bộ sửa chữa xe SH phần 6

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:59

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) nối ơng gió phụ vào buồng gío Cài chặt ống xăng vào kẹp điều chỉnh hành trình tự ỐNG NHIÊN LIỆU tay ga(trang 3-4) ráp sau: – Bầu lọc gió (trang 5-36) – Hộp chứa đồ (trang 2-5) KẸP ỐNG GIĨ PHỤ PHUN XĂNG • Làm xung quanh vòi phun khí nến trước tháo chắn khơng có bụi bẩn rơi vào • Giữ phun xăng cận thận khơng cho bụi ròi vào làm tắc phun xăng làm tắc vòi phun động hoạt động khơng tốt THÁO Tháo đầu nối ống xăng khỏi bơm xăng sau xả áp hệ thống (trang 5-31) Tháo sau: – Nhấn vấu khoá để tháo đầu nối ECM 32P – Đầu nối 2P phun xăng ĐẦU NỐI 2P ĐẦU NỐI 32P Tháo bu lông kẹp ống Tháo bu lông giữ giá phun xăng Bu lông Giá Ống Bu lông Kẹp 5-41 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Nhấc cẩn thận bơm xăng khỏi ống hút (tháo phun xăng với ống xăng) Tháo giá giữ vòi phun ỐNG NỐI Tháo giá giữ khỏi ống nối Tháo vòng phớt O GIÁ GIỮ PHUN XĂNG LẮP RÁP Bơi nên vòng phớt o lớp dầu động Ráp vong phớt vào rãnh phun xăng trình bày bên, cẩn thận không làm hỏng chúng PHỚT O ỐNG NỐI Ráp phun xăng vào ống nối cho dấu lắp ráp PHUN XĂNG Đen Dấu Đỏ Ráp giá giữ với dấu nằm rãnh phun xăng sau gipá chúng vào ống phân phối cách chắn Dấu Giá giữ Ráp giá hai bu lông ống nối xiết chặt cận thận chúng Bu Lông Ráp kẹp ống xiết chặt bu lông Giá Bu lông kẹp ống 5-42 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Nối đầu nối 2P đầu nối 32 P ECM Nối ống nhiên liệu (trang 5-32) Đầu nối 2P Đầu nối 32P RƠ LE BƠM XĂNG KIỂM TRA Tháo ốp thân (trang 2-5) Tháo rơ le bơm xăng Kiểm tra lỏng hay mòn cực đầu nối RƠ LE BƠM XĂNG ĐẦU NỐI ĐƯỜNG TÍN HIỆU Kiểm tra liên tục cực dây Nâu/ đen rơ le dây mát sườn Nâu/ đen • Chúng phỉa liên tục mà khố điện vị trí OFF Nếu chúng liên tục kiểm tra ngắn mạch dây Nâu/Đen đầu nối rơ le ECM • Vặn khố điện sang vị trí ON Nó liên tục vài dây Nếu khơng liên tục kiểm tra hở mạch dây Nâu/ Đen đầu nối rơ le ECM NGUỒN VÀO MẠCH DÂY RƠ LE Đo điện áp dây Đen/Trắng (+) đầu nối rơ le (-) với khoá điện vị trí ON Nó phỉa có điện áp bình điện Nếu khơng có điện áp Kiểm tra sau: – Hở mạch dây Đen/trắng rơ le bơm xăng rơ le ngắt động ( phía trước rơ le bơm xăng ) – Rơ le ngắt động mạch (Trang 5-44) ĐEN/ TRẮNG (+) (–) 5-43 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) KIỂM TRA CHỨC NĂNG Dùng đồng hồ đo điện trở để đo cực chuyển mạch rơ le tín hiệu Bình điện NỐI : Đen /trắng #2 – Nâu Nối bình điện 12 V vào cực mạch tín hiệu rơ le NỐI : Đen /trắng #1 (+) – Nâu /đen (–) Đen/trắng #1 (+) Nâu / Đen (–) Chúng phải liên tục bình điện nối , chúng khơng liên tục bình điện ngắt Đen/ trắng #2 Nâu RƠ LE TẮT ĐỘNG CƠ KIỂM TRA Tháo ốp thân ( trang 2-5) Tháo rơ le tắt động Kiểm tra lỏng mòn cực nối dây RƠ LE TẮT ĐỘNG CƠ ĐẦU NỐI DÂY TÍN HIỆU Kiểm tra liên tục cực dây Đỏ / Cam rơ le mát sườn • Nó khơng liên tục khố điện vị trí OFF Nếu liên tục kiểm tra ngắn mạch dây Đỏ / Cam rơ le cảm biến góc • Vặn khố điện sang vị trí ON Nó liên tục vài giây Nếu không liên tục kiểm tra hở mạch dây đỏ/ cam củ đầu nối ro le cảm biến góc Đỏ/ cam KIỂM TRA NGUỒN VÀO RƠ LE Đo điện áp cực dây Đen(+) đầu nối rơ le mát sườn (-) với khoá điện vị trí ON Điện áp bình phải có Nếu khơng có điện áp.kiểm tra sau: – Hở m ạc h dây Đen rơ le hộp c ấu chì – Cầu chì phụ 10 A (IGN, AI, START, FUEL PUMP) – Hở m ạc h dây Đỏ/ đen hộp cầu chì khố điện – Cảm biến góc mạch (tr ang 5- 45) (+) (–) 5-44 Đen HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) KIỂM TRA CHỨC NĂNG Dùng đơng hồ ômkế để kiểm tra chuyển mạch cực rơ le BÌNH ĐIỆN NỐI : ĐEN #2 – ĐEN/TRĂNG Nối bình điện 12 V kiểm tra tín hiệu cực rơ le NỐI : ĐEN #1 (+) – ĐỎ/ CAM (–) Nó phải liên tục bình điện đựoc nối khơng liên tục ngắt bình điện Đen #1 (+) Đỏ / Cam (–) Đen #2 CẢM BIẾN GÓC KIỂM TRA Đen/ Trắng Tháo ốp thân (trang 2-5) Tháo đầu nối 3P cảm biến góc kiểm tra lỏng hay mòn cực đầu nối CẢM BIẾN GÓC ĐẦU NỐI 3P Kiểm tra liên tục cực dây mầu LỤC đầu nối 3P củ bó dây mát sườn Nó phải ln ln liên tục LỤC • Nếu khơng liên tục kiểm tra hở mạch dây màu LỤC • Nếu liên tục , TIẾP BƯỚC (Nhìn từ phía bó dây ) Đo điện áp giứa cực dây màu đen(+) bó dây mát sườn(-) với khố điện vị trí ON ĐEN • Nếu khơng có điện áp , kiểm tra hở mạch dây màu đen cảm biến góc hộp cầu chì • Nếu có điện áp bình TIẾP BƯƠC (Nhìn từ phía bó dây ) 5-45
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ sửa chữa xe SH phần 6, bộ sửa chữa xe SH phần 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay