tiếng anh chuyên ngành ô tô

131 18 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 09:30

TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ ❖ Phần 1:Động ❖ Phần 2A:Hệ thống điện tử ❖ Phần 2B:Hệ thống điện ❖ Phần 3:Hệ thống làm mát ❖ Phần 4:Hệ thống bôi trơn ❖ Phần 5: Hệ thống treo lái ❖ Phần 6:Hệ thống đánh lửa ❖ Phần 7:Hê thống cảm biến ❖ Phần 8:Hệ thống lạnh ❖ Phần :Hệ thống phân phối khí ❖ Phần 10:Hệ thống túi khí ❖ Phần 11:Hệ thống phanh ❖ Phần 12:Hệ thống chiếu sáng ❖ Phần 13 Hộp số tự động ❖ Phần 14 Hộp số thường ❖ Phần 15:Hộp số vô cấp ❖ Phần 16:Cầu xe vi sai ❖ Phần 17:Hệ thống ABS ❖ Phần 18:Hệ thống chuyền lực ❖ Phần 19:Hệ thống cân điện tử ❖ Phần 20:Hệ thống khí thải ❖ Phần 21:Biến mơ ly hợp ❖ Phần 22:Hệ thống COMMON RAID ❖ Phần 23:Kim phun ❖ Phần 24:Hệ thống sưởi điều hòa ❖ Phần 25:Động SUBARA vàBOXER ❖ Phần 26:Các chi tiết động ❖ Phần 27:Hệ thống khởi đông sạc ❖ Phần 28:máy phát điện ❖ Phần 29:Chìa khóa IMMOBILIZER ❖ PHẦN30:Phụ tùng ❖ Phần 31:Nội thất ô ❖ Phần 32:Động hidrogen ❖ Phần 33:Hệ thống điều khiển ❖ Phần 34:64 đèn báo ô ❖ Phần 35:Hệ thống điện BMV ❖ PHẦN36:Thuật ngữ ô ❖ Phần 37:Từ vựng chuyên ngành Trang : TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ PHẦN 1:ĐỘNG CƠ Oil Drain Plug : Ốc xả nhớt Pulleyl : Puli Fan Belt : Dây đai Water Pump : Bơm nước Fan : Quạt gió Alternator : Máy phát điện Distributor : Bộ delco Valve spring : Lò xo van Radiator hose: Ống tản nhiệt Air filter : Bộ lọc khí Filter hole : Lỗ lọc Drain Alternator Distributor Spark Plug Exhaust Dip Stick Flywheel / Dreɪn/ /ˈɑːltɚˌneɪtɚ/ / dɪs trɪ bjʊ tə/ /spɑːk/ / Plʌg/ / ɪgˈzɔːst/ /ˈdɪp/ /ˈstɪk/ / ˈflaɪˌwiːl/ Cylinder head cover : Vỏ bọc đầu xylanh Spark plug cable : Cáp bugi Spark plug cover : Vỏ pugi Spark plug : Bugi Exhaust manifold : Ống góp xả Dip stick : Cây thăm nhớt Flywheel : Bánh đà Engine block : Khối động Oil filter : Bộ lọc dầu Gas line : Đường ga Gas pump : Ống bơm ga Lỗ xả,lỗ tháo(chất lỏng) lối tháo,ống hút nước Máy phát điện,máy dao điện Bộ chia điện,deco,bộ phân phối,bộ phân chia Đánh lửa,tia lửa,tia điện,tia sáng Bugi,nút,chốt,cái phích cắm,bộ tiêu âm,bộ nối Hút,rút,thốt khí ra,thải khí,xả khí Sự nhúng, ngâm vào, dìm xuống (nước ) Cái que,cái gậy,đũa Bánh đà, vô lăng Trang : TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Valve Cover : Nắp đậy xupap Fuel Pressure Regulator : Bộ điều áp nhiên liệu Cylinder Head : Nắp quy lát Fuel Rail : Ống dẫn nhiên liệu Intake Manifold : Cổ góp hút Intake Pipe : Đường ống nạp Intercooler : Két làm mát khơng khí Regulator Rail Intake / ˈregjʊˌleɪtə/ / Reɪl/ /ˈɪnˌteɪk/ Charge Manifold Pipe Waster gate Actuator Down Valves /ˈtʃɑɚʤ/ /ˈmænəˌfoʊld/ /ˈpaɪp/ /´weistə/ ˈ/æk tʃʊˌeɪtə/ /ˈdaʊn/ /ˈvælv/ Motor Mount : Cao su chân máy Charge Pipe : Ống nạp Waster gate Actuator : Dẫn động khí thải Tubocharge : Tuabin khí nạp Down Pipe : Ống xả Distributor : Bộ delco Pistons : Piston Valves : Xu páp Bộ điều chỉnh,điều khiển,điều tiết,ổn định,điều hòa Đường sắt,đường ống dẫn sắt Sự nạp, hút vào, cửa nạp, lỗ hút, ống hút,(v) nạp, hút vào, rót vào, Nạp,sạc vào, ống góp,ống phân phối,ống phân nhánh ống dẫn,đường ống dẫn Phế liệu,phế thải /Cổng ,Cửa, cửa van/ Bộ dẫn động,bộ phận truyền động Xuống,ở phía Van Trang : TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ PHẦN 2A:HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ Steering System : Hệ thống lái Safety System : Hệ thống an toàn Ignition System : Hệ thống đánh lửa AC System : Hệ thống điều hòa Engine Components : Linh kiện Auto Sensors : Các cảm biến xe động Suspension System : Hệ thống treo Lubrication System : Hệ thống bôi trơn Electrical System : Hệ thống điện Fuel Supply System : Hệ thống cung cấp Starting System : Hệ thống khởi động nhiên liệu Transmission System : Hệ thống hộp số Braking System : Hệ thống phanh Steering /ˈstirɪŋ/ Lái ,hệ thống lái,dãn hướng Ignition /ɪgˈnɪʃən Đánh lửa,đốt cháy,bốc cháy,nút đề máy Lubrication /lu:bri'kei t/ Bôi trơn Supply /səˈplaɪ/ Cung cấp,nguồn cung cấp Safety /ˈseɪfti/ An toàn,tin cậy Suspension /səˈspɛnʃən/ Treo Electrical /i'lektrikəl/ Điện tử Starting /ˈstɑɚt/ Khởi động,bắt đầu Transmission /trænsˈmɪʃən/ Hộp số,bộ chuyền lực, Sự truyền động, dẫn động Auto /ˈɑːtoʊ/ Xe ,ô Trang : TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Adaptive Cruise Control : Hệ thống kiểm 10 Brakes : Phanh sốt hành trình 11 Closing Velocity Sensor : Cảm biến dừng Electronic Brake System : Hệ thống phanh tốc độ điện tử 12 Side impact Satellites : Cảm biến va chạm Sensor Cluster : Cảm biến ly hợp thân xe Gateway Data Transmitter : Hộp trung 13 Upfront Sensor : Cảm biến va chạm phía tâm trước Force Feedback Accelerator Pedal : Bộ 14 Airbag Control Unit : Hệ thống túi khí nhận biết bàn đạp ga 15 Camera System : Hệ thống camera Door Control Unit : Bộ điều khiển cửa 16 Front Camera System : Hệ thống camera Sunroof Control Unit : Bộ điều khiển cửa trước sổ trời 17 Electronically Controlled Steering : Hệ Reversible Seatbelt Pretensioner : Bộ thống điều khiển lái điện tự căng dây đai an toàn Seat Control Unit :Bộ điều khiển ghế ngồi Adaptive ə´dỉptiv/ Có khả thích ngi,thích ứng, Cruise /ˈkruːz/ Hành trình,tuần tra, Gateway Sunroof /´geit¸wei/ ˈsʌnˌruːf Cổng ,Cổng vào, Cửa Reversible /rɪˈvɚsəbəl/ Phải trả lại, thuận nghịch, đảo chiều được, Pretensioner /pri´tenʃən Sự căng trước,sự kéo trước Velocity /vəˈlɑːsəti/ Vận tốc,tốc độ Impact /ˈɪmˌpækt/ Va chạm,chấn động,va đập Satellites /'sætəlait/ Vệ tinh,phụ thuộc Trang : TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Trang : TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ PHẦN 2B:HỆ THỐNG ĐIỆN Battery charger: Bộ sạc bình ắc quy Power electronics for traction motor: Nguồn điện cấp mô kéo DC/DC Inverter: Bộ chuyển dòng DC/DC Electric traction motor: Mô kéo điện High voltage air conditioning compressor: máy nén điều hòa khơng khí điện áp cao High voltage distribution unit and fuse: Bộ chia điện áp cao cụm cầu chì 12 C Vehile battery: Bình điện 12V High voltage harness: Bó dây điện cao áp High voltage Li-on rechargeable battery pack: Cụm bình điện điện áp cao Li-on 10 Fuel tank for range extender: khoảng mở rộng bình nhiên liệu 11 Range Extender generator module: Cụm máy phát mở rộng Trang : TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Traction Inverter Conditioning Compressor Fuse Harness Rechargeable Range /ˈtrækʃən/ in´və:tə/ /kənˈdɪʃənɪŋ/ /kəmˈprɛsɚ/ /ˈfjuːz/ /ˈhɑɚnəs ri´tʃa:dʒəbl/ /ˈreɪnʤ Extender Generator /ɪkˈstɛnd/ /ˈʤɛnəˌreɪtɚ Lực kéo,sức kéo,lực bám Bộ đảo,biến dổi,bộ chuyển đổi điện Máy điều hòa,điều hòa,điều phối Máy nén,máy ép Cầu chì,ngòi,kíp,cái bảo vệ Bó dây điện, Nạp lại được,nạp lại Khoảng Dãy, hàng, hạng, tầm hoạt động, khoảng, cỡ, biênđộ, khoảng chênh Bộ mở rộng,mạch mở rộng Máy phát điện Trang : TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Steeing gear: Cơ cấu lái High voltage battery: Bình điện cao áp High voltage cable: Cáp điện cao áp 10 litre fuel tank: Bình nhiên liệu dung tích 10L Power electronics: Nguồn cấp điện 2-cylinder TDI internal combustion engine: Động đốt xi lanh phun trực tiếp Turbo Direct Injection Particulate filter: Bộ lọc khí xả Turbochager: Turbo tăng áp Ceramic brakes: Phanh đĩa Ceramic 10 Muffler: Bộ giảm âm ống bô 11 E-motor sits in torque converter housing: Mô điện đặt vỏ biến mô 12 Lightweight DSG 7-speed gearbox: Hộp số cấp DSG 13 Spring damper: Phuột giảm chấn 14 145/55R16: Thông số vỏ bánh xe 15 Forged magnesim wheel: Mâm hợp kim magie 16 Semi trailing link: Dầm treo 17 Front axle crossember: Dầm cầu trước 18 Uper/lower tranverse link: Càng A trên/dưới 19 CFRP anti-roll bar: Thanh cân CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) Gear /giə/ Cơ cấu,thiết bị ,bánh Power /ˈpauə/ lực; công suất, suất; lượng;nguồn cấp Internal /ɪnˈtɚnl̟ / trong, bên trong, nội bộ, nội địa Combustion /kəmˈbʌtʃən/ cháy, đốt cháy Particulate /pa:´tikjulit/ Hạt; chất hạt Muffler /ˈmʌflɚ/ Giẩm thanh,giảm âm Lightweight /ˈlaɪtˌweɪt/ Khối lượng Damper /ˈdỉmpɚ/ Giảm chấn,giảm âm,giảm sóc,van(trượt) Forged /ˈfoɚʤ/ Được rèn,tơi luyện Axle /ˈỉksəl/ Trục xe,cầu xe Semi /´semi/ Bán,một nửa Link /lɪɳk/ Nối ,bản lề,cầu nối,kết nối,khâu Magnesim Ma gi ê(chất) Upper/lower /ˈlowɚ/ /ˈʌpɚ/ Trên/dưới,thấp Anti -roll /ˈænti/ /ˈroʊl/ Chống lại/cuốn Direc dɪˈrekt Trực tiếp, điều khiển, huy, hướng dẫn, thuận, trực tiếp Gearbox /´giə¸bɔks/ Hộp số,hộp tốc độ,hộp chuyền động Trang : TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ PHẦN 3:HỆ THỐNG LÀM MÁT Air ducts inside car : Họng gió nằm xe (Bộ phận sử dụng sưởi điều hòa) Heater Supply Hose : Nước nóng cung cấp cho dàn lạnh Heater Control Valve : Van điều khiển nước nóng Coolant Circulates Through Engine : Mạch nước nóng nằm động Water Pump : Bơm nước Bypass Hose : Đường ống tắt Coolant Temperature Sensor : Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Thermostat : Van nhiệt Upper Radiator Hose : Đường ống nước nóngbằng cao su Hose Clamp : Vòng siết ống dẫn nước Radiator Core : Két nước Pressure Cap : Nắp áp suất Automatic Transmission Fluid Cooler : Bộ làm mát nhớt hộp số tự động Overflow Recovery Tank And Hose : Bình đựng nước tràn từ thùng or đường ống Trang : 10 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỎ KHÍ Ô Drive ability Khả lái Drive line Đường truyền Drive shaft Trục truyền động Drive train Hệ thống động lực Driver monitoring system Hệ thống cảnh báo lái xe E Electro-Hydraulic Power Steering (EHPS) Hệ thống lái trợ lực Electronic Airbag system Hệ thống túi khí điện tử Electronic brake distributor Hệ thống phân phối phanh điện tử Electronic Fuel injection (EFI) Bộ phun xăng điện tử Electronic horn Còi điện Electronic ignition system Hệ thống đánh lửa điện tử Element Sub assy, air cleaner filter Lọc gió Emergency steering assist Trợ giúp lái khẩn cấp Engine Động Engine block Lốc máy Engine control Điều khiển động Engine control module Modul điều khiển động Engine control unit Hộp điều khiển động (hộp đen) Engine control unit (ECU) Hộp điều khiển (hộp đen) Engine coolant temperature Nhiệt độ nước làm mát Engine coolant temperature sensor Cảm biến nhiệt độ làm mát động Engine ECU Máy tính điều khiển động (hộp đen) Engine modification Các tiêu chuẩn máy Engine performance graph Đồ thị tính động Engine speed Tốc độ động Engine speed (revolution per minute) Tốc độ vòng tua động Engine speed sensing power steering Tay lái trợ lực cảm ứng theo tốc độ động Engine, assy partial Cụm động Erasable programmable read only memory Bộ nhớ lập trình xóa Evaporative emission system Hệ thống chuyển tải khí xả Exhaust gas re circulation control-BPT valve Van điều khiển tuần hồn khí xả F fuel injection cleaner Máy thông xúc kim phun Flash erasable programmable read only memory Bộ nhớ đọc lập trình xóa Trang : 117 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Flat spot Điểm phẳng Flexible fuel sensor Cảm biến phân phối nhiên liệu linh hoạt Flexible fuel system Hệ thống phân phối nhiên liệu linh hoạt Flooding the engine Động bị khói Flywheel Bánh đà Flywheel sensor Cảm biến bánh đà Flywheel sub – assy Bánh đà Fog lamp Đèn sương mù Fold – down seat Ghế ngả Folding door mirror Gương gập Foot brake Phanh chân Four speed automatic transmission with over-drive Hộp số tự động tay số có tỷ số chuyền tăng Fusible link Cầu chì G Guide rail Rãnh trượt Gage sub assy, oil level Thước thăm dầu máy (que thăm dầu) Garnish Mẫu trang trí (tấm lưới ga lăng) Gas Xăng khí ga lỏng Gas tank Bình xăng Gas turbine engine Động tua bin khí Gasket Gioăng Gasket engine (Overhaul) Bộ gioăng đại tu máy Gasket, exhaust pipe Gioăng ống xả Gasoline Xăng Gasoline engine Động xăng Gauge Đồng hồ đo Gear assy, camshaft timing Bánh xích cam (lắp trục cam số 1) Grade Cấp độ Graphic equalizer Cụm điều chỉnh âm sắc Graphite paint Sơn gra phít Grease Mỡ bơi trơn Grille Galăng tản nhiệt Grip Sự tiếp xúc mặt đường xe Gross horsepower Tổng công suất Ground clearance Khoảng cách gầm xe đến mặt đường Guard Tai xe Trang : 118 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Guide, oil level gage Ống dẫn hướng thước thăm dầu máy Guide, timing chain Dẫn hướng xích cam Gull-wing door Cửa mở lên H Half clutch Mớm ly hợp (vê côn) Halogen headlamp Đèn pha halogen Hand – jack Tay quay kích Hand-free telephone Điện thoại khơng cần tổ hợp Hardtop Xe cứng Harshness Độ xóc Hazard warning light Đèn báo khẩn cấp Head sub – assy cylinder Mặt máy Headlamp Cụm đèn pha cos Heated Front Screen Hệ thống sưởi ấm kính phía trước Heated oxygen sensor Cảm biến khí xả ơxy High strength sheet steel Thép chất lượng cao High-mount stop lamp Đèn phanh phụ High-octane gasoline Xăng có số octane cao High-tension cords (resistive cords) Bộ dây cao áp Hill-climbing performance Khả leo dốc Holder Assy, Alternator bush Bộ chổi than máy phát Holder Assy, Starter bush Bộ chổi than máy khởi động (Có giá bắt) Holder, Alternator, W/Rectifier Đi ốt nạp (nắn dòng) Holder, Resistive Code Chụp giữ đầu dây cao áp vào mơ bin Holographic head-up display Màn hình biểu thị phía trước Hook assy (Front) Móc kéo xe (Lắp phía trước) Horizontally-opposed engine Động kiểu xi lanh xếp nằm ngang Horn pad Núm còi Horsepower (HP) Mã lực Hose or pipe, for radiator reserve tank Ống nước bình nước phụ Hose, Air cleaner Ống dẫn gió vào bầu lọc gió (thường la ống cao su lò so) Hose, fuel vapor feed Ống dẫn bay nhiên liệu vào bình lọc Hose, radiator inlet ống nước két nước (Vào) Hose, Radiator outlet Ống két nước (Ra) Hot-air intake system Hệ thống sấy nóng khí nạp Hybrid car Xe động lưỡng tính Hydraulic brake booster Cụm trợ lực phanh thuỷ lực Trang : 119 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Hydraulic control system Hệ thống điều khiển thuỷ lực Hydraulic multi-plate clutch type center differential control system Hệ thống điều khiển vi sai trung tâm nhiều đĩa ly hợp thuỷ lực Hydraulic strut mount Chân máy thuỷ thực I Idle air control system Hệ thống nạp gió chế độ khơng tải Idle air control valve – air regulator Hệ thống điều khiển tuần hồn gió khơng tải Idle air control valve – auxiliary air control valve Van hệ thống phụ điều khiển tuần hốn gió khơng tải Idle air control valve – idle up control solenoid valve Van điều khiển gió chế độ khơng tải Idle speed control valve Van điều kiển tốc độ không tải Idle-up mechanism Bộ chạy tăng số vòng quay khơng tải Idling Không tải Idling vibration Độ dung không tải Igniter (Ignition module): Cụm đánh lửa Ignition coil Cuộn cao áp (Mơ bin) Ignition key chimes Chng báo chìa khố điện Ignition output signal Tín hiệu đánh lửa Ignition signal Tín hiệu đánh lửa Ignition switch Cơng tắc khố điện Ignition system Hệ thống đánh lửa Illuminated entry system Hệ thống chiếu sáng cửa vào In-line engine Động có xi lanh bố trí thẳng hàng Independent double-wishbone suspension Hệ thống treo độc lập tay đòn kép Independent suspension Hệ thống treo độc lập Indicator lamp Đèn thị Indirect fuel injection system Hệ thống phun xăng gián tiếp Injection nozzles Kim phun Injection pump Bơm cao áp Injector Assy, Fuel Kim phun nhiên liệu Injector valve Van kim phun (xăng) Inlet, Air Cleaner Ống vào bầu lọc gió Inner liner Mặt lót bên Instrument cluster Cụm đồng hồ Instrument panel Bảng tín hiệu (bảng tableau) Insulato Tấm ngăn Trang : 120 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỎ KHÍ Ô Insulator, engine mounting, LH (for transverse engine) Chân máy bên trái (cho động nắm ngang) Insulator, engine mounting, rear (for transverse engine) Chân máy sau (cho động nắm ngang) Insulator, engine mounting, RH (for transverse engine) Chân máy bên phải (cho động nắm ngang) Insulator, exhaust manifold heat Tấm bảo vệ nóng lắp cụm cổ xả Insulator, Injector Vibration Vòng cao su làm kín chân kim phun Insulator, Terminal Chụp cách điện đầu máy phát (Đầu ốt nạp) Intake Air temperature sensor Cảm biến nhiệt độ đường khí nạp Intake fort Cụm hút khí Intake manifold Cổ hút khí Intake valve Van nạp (xupáp hút) Intake-cooler Cụm trao đổi nhiệt Interior trim Trang trí nội thất Interior volume Đặc tính phân loại xe Intermittent wiper Gạt nước chạy gián đoạn J Jack assy Kích Jump out Nhảy K Key confirm prevention funtion Chức chống để qn chìa khố Key linked power door lock Khoá cửa điện liên kết Key, crankshaft (for crankshaft pulley set) Cá hãm puly trục – ca véc Keyless entry Khoá điều khiển từ xa Kickback Sự phản hồi Kingpin angle Góc trụ đứng Knock Tiếng gõ máy Knock control Điều kiển cảm biến kích nổ Knock control system Hệ thống chống gõ máy Knock sensor Cảm biến kích nổ L Lock up clutch Khố cứng ly hợp Lock, valve spring retainer Móng giữ xu páp Long life coolant (LLC) Nước làm mát siêu bền Long-stroke engine Động có hành trình piston dài Longitudinal mounting Chân máy dọc xe Trang : 121 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Low aspect tire (wide tire) Lốp thành thấp (lốp rộng) Low fuel warning lamp Đèn báo hết nhiên liệu Lubrication system hệ thống bôi trơn Luggage space (wagon) Khoang hành lý Lumbar support Đệm đỡ lưngM Maintenance free Phụ tùng không cần bảo dưỡng Maintenance free battery Ắc quy không cần bảo dưỡng Malfunction indicator lamp Đèn báo lỗi Model change Đổi model Model code Số model Molded door trim Thanh cửa Monologues body Thân xe liền Moon roof (Sun roof) Cửa kính Motor Mơ Motor, cooling fan Mơ cánh quạt làm mát két nước Mould Miếng nẹp trang trí Mouting, Disc brake cylinder Giá lắp má phanh đĩa Muffler (silencer) Ống tiêu âm Multi adjustable power seat Ghế điều chỉnh điện Multi plate LSD Hệ thống chống trượt vi sai nhiều Multi port fuel injection (MFI) Phun xăng điện tử nhiều cổng Multiport fuel injection system Hệ thống bơm xăng đa cổng N Name plate Biển ký hiệu Net horsepower Công suất danh định mã lực Neutral Số Neutral position switch Công tắc trung tâm Neutral Start switch Cơng tắc đề số Neutral steer Đặc tính lái có bán kính quay vòng giữ ngun xe tăng tốc No fault found Khơng tìm thấy lỗi hệ thống Noise, Vibration and harshness Độ ồn, rung, sóc Non-retracting (NR) seat belt Dây đai an tồn khơng rút Non-volatile random access memory Bộ nhớ truy cập bất thường Norman signal Tín hiệu bình thường (Khơng có lỗi) Nose dive Xe ghìm đầu phanh gấp O Octane rating Tỷ số ốc tan Trang : 122 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Odometer Đồng hồ cơng mét Off road Đường phức tạp Oil consumption rate Tỷ lệ tiêu hao dầu động Oil cooler Két làm mát dầu Oil gallery Đường dầu Oil level gauge (dipstick) Que thăm dầu Oil level warning lamp Đèn báo mức dầu Oil pressure regulator Van an toàn Oil pressure warning lamp Đèn báo áp xuất dầu Oil pump Bơm dầu On-board diagnostic system Hệ thống kiểm tra xe One box car Xe khoang One touch 2-4 selector Công tắc chuyển chế độ cầu sang hai cầu One touch power window Cửa sổ điện Open loop Mạch mở (hở) Option Danh mục phụ kiện tự chọn Output Công suất Over square engine Động kỳ ngắn Over steer Lái đà Overcharging Quá tải Overdrive – OD Truyền động tăng tốc Overdriving Quá tốc (vòng quay) Overhang Phần nhô khung xe Overhaul-OH Đại tu xe Overhead camshaft – OHC Động trục cam phía Overhead valve – OHV Động van Overheating Quá nóng Overrun Chạy vượt xe Oxidation catalyst Bộ lọc than hoạt tính ơxy Oxidation catalyst converter system Hệ thống chuyển đổi lọc ôxy Oxygen sensoe Cảm biến oxi Oxygen sensor Cảm biến ôxy P Pab wear indicator Chỉ số đệm mòn Pad kit, disk brake, front (pad only) Má phanh trước đĩa (Bố thắng đĩa) Paint Sơn Pan, sub assy, oil Đáy te (đáy chứa dầu) Trang : 123 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Panoramic digital meter Đồng hồ số bên ngồi Park position switch Cơng tắc đèn đỗ xe Park/neutral position switch Công tắc đèn đỗ xe trung tâm Parking brake Phanh tay (đỗ xe) Parking light (lamp Đèn phanh Part number Mã phụ tùng Part time 4WD Bốn bánh chủ động tạm thời Passenger compartment Khoang hành khách Pattern noise Tiếng ồn khung Pearl Mica paint Sơn mica mầu Percolation Phần làm xôi xăng chế hồ khí Performance rod (thanh – rotuyn) cần hoạt động Perimeter frame Khung bao quanh Periodic trap oxidizer system Hệ thống giữ ôxy Personal lamp Đèn cá nhân Power take off – PTO Bộ phận chuyển điện Power to weight ratio Chỉ số công suất trọng lượng Power train Cơ cấu truyền động Power window Cửa số điện Power window lock Khoá cửa sổ điện Powertrain control module Module điều khiển truyền động Pre-heater Bộ phận tạo nhiệt trưởc Premium gasoline Xăng thơ, có độ octan cao Pressure plate Đĩa áp xuất Pretension mechanism Cơ cấu chống căng Printed antenna Ăng ten gắn Programmable read only memory Bộ nhớ đọc lập trình Progressive power steering (PDS) Lái trợ lực liên tục Pump assy, oil Bơm dầu máy Pump assy, water Bơm nước Pump, fuel Bơm xăng Push rod Cần đẩy (rotuyn đẩy) Q Quarter moulding Nẹp hông xe Quarter panel Tấm khung lốp trước sau (ốp phồng) Quarter pillar Trục góc Trang : 124 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ R Radial tire Lốp tâm ngang Radiator Két nước làm mát Radiator assy Két nước Radiator grille Lưới xạ (galăng) Rag top Lợp nước Random access memory Bộ nhớ truy cập bất thường Read only memory Bộ nhớ đọc Rear combination lamp Đèn hậu Rear detection and ranging system Hệ thống đặt phát sau Rear end squad Độ bám sau Rear engine, rear wheel drive Xe động sau, bánh lái sau Rear light failure warning lamp Đèn báo hệ thống đèn sau không sáng Rear spoiler Hướng gió hậu Rear window defogger Cửa sổ hậu chống sương mù Rebuilt parts Phụ tùng thay lại (Đã gia cơng phục hồi lại) Reciprocating engine Động tuần hồn Recreational vehicle Xe dã ngoại Red zone Vùng đỏ (nguy hiểm) Reduction gear ratio Chỉ số giảm Rigidity Độ cứng Rim Vành đĩa Ring set, piston Xéc măng Ring, hose snap (for piston pin) Phanh hãm ắc pít tơng Ring, O Vòng đệm cao su tròn Ring, O (for starter yoke) Vòng đệm cao su thân máy đề Road holding Độ bám đường Road noise Tiếng ồn đường Rod, engine moving control Thanh giằng động trên(lõi cao su) Roll bar Trục giữ lăn Roof drip Máng Roof headlining Tấm áp Rotary engine Động quay Rotor Assy, Alternator Rô to máy phát điện Run on Tiếp tục chạy Run out Chạy lệch tâm Trang : 125 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ S Safety pad Bộ mạ lót an tồn Satellite Radio Hệ thống đài phát qua vệ tinh Satellite switch Công tắc vệ tinh Scan tool Dụng cụ quét hình ảnh Scissor gear Bánh hình kéo Scrub radius Bán kính phận chải Seal , engine rear oil Phớt đuôi trục Seal beam headlight Đèn pha dùng thấu kính Seal or ring ( for valve item oil) Phớt xu páp hay phớt gít Seal, oil (for timing gear case or timing chain case) Phớt đầu trục Sensor Assy, Vucuum (for EFI) Cảm biến chân không Sensor, Inlet Air temperature (for EFI) Cảm biến nhiệt độ khí nạp Sensor, throttle position (for EFI) Cảm biến vị trí bướm ga Sensor, Water temperature Cảm biến nhiệt độ nước Sequential manual Gearbox Hộp số Sequential multi port fuel injection (EFI) Hệ thống phun xăng liên tục nhiều cửa Sequential Multiport fuel injection system Hệ thống bơm xăng đa cổng khép kín Service History Nhật ký bảo dưỡng Service reminder indicator Đèn báo bảo dưỡng Shake Lắc Shift lock system with key interlock Hệ thống khoá số với khoá nối Shift point Điểm (vị trí) số Shift position display Hiện vị trí số Sub frame Khung phụ Sub less tire Lốp khung chống Sun roof monitoring system Hệ thống điều khiển cửa Super strut suspension Hệ thống treo siêu Super-charge Tăng áp sử dụng máy nén khí độc lập Supercharge Hệ thống nhồi khí vào xi lanh Supercharger Bơm tăng nạp Supercharger bypass Bơm tăng nạp vòng Supplement restraint system Hệ thống căng túi khí phụ Support exhaust pipe Cao su treo ống xả Support, radiator lower Cao su đỡ (định vị) chân két nước Suspension Hệ thống treo Switch signal Tín hiệu cơng tắc Trang : 126 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Synchromesh mechanism Cơ cấu số đồng System readiness test Đèn báo hệ thống sẵn sàng Specifications Thơng số kỹ thuật stroke Hành trình pittơng T T-bar roof Nóc chữ T Tachometer Đồng hồ đo vòng tua đơng Tail lamp Đèn sau xe Tank assy, radiator reserve Bình nước phụ Tank, intake air surge Cụm cổ hút lắp thân máy Tappet Nâng van Telescopic steering wheel Tay lái điều khiển tầm lái Tempered glass Kính nhiệt Temporary use tire Lốp dùng tạm thời Ten mode driving pattern Cơ cấu trục lái Ten mode fuel economic rating Chỉ số tiết kiệm nhiên liệu Tensioner assy, chain Cụm tăng xích cam tự động Thermal vacuum valve Van chân không nhiệt Thermostat Van nhiệt (ổn định nhiệt) Three box car Xe hộp số Three point seat belt Dây đai an toàn điểm Three way catalyst Bộ lọc than hoạt tính ba chiều Three way catalytic converter system Hệ thống lọc than hoạt tính ba chiều Three way oxidation catalyst Xúc tác ba chiều ôxy Three way oxidation catalytic converter system Hệ thống chuyển đổi xúc tác ba chiều ôxy Throttle body Bướm ga Throttle body fuel injection system Hệ thống bướm ga phun nhiên liệu Throttle position Vị trí bướm ga Throttle position sensor Cảm biến vị trí bướm ga Throttle position switch Cơng tắc bướm ga Throttle potentiometer Vị trí bướm ga Throttle valve Van bướm ga Tight corner braking effect Tác động phanh góc hẹp Tight corner braking phenomenon Hiện tượng phanh góc hẹp Tilt cab Nắp mở khoang Tilt steering wheel Tay lái điều chỉnh góc Trang : 127 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Time adjustable intermittent wiper Cần gạt nước ẩnđiều chỉnh thời gian Timing belt Dây curoa cam Timing gear Bánh cam Tinted windshield Kính gió trước mờ Tire chain Xích lốp Tire pressure Áp xuất lốp Tire rotation Vòng quay lốp Tire size Cỡ lốp Toe angle Biên độ chụm gioãng Toe in Độ chụm Toe out Độ gioãng Torque Momen xoắn Torque converter Bộ phận chuyển momen Torque graph Biểu đồ momen xoắn Torque sensing LSD Lệch số hạn chế trượt cảm ứng momen xoắn Torque weight ratio Chỉ số momen xoắn với trọng lượng Torsion bar spring Lò xo xoắn Torsion beam suspension Hệ thống treo trục xoắn Total displacement Tổng dung tích Towing hook Móc kéo Towing truck Xe tải kéo cứu hộ Traction Lực kéo Transfer Bộ truyền số Transfer gear ratio Chỉ số truyền Transmission Bộ chuyền lực (hộp số) Tread Khoảng cách tâm lốp trái – phải Tread pattern Gân lốp Tread wear indicator Độ mòn lốp Trip meter Đồng hồ qng đường Trunk lid opener Công tắc mở nắp khoang Tubless tire Lốp không xăm Tune up Chỉnh máy, nâng cấp máy Tuner Bộ phận dò song radio Tungsten lamp Đèn có dây tóc vonfram Turbo lag Thời gian chạm turbo Turbo pressure solenoid valve Van điện từ Turbocharger Bộ phận nhồi nén khí vào xi lanh Trang : 128 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Turn signal indicator Thiết bị báo rẽ Turning radius Bán kính quay Twin camshaft Trục cam kép Twin entry turbo Turbo hai cửa Twin turbo Turbo kép Two barrel carburetor Chế hồ khí hai khoang Two point seat belt Đai an toàn hai điểm Two way automatic transmission Hộp số tự động hai chiều Tire balance machine Máy cân lốp U U bolt Bulơng chữ U Un-sprung weight Khối lượng khơng ép lò xo Under steer Tay lái chạm Union (for oil filter) Ống nối ren đầu bắt lọc dầu lốc máy Universal joint Khớp cát đăng (khớp trục cần đẩy V Vacuum sensor Cảm biến chân không Valve Van Valve assy, Duty Switching Van đóng ngắt theo áp xuất chân không Valve Assy, Idle Speed Control (for throttle body) Van điều kiển không tải (mô bước) Valve, exhaust Xu páp xả Valve, intake Xu páp hút Valve, Vacuum control Van điều kiển chân không (Van chân không) Vapor lock Tạo bên Viscous LSD Bộ vi sai dung dầu Voltage regulator Ổn áp Volume air flow sensor Cảm biến khối lượng gió W Walk through van Xe mini trần cao Warm up Sưởi ấm Warm up three way catalyst Kích hoạt xúc tác ba chiều Warm up three way catalyst converter system Hệ thống kích hoạt xúc tác ba chiều Washer fluid Nước rửa kính xe Washer motor Mơ bơm nước rửa kính Washer, crankshaft thrust, upper Căn dọc trục Trang : 129 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Wasted gate valve Van ngăn hoa phí áp xuất Weak mixture Hỗn hợp nghèo (ít xăng) – tỷ lệ hồ khí có khơng khí vượt trội Wedge shape Hình nêm Wet multiple disc clutch Khớp ly hợp ướt Wheel Bánh xe Wheel alignment Chỉnh góc đặt bánh xe Wheel balance Cân bánh xe Wheel housing Hốc đặt bánh xe Whopper arm Thanh nối cần gạt nước Wide open throttle position switch Công tắc vị trí bướm ga mở hết Winch Bộ quấn tời, dây cáp kéo cứu hộ xe Wind deflector Cái đổi hướng gió Window regulator Điều chỉnh kính cửa xe Windshields glass Kính gió Wiper Thanh gạt nước kính Wiper de-icier Bộ sưởi tan băng cho gạt nước Trang : 130 TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ Trang : 131 ... Bu lông Trang : 30 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ TƠ Vacuum Power Booster : Bầu trợ lực phanh Brake Fuid Reservoir : Bình chứa dầu phanh Master Cylinder : Xy lanh Brake Line : Đường dầu phanh... xo cuộn Upper Ball Joint : Rơ-tuyn trụ Trang : 15 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỎ KHÍ Ô TÔ Bushings /Bʊʃ ɪŋ/ ống,ống lót,bạc,bac lót Bar / bɑː/ Thanh,cần,que Anti / Ỉn taɪ/ Trái ngược,chống đối lại... lực, Sự truyền động, dẫn động Auto /ˈɑːtoʊ/ Xe ,ô tô Trang : TIẾNG ANH CHUN NGÀNH CỎ KHÍ Ơ TƠ Adaptive Cruise Control : Hệ thống kiểm 10 Brakes : Phanh sốt hành trình 11 Closing Velocity Sensor
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếng anh chuyên ngành ô tô, tiếng anh chuyên ngành ô tô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay