Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:02

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Thực hành: TÍNH CHẤT CỦA Na, Mg Al HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I Mục tiêu: - Củng cố kiến thức số tính chất hoá học Na, Mg, Al hợp chất nhôm - tiếp tục rèn luyện kĩ thao tác, quan sát giải thích tượng thí nghiệm II Chuẩn bị dụng cụ: Dụng cụ thí nghiệm - Cốc thuỷ tinh 500ml: ng hình trụ có đế: Oáng nghiệm : Phễu thuỷ tinh cỡ nhỏ : Oáng hút nhỏ giọt: Giá để ống nghiệm: Đũa thuỷ tinh: Kẹp kim loại: Hoá chất - Na Mg sợi băng dài Al Dung dịch CuSO4 đặc Dung dịch Al2(SO4)3 đặc Dung dịch NaOH Dung dịch H2SO4 HCl III Các hoạt động thực hành: Chia học sinh theo nhóm thực hành, nhóm từ – em Thí nghiệm 1: So sánh phản ứng Na, Mg, Al với nước Na tác dụng với nước nhiệt độ thường: - Tiến hành thí nghiệm SGK - Cần lưu ý cho học sinh: Thực phản ứng thí nghiệm Nước ống nghiệm ¾ ống , nhỏ vài giọt PP Dùng kẹp sắt cho vào ống nghiệm miếng Na ½ hạt đậu xanh Quan sát tượng Mg - Al tác dụng với nước: - Thực thí nghiệm SGK GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Cho vào ống nghiệm thứ có chứa ml nước giọt PP mẩu Mg Lắc nhẹ, quan sát Cho vào ống nghiệm thứ có chứa ml nước giọt PP mẩu Al Lắc nhẹ, quan sát Đun nóng ống nghiệm lửa đèn cồn sôi khoảng phút, Quan sát tượng Rút nhận xét khả phản ứng Na, Mg, Al với nước Thí nghiệm 2: phản ứng nhơm với dung dịch CuSO4: a Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm SGK Có thể nhúng nhơm vào dung dịch HCl loãng rửa nước để làm lớp Al2O3 bao phủ ngồi nhơm o Cần dung dịch CuSO4 đặc o Có thể thực phản ứng hõm nhỏ đế sứ giá thí nghiệm thực hành b Quan sát tượng xảy giải thích: o - Nhúng nhơm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO khơng có phản ứng hố học sảy khơng khí bề mặt nhơm phủ kín màng Al2O3 mỏng vững - Sau dùng giấy ráp mịn đánh lớp Al 2O3 phủ ngồi nhơm ta nhúng nhơm vào dung dịch CuSO4 sau vài phút có lớp vảy màu đỏ bám lên mặt nhơm Thí nghiệm 3: Tính chất nhơm hiđroxit: a) Tiến hành thí nghiệm SGK lưu ý điều chế kết tủa Al(OH) từ dung dịch Al2(SO4)3 đặc dung dịch NaOH không dùng dư NaOH b) Quan sát tượng sảy kết luận - Khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào Al(OH) chứa cốc nước (1) Al(OH) tạo thành AlCl3 nước - Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH đặc vào Al(OH) chứa cốc nước (2) Al(OH) tan, tạo thành Na[ Al(OH)4] - HS: viết phương trình phản ứng minh hoạ - Kết luận: Al(OH)3 hợp chấttính lưỡng tính I HS viết tường trình thí nghiệm ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Cho vào ống nghiệm thứ có chứa ml nước giọt PP mẩu Mg Lắc nhẹ, quan sát Cho vào ống nghiệm thứ có chứa ml nước giọt PP mẩu Al... luận - Khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào Al(OH) chứa cốc nước (1) Al(OH) tạo thành AlCl3 nước - Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH đặc vào Al(OH) chứa cốc nước (2) Al(OH) tan, tạo thành Na[ Al(OH)4]... tiến hành thí nghiệm SGK Có thể nhúng nhơm vào dung dịch HCl loãng rửa nước để làm lớp Al2O3 bao phủ ngồi nhơm o Cần dung dịch CuSO4 đặc o Có thể thực phản ứng hõm nhỏ đế sứ giá thí nghiệm thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay