bộ sửa chữa xe SH phần 5

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:59

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) – tháo bợm xăng – đệm cao su BƠM XĂNG RÁP Kiểmta mặt lắp ( khu vực đệnm cao sau kín) Xem có bụi khơng , làm cần Bôi khoảng 1g dầu động vào mặt đệm ráp vào bơm xăng ĐẸM KÍN Ráp bơm xăng vào bình xăng cận thận khơng làm hỏng cần phao xăng CẦN Ráp giữ vào trình bày hình bên (dấu tam giác thẳng) Đặt bơm xăng cho vị trí chốt thằng với rãnh giữ Tấm giữ phải khít với bình xăng Rápcác đai ốc xiết chặt theo lực xiết quy định Ráp ốc xiết chặt theo trình tự bên hình Trình bày Thẳng dấu Lực xiết : 12 N·m (1.2 kgf·m, lbf·ft) Nối ống xăng ( trang 5-32) TẤM GIỮ DẤU BẦU LỌC GIÓ THÁO/ RÁP Tháo ông thông khỏi kẹp ống ỐNG KẸP Tháo vít đệm ĐỆM –VÍT (SÁNG ) Lới lỏng vít đai ống nối ĐỆM- VÍT ( ĐEN) VÍT ĐAI 5-36 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Tháo hai bu lơng đệm tháo bầu gío khỏi buống lọc HỘP LỌC GÍO BU LƠNG VÀ ĐỆM Tháo cáp mô tơ khởi động khỏidẫn hướng ỐNG Bịt kín miệng buồng bầu lọc gió gió băng keo Tháo đầu nối ống thông khỏi bầu gió vải sach để ngăn khơng cho bụi vào động ráp chi tiết ngược lại với lúc tháo • Trước xiết chặt chắn vầu lẫy thẳng hàng vớ i đường rãnh chăns bùn • Vịt trí vít ống phải nằm theo phương hình bẽ sau xiết khe hở lại phải 6mm CÁP DẪN HƯỚNG Up RÃNH mm Đai THÂN VAN TIẾT LƯU THÁO Tháo sau: – Hộp chứa đồ (trang 2-5) – Bầu lọc gió (trang 5-36) ỐNG DẪN XĂNG Tháo ống xăng khỏi kẹp buồng gío Tháo ơng cấp khí phụ KẸP ỐNG KHI PHỤ 5-37 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Tháo bu lơng Nới lỏng vít đai ống ( bên buồng gió ) tháo buồng gió Bulơng buồng gió vít Nới lỏng hồn tồn ốc khố dây ga CABLE ĐẦU NỐI 32P Cẩn thận không làm hỏng dây ga Tháo dây ga khỏi giá giữ dây ga cách kéo theo thẳng với mặt trống ga • Khơng vặn đột ngột trống ga từ vị trí mở hết tới vị GIÁ GIỮ trí đóng hết sau dây ga tháo hư hại ống cho chế độ chạy cầm chừng khơng xác Tháo đầu nối 32P điều khiển động (ECM) cách tách lẫy khố TRƠNG GA ỐC KHỐ Nới lỏng bu lơng cổ hut Bịt kín miệng buồng tháo van tiết lưu /ECM rea khỏi đường ống hút gió băng keo vải sach để ngăn khơng cho bụi vào động • Cầm van / ECM cách cận thận đánh rơi làm hỏng Bu lơng Nới lỏng vít dâu tháo ống nối Đưng kéo dãn đai Tháo theo trình tự sau từ ống cách nhiệt : ống giữ nối cổ hút – Bu lông đai cách nhiệt mức cần thiết – đai ốc giữ – đệm – đai giữ cổ hút ống nối Đệm Đai ốc Tháo ống hút vít cách nhiệt bu lơng 5-38 đai HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) • Bộ van tiết lưu/ ECM điều chỉnh nhà máy đừng tháo Lỏng ốc có đánh dấu sơn trắng làm van/ECM hoạt động sai chức Dấu sơn trắng Dấu sơn trắng LẮP RÁP • Chú ý dây cáp cách xác (trang 1-17) Cách nhiệt Ráp ống cách nhiệt với dấu năm rãnh lắp ráp với dâu "THROT BODY" Quay phía thân van tiết lưu Thẳng dấu "THROT BODY" Ráp đai kẹp cảu cách nhiệt nằm vị trí cách nhiệt CÁCHNHIỆT ỐNG ỐNG CÁCH Ráp bulong đai ống cách (nằm hai miệng vòng đai) ráp đai ốc gá đai ốc vào không xiết ĐAI ỐC chặt Trái Ráp ống nối xiết chặt đai trình bày hình bên VÍT BULƠNG Dấu ĐAI 5-39 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Ráp van tiết lưu/ ECM vào ống phân phối với dấu rãnh vấucủa cách nhiệt Xiết chặt bu long đai chạm sát với óng cách Dấu BULONG ối đầu nối 32P ECM DÂY GA ĐẦU NỐI 32P Cẩn thận không Nối dây ga vào trống ga theo hướng thẳng với bề mặt làm hỏng ren trống ga cap ga Siết bu lơng khố tạm thời GIÁ GIỮ TRỐNG GA ỐC KHỐ làm có bụi bên buồng khí ráp vào dấu rãnh buồng khí DUCT Align Ráp buồng gío vào ống nối bu lơng giá giữ Chắc chẳn buồng gío nằm hồn tồn vào vị trí xiết vít hình bên trình bày Bulong Xiết chặt bu lông buồng gió Vít 5-40
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ sửa chữa xe SH phần 5, bộ sửa chữa xe SH phần 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay