Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:02

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12CB – Phan Phùng –Tổ Lý Hóa THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NATRI , MAGIE, NHƠM HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I MỤC TIÊU : Kiến thức - Cũng cố kiến thức tính chất hóa học đặc trưng natri , magie , nhôm , hợp chất chúng - Làm thí nghiệm : + so sánh phản ứng Na, Mg ,Al với nước + Nhôm tác dụng với dd kiềm + Al)OH)3 tác dụng với dd NaOH , H2SO4 lỗng Kĩ Rèn kĩ làm thí nghiệm thực hành : sử dụng dụng cụ , hóa chất kĩ làm thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ II CHUẨN BỊ Dụng cụ : ống nghiệm , giá để ống nghiệm , cốc thủy tinh , đèn cồn Hóa chất : Kim loại Na , Mg , Al dd NaOH , AlCl , NH3 , HCl , phenolphtalein Chia lớp thành nhóm III NỘI DUNG TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động : Nêu mục đích ngồi theo trật tự nhóm thực hành kiểm tra dụng cụ hóa Oån định trật tự lớp chất nhóm Giao dụng cụ , hóa chất ý lời dặn GV Nhắc nhở điều kiện an tòan làm thí nghiệm Hoạt động Phân chia cơng việc Thí nghiệm :so sánh khả Tiến hành TN1 nhóm hợp lí làm phản ứng Na, Mg ,Al với nước thí nghiệm , quan ống nghiệm đựng nước (3/4 ống ) có Lưu ý Hs : mẩu kl natri sát ,viết tường 1vài giọt phenolphtalein , đặt vào giá 10 nhỏ hạt gạo , trình đựng ống nghiệm to gây cháy nổ - ống : cho vào mẩu kim loại natri nguy hiểm ( hạt gạo ) Lượng phenolphtalein - ống : cho vào mẩu kim loại sử dụng vài giọt , Lưu ý lời dặn GV magie tránh gây lãng phí - ống : cho vào mẩu kim loại nhôm Cần so sánh khả Quan sát tượng vừa cạo lớp oxit phản ứng kl với giải thích , ghi vào Quan sát tượng xảy nước tường trình Đun nóng ống Quan sát ht Nhận xét mức độ phản ứng ống nghiệm Viết ptrpư xảy GIÁO ÁN HĨA HỌC 12CB – Phan Phùng –Tổ Lý Hóa Hoạt động : Phải giải thích Quan sát nhóm Do:Al2O3 + NaOH  thực , điều chỉnh 2NaAlO2 + H2O sai sót Sau 10 Lượng kiềm sử dụng dủ 2Al+6H2O2Al(OH)3 đến dư +3H2 Chú ý giải thích cho Al(OH)3 + NaOH  Al phản ứng NaAlO2 + 2H2O với kiềm Nên : Al + NaOH Cách bảo quản đồ dùng +H2O NaAlO2 + nhôm ? 3/2H2 Hoạt động : Nhắc HS có TN : -đ/c Al(OH)3 - thử t/c Al(OH)3 15 đ/c Al(OH)3 ống nghiệm , sau chia phần Hoạt động : Nhận xét đánh giá buổi thực hành Yêu cầu HS hòan thành tường trình nộp cho GV Tiến hành thí nghiệm Quan sát tượng giải thích , ghi vào tường trình Vệ sinh : thu dọn dụng cụ hóa chất , rửa dụng cụ sử dụng , xếp gọn gàng Nộp tường trình Thí nghiệm : Nhơm tác dụng với dd kiềm Rót 2-3 ml dd NaOH lỗng vào ống nghiệm cho vào mẩu nhơm Đun nóng nhẹ để pứ xảy mạnh Quan sát bọt khí Viết ptrpứ xảy Thí nghiệm : Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 Rót vào ống nghiệm ml dd AlCl3 , nhỏ từ từ ddNH3 dư vào thu kết tủa Chia lượng kết tủa phần ống nghiệm Oáng : nhỏ dd H2SO4 loãng vào , lắc nhẹ Quan sát tượng Oáng : nhỏ vào dd NaOH , lắc nhẹ Quan sát tượng Giải thích tượng viết ptpứ ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12CB – Phan Phùng –Tổ Lý Hóa Hoạt động : Phải giải thích Quan sát nhóm Do:Al2O3 + NaOH  thực , điều chỉnh 2NaAlO2 + H2O sai sót Sau... lỗng vào ống nghiệm cho vào mẩu nhơm Đun nóng nhẹ để pứ xảy mạnh Quan sát bọt khí Viết ptrpứ xảy Thí nghiệm : Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 Rót vào ống nghiệm ml dd AlCl3 , nhỏ từ từ ddNH3 dư vào... NaAlO2 + nhôm ? 3/2H2 Hoạt động : Nhắc HS có TN : -đ/c Al(OH)3 - thử t/c Al(OH)3 15 đ/c Al(OH)3 ống nghiệm , sau chia phần Hoạt động : Nhận xét đánh giá buổi thực hành u cầu HS hòan thành tường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay