Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:07

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 HÓA HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: 1.Kiến thức : *HS biết: - Vai trò hố học phát triển kinh tế vấn đề: - Vai trò lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu phát triển kinh tế, xã hội - Xu thế giới việc giải vấn đề lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu - Vai trò hoá học việc đáp ứng nhu cầu ngày cao, đa dạng lượng, nhiên liệu, ngun vật liệu 2.Kỹ : - Tìm thơng tin học, phương tiện thông tin đại chúng xử lí thơng tin để rút kết luận vai trò hóa học phát triển kinh tế - Giải số tìn thực tế tiết kiệm lượng, nhiên liệu, chất phế thải, - tính khối lượng chất, vật liệu, lượng sản xuất đường hố học II) Chuẩn bị : - GV: Hình ảnh nhà máy điện, mỏ than, mỏ dầu, lượng mặt trời, nhà máy điện hạt nhân - HS : đọc trước nội dung học III: Tiến trình dạy học : 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra cũ: ( Xen kẽ mới) GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 3.Bài mới: Hoạt động thầy trò Hoạt động Nội dung ghi I Vấn đề lượng nhiên liệu: GV yêu cầu học sinh đọc thông tin Năng lượng nhiên liệu có vai trò bài, sử dụng kiến thức có thảo quan trọng phát triển kinh tế luận trả lời câu hỏi sau: - Mọi hoạt động người cần Năng lượng nhiên liệu có vai trò lượng phát triển nói chung phát triển kinh tế - Nhiên liệu đốt cháy sinh nói riêng ? lượng - Năng lượng nhiên liệu yếu tố quan Vần đề lượng nhiên liệu trọng đặt cho nhân loại ? việc phát triển kinh tế Những vấn đề đặt lượng nhiên liệu - Khai thác sử dụng nhiên liệu gây nhiễm mơi trường - Phát triển lượng hạt nhân - Phát triển thuỷ Hóa học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu tương lai ? HS: Tham khảo tư liệu SGK để thảo luận đưa câu trả lời cho câu hỏi giáo viên - Sử dụng lượng mặt trời - Sử dụng lượng với hiệu cao Hố học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu ? - Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu ảnh hưởng đến môi trường GV: Yêu cầu HS nhóm khác đánh giá, - Nâng cao hiệu quy trình chế nhận xét hố, sử dụng nhiên liệu, quy trình tiết kiệm GV: Đưa đáp án nhiên liệu - Chế tạo vật liệu chất lượng cao cho GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 ngành lượng Hoạt động GV: Đưa câu hỏi thảo luận sau: - Hố học đóng vai trò việc tạo nhiên liệu hạt nhân II VẤN ĐỀ VẬT LIỆU Vai trò vật liệu phát triển kinh tế - Vai trò vật liệu phát triển kinh tế - Vật liệu sở vật chất sinh tồn phát triển loài người - Vật liệu sở quan trọng để phát triển kinh tế Vấn đề vật liệu đặt cho nhân loại - Vấn đề đặt vật liệu cho nhân loại ? - Yêu cầu người vật liệu ngày to lớn, đa dạng theo hướng: + Kết hợp kết cấu cơng dụng + Loại hình có tính đa + Ít nhiễm bẩn + Có thể tái sinh + Tiết kiệm lượng + Bền, chắc, đẹp - Do phải tìm kiếm nhiên liệu từ nguồn: + Các khống chất, dầu mỏ, khí thiên nhiên + Khơng khí nước + Từ lồi động vật - Hóa học góp phần giải vấn đề ? Hố học góp phần giải vấn đề vật liệu cho tương lai Hoá học khoa học khác nghiên cứu khai thác vật liệu có GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 HS: Tham khảo tư liệu SGK để thảo trọng lượng nhẹ, độ bền cao có cơng luận đưa câu trả lời cho câu hỏi đặc biệt: giáo viên - Vật liệu compozit GV: Yêu cầu HS nhóm khác đánh giá, - Vật liệu hỗn hợp chất vô hợp chất nhận xét hữu - Vật liệu hỗn hợp nano GV: Đưa đáp án Hoạt động * Củng cố: GV: Yêu cầu HS làm tập 5, SGK – 186, 187 HS: Làm tập theo yêu cầu GV * Hướng dẫn HS làm BTVN chuẩn bị học ... Vai trò vật liệu phát triển kinh tế - Vai trò vật liệu phát triển kinh tế - Vật liệu sở vật chất sinh tồn phát triển loài người - Vật liệu sở quan trọng để phát triển kinh tế Vấn đề vật liệu đặt... thức có thảo quan trọng phát triển kinh tế luận trả lời câu hỏi sau: - Mọi hoạt động người cần Năng lượng nhiên liệu có vai trò lượng phát triển nói chung phát triển kinh tế - Nhiên liệu đốt cháy... Vần đề lượng nhiên liệu trọng đặt cho nhân loại ? việc phát triển kinh tế Những vấn đề đặt lượng nhiên liệu - Khai thác sử dụng nhiên liệu gây nhiễm mơi trường - Phát triển lượng hạt nhân - Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay