bộ sửa chữa xe SH phần 7

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:59

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Tắt khố điện vị trí OFF Tháo cảm biến góc (trang 5-46) Đo điện pá cực dây Đỏ / Cam (+) cực dây LỤC (-) đầu nối 3P Đỏ / cam Lục Đặt cảm biến góc vị trí nằm ngang bật khố điện sang vị trí ON có điện áp khoảng 0-1V Cảm biến góc nghiêng khoảng 60 độ hai bên trái phải phỉa có điện áp bình điện • Nêu lặp lại kiêm tra phải tắt khóa điện sau bật lại sang vị trí ON trước kiểm tra lại (Nhìn từ phía bó dây) 60° Vị trí nằm ngang THÁO VÀ RÁP Tháo ốpthân ( trang 2-5) Tháo bu lông giá đỡ Bulông Giá đỡ Bu lông Tháo hai vít VÍT Tháo đầu nối 3P tháo cảm biến góc Ráp chi tiết vào ngược với tháo Lực xiết : vít : 1.2 N·m (0.12 kgf·m, 0.9 lbf·ft) CẢM BIẾN ĐẦU NỐI 5-46 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) CẢM BIẾN O2 THÁO VÀ RÁP • Khơng tiến hành kiểm tra hay tháo lắp cảm biến O2 nóng • Giữ cmả biến O2 cận thận K h ô n g đ ể m ỡ , d ầ u h a y b ấ t c ứ v ậ t g ì v o đ ầ u c ủ a c ả m b i ế n O2 • Cẩn thận khơng làm hỏng dây cảm biến Tháo bu lông đệm giữ nắpcảm biến NẮP Bulông Cẩn thận không làm Tách đầu nối dây cảm biến khỏi dẫn hướng hỏng tháo nắp cảm biến dây Tháo đầu nối 4P cảm biến O2 cảm biến Đầu nối Tháo cảm biến O2 Và đệm kín Ráp chi tiết ngựoc lại với lúc tháo Luôn thay đệm kín tháo Đi dây cảm biến yêu cầu (trang 117) Lực xiết : 44 N·m (4.5 kgf·m, 32 lbf·ft) Cảm biến O2 ĐỆM KÍN 5-47 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘNG CƠ (ECT) THÁO VÀ RÁP Xả dung dịch làm mát (trang 6-8) Tháo hộp chứa đồ (trang 2-5) Tháo đầu nối 3P cảm biến ECT (xám) Tháo cảm biến ECT đệm kín ĐẦU NỐI 3P Ln thay đệm kín Ráp chi tiết ngược lại vớI tháo khhi tháo Lực xiết : 23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lbf·ft) Đổ dung dịch làm mát động vào (trang 6-7) ĐỆM KÍN CẢM BIẾN ECT BỘ ĐIỀU KIỂM ĐỘNG CƠ (ECM) • Bộ ECM đựoc gắn Thân van tiết lưu không tháo tách rời phạn KIỂM TRA NGUỒN VÀ NỐI MÁT Dây nối mát Kiểm tra liên tục cực dây nối mát mát sươnf phải ln ln liên tục ĐẦU NỐI ECM 32P Nếu khơng liên tục kiểm tra hở mạch dây lục dây Lục / hồng Lục/ hồng Lục Dây nguồn vào Đo điện áp dây Đen/Trắng(+) mát (-) Nó phải có điện áp bình xuất Nếu khơng có điện áp kiểm tra tiếp sau – Hở m ạc h dây Đen/ T rắng ECM rơ le tẳt động c – Rơ le tắt mày mạch (trang 544).) DẦU NỐI ECM 32P Đen / trắng 5-48 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) TỐC ĐỘ CẦM CHỪNG KIỂM TRA • Chắc chắn đèn báo hư hỏng (MIL) không mã lỗi hư hỏng trước điều chỉnh tốc độ cầm chừng động • Sử dụng đồng hồ đo vong tua có thang đo 100 vong/phút nhỏ cho giá trị xác động thay đổi tốc độ 100vòng /phút Tháo nắp bảo dưỡng( trang 2-4) Khởi động động làm ấm động nhiệt độn hoạt động bình thường Tắt động nối đồng hồ đếm vòng tua vào theo hứong dẫn nhà sản xuất Khởi động động kiểm tra tốc độ cầm chừng TỐC ĐỘ CẦM CHỪNG : 1,500 ± 100 min-1 (rpm) Nếu động khó khởi đơngj tốc độ câm chừng khơng với thơng số tham khảo ìm kiếm hư hỏng (trang 5-4) Van kiểm sốt khí chậm (IAC) Van IAC đ ợ c k ế t h ợ p c ù n g v i b ộ v a n t i ế t Bộ van tiết lưu/ECM lưu ECMvà hoạt động vớimột mơtơ Khi khố điện vị trí ON van IAC hoạt động vài giây Kiểm tra hoạt động Motơ ( tiếng Bip) khố điện vị trí ON HỆ THỐNG CẤP KHÍ PHỤ KIÊM TRA HỆ THỐNG Khởi động làm ấm động đến nhiệt độ hoạt động bình thường BUỒNG KHÍ Tháo hộ chứa đồ (trang 2-5) Tháo đầu nối ống cấp khí thừ buồng khí Kiêm tra ống nối ( lố đầu ống khí phụ )củ buồng khí làm cặn muội bon Kiểm tra đầu phun khí (PAIR) kiểm tra ca muội bon bám cổng ống (trang 5-51) CỔNG ỐNG ỐNG 5-49
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ sửa chữa xe SH phần 7, bộ sửa chữa xe SH phần 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay