Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:08

HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN HÓA HỌC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I MỤC TIÊU Kiến thức Biết : Vai trò hố học phát triển kinh tế Kĩ - Tìm thơng tin học, phương tiện thơng tin đại chúng, xử lí thơng tin rút nhận xét vấn đề - Giải số tình thực tế tiết kiệm lượng, nhiên liệu, vật liệu, chất phế thải,… - Tính khối lượng chất, vật liệu, lượng sản xuất đường hoá học Trọng tâm − Vai trò hố học lượng, nhiên liệu, vật liệu III PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại kết hợp khéo léo với thuyết trình II CHUẨN BỊ Giáo án, hệ thống câu hỏi IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra cũ: Bài 5/180 IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: * Hoạt động 1: Vấn đề lượng nhiên liệu GV yêu cầu học sinh đọc thông tin bài, sử dụng kiến thức có thảo luận trả lời câu hỏi sau: HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Năng lượng nhiên liệu có vai trò phát triển nói chung phát triển kinh tế nói riêng ? Vần đề lượng nhiên liệu đặt cho nhân loại ? Hóa học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu tương lai ?  Kết luận: Nhân loại giải vấn đề thiếu lượng khan hiêm nhiên liệu tiêu thụ nhiều Hóa học góp phần giải vấn đề là: • Sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu nhân tạo thay cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên than, dầu mỏ • Sử dụng nguồn lượng cách khoa học * Hoạt động 2: Vấn đề nguyên liệu cho công nghiệp HS nghiên cứu sgk , đọc thông tin bổ sung sử dụng kiến thức có, trả lời câu hỏi sau: Vấn đề nguyên liệu đặt cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? HS thảo luận để thấy nguồn nguyên liệu hóa học sử dụng cho công nghiệp : - Quặng, khống sản chất có sẵn vỏ Trái đất - Khơng khí nước nguồn nguyên liệu phong phú tự nhiên sử dụng rộng rãi nhiều nhành công nghiệp hóa học - Nguồn nguyên liệu thực vật - Dầu mỏ, khí, than đá nguồn nguyên liệu cho công nghiệp tổng hợp chất dẻo, tơ sợi tổng hợp, cao su  Kết luận: Nhân loại gặp phải vấn đề : Nguồn nguyên liệu tự nhiên sử dụng ngày cạn kiệt hóa học góp phần: sử dụng hợp lí có hiệu nguồn ngun liệu chủ yếu cho cơng nghiệp hóa học sử dụng lại vật liệu phế thải hướng tận dụng ngun liệu cho cơng nghiệp hóa học * Hoạt động 3: Vấn đề vật liệu GV: Đưa câu hỏi thảo luận sau: Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? * Hoạt động 4: Hướng giải vần đề lượng nhiên liệu cho tương lai (10') HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN HS quan sát hình ảnh đọc thông tin học, thảo luận đưa ý kiến GV: Hướng dẫn HS thảo luận, hoàn chỉnh kết luận Để giải vấn đề khan lượng cạn kiệt nguồn nguyên liệu, có phương hướng sau đây: Tìm cách sử dụng cách có hiệu nguồn lượng nhiên liệu có Sản xuất sử dụng nguồn lượng nhiên liệu nhân tạo Sử dụng nguồn lượng Củng cố giảng: Bài 1/186 Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà: Bài đến Bài 6/187 - Chuẩn bị : Bài 44: HÓA HỌC VẤN ĐỀ XÃ HỘI V Rút kinh nghiệm: ...HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Năng lượng nhiên liệu có vai trò phát triển nói chung phát triển kinh tế nói riêng ? Vần đề lượng nhiên liệu đặt cho nhân loại ? Hóa học góp phần giải vấn đề lượng... tạo Sử dụng nguồn lượng Củng cố giảng: Bài 1/186 Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà: Bài đến Bài 6/187 - Chuẩn bị : Bài 44: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI V Rút kinh nghiệm: ... câu hỏi thảo luận sau: Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? * Hoạt động 4: Hướng giải vần đề lượng nhiên liệu cho tương lai (10') HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN HS quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay