Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:13

HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết nguyên tắc nhận biết số ion dung dịch - Biết cách nhận biết cation: Na+, NH4 , Ba2+, Al3+, Fe3+, Fe2+, Cu2+  2 - Biết cách nhận biết anion: NO3 , SO24 , Cl-, CO3 Kĩ năng: Có kĩ tiến hành thí nghiệm để nhận biết cation anion dung dịch Thái độ: Cẩn thận nghiêm túc II TRỌNG TÂM: - Nguyên tắc cách nhận biết số ion dung dịch III CHUẨN BỊ: - GV: Hệ thống tâp Máy chiếu - HS: học IV PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải vấn đề hướng dẫn gv V TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện, nhắc nhở nội quy an tồn tiến hành thí nghiệm HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động I Kiến thức cần nhớ: - Gv phát vấn học sinh nội dung kiến thức điền vào bảng a) Nhận biết số cation dung dịch Thuốc thử Dung dịch NaOH Dung dịch NH3 Cation Dung dịch H2SO4 loãng x NH4 Ba2+ x Al3+ x Fe3+ x x Fe2+ x x Cu2+ x b) Nhận biết số anion dung dịch Thuốc thử Dung dịch Ba(OH)2 Dung dịch NH3 Anion x (Cu) NO3 SO24 Dung dịch H2SO4 loãng x Clx CO32  II Bài tập: Hoạt động - HS dựa vào phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết cation để giải tốn Bài 1: Trình bày cách nhận biết ion HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN - GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành tập dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+ Giải Ba2+, Fe3+, Cu2+ 2- +dd SO4  traé ng 2+ khô ng hiệ n tượng 3+ 2+ Ba - GV yêu cầu HS cho biết tượng xảy cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch, từ xem nhận biết tối đa dung dịch Fe , Cu  nâ u đỏ 3+ Fe +dd NH3 dư  xanh, sau đó tan 2+ Cu Bài 2: Có ống nghiệm không nhãn, ống đựng dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2 Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào dung dịch, nhận biết tối da dung dịch sau ? A Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2 - GV yêu cầu HS xác định môi trường dung dịch B Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2, CuCl2 - HS giải toán C Bốn dung dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2 D Cả dung dịch  HS tự giải toán - Gv nhận xét, đánh giá Bài 3: Có ống nghiệm không nhãn, ống đựng dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4 CH3NH2 Chỉ dùng giấy quỳ tím nhúng vào dung dịch, quan sát thay đổi màu sắc nhận biết dãy dung dịch ? A Dung dịch NaCl B Hai dung dịch NaCl KHSO4  HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN C Hai dung dịch KHSO4 CH3NH2 D Ba dung dịch NaCl, KHSO4 Na2CO3 Bài 4: Hãy phân biệt hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S (NH4)2SO4 thuốc thử Giải Cho mẫu giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 vào dung dịch trên, dung dịch làm cho mẫu giấy lọc chuyển sang màu đen dung dịch (NH4)2S (NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2NH4NO3 CỦNG CỐ: tập VI DẶN DÒ: HS nhà làm bt sgk Chuẩn bị bài: LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ VII RÚT KINH NGHIỆM: ... a) Nhận biết số cation dung dịch Thuốc thử Dung dịch NaOH Dung dịch NH3 Cation Dung dịch H2SO4 loãng x NH4 Ba2+ x Al3+ x Fe3+ x x Fe2+ x x Cu2+ x b) Nhận biết số anion dung dịch Thuốc thử Dung. .. định môi trường dung dịch B Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2, CuCl2 - HS giải toán C Bốn dung dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2 D Cả dung dịch  HS tự giải toán - Gv nhận xét, đánh giá Bài 3: Có ống nghiệm... nhãn, ống đựng dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2 Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào dung dịch, nhận biết tối da dung dịch sau ? A Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch, Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay