BẢNG LƯỢNG HOÁ THI ĐUA lớp 7a1 năm học 2018

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:09

BẢNG LƯỢNG HOÁ CHẤM THI ĐUA LỚP 7A1 năm học 2018-2019- Trường THCS Chu Phan STT CÁC ĐIỂM BỊ TRỪ Nghỉ học, nghỉ lao động: - Có phép - Khơng phép Nói chuyện ( học, chào cờ), bị thầy cô nhắc nhở giờ,tác phong khơng nghiêm túc, chạy ngồi chơi sau trống tiếng , không hát đầu giờ, dục Đi học muộn, không tham gia hoạt động trường, lớp( phân cơng) Đồng phục( áo ngồi quần, khơng khăn qng, áo màu.,quần bò, khơng mũ ca lơ ) Nói tục, chửi thề, ngủ lớp -Không làm tập - Thiếu tập Phá sở vật chất( đập bàn ghế, vẽ lên tường, trèo lên bàn ghế), sử dụng điện thoại giờ, trang điểm, nhuộm tóc, xúc phạm bạn -Bỏ trực nhật, - Vệ sinh bẩn trễ, bỏ rác không nơi quy định - Trực tiếp gây khá, TB 10 11 Xả rác lớp học, ăn quà lớp cổng trường Điểm kém
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG LƯỢNG HOÁ THI ĐUA lớp 7a1 năm học 2018, BẢNG LƯỢNG HOÁ THI ĐUA lớp 7a1 năm học 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay