bộ sửa chữa xe SH phần 4

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:59

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) KIỂM TRA ĐƯỜNG NHIÊN LIỆU Tháo khớp nối nhanh GIẢM ÁP SUẤT/ THÁO • Để giảm áp suất tháo ống dẫn xăng hệ thống Ta làm sau NẮP BÌNH XĂNG Tháo hộp chứa đồ (trang 2-5) tháo đầu nối 5P (trắng) bơm xăng với khoá điện vị trí tắt OFF Khởi động động chạy cầm chừng động tự chết máy Vặn khố điện sang vị trí OFF ĐẦU NỐI 5P Tháo nắp bình xăng để giảm áp suất bình Đậy vặn chặn nắp bình xăng KẸP Làm xung Tháo ống dẫn xăng khỏi vòng kẹp giữ quanh khớp nối bơm xăng Lấy đệm cao su khỏi ống nối nhanh trước tháo khớp nối chắn bụi theo vào hệ thống ĐỆM CAO SU Dùng khăn lau để ngăn khơng cho xăng Đặt khăn lau nên khớp nối nhanh Môt tay giữ đầu nối tay ấn lẫy cài xuốn sau kéo đầu lại ống chảy nối l ỐNG NỐI ĐẦU NỐI Chú ý • Cận thận khơng làm hỏn kẹp giữ chi tiết khác không dùng dụng cụ để tháo • Nếu đầu nối khơng tháo giữ ấn lẫy cài xuống sau đẩy kéo bật dễ dàng LẪY CÀI KẸP GIỮ 5-31 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Để ngăn khơng cho bụi vật từ bên rơi vào bịt đầu ống đầu nối bắng túi nhựa LẮP RÁP CHÚ Ý • Ln thay vòng kẹp tháo ống dẫn xăng Kiểm tra vùng đâu nối có bị bẩn khơng lau cần Chắc chắn vòng đệm cao su tốt , thay moiứ cần thiết Ráp đệm cao su vào đâu nối chắn hình bên Cài vòng kẹp mớ vào đầu nối cho dấu nằm rãnh Nhấn đầu nối vào đầu ống vào hết kêu tách Khồng làm xoắn ống xăng ĐẦU NỐI ĐỆM CAO SAU VÒNG KẸP Chú ý • Nếu khó nối bơi dầu động vào đầu nối Chắc chắn đầu nối vấu giữ đãn khố an tồn vị trí VẤU GIỮA ĐẦU NỐI Các ống xăng phải kẹp chắn Nối đầu nối 4P bơm xăng Không khởi động đông ĐẦU NỐI 5P Vặn khố điện sang vị trí ON Bơm xăng phải chạy khoảng 2-3 giây để tăng áp suất nhiên liệu Lặp lại trình khoảng -3 lần Kiểm tra xem có rò rỉ khống Ráp lạI hộp chứa đồ ( trang 2-5) KẸP 5-32 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) KIỂM TRA ÁP SUẤT NHIÊN LIỆU Tháo hộp chứa đồ (trang 2-5) Tháo bu lông giữ ống xăng ỐNG Tháo ống xăng khỏi bơm xăng sau làm giảm Áp nhiên liệu (trang 5-31) BULONG Ráp áp kế ơng phân phối óng bơm xăng DỤNG CỤ : Áp kế Ống phân phối Ống áp kế 07406-0040003 07ZAJ-S5A0110 07ZAJ-S5A0120 ÁP KẾ ỐNG PHÂN PHỐI Nối đầu nồi 5P bơm xăng Khởi động động để chạy càm chừng , đọc áp suất nhiên liệu Tiêu chuẩn : 294 kPa (3.0 kgf/cm2, 43 psi) ỐNG Nếu áp suất nhiên liệu cao thông số tiêu chuẩn thay bơm xăng Nếu áp suất nhỏ kiểm tra theo sau: – Rò rỉ ống dẫn xăng – Bơm xăng ( trang 5-33) Tháo áp kế, ống phân phối ống nối Ráp kẹp ống vặn chặt bu lông Nối ống xăng vào (trang 5-32) KIỂM TRA LƯU LỰONG XĂNG Tháo ốp thân (trang 2-5) Tháo ống dẫn xăng từ bơm xăng sau giảm áp suất ( trang 5-31) RƠ LE BƠM XĂNG ĐEN/ TRẮNG Tháo rơ le bơm xăng Nối ngắn mạch cực dây đen/ trắng dây nâu rơ le Nối đầu nối 5P bơm xăng NÂU ĐẦU NỐI Phía trước 5-33 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Dùng ống nối nối vào đầu ống bơm xăng Đặt đầu ống vào cốc đựng xăng Vặn khố điện sang vị trí ON để xăng chảy vào cốc vòng 10 giây tắt khố điện sang vị trí OFF Đo lượng xăng sau Lưu lượng bơm : Tối thiểu 22 cm3 (0.7 US oz, 0.8 Imp oz) / 10 giây Nếu lưu lượng nhỏ thơng số u cầu thay bơm xăng khác (trang 5-35) Nếu dung lượng xăng bình thường kiểm tra hệ thống bơm (trang 5-35) Nối ống xăng (trang 5-32) Ráp chi tiết vào ngược với lúc tháo 5-34 BƠM NHIÊN LIỆU ỐNG HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) BƠM XĂNG KIỂM TRA HỆ THỐNG Vặn khố điện sang vị trí ON kiểm tra hoạt độngcủa bơm xăng vòng vài giây Nếu bơm xăng không hoạt động kiểm tra sau: ĐẦU NỐI 5P Tháo hộp chứa đồ (trang 2-5) Tháo đâu nối 5P( trắng )của bơm xăng Đo điện áp dây màu nâu (+) Lục (-) đầu nối 5P Có điện áp bình vài dây với khố điện vị trí ON • Nếu có điện áp kiểm tra lưu lượng xăng ( trang 5-33) • Nếu khơng có điện áp ,Kiểm tra dây sau Nâu (+) Kiểm tra liên tục cực dây màu xanh dầu nối 5P mát sườn Nó phải liên tục Lục (–) Tháo ốp thân (trang 2-5).tháo rơ le bơm xăng Kiểm tra liên tục dây màu Nầy đầu nối 5P rơ le bơm xăng Nó phải liên tục LỤC Nếu dây bình thường kiêm tra rơ le bơm mạch chúng ( trang 5-43) RƠ LE BƠM Nâu Đầu nối THÁO Tháo ống xăng từ bơm sau giảm áp suất (trang 5-31) Tháo sau: – bảy đai ốc – tháo giữ Các ốc Tấm giữ 5-35
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ sửa chữa xe SH phần 4, bộ sửa chữa xe SH phần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay