Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:08

HÓA HỌC 12 HÓA HỌC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I Mục tiêu học: Kiến thức: HS biết: - Vai trò lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu phát triển kinh tế, xã hội - Xu thế giới việc giải lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu - Vai trò hóa học việc đáp ứng nhu cầu ngày cao, đa dạng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu Tình cảm thái độ: - HS có ý thức sử dụng tiết kiệm lượng, ngun vật liệu - u thích, có thái độ tích cực học tập hóa học II Phương pháp: - Đàm thoại, thảo luận nhóm III Chuẩn bị: - Các tư liệu thực tế, cập nhật lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu Việt nam số nước - Một số phiếu học tập IV Tổ chức hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động Vấn đền lượng nhiên liệu GV: Y/cầu Hs đọc thông tin I VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG NHIÊN bài, sử dụng kiến thức có thảo LIỆU luận trả lời: HS: N/cứu, liên hệ, thảo luận nhóm: 1) Năng lượng nhiên liệu có * Năng lượng nhiên liệu yếu tố quan vai trò trọng việc phát triển kinh tế phát triển nói chung phát triển kinh tế nói riêng ? 2) Vần đề lượng nhiên * Nhân loại giải vấn đề thiếu HÓA HỌC 12 liệu đặt cho nhân loại lượng khan nhiên liệu tiêu thụ q ? nhiều 3) Hóa học góp phần giải * Hóa học góp phần: vấn đề lượng nhiên - N/cứu sử dụng nhiên liệu ảnh hưởng liệu đến MT: dùng nhiên liệu (như hiđro, tương lai ? Etanol ) thay than, dầu mỏ GV: Cung cấp thêm thông tin - Nâng cao hiệu quy trình chế hóa, sử gia tăng nhu cầu lượng, dụng tiết kiệm nhiên liệu số kiến thức thực tế - Chế tạo vật liệu chất lượng cao cho ngành lượng, tạo nguồn nhiên liệu (năng lượng hạt nhân, lượng ngtử ) Hoạt động Vấn đề vật liệu GV: Đưa câu hỏi thảo luận II VẤN ĐỀ VẬT LIỆU sau: HS: N/cứu, thảo luận nhóm: 1) Vai trò vật liệu phát triển kinh tế? - Vật liệu sở vật chất sinh tồn phát triển loài người, sở quan trọng để phát triển kinh tế 2) Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế ? - Vấn đề chế tạo vật liệu nhân tạo có ưu (tốt , bền, chắc, đẹp rẻ… vấn đề đặt cho nhân loại 3) Hóa học góp phần giải vấn đề ? - Ngành sản xuất hóa học góp phần tạo nhiều loại vật liệu nhân tạo sử dụng công nghiệp đời sống: + Một số hợp kim có tính chất đặc biệt + Vật liệu silicat: gạch chịu lửa, khơng bị axit ăn mòn , xi măng mác cao , thủy tinh pha lê, HÓA HỌC 12 GV: Nhận xét, bổ sung thông tin gốm sứ cách điện … + Các vật liệu dùng cho ngành sản xuất hóa học: hóa chất HCl, H 2SO4, HNO3, NH3 … làm nguyên liệu để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu… + Các vật liệu dùng cho nhiều ngành công nghiệp khác : nhựa, chất dẻo, PVC, PE, cao su tổng hợp, tơ, sợi tổng hợp … + Vật liệu : vật liệu nano, compozit Hoạt động : Củng cố GV: - Nhấn mạnh lại nội dung - Hướng dẫn học sinh liên hệ thực tế tài liệu tham khảo để hiểu rõ vai trò hóa học phát triển kinh tế xã hội - Cho HS đọc phàn tư liệu: Vài nét dầu khí Việt Nam/T188-sgk - Tổ chức cho HS giải tập 2, 3, 4/ sgk - T 186 Rút kinh nghiệm sau dạy ... trọng để phát triển kinh tế 2) Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế ? - Vấn đề chế tạo vật liệu nhân tạo có ưu (tốt , bền, chắc, đẹp rẻ… vấn đề đặt cho nhân loại 3) Hóa học góp phần giải vấn đề ?... Hoạt động Vấn đề vật liệu GV: Đưa câu hỏi thảo luận II VẤN ĐỀ VẬT LIỆU sau: HS: N/cứu, thảo luận nhóm: 1) Vai trò vật liệu phát triển kinh tế? - Vật liệu sở vật chất sinh tồn phát triển loài...HÓA HỌC 12 liệu đặt cho nhân loại lượng khan nhiên liệu tiêu thụ ? nhiều 3) Hóa học góp phần giải * Hóa học góp phần: vấn đề lượng nhiên - N/cứu sử dụng nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay