Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:07

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 HỐ HỌC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I./ Mục đích yêu cầu: Về kiến thức: _ Biết vấn đề đặt cho nhân loại: Nguồn lượng bị cạn kiệt, khan nhiên liệu, cần vật liệu đáp ứng yêu cầu ngày cao người _Biết hóa học góp phần giải vấn đề đó, tạo nguồn lượng mới, vật liệu Về kỹ năng: _ Đọc tóm tắt thơng tin học _Vận dụng kiến thức học chương trình phổ thơng để minh học _Tìm thơng tin từ phương tiện khác từ thực tiễn sống Thái độ: _Thái độ học tập tích cực II./ Chuẩn bị: Giáo viên: _Tranh ảng tư liệu có liên quan nguồn lượng cạn kiệt, khan _Một số thông tin, tư liệu cập nhật như: nhà máy điện nguyên tử, ô tô sử dụng nhiên liệu hidro, vật liệu nano, compozit _Đĩa hình có nội dung số q trình sản xuất hóa học Học sinh: Xem trước học Phương pháp: III./ Tiến trình dạy học: - PP đàm thoại gợi mở GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Ổn định lớp, vào (1’) Kiểm tra cũ Vào TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh 15’ Hoạt động 1: Tìm hiểu SGK _HS tìm hiểu thơng tin sgk trả lời câu hỏi: _GV yêu cầu học sinh đọc Nhân loại giải thông tin bài, vấn đề thiếu sử dụng kiến thức lượng khan hiêm nhiên có thảo luận trả lời liệu tiêu thụ nhiều câu hỏi sau: Hóa học góp phần giải Năng lượng nhiên liệu vấn đề là: có vai trò phát triển nói chung a Sản xuất sử dụng phát triển kinh tế nói nguồn nguyên liệu nhân tạo thay cho nguồn riêng? nguyên liệu thiên nhiên Vần đề lượng than, dầu mỏ nhiên liệu đặt cho b Sử dụng nguồn nhân loại gì? lượng cách Hóa học góp phần giải khoa học vấn đề lượng nhiên liệu tương lai? _HS thảo luận để thấy nguồn nguyên liệu hóa học sử dụng cho công nghiệp Hoạt động 2: Thảo luận : nhóm: Nội dung I/ Vấn đề lượng nhiên liệu: Nhân loại giải vấn đề thiếu lượng khan hiêm nhiên liệu tiêu thụ nhiều Hóa học góp phần giải vấn đề là: a Sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu nhân tạo thay cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên than, dầu mỏ b Sử dụng nguồn lượng cách khoa học Nhân loại gặp phải vấn đề : Nguồn nguyên liệu tự nhiên sử dụng ngày cạn kiệt hóa học góp phần: sử + Quặng, khoáng sản Vấn đề nguyên liệu dụng hợp lí có hiệu nguồn chất có sẵn vỏ đặt cho ngành kinh tế nguyên liệu chủ yếu cho cơng Trái đất 15’ ? nghiệp hóa học sử dụng lại + Khơng khí nước vật liệu phế thải hướng tận Hóa học góp phần giải nguồn nguyên liệu dụng nguyên liệu cho công vấn đầ phong phú tự nhiên nghiệp hóa học ? GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 _HS thảo luận để thấy sử dụng rộng rãi nguồn ngun liệu hóa học nhiều nhành cơng sử dụng cho cơng nghiệp hóa học nghiệp : + Nguồn nguyên liệu thực + Quặng, khống sản vật chất có sẵn vỏ Trái + Dầu mỏ, khí, than đá đất nguồn ngun liệu cho + Khơng khí nước công nghiệp tổng hợp chất nguồn nguyên liệu phong dẻo, tơ sợi tổng hợp, cao phú tự nhiên su sử dụng rộng rãi nhiều nhành cơng nghiệp hóa học II Vấn đề vật liệu: _Để giải vấn đề khan lượng cạn kiệt nguồn nguyên liệu, có phương hướng sau đây: +Tìm cách sử dụng cách có hiệu nguồn lượng _HS thảo luận theo tổ, đưa nhiên liệu có + Dầu mỏ, khí, than đá kết luận +Sản xuất sử dụng nguồn nguồn nguyên liệu cho công lượng nhiên liệu nhân nghiệp tổng hợp chất dẻo, tơ tạo sợi tổng hợp, cao su + Sử dụng nguồn lượng + Nguồn nguyên liệu thực vật Hoạt động 3: Thảo luận theo tổ: Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế gì? Hóa học góp phần giải vấn đầ 10’ nào? GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Củng cố IV DẶN DỊ: - Xem trước V RÚT KINH NGHIỆM ... động 3: Thảo luận theo tổ: Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế gì? Hóa học góp phần giải vấn đầ 10’ nào? GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Củng cố IV DẶN DÒ: - Xem trước V RÚT KINH NGHIỆM ... nghiệp hóa học ? GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 _HS thảo luận để thấy sử dụng rộng rãi nguồn nguyên liệu hóa học nhiều nhành công sử dụng cho cơng nghiệp hóa học nghiệp : + Nguồn nguyên liệu thực + Quặng, khoáng...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Ổn định lớp, vào (1’) Kiểm tra cũ Vào TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh 15’ Hoạt động 1: Tìm hiểu SGK _HS tìm hiểu thông tin sgk trả lời câu hỏi: _GV yêu cầu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay