Tăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà Tu (LV thạc sĩ)

105 12 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 09:36

Tăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà TuTăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà TuTăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà TuTăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà TuTăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà TuTăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà TuTăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà TuTăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà TuTăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà TuTăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà Tu ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU THANH HẢI TĂNG CƯỜNG QUẢN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TU LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU THANH HẢI TĂNG CƯỜNG QUẢN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TU Ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thùy Ninh THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Tăng cường quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân Các số liệu nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Lưu Thanh Hải ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học Trường Cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Trường tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập nghiên cứu nhằm hoàn thành chương trình Cao học Tác giả Luận văn xin bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Đỗ Thùy Ninh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán công nhân viên Công ty Cổ phần than Tu tạo điều kiện để tác giả theo học chương trình đào tạo thạc sĩ hoàn thành luận văn thuận lợi Cảm ơn gia đình, người bạn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập hoàn thiện luận văn Sau cùng, xin cảm ơn Thầy, Hội đồng bảo vệ kính mong nhận quan tâm, nhận xét Thầy, để tác giả điều kiện hồn thiện tốt nội dung luận văn nhằm đạt tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Lưu Thanh Hải iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp Luận văn Kết cấu luận văn Chương SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 sở luận quản chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò quản chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.4 Nội dung quản chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.5 Những nhân tố ảnh hướng đến quản chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 12 1.2 sở thực tiễn quản chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 14 1.2.1 Kinh nghiệm số doanh nghiệp 14 1.2.2 Bài học cho Công ty Cổ phần than Tu 19 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 21 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 21 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 21 2.2.3 Phương pháp tổng hợp phân tích thơng tin 23 2.2.3 Phương pháp xử thông tin 23 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 26 2.3.1 Các tiêu kết kinh doanh Công ty Cổ phần than Tu 26 2.3.2 Các tiêu nghiên cứu công tác quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu 27 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TU 30 3.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần than Tu 30 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh 31 3.1.3 cấu tổ chức máy 32 3.1.4 Công nghệ sản xuất Công ty 34 3.1.5 Kết hoạt động kinh doanh qua số năm công ty 36 3.2 Thực trạng công tác quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu 38 3.2.1 Tình hình chất lượng nguồn nhân lực cơng ty 38 3.2.2 Tình hình quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty 49 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu 67 3.3.1 Nhân tố bên 67 3.3.2 Nhân tố bên 68 3.4 Đánh giá công tác quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu 70 3.4.1 Kết đạt 70 3.4.2 Những hạn chế 71 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 72 v Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TU 73 4.1 Quan điểm, phương hướng mục tiêu công tác công tác quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu 73 4.1.1 Quan điểm, phương hướng 73 4.1.2 Mục tiêu 74 4.2 Một số giải pháp tăng cường quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu 74 4.2.1 Nâng cao công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 74 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn nguồn nhân lực 75 4.2.3 Hồn thiện cơng tác đánh giá thực công việc 76 4.2.4 Nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 78 4.2.5 Hoàn thiện công tác thù lao nguồn nhân lực 80 4.2.6.Các giải pháp khác 82 4.3 Kiến nghị 84 4.3.1 Đối với Nhà nước 84 4.3.2 Đối với Người lao động 84 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 90 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội CĐ : Cao đẳng CLNNL : Chất lượng nguồn nhân lực DN : Doanh nghiệp ĐH : Đại học EVN SPC : Tổng Công ty Điện lực Miền Nam GD&ĐT : Giáo dục đào tạo NNL : Nguồn nhân lực PVCFC : Phân bón dầu khí Cà Mau QG VN : Quốc gia Việt Nam SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4: Bảng 3.5: Bảng 3.6: Bảng 3.7: Bảng 3.8: Bảng 3.9: Bảng 3.10: Bảng 3.11: Bảng 3.12: Bảng 3.13: Bảng 3.14: Bảng 3.15: Bảng 3.16: Bảng 3.17: Bảng 3.18: Bảng 3.19: Bảng 3.20: Bảng 3.21: Bảng 3.22: Thang đo Likert 24 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từ năm 2015-2017 36 Thống kê trình độ chun mơn NNL Cơng ty qua năm 2015-2017 38 Thống kê trình độ tin học, ngoại ngữ NNL Công ty qua năm 2015-2017 40 Thống kê trình độ luận trị NNL Công ty qua năm 2015-2017 42 Thống kê độ tuổi NNL Công ty qua năm 2015-2017 43 Thống kê giới tính NNL Công ty qua năm 2015-2017 44 Thống kê số BMI NNL Công ty 45 Đánh giá thái độ NNL Công ty 46 Áp lực công việc NNL công ty 47 Dự báo số lượng NNL Công ty giai đoạn tới 49 Đánh giá cơng tác quản kế hoạch hóa NNL Công ty 50 Thống kê số lượng NNL tuyển dụng Công ty 52 Nguồn tuyển dụng Công ty qua năm 2015-2017 52 Đánh giá công tác quản tuyển dụng NNL Công ty 53 Đánh giá công tác quản đánh giá thực công việc NNL Công ty 58 Khóa học dành cho nhà quản Công ty 60 Thống kê số lượng NNL tham gia đào tạo công ty qua năm 2015-2017 61 Đánh giá công tác quản đào tạo Công ty 62 Bảng hệ số lương tối thiểu theo vùng áp dụng Công ty 64 Thu nhập NNL số vị trí Cơng ty năm 2018 64 Bảng tỷ lệ trích đóng khoản bảo hiểm cho NNL Công ty 65 Đánh giá sách quản tiền lương cho NNL Cơng ty 66 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình vẽ: Hình 3.1 Tổ chức máy Công ty Cổ phần than Tu 33 Hình 3.2 Quy trình cơng nghệ khai thác than Cơng ty 35 Hình 3.3 Một số tiêu kinh doanh Công ty qua năm 2015-2017 37 Hình 3.4 cấu trình độ chuyên môn NNL Công ty 39 Hình 3.5 cấu trình độ tin học, ngoại ngữ NNL Cơng ty 41 Hình 3.6 cấu trình độ luận trị NNL Công ty 42 Sơ đồ: Sơ đồ 3.1: Quy trình tuyển dụng NNL Cơng ty 51 Sơ đồ 3.2: Quy trình đánh giá cơng việc 55 Sơ đồ 3.3: Quy trình đào tạo NNL Công ty 59 Hộp: Hộp 3.1: Biểu mẫu đánh giá NNL Công ty 56 Hộp 3.2 Bản nhận xét Trưởng phận Công ty 57 81 định mức lao động họ tháng mà phải tính tốn cẩn thận để điều chỉnh sau Khi người lao động hồn thành cơng việc vượt mức kế hoạch cơng ty giao ngồi phần lương cần thêm chế độ khen thưởng kịp thời vật chất Áp dụng hình thức trả lương thưởng cho lao động trực tiếp, công ty không tăng lương người lao động tăng suất lao động mà trả tăng thêm người lao động nâng cao chất lượng hồn thành cơng việc như: giảm phế phẩm, tiết kiệm vật tư, phát minh sáng kiến lợi cho công việc Đảm bảo tiền ăn ca ca cho cán công nhân viên cơng ty kể cơng nhân th ngồi khu khai thác than Trang thiết bị bảo hộ lao động phải chủng loại người, ngành nghề, không trang bị cách đại trà Đối với công tác khen thưởng cần vào tiêu chuẩn cấp bậc ngày công lao động kết hợp với việc đánh giá phân loại, mà loại mức thưởng khác nhau, để đánh giá đóng góp người lao động khuyến khích họ Đối với cá nhân - tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao cơng ty hình thức khen thưởng như: thưởng tiền, khen, giấy khen để họ cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao mức độ phức tạp khó Phải gắn quyền lợi trách nhiệm cán quản cao cấp, cấp trung gian cấp thấp với chất lượng công việc nhân viên mà họ phụ trách, điều tác dụng khuyến khích nhân viên tài năng, phát nhân viên lực tinh thần cầu tiến Đảm bảo cho người lao động sống đầy đủ biện pháp để cơng ty thu hút nhân tài bên 82 4.2.6.Các giải pháp khác a Tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động Trong công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc vấn đề quan trọng tạo môi trường với điều kiện thuận lợi cho người lao động nhằm kích thích động, sáng tạo, nhiệt tình người Do đặc thù ngành, môi trường làm việc độc hại Người công nhân kỹ sư thường xuyên phải công tác xa nhà Do vậy, công ty cần đưa sách tiền lương cách thỏa đáng sách khác để bảo vệ sức khỏe cho người cơng nhân Do tính chất cơng việc tồn nguy hiểm tiềm ẩn Do cơng nhân cần trang bị quần áo lao động, trang thiết bị lao động cần thiết cho vị trí làm việc Cơng ty cần trang bị kiến thức an toàn lao động cho cơng nhân, để họ tự bảo vệ cho cho người xung quanh Trong cơng tác tuyển dụng lao động, công nhân lao động trực tiếp mang tính thời vụ Cần chương trình tuyển dụng lao động chỗ nhằm cắt giảm chi phí, giảm bớt cơng nhân vào biên chế phải công tác xa nhà Đối với đội ngũ nhân viên khối quản lý, môi trường làm việc an tồn lại nhàm chán Cơng việc đơn điệu lại nhiều nhiều nghiệp vụ khó Do vậy, cơng ty cần sách hợp ln chuyển cơng tác cho không ảnh hưởng nhiều đến công việc nhiều đến công việc tạo điều kiện cho nhân viên thay đổi khơng khí làm việc thể thêm chương trình đại hội cơng ty, tổ chức buổi tổng kết năm với tham gia nhân viên cơng nhân nhằm khích lệ tun dương, khen thưởng người lao động Công ty cần cải thiện khơng khí, mơi trường, cảnh quan làm việc người lao động, tạo cho họ bầu khơng khí lao động thoải mái 83 Cần đầu thay máy móc thiết bị cũ lạc hậu máy móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu sản xuất kinh doanh cao Hàng năm cán công nhân viên trực tiếp sản xuất phải học tập, bồi dưỡng quán triệt công tác an toàn lao động Thường xuyên tổ chức phong trào thi đua sản xuất nâng cao suất lao động, thi đua sáng tạo sản xuất, thợ giỏi, bảo quản máy móc thiết bị Cơng đồn công ty nên thường xuyên tổ chức phong trào thể dục thể thao, buổi tham quan du lịch, nghỉ mát cho cán công nhân viên để rèn luyện sức khoẻ, tạo tinh thần đoàn kết, thư giãn sau làm việc b.Xây dựng hình thức kỷ luật Bên cạnh đòn bẩy kích thích vật chất, tinh thần cơng ty cần hình thức kỷ luật kịp thời người lao động thiếu tinh thần trách nhiệm, cố tình vi phạm kỷ luật cơng ty đề khơng hồn thành nhiệm vụ, làm thất tài sản cơng ty Cơng ty cần đưa hình thức xử phạt kỷ luật khác sai lầm trì trệ dẫn đến việc ngưng trệ q trình sản xuất cơng ty phải áp dụng hình thức khiển trách nặng, phải làm bù cắt tiền thưởng Để giải tốt mối quan hệ người lao động với người sử dụng lao động, cơng ty khơng nên áp dụng hình thức kỷ luật cách bừa bãi, tuỳ tiện mà cần phải xem xét việc cách cẩn thận trước đặt hình thức kỷ luật, xử phạt Tuỳ trường hợp mà hình thức xử phạt kỷ luật khác c.Xây dựng hệ thống thông tin quản nguồn nhân lực Hệ thống thông tin quản nguồn nhân lực giúp nhà quản lưu giữ tài liệu hồ sơ cần thiết, cung cấp cho lãnh đạo công ty 84 cách đầy đủ kịp thời xác thơng tin cần thiết để đưa định nhân lực Hệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lực đặc biệt hữu ích cho cơng tác lập kế hoạch nguồn nhân lực lưu giữ tồn hồ sơ người lao động công ty bao gồm khoản thơng tin trình độ văn hố, tuổi tác, giới tính, trình độ tay nghề, sở thích Để đạt mục đích hệ thống thơng tin quản nhân lực công ty cần phải xây dựng hoàn chỉnh với đầy đủ yếu tố hợp thành như: - Thông tin thị trường nhân lực - Các thông tin tuyển chọn nhân lực - Các thông tin lĩnh vực sử dụng lao động - Các thơng tin lĩnh vực trì phát triển nguồn nhân lực - Các thông tin tổng hợp nguồn nhân lực Việc hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lực cần thiết Thực tốt biện pháp góp phần hồn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nước - Nhà nước sách tạo điều kiện mơi trường kinh doanh, vốn, thơng tin để Cơng ty hội mở rộng kinh doanh; - Nhà nước cần sách ưu đãi cho ngành bán lẻ hội phát triển, ưu đãi thuế sản phẩm doanh nghiệp nội địa cung ứng thị trường bán lẻ; - Cần biện pháp thắt chặt kiểm soát chất lượng giáo dục trường, trung tâm đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 4.3.2 Đối với Người lao động - Thường xuyên trau dồi kiến thức kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; 85 - Tham gia tự nguyện lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; tích cực, chủ động học tập, tham gia vào hoạt động đào tạo Công ty phát động; - Nỗ lực nghiên cứu học tập khơng ngừng, tích cực tìm tòi, sáng tạo cơng việc; - Đánh giá thành tích thực công việc khách quan, công khai dựa tiêu chí Ban lãnh đạo đưa ra; - Thực công việc theo chức trách giao; không làm cơng việc tùy tiện chưa đồng ý Ban lãnh đạo; - Các cá nhân phải đoàn kết, thống việc thực cơng việc; - Xây dựng văn hóa quan lành mạnh, mang tính nhân văn sâu sắc 86 KẾT LUẬN Sự phát triển đất nước thành công tổ chức khơng thể thiếu yếu tố người Vì vậy, cơng tác quản trị nhân lực vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo cho tồn phát triển tổ chức Nhận thức điều nên cơng tác quảng chất lượng NNL Công ty Cổ phần than Tu trọng bên cạnh số hạn chế định, ảnh hưởng đến phát triển tương lai Công ty Bằng việc vận dụng thuyết học kinh nghiệm với trình tìm hiểu thực tế, tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp để góp phần hồn thiện cơng tác quản chất lượng NNL Luận văn “Tăng cường quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu” sâu phân tích đạt kết quả: Một là, hệ thống hóa sở luận thực tiễn quản chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp; Hai là, phân tích thực trạng quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu; đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu Ba là, phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu bao gồm nhân tố khách quan chủ quan Bốn là, đê xuất giải pháp nhằm tăng cường quản chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Tu thời gian tới, đồng thời tác giả đưa kiến nghị cần thiết để giải pháp điều kiện thực thi thực tiễn Quản chất lượng nguồn nhân lực nhiều cách tiếp cận, vấn đề rộng lớn nên khuôn khổ luận văn sâu vào phân tích chất lượng NNL phận, vị trí cơng việc mà đưa 87 nhìn chung bao qt cơng tác quản chất lượng NNL dựa thể lực, trí lực tâm lực; hoạt động tăng cường quản chất lượng NNL kế hoạch hóa NNL, tuyển dụng, đào tạo, tiền lương đãi ngộ đánh giá thực công việc Tác giả hy vọng rằng, thêm nghiên cứu cụ thể để đưa biện pháp nhằm nâng cao công tác quản chất lượng NNL thời gian tới 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết sản xuất kinh doanh CTCP Than Tu (2015, 2016, 2017), Phòng Kế tốn thống kê cơng ty Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB giới, Nội Nguyễn Thị Hồng Cẩm (2013), "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam", đề tài nghiên cứu sinh trường Đại học kinh tế quốc dân Nội Trần Xuân Cầu & Mai Quốc Chánh (2008): Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), “Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), “Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Nội Nguyễn Văn Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động Xã hội, Nội Trần Kim Dung (2008), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Giáo dục, tái lần bổ sung, Nội Đồn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2002), Giáo trình Khoa học quản lý, Tập I, NXB Khoa học kỹ thuật 10.Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2004), Giáo trình Khoa học quản lý, Tập II, NXB Khoa học kỹ thuật 11.Trần Xuân Hải, Trần Đức Lộc (2013), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tài 12.Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Nội 89 13 Dương Anh Hoàng (2000), “Sự cần thiết phải xây dựng, phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế khu vực miền Trung”, Kỷ yếu HTKH cấp “Liên kết kinh tế địa bàn Miền trung - Tây nguyên, nội 14.Vũ Thị Ngọc Phùng (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nxb Lao động Xã hội, Nội 15.Phan Văn Kha (2007), Đào tạo sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Giáo dục, Nội 16.Phùng Rân (2008), “Chất lượng nguồn nhân lực tốn cần lời giải đồng bộ”, Trường cao đẳng Viễn Đông, TP.HCM 17.Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình quản nhân lực, NXB Giáo dục 18.Vũ Bá Thể (2005), Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam, NXB Lao động Xã hội, Nội Website 19.http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Nang-chat-luong-nguon-nhan-lucdap-ung-CMCN-40/327502.vgp, truy cập ngày 18/4/2018 20.http://www.pvcfc.com.vn/pvcfc-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-dephat-trien-ben-vung, truy cập ngày 18/4/2018 90 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Kính thưa Anh (Chị)! Để tìm hiểu chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần than Tu, mong anh (chị) giúp đỡ cách trả lời số câu hỏi chuẩn bị Anh/chị không cần ghi tên vào phiếu Cách trả lời: Anh/Chị đánh dấu X vào ô vuông bên cạnh phương án phù hợp với ý kiến viết thêm vào dòng để trống bên câu hỏi • Xin anh (chị) cho biết: Giới tính: Nam Nữ Tuổi Chiều cao Cân nặng • Xin anh (chị) cho biết: Cơng việc anh (chị) đảm nhiệm thuộc? Lao động gián tiếp Lao động trực tiếp Anh (Chị) đào tạo trước vào cơng ty khơng? Khơng Khi vào cơng ty Anh (Chị) đào tạo lại khơng? Khơng Nếu trả lời “có”, tiếp tục đến câu 4; Nếu trả lời “khơng” xin chuyển sang câu 91 Nếu đào tạo lại, xin anh (chị) cho biết kinh phí cho đào tạo lấy từ đâu? Tự bỏ tiền Công ty chi Bậc đào tạo Anh (chị) chuyên ngành mình? Trên đại học Đại học Cao đẳng, Trung cấp Lao động phổ thông Hàng năm cơng ty tổ chức huấn luyện/ tập huấn (ngắn hạn) nâng cao chất lượng khơng? Khơng Cơng ty cử anh/chị học dài hạn (trên năm) chun ngành khơng? Khơng Nếu có: Khuyến khích tự học Cơng ty hỗ trợ thời gian Cơng ty hỗ trợ tồn Anh (chị) thâm niên năm công tác? < năm Từ đến 10 năm Từ 10 đến 15 năm >15 năm Anh/chị giao làm việc theo nhóm khơng? Khơng Nếu trả lời “có” xin trả lời câu 11, trả lời “không” xin tiếp tục câu 12 10 Sự phối hợp thành viên nhóm chặt chẽ khơng? Rất chặt chẽ Chặt chẽ Bình thường Miễn cưỡng 11 Anh (Chị) thích làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm? Độc lập Làm theo nhóm 92 Nếu trả lời “độc lập” xin trả lời câu 12; Nếu trả lời Làm theo nhóm xin tiếp tục câu 13 12 Vì anh (chị) thích làm việc độc lập? Khơng thích phối hợp với người khác phải dựa vào ý kiến người khác Được chủ động hồn tồn cơng việc Mức độ chăm khác nên khơng thích làm với nhóm Ý kiến khác 13 Vì anh (chị) thích làm việc theo nhóm? - Kết hợp ý tưởng nhiều người chia sẻ kinh nghiệm - Không phải chịu trách nhiệm riêng Ý kiến khác 14 Khi công ty yêu cầu làm tăng ca, anh (chị) sẵn sàng khơng? Rất sẵn sàng Bình thường Sẵn sàng Khơng muốn 15 Khi công ty yêu cầu đảm nhận thêm việc (hợp chun mơn) anh (chị) sẽ? Rất nhiệt tình Bình thường Nhiệt tình Khơng muốn 16 Khi cơng ty yêu cầu chuyển sang làm công việc khác, anh (chị) thái độ? Bình thường Rất hợp tác Hợp tác Thường xun Thỉnh thoảng Ít Khơng muốn Khơng 17 Khi gặp khó khăn cơng việc, anh/chị cố gắng tự giải khơng? Rất cố gắng Khơng cố gắng Cố gắng Bình thường 93 18 Anh (chị) hay tranh cãi với bạn bè/đồng nghiệp lúc làm việc khơng? Thường xun Ít Thỉnh thoảng Khơng 19 Anh (chị) làm muộn khơng? Thường xun Ít Thỉnh thoảng Khơng 20 Khi làm việc, anh (chị) bỏ nơi làm việc để làm việc khác khơng? Thường xun Ít Thỉnh thoảng Khơng 21 Anh (chị) tiếp khách làm việc khơng? Thường xun Ít Thỉnh thoảng Không 22 Trong làm việc anh (chị) tán chuyện ngồi lề với đồng nghiệp khơng? Thường xun Ít Thỉnh thoảng Khơng 94 23 Xin vui lòng đánh giá sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty? STT Các tiêu chí đánh giá I Tuyển dụng Lập kế hoạch công tác quy hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức trung tâm tiêu chí tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức trung tâm chun mơn, lực, trình độ, kinh nghiệm… Thơng báo công khai tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức trung tâm yêu cầu lực, kinh nghiệm, chuyên môn, sức khỏe, phẩm chất trị Thực chặt chẽ, bảo đảm tính cơng khai, cơng bằng, xác tuyển dụng II Quy hoạch NNL chế độ sách với cán bộ, cơng chức viên chức lực, kinh nghiệm, chuyên môn vững Kê hoạch hóa NNL thực hàng năm NNL thơng báo kết cơng tác kế hoạch hóa Thực theo quy định ngành, pháp luật, quy chế công ty III Đánh giá thực công việc NNL đánh giá phân loại để thực sách đãi ngộ Chính sách động viên NNL linh hoạt cho đối tượng NNL động lực làm việc cống hiến 1= Rất không đồng ý 2=Khơng đồng ý 3=Bình thường 4=Đồng ý 5= Rất đồng ý 95 STT IV Các tiêu chí đánh giá 1= Rất khơng đồng ý 2=Khơng đồng ý 3=Bình thường 4=Đồng ý Chính sách động viên NNL đa dạng (vật chất, phi vật chất, ngắn hạn, dài hạn…) Đào tạo phát triển NNL hội cho đối tượng tham gia đào tạo Nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu Công ty Phương pháp giảng dạy phù hợp đối tượng đào tạo Thời gian học tập linh hoạt kinh phí hỗ trợ học viên V Tiền lương Tiền lương tương xứng với kết làm việc NNL sống hồn tồn dựa vào thu nhập từ công ty Tiền lương trả công lao động Tiền lương ngang với doanh nghiệp khác Tiền lương trả đầy đủ hạn Xin chân thành cảm ơn tham gia giúp đỡ anh (chị)! 5= Rất đồng ý ... TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU 73 4.1 Quan điểm, phương hướng mục tiêu công tác công tác quản lý chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Hà. .. nhân lực Công ty Cổ phần than Hà Tu 27 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU 30 3.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần than Hà Tu ... nhằm tăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần than Hà Tu 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận quản lý chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà Tu (LV thạc sĩ), Tăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần than Hà Tu (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay