Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:02

HĨA HỌC 12 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM HỐ CHẤT CHO MỘT NHĨM THỰC HÀNH 1) Hoá chất  Na  Vụn Mg: mẩu  Vụn Al: mẩu  Dung dịch NaOH: lọ  Dung dịch NH3: lọ  Dung dịch AlCl3: lọ  Dung dịch phenolphtalein: lọ  Dung dịch H2SO4 loãng (hoặc dung dịch HCl) : lọ 2)Dụng cụ thí nghiệm  ống nghiệm:  Kẹp ống nghiệm:  Giá đỡ ống nghiệm:  Đèn cồn:  Kẹp gắp kim loại:  Đũa thuỷ tinh: II TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Nội dung thí nghiệm cách tiến hành Hoạt động học sinh Thí nghiệm 1: So sánh khả phản ứng Na, Mg, Al với nước - HS dùng miếng giấy thấm nhận Na - Rót nước vào ống nghiệm thứ (khoảng 3/4 ống), thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein đặt vào giá ống nghiệm bỏ vào mẩu natri nhỏ hạt đậu xanh - Rót vào ống nghiệm thứ hai thứ ba khoảng ml nước, thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein, sau đặt vào giá ống nghiệm, bỏ vào ống thứ hai mẩu kim loại Mg ống thứ ba mẩu kim loại Al vừa cạo lớp vỏ oxit Quan sát tượng xảy Đun nóng ống nghiệm quan sát Nhận xét mức độ phản ứng ống nghiệm Viết phương trình hoá học phản ứng xảy Hoạt động giáo viên Thí nghiệm 1: So sánh khả phản ứng Na, Mg, Al với nước - GV cắt miếng Na thành mẩu Na nhỏ hạt đậu xanh chia cho nhóm HS - GV cảnh báo HS: khơng để Na dính vào tay - GV hướng dẫn cho HS kĩ thuật làm thí nghiệm: Na tác dụng với H2O để đảm bảo an toàn - GV quan sát để nhắc nhở HS: kĩ thuật đun ống nghiệm lửa đèn cồn - GV cho HS làm thí nghiệm đối chứng: Cho mẫu Al chưa “bóc” lớp áo Al2O3 vào H2O Cho mẫu Al “bóc” lớp áo Al2O3 vào H2O HS quan sát tượng so sánh HÓA HỌC 12 - GV nêu vấn đề: làm để “bóc“ lớp áo Al2O3 mẩu Al nhanh nhất, hay nhất? Ngâm mẩu vụn Al a dung dịch NaOH dung dịch HCl thấy tượng sủi bọt khí thật nhiều b dung dịch HNO3 loãng thấy xuất khí nâu dừng • Sau rửa mẩu vụn Al nước nhiều lần + Nếu HS khơng trả lời GV dẫn dắt HS tìm câu trả lời GV diễn giảng + GV hỏi: Vì TN a phải để thấy sủi bọt khí thật nhiều dừng? + GV nêu câu hỏi: Vì TN b phải để thấy xuất khí nâu dừng? + GV hỏi: Vì sau TN a b phải rửa mẩu vụn Al Thí nghiệm 2: Nhơm tác dụng với dung dịch nước nhiều lần? kiềm Thí nghiệm 2: Nhơm tác dụng với Rót - ml dung dịch NaOH loãng vào ống dung dịch kiềm nghiệm bỏ vào mẩu nhơm Đun nóng nhẹ để phản ứng xảy mạnh Quan sát bọt - GV nói với HS: Khơng cần đun khí Viết phương trình hố học phản ứng Thí nghiệm 3: Khả phản ứng Al(OH)3 Thí nghiệm 3: Khả phản ứng với dung dịch NaOH với dung dịch H 2SO4 Al(OH)3 với dung dịch NaOH loãng với dung dịch H2SO4 loãng - Rót vào ống nghiệm, ống khoảng ml dung dịch AlCl3 nhỏ dung dịch NH3 dư vào thu - GV nhắc HS ghi nhớ trạng thái kết tủa Al(OH)3 Al(OH)3 - Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào ống, lắc - GV quan sát để nhắc nhở HS: kĩ nhẹ Quan sát tượng thuật lắc ống nghiệm Thí nghiệm so sánh khả phản ứng Na, Mg, Al với H2O HÓA HỌC 12 - Nhỏ dung dịch NaOH vào ống kia, lắc nhẹ Quan sát tượng Viết phương trình hố học phản ứng giải thích tượng Điều chế Al(OH)3 thử tính chất lưỡng tính ca nú Viết tờng trình: Mẫu tờng trình thÝ nghiƯm: BÀI TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM Mơn Hóa học- lớp 12 - học kỳ - hệ số Lớp: Nhóm: 1) 2) Điểm Tên thí STT nghiệm 4) 3) Lời phê giáo viên Cách tiến hành thí nghiệm Hiện tượng (thực tế) quan sát Giải thích Viết PTHH tượng phản ứng * GV soạn trắc nghiệm 20 câu theo nội dung thực hành để kiểm tra học sinh - Nội dung câu hỏi khác với kiểm tra lớp: Chú trọng đến mục tiêu thực hành - Các tượng xảy (thực tế HS quan sát được) - Giải thích tượng - Hố chất dùng làm thí nghiệm: + Tại dùng chất này, khơng dùng chất khác? HĨA HỌC 12 + Tại dùng dung dịch loãng, đặc? - Kỹ thực hành ( thực tế HS vừa làm): + Vì cho chất vào trước, chất vào sau mà khơng phải ngược lại? + Vì lại thao tác này? + - Mẫu kiểm tra thực hành thí nghiệm: BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM Mơn Hóa - Lớp 12 - Học kỳ - Hệ số Lớp: Nhóm: 1) Tên thí nghiệm 2) 3) Câu hỏi kiểm tra 4) Bài làm ... đặc? - Kỹ thực hành ( thực tế HS vừa làm): + Vì cho chất vào trước, chất vào sau mà khơng phải ngược lại? + Vì lại thao tác này? + - Mẫu kiểm tra thực hành thí nghiệm: BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH THÍ... trọng đến mục tiêu thực hành - Các tượng xảy (thực tế HS quan sát được) - Giải thích tượng - Hố chất dùng làm thí nghiệm: + Tại dùng chất này, khơng dùng chất khác? HĨA HỌC 12 + Tại dùng dung... nghiệm so sánh khả phản ứng Na, Mg, Al với H2O HÓA HỌC 12 - Nhỏ dung dịch NaOH vào ống kia, lắc nhẹ Quan sát tượng Viết phương trình hố học phản ứng giải thích tượng Điều chế Al(OH)3 thử tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay