Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:13

HÓA HỌC 12 NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH I Mục tiêu học: Kiến thức: HS biết: - Nguyên tắc nhận biết số ion dd - Cách nhận biết cation: Na+, NH4+, Ba2+, Al3+, Fe3+, Fe2+, Cu2+ - Nhận biết anion: NO3-, SO42-, Cl-, CO32- Kỹ năng: - Có kỹ tiến hành thí nghiệm để nhận biết cation anion dd II Phương pháp: - Đàm thoại kết hợp TNBD III Chuẩn bị: - ống nghiệm, cặp ống nghiệm, giá ống nghiệm, đèn cồn - Các dd : NaCl, BaCl2, AlCl3, NH4Cl, FeCl3, NaNO3, Na2SO4, Na2CO3, CuCl2, NH3, HCl, H2SO4 - Kim loại: Fe đồng mỏng III Tổ chức hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động Nguyên tắc nhận biết I Nguyên tắc nhận biết ion dung dịch HS: Thảo luận, phân tích, nêu nguyên tắc: * Ngtắc chung: "Dùng thuốc thử để tạo với ion hợp chất có màu, chất khí, chất kết tủa" Hoạt động Nhận biết số cation dung dịch HÓA HỌC 12 Gv: Mơ tả thí nghiệm: Đốt dd II Nhận biết số cation dung dịch muối Na dạng muối rắn Cation Na+ dây platin -> Ngọn lửa nhuộm màu vàng tươi - Dùng ph.pháp vật lí thử màu lửa ? Tại khơng nhận biết ion Na+ ph2 hóa học? Vậy cần làm ntn? GV: HD thảo luận, Hs nhớ lại kiến thức cũ: Cation NH4+ ? Để nhận biết ion amoni - Thêm lượng dư dd kiềm NaOH, KOH vào dd dung dịch, người ta làm chứa NH +4 , đun nóng nhẹ , giải phóng khí NH ntn? mùi khai đặc trưng (Có thể thử khí NH3 giấy t → NH3 ↑ + H2O NH4+ + OH–  quỳ tẩm ướt) o Cation Ba2+ Gv: HD Hs tiến hành nhanh TN: Nhỏ dd H2SO4 loãng vào dd có chứa Ba2+ - Dùng dung dịch H2SO4 lỗng, tạo kết tủa trắng khơng tan axit Ba2+ + SO42– → BaSO4 ↓ (trắng) HS: Nhận xét, rút pp nhận Cation Al3+ biết, viết PT - Dùng dung dịch kiềm, tạo kết tủa, kết tủa tan kiềm dư + 3OH– → Al(OH)3 ↓ keo trắng GV: HD HS làm TN nhanh Al3+ HS quan sát, ghi nhớ màu kết tủa, viết PTHH, PT ion TG Al(OH)3 + OH– → [Al(OH)4] – Cation Fe2+ Fe3+ Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓ (nâu đỏ) GV: Y/c Hs làm TN nhanh để Cho dd kiềm NH3 vào dd Fe2+ tạo HS trực tiếp quan sát màu kết tủa Fe(OH)2 -trắng xanh, ktủa Fe(OH)2 màu trắng xanh, sau chuyển dần thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ : Fe(OH)3 -nâu đỏ HÓA HỌC 12 ? Hãy nhớ lại pp nhận biết ion học lớp 11? 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → Fe(OH)3 Cation Cu2+ GV: HD HS làm TN chứng - Thuốc thử đặc trưng dd NH 3, tạo ktủa xanh minh tan thành dd xanh lam đậm Hoạt động Nhận biết số anion dung dịch III Nhận biết số anion dung dịch Anion NO3 GV: Hdẫn thảo luận, cho Hs vận - Dùng vài mẩu Cu môi trường axit dụng kiến thức học trình bày 3Cu + 2NO3– + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO ↑ + phương pháp nhận biết ion 4H2O Gv: Hướng dẫn Hs thao tác thí nghiệm, nhận xét tượng hóa học đặc trưng Xanh 2NO + O2 → 2NO2 ( màu nâu đỏ) 22 Anion SO - Thuốc thử : dd BaCl2 mt axit (1 số Tn khơng tiện làm, Gv có Ba2+ + SO42– thể mơ tả HD HS quan sát tranh, ảnh sgk) Anion Cl- → BaSO4 ↓ (trắng) - Thuốc thử: dd AgNO3 , tạo kết tủa trắng HS: Lưu ý màu, tượng TN Ag+ + Cl– → AgCl ↓ trắng 24 Anion CO3 Thuốc thử: dd axit mạnh: HCl, H2SO4 lỗng Hiện tượng: sủi bọt khí làm đục nước vôi dư CO32– + 2H+ → CO2 ↑ + H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Hoạt động : Củng cố HĨA HỌC 12 GV: Có thể chuẩn bị mẫu phân tích sau: Mẫu 1: Nhận biết ion NH4+, Ca2+, Ba2+ đựng ống nghiệm riêng biệt Mẫu 2: Nhận biết ion Al3+, Cr3+, Mg2+ đựng ống nghiệm riêng biệt Mẫu 3: Nhận biết ion Fe3+, Fe2+, Cu2+ đựng ống nghiệm riêng biệt Mẫu 4: Nhận biết ion NO3-, Cl-, SO42-, CO32- đựng ống nghiệm riêng biệt ... xanh lam đậm Hoạt động Nhận biết số anion dung dịch III Nhận biết số anion dung dịch Anion NO3 GV: Hdẫn thảo luận, cho Hs vận - Dùng vài mẩu Cu mơi trường axit dụng kiến thức học trình bày 3Cu +... Tại khơng nhận biết ion Na+ ph2 hóa học? Vậy cần làm ntn? GV: HD thảo luận, Hs nhớ lại kiến thức cũ: Cation NH4+ ? Để nhận biết ion amoni - Thêm lượng dư dd kiềm NaOH, KOH vào dd dung dịch, người... cố HÓA HỌC 12 GV: Có thể chuẩn bị mẫu phân tích sau: Mẫu 1: Nhận biết ion NH4+, Ca2+, Ba2+ đựng ống nghiệm riêng biệt Mẫu 2: Nhận biết ion Al3+, Cr3+, Mg2+ đựng ống nghiệm riêng biệt Mẫu 3: Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch, Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay