, a > ax2 + bx + c ≤ 0∀x ∈ R ⇔ ∆ ≤ 0, a < • ax2 + bx + c ≥ 0∀x > ⇔ ∆ ≤ 0, a > a, b, c ≥ • ax2 + bx + c ≤ 0∀x > ⇔ ∆ ≤ 0, a < a, b, c ≤ • ax2 + bx + c = có hai nghiệm phân biệt dương ∆ > 0, S > 0, P > • ax2 + bx + c = có hai nghiệm phân biệt âm ∆ > 0, S < 0, P > • ax2 + bx + c = có hai nghiệm trái dấu P < • ax2 + bx + c = có hai nghiệm phân biệt x1 < x2 < α ∆ > 0, (x1 − α)(x2 − α) > 0, x1 + x2 < α • ax2 + bx + c = có hai nghiệm phân biệt α < x1 < x2 ∆ > 0, (x1 − α)(x2 − α) > 0, x1 + x2 > α • ax2 + bx + c = có hai nghiệm phân biệt x1 < α < x2 ∆ > 0, (x1 − α)(x2 − α) < • m = f (x) có nghiệm m ∈ [min, max]; m ≥ f (x) có nghiệm m ≥ min;m ≤ f (x) có nghiệm m ≤ max • m ≥ f (x)∀x m ≥ max;m ≤ f (x)∀x m ≤ Biên soạn: Đồn Trí Dũng - Điện thoại: 0902.920.389 Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời 0, S > 0, P > • ax2 + bx + c = có hai nghiệm phân biệt âm ∆ > 0, S < 0, P > • ax2 + bx + c = có hai nghiệm trái dấu P < • ax2 + bx + c = có hai nghiệm phân... −−→ + Bài toán 2: Nếu M trực tâm tam giác ABC OM = − n→ P + Bài tốn 3: Nếu VO.ABC M trọng tâm tam giác ABC 1 + Bài toán 4: Nếu + + M trực tâm tam giác ABC 2 OA OB OC a b c 1√ + Bài toán 5: Tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm toán, Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay