SLIDE THUYET TRINH TAI NAN GIAO THONG

25 42 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:32

Silde gồm có tư liệu, số liệu thống kê, hình ảnh, hiệu ứng đầy đủ về thực trạng tai nạn giao thông hiện nay. Định hướng giúp giảng viên, sinh viên giảng dạy, học tập, báo cáo thuyết trình tốt về vấn đề Tai nạn giao thông hiện nay. ĐỀ TÀI TAI NẠN GIAO THÔNG I ĐẶT VẤN ĐỀ II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Thực trạng Nguyên nhân 3.Hậu 4.Giải pháp 5.Trách nhiệm học sinh sinh viên III KẾT LUẬN  Trong nhiều năm trở lại đây, vấn đề an tồn giao thơng điểm nóng thu hút nhiều quan tâm dư luận mức độ thiệt hại mà vấn đề gây 1.Thực trạng  Đang diễn hàng ngày hàng địa bàn tỉnh, có khoảng 12-13 người bị thương ngày Về số liệu tai nạn giao thông Trà Vinh ta thấy:  Theo số liệu tổng hợp, tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xảy 28 vụ tai nạn, làm chết 17 người, bị thương 22 người  So với kỳ 2016 giảm vụ, người chết 22 người bị thương  Ý thức tham gia giao thơng người dân hạn chế thiếu hiểu biết chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông:  Lạng lách đánh võng  Vượt đèn đỏ  Coi thường việc đội mũ bảo hiểm Hành vi chở số người quy định  Hành vi đua xe lạng lách đánh võng  Hành vi vượt đèn đỏ  Phương tiên giao thông không đảm bảo lưu hành: hạn cũ, xe tự tạo…  Sức khỏe người tham gia thông chưa đảm bảo để điều khiển phương tiện giao thông  Cơ sở hạ tầng không đạt chuẩn, không đảm bảo cho phương tiện lưu thông  Nhiều trường hợp nhiều chổ làm đường , làm chưa chất lượng => Nên không đảm bảo an tồn cho người tham gia giao thơng Hệ thống đường Kém chất lượng Chở tải gây lật xe Chở vật cồng kềnh gây cản trở giao thơng Coi thường tính mạng thân Uống rượu bia tham gia giao GT Vừa chạy xe vừa dùng điện thoại Hậu  Thiệt hại lớn người của, để lại thương tật vĩnh viễn cho cá nhân hậu nặng nề cho cộng đồng Gây đau đớn mát, thương tâm cho người thân xã hội Tập trung xây dựng cơng trình hạ tầng giao thơng thiết yếu để cải thiện tình hình tải phương tiện giao thơng Thắt chặt quản lí, phạt nặng trường hợp cố ý cản trở giao thông hay gây nguy hiểm cho người khác Tuyên truyền giáo dục người chấp hành tốt quy định an tồn giao thơng Nâng cao ý thức người tham gia giao thông Nâng cao chất lượng kỹ thuật điều kiện phương tiện giao thông Tham gia học tập luật giao thông đường trường lớp Chấp hành nghiêm chỉnh quy định, an tồn giao thơng Đi sang đường quy định, tham gia giúp đỡ người già yếu, người tàn tật trẻ em qua đường quy định Tham gia hoạt động tuyên truyền an tồn giao thơng, tham gia đội nên tình nguyện đảm bảo an tồn giao thơng 1.KẾT LUẬN CHUNG: Tai nạn giao thông nỗi đau, hậu cho tồn xã hội, khơng hậu vật chất mà hậu lân tinh thần Vì người nghiêm chỉnh chấp hành luật tham gia giao thông Để giảm vụ TNGT trách nhiệm quan tổ chức mà đòi hỏi vào an tồn xã hội a Mục tiêu : - Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông - Phấn đấu đến năm 2020 giảm tối thiểu số vụ tai nạn giao thông - Chấn chỉnh lại mỹ quan đô thị - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông b Kết : - Tình trạng TNGT địa bàn tỉnh Trà Vinh giảm so với kì năm 2015, 2016 - Mọi người nâng cao ý thức tham gia giao thơng góp phần giảm thiệt hại người - Tính tới tháng 6/2017 dịa bàn tỉnh Trà Vinh Năm Số vụ TNGT Số người chết Số người bị thương 2015 1264 434 915 2016 1036 323 638 6/2017 385 78 354 Tính tới tháng 6/2017 nước NĂM Số vụ TNGT Số người chết Số người bị thương 2015 22872 8546 14069 2016 21568 8680 13280 6/2017 19567 7460 12107 ... chấp hành tốt quy định an tồn giao thơng Nâng cao ý thức người tham gia giao thông Nâng cao chất lượng kỹ thuật điều kiện phương tiện giao thông Tham gia học tập luật giao thông đường trường lớp... đảm bảo an tồn giao thơng 1.KẾT LUẬN CHUNG: Tai nạn giao thông nỗi đau, hậu cho tồn xã hội, khơng hậu vật chất mà hậu lân tinh thần Vì người nghiêm chỉnh chấp hành luật tham gia giao thông Để... luật giao thông - Phấn đấu đến năm 2020 giảm tối thiểu số vụ tai nạn giao thông - Chấn chỉnh lại mỹ quan đô thị - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật giao
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE THUYET TRINH TAI NAN GIAO THONG, SLIDE THUYET TRINH TAI NAN GIAO THONG, II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, b. Nguyên nhân chủ quan, Trách nhiệm của học sinh và sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay